Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sekonder Hipertansiyon Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-İSTANBUL Renal Denervasyon Workshop 27 Temmuz 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sekonder Hipertansiyon Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-İSTANBUL Renal Denervasyon Workshop 27 Temmuz 2013."— Sunum transkripti:

1 Sekonder Hipertansiyon Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-İSTANBUL Renal Denervasyon Workshop 27 Temmuz 2013

2 Plan l Genel bilgiler l Ne zaman düşünülmeli l Nedenleri l Özet

3 Genel bilgiler l Bilinen bir hastalığa bağlıdır l Erken saptanırsa hipertansiyon kalıcı bir şekilde tedavi edilebilir l Saptanamazsa kan basıncını kontrol altına almak mümkün olmayabilir

4 Ne zaman düşünülmeli 1 l Öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları destekliyorsa l Kan basıncı kontrol altına alınamıyorsa l Hedef organ hasarı ile birlikte olan hipertansiyon l Yeni başlamış her hipertansiyon

5 Ne zaman düşünülmeli 2 l Şiddetli veya dirençli hipertansiyon l Kan basıncında ani yükselme l Puberteden önce başlamış hipertansiyon l Aile öyküsü olmayan ve şişmanlık ile ilişkisiz hipertansiyon

6 Hipertansiyon nedenleri l Nedeni bilinen bir hastalığa bağlı değildir (% 90-95): Primer, esansiyel gibi isimleri vardır l Böbrek hastalıkları l Hormonal hastalıklar l Diğer hastalıklar l İlaçlar/Bitkisel ürünler/Yasadışı maddeler

7 Böbrek hastalıkları l Parankimal hastalıklar (% 2-6) l Renal arter darlığı (% 1-4)

8 Hormonal hastalıklar l Primer aldosteronizm l Feokromositoma l Cushing sendromu l Diğerleri Sıklık %1?

9 Primer aldosteronizm l Sıklık % 2-13

10 Diğer Hastalıklar l Aort koarktasyonu l Obstrüktif uyku apnesi l Nörojenik nedenler: İnmeden sonra, Karotid arter girişimlerinden sonra, omurilik travmalarından sonra l Şişmanlık?

11 İlaçlar (%1) l Oral kontraseptifler l Dekonjestanlar veya sempatomimetik ilaçlar l Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar l Antidepresanlar l Steroidler, immünsupresif ilaçlar l Diğer: EPO, Sibutramine

12 Bitkisel ürünler l Ginseng l Licorice (meyan kökü) l St. John’s wort (sarı kantaron otu, sinir otu) l Ephedra (ma-huang) l Bitter orange (turunç) l Yohimbin

13

14

15

16 Yasadışı maddeler l Amfetamin l Kokain

17 Böbrek hastalıkları l Parankimal hastalıklar (% 2-6) l Renal arter darlığı (% 1-4)

18 KBH & Epidemiyoloji: TR <15  90 60-89 30-59 15-29 2.527 2.396 2.173 125 69 N (x1000) (%) 0.15 0.27 4.67 5.15 5.43 CREDIT 2009

19

20 Renal parankimal hastalık: Belirti ve bulgular l Serum kreatinin düzeyinde yükselme l İdrar incelemesinde anormallik l Öykü + ise (Disüri, hematüri, noktüri, ödem, taş, nefrit?)

21 Renal parankimal hastalık: Nedenleri l Glomerüler hastalıklar l Renal tubüler hastalık: İnterstisiyel nefrit, piyelonefrit l Vaskülitler l Diğer: Obstrüktif üropati, polikistik böbrek hastalığı, amiloidoz, tümör, tüberküloz, travma

22 Tavuk mu yumurta mı önce l Serum kreatininindeki artış veya proteinüri hem primer parankimal hastalıkta hem de hipertansiyona bağlı böbrek hastalığında görülür

23 Primer hipertansiyon lehine bulgular 1 l Pozitif aile öyküsü l Hipertansiyonun başlangıç yaşının 25-45 olması l Uzun süreli hipertansiyon l Hipertansif retinopati varlığı l Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi

24 Primer hipertansiyon lehine bulgular 2 l Hipertansiyonun proteinüriden önce ortaya çıkması l Primer renal parankimal hastalık için bir neden saptanamaması l Renal biyopsi bulguları

25 Renovasküler Hipertansiyon 1 l ACEİ veya ARB sonrası serum kreatinin düzeyinde en az %30 yükselme l Yaygın ateroskleroz l Tek taraflı küçük böbrek l İki böbrek arasında 1.5 cmden fazla büyüklük farkı

26 Renovasküler Hipertansiyon 2 l Tekrarlayan akciğer ödemi l 55 yaştan sonra başlayan evre 2 hipertansiyon l Karında üfürüm duyulması

27 Renovasküler Hipertansiyon l Tanı yöntemleri l Kreatinin yüksekse ne yapalım

28 Özet 1 l Sekonder hipertansiyon sanıldığından sıktır, bu nedenle her hasta bu açıdan değerlendirilmelidir l Öykü ve fizik muayeneye özen gösterilmelidir

29 Özet 2 l Doğru tanı ve tedavi hipertansiyonun kalıcı bir şekilde tedavisini sağlayabilir l Kan basıncının kontrol altına alınamadığı eski hastalar sekonder hipertansiyon açısından yeniden değerlendirilmelidir

30 www.tekinakpolat.net


"Sekonder Hipertansiyon Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-İSTANBUL Renal Denervasyon Workshop 27 Temmuz 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları