Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sekonder Hipertansiyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sekonder Hipertansiyon"— Sunum transkripti:

1 Sekonder Hipertansiyon
Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Nefroloji Uzmanı Liv Hospital-İSTANBUL Renal Denervasyon Workshop 27 Temmuz 2013

2 Plan Genel bilgiler Ne zaman düşünülmeli Nedenleri Özet

3 Genel bilgiler Bilinen bir hastalığa bağlıdır
Erken saptanırsa hipertansiyon kalıcı bir şekilde tedavi edilebilir Saptanamazsa kan basıncını kontrol altına almak mümkün olmayabilir

4 Ne zaman düşünülmeli 1 Öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları destekliyorsa Kan basıncı kontrol altına alınamıyorsa Hedef organ hasarı ile birlikte olan hipertansiyon Yeni başlamış her hipertansiyon

5 Ne zaman düşünülmeli 2 Şiddetli veya dirençli hipertansiyon
Kan basıncında ani yükselme Puberteden önce başlamış hipertansiyon Aile öyküsü olmayan ve şişmanlık ile ilişkisiz hipertansiyon

6 Hipertansiyon nedenleri
Nedeni bilinen bir hastalığa bağlı değildir (% 90-95): Primer, esansiyel gibi isimleri vardır Böbrek hastalıkları Hormonal hastalıklar Diğer hastalıklar İlaçlar/Bitkisel ürünler/Yasadışı maddeler

7 Böbrek hastalıkları Parankimal hastalıklar (% 2-6)
Renal arter darlığı (% 1-4)

8 Hormonal hastalıklar Primer aldosteronizm Feokromositoma
Cushing sendromu Diğerleri Sıklık %1?

9 Primer aldosteronizm Sıklık % 2-13

10 Diğer Hastalıklar Aort koarktasyonu Obstrüktif uyku apnesi
Nörojenik nedenler: İnmeden sonra, Karotid arter girişimlerinden sonra, omurilik travmalarından sonra Şişmanlık?

11 İlaçlar (%1) Oral kontraseptifler
Dekonjestanlar veya sempatomimetik ilaçlar Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar Antidepresanlar Steroidler, immünsupresif ilaçlar Diğer: EPO, Sibutramine

12 Bitkisel ürünler Ginseng Licorice (meyan kökü)
St. John’s wort (sarı kantaron otu, sinir otu) Ephedra (ma-huang) Bitter orange (turunç) Yohimbin

13

14

15

16 Yasadışı maddeler Amfetamin Kokain

17 Böbrek hastalıkları Parankimal hastalıklar (% 2-6)
Renal arter darlığı (% 1-4)

18 KBH & Epidemiyoloji: TR
69 0.15 <15 N (x1000) (%) 125 0.27 15-29 4.67 2.173 30-59 2.396 5.15 60-89 2.527  90 5.43 CREDIT 2009

19

20 Renal parankimal hastalık: Belirti ve bulgular
Serum kreatinin düzeyinde yükselme İdrar incelemesinde anormallik Öykü + ise (Disüri, hematüri, noktüri, ödem, taş, nefrit?)

21 Renal parankimal hastalık: Nedenleri
Glomerüler hastalıklar Renal tubüler hastalık: İnterstisiyel nefrit, piyelonefrit Vaskülitler Diğer: Obstrüktif üropati, polikistik böbrek hastalığı, amiloidoz, tümör, tüberküloz, travma

22 Tavuk mu yumurta mı önce
Serum kreatininindeki artış veya proteinüri hem primer parankimal hastalıkta hem de hipertansiyona bağlı böbrek hastalığında görülür

23 Primer hipertansiyon lehine bulgular 1
Pozitif aile öyküsü Hipertansiyonun başlangıç yaşının olması Uzun süreli hipertansiyon Hipertansif retinopati varlığı Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi

24 Primer hipertansiyon lehine bulgular 2
Hipertansiyonun proteinüriden önce ortaya çıkması Primer renal parankimal hastalık için bir neden saptanamaması Renal biyopsi bulguları

25 Renovasküler Hipertansiyon 1
ACEİ veya ARB sonrası serum kreatinin düzeyinde en az %30 yükselme Yaygın ateroskleroz Tek taraflı küçük böbrek İki böbrek arasında 1.5 cmden fazla büyüklük farkı

26 Renovasküler Hipertansiyon 2
Tekrarlayan akciğer ödemi 55 yaştan sonra başlayan evre 2 hipertansiyon Karında üfürüm duyulması

27 Renovasküler Hipertansiyon
Tanı yöntemleri Kreatinin yüksekse ne yapalım

28 Özet 1 Sekonder hipertansiyon sanıldığından sıktır, bu nedenle her hasta bu açıdan değerlendirilmelidir Öykü ve fizik muayeneye özen gösterilmelidir

29 Özet 2 Doğru tanı ve tedavi hipertansiyonun kalıcı bir şekilde tedavisini sağlayabilir Kan basıncının kontrol altına alınamadığı eski hastalar sekonder hipertansiyon açısından yeniden değerlendirilmelidir

30


"Sekonder Hipertansiyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları