Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ İLETİŞİM 09.04.2017 Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ İLETİŞİM 09.04.2017 Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com."— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ İLETİŞİM Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

2 İLETİŞİM İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların,
becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

3 İLETİŞİM İletişim kurmaktaki asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktadır. Eğer davranışlarda değişiklik meydana gelmemişse ileti var; ama iletişim yoktur. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

4 İki sistem arasındaki bilgi alışverişine diyoruz.
İLETİŞİM İki sistem arasındaki bilgi alışverişine diyoruz. Alışveriş sözünden de anlaşılacağı gibi iletişimde bilgi alışverişinin çift yönlü olması beklenir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

5 ETKİLİ İLETİŞİM İletişimin Öğeleri Örnek:
Yükselen işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara “Önümüzdeki ay işletmemizde denetim yapılacaktır, herkes kolları sıvasın”. Şeklinde elektronik posta (mail)göndermiştir. Bu iletişimde öğeler şunlardır: Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

6  Kaynak (verici) : Ahmet Bey,  Alıcı (hedef) :Tüm çalışanlar,
ETKİLİ İLETİŞİM  Kaynak (verici) : Ahmet Bey,  Alıcı (hedef) :Tüm çalışanlar,  Mesaj (bilgi, haber) : denetimin yapılacağı,  Kanal (araç) : İnternet  Kod : Herkes kolları sıvasın!  Filtre (algı) : Herkes denetime hazırlansın!  Dönüt (Geribildirim): Herkesin sıkı bir şekilde denetime hazırlanması Eğer bütün çalışanlar denetim için işlerinde hazırlığa başlamazlarsa, iletişim amacına ulaşmamış olur. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

7 İletişimin temel faktörleri; kaynak, alıcı ve mesajdır.
ETKİLİ İLETİŞİM İletişimin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için, üç temel faktörün bulunması gerekir. İletişimin temel faktörleri; kaynak, alıcı ve mesajdır. Bu üç faktör temel olmakla birlikte dört faktör daha vardır ki onlar da kanal, kod, dönüt ve filtredir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

8 Gönderici, mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır.
ETKİLİ İLETİŞİM Kaynak (Gönderici) Gönderici, mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır. Gönderici iletişimi başlatan veya iletiyi gönderendir. Kaynak, sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre mesaj olarak iletecek bir düşünce oluşturur. Yani, mesajı iletmeden önce onu “kod”lar. Bir düşünceyi formüle eder ve mesaj kanalı kullanarak alıcıya gönderir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

9 İletişim, kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından algılanmasıdır.
ETKİLİ İLETİŞİM Mesaj (Bilgi, Haber) Mesaj, alıcı için uyaran olarak işlev gören bir sinyal, ya da sinyaller birleşimidir. İletişim, kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından algılanmasıdır. Mesaj Bir konuşma ise “duyulan”, mesaj yazılı ise “okunan”. mesaj jest ise “görülen” ve hissedilen bir mesajdır. Örneğin; işe geç gelen bir memura kaşlarını çatarak: “Günaydın!” diyen bir müdür, bir selamın ötesinde bir şeyler söylemektedir. Göndericinin sembollerini alıcı tanıyamıyorsa iletişim gerçekleşmez. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

10 olduğu kadar çok çeşitli kanal birlikte kullanılmalıdır.
ETKİLİ İLETİŞİM Kanal (Araç) Kanal, sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Kanal mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Işık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi olabilir. Ana kural, iletişimin etkili ve verimli olabilmesi için kullanılan aracın mesaja uygun olması gerekir. İnsanlar işitsel, görsel ve duygusal zekalı olabilirler. İletişimde mümkün olduğu kadar çok çeşitli kanal birlikte kullanılmalıdır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

11 Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcı tek veya
ETKİLİ İLETİŞİM Alıcı (Hedef) Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcı tek veya çok kişi olabilir, belirli ve belirsiz olabilir. Ancak, mesaj birisine ulaşmamışsa iletişim olayı gerçekleşmemiş demektir. Alıcıların, aktif dinleyici olmasını engelleyen unsurlar ise, alıcının göndericiye karşı olan tutumu, güveni ve inancıdır. Bunlar mesajın farklı değerlendirilmesine neden olabilir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

12 ETKİLİ İLETİŞİM Kodlama-Kod Açma
Kodlama, basit bir el hareketinden, karmaşık bir matematik formülüne kadar çok geniş bir anlamı kapsayabilir. Bilginin, düşüncenin duygunun iletmeye uygun, mesaj haline getirilmesine Kodlama denir. Alıcının mesajı yorumlayıp anlamlı bilgilere dönüştürme süreci kod çözmeyi oluşturur. Bu süreç alıcının geçmiş tecrübelerinden, sembol ve hareketlere verdiği kişisel yorumlardan, beklentilerden ve anlam birliğinden etkilenir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

13 İletişim sürecinin son aşamasıdır.
Dönüt(Geri besleme) Dönüt, hedef alıcının kaynağın ilettiği mesaja verdiği cevap olarak adlandırılır. İletişim sürecinin son aşamasıdır. Geri besleme aracılığıyla kaynak, iletişimin etkin olup olmadığı konusunda bilgi edinir. Geri besleme ile iletişim süreci tersine döner ve bu sefer hedef kaynak, kaynak hedef durumuna geçer. ETKİLİ İLETİŞİM Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

14 Filtre (Algılama ve Değerlendirme)
ETKİLİ İLETİŞİM Filtre (Algılama ve Değerlendirme) Filtre, göndericinin ve alıcının kendine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir. Burada devreye algılama girer. Algı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir. Algı, kişinin belli bir bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

15 ETKİLİ İLETİŞİM Algılamadaki farklılığı, dışsal ve içsel faktörler olmak üzere iki unsura bağlayabiliriz. Algılamada dışsal faktörler; farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. Algılamada içsel faktörler; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

16 Yukarıdaki örnek olayı okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. Yukarıdaki örnek olayı okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

17 1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

18 1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir? Ali
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir? Ali Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

19 2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

20 2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir? Mehmet
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir? Mehmet Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

21 3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

22 3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir?Fen Bilgisi Sınavı
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir?Fen Bilgisi Sınavı Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

23 4. Örnekte KANAL (araç) nedir.?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 4. Örnekte KANAL (araç) nedir.? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

24 4. Örnekte KANAL (araç) nedir.? Cep Telefonu
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 4. Örnekte KANAL (araç) nedir.? Cep Telefonu Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

25 5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

26 5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir? Sorular kılçık
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir? Sorular kılçık Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

27 6. Örnekte FİLTERE (algı) Mehmet’in algıladığı anlam nedir?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 6. Örnekte FİLTERE (algı) Mehmet’in algıladığı anlam nedir? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

28 ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY
Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 6. Örnekte FİLTERE (algı) Mehmet’in algıladığı anlam nedir? Soruların zor olacağı Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

29 7. Örnekte DÖNÜT (geri bildirim) nedir?
ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 7. Örnekte DÖNÜT (geri bildirim) nedir? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

30 ETKİLİ İLETİŞİM ÖRNEK OLAY
Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 7. Örnekte DÖNÜT (geri bildirim) nedir? Mehmet’in sıkı bir şekilde çalışması Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

31 7.Mehmet’in sıkı bir şekilde çalışması
CEVAP ANAHTARI 1. Ali 2. Mehmet 3.Fen bilgisi sınavı 4. Cep telefonu 5.Sorular kılçık 6.Soruların zor olacağı 7.Mehmet’in sıkı bir şekilde çalışması Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

32 Kişiler arası iletişimin olumlu ve sağlı olması için bazı temel ilkeler ve ön koşullar gerekir.
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

33 Sağlıklı iletişimin ön koşulları
Doğallık Kabul etme\ saygı Empati Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

34 Doğallık Kişinin açık ve dürüst olmasıdır.
Yerli yersiz sevgi gösterilerinde bulunmak, yerli yersiz iltifatlarda bulunmak iticilik oluşturur. “ Ayıya dayı demek” “Al gülüm ver gülüm” sözleri bu durumu özetler Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

35 Kabul etme\ saygı Kişilerin birbirlerinin kişiliğine saygı duymasıdır.
Bir insanın kişiliğine saygı duymak, onu kendine özgü nitelikleriyle kabul etmektir. Kişilerarasında çıkan çatışmaların çoğu kişilerin, birbirlerinin bu yönünü kabul etmemesinden kaynaklanır. Herkesin karşı tarafa kendi fikrini dayatması çatışma yaratır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

36 EMPATİ Kendimizi karşımızdakinin yerine koyma
Çok yönlü bakış açısı gerektirir. Açık iletişim becerisine sahip olmak gerekir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

37 Kişi-içi iletişim ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma
İLETİŞİM TÜRLERİ 4 gruba ayırabiliriz; Kişi-içi iletişim ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma Örgüt-içi iletişim ve çatışma Kitle iletişimi ve çatışma Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

38 Kişi-içi iletişim ve çatışma;
İLETİŞİM TÜRLERİ Kişi-içi iletişim ve çatışma; Kişinin iç dünyasıyla kurduğu iletişim ve iç dünyasında yaşadığı çatışmalardır. Nedeni ise; günlük hayatında karşılaştığı, yaptığı ve yaşadığı durumlarla çelişkiye düşmesi Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

39 Kişi-içi iletişim ve çatışma; (Devam )
İLETİŞİM TÜRLERİ Kişi-içi iletişim ve çatışma; (Devam ) Bu çelişkiden kurtulabilmek için 3 yoldan birisine yönelir; Davranışını değiştirir. Tutumunu değiştirir. Savunma mekânizması kullanır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

40 2. Kişilerarası iletişim ve çatışma;
İLETİŞİM TÜRLERİ 2. Kişilerarası iletişim ve çatışma; Gönderici ile alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunmasına “sosyal etkileşim” ya da “kişilerarası iletişim” denir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

41 2. Kişilerarası iletişim ve çatışma; ( Devam )
İLETİŞİM TÜRLERİ 2. Kişilerarası iletişim ve çatışma; ( Devam ) Kişilerarası iletişime katılanlar Karşılıklı mesaj alışverişi Masajlar sözlü ya da sözsüz olmalıdır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

42 Örneğin bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ya da sokakta iki kişinin yumruk yumruğa kavga etmesini de bu anlamda kişilerarası ilişki olarak kabul edebiliriz. Çünkü iki birim arasında en azından duygu ve düşünce alışverişi vardır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

43 Sonuç olarak; Kişilerarası iletişim psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişidir.
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

44 Kişilerarası iletişim sözlü ve sözsüz olarak 2’ye ayrılır
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

45 Sözlü iletişim; dille ve dil ötesi olarak gruplayabiliriz.
İnsanların karşılıklı konuşmalarını “dil ile iletişim” diyoruz. Konuşurken sesimizin tonu, hızı, tınısı, şiddetini de “dil ötesi iletişim” diyoruz. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

46 Dille iletişimde kişilerin “ne söylediğine”
Dil ötesi iletişimde ise “nasıl söylediğine” bakarız. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

47 Sözsüz iletişim Sözel iletişimi destekleyen, kişinin gerçek duygu ve düşüncelerine ilişkin mesajlar veren jest ve mimiklerden oluşur. Kişiler sözlü mesajları kontrol altına alabilirler ama söz dışı mesajları, özellikle duygusal konular söz konusu olduğunda, kontrol altına almakta zorlanırlar. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

48 Sözsüz iletişimde kendi içinde 4 gruba ayrılır;
Beden ve yüz Bedensel temas Mekân kullanımı Araçlar Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

49 Göz ilişkisi İletişimde konuşmacıyla göz teması kurmak “sana ve senin anlattıklarına önem veriyorum” mesajı verir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

50 Yüz ifadesi “Yüzü ekşidi, kaşları çatıldı,dudaklarını büzdü, gözleri hayretle açıldı” gibi ifadeler kişinin duygu durumu hakkında bilgi verir. Yüzde duygu anlatan 3 bölüm vardır.Bunlar; Alın ve kaşlar Yüzün alt kısmı Gözler Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

51 Yüz ifadesi ( devam ) Kişilerle iletişimde karşımızdakinin ne söylediğinden daha çok yüz ifadesiyle ne anlattığına dikkat ederiz. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

52 Vücut duruşu Vücut duruşu bize birçok ipucu verir.
Örneğin; kavgaya hazırlanan bir sokak delikanlısının vücut duruşuna dikkat edin… Omuzların düşük olması yorgunluk ve bıkkınlık, omuzların dik olması ve göğüsün dışarıda olması kendine güvenin işaretidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

53 Kişilerarası mesafe Kişiler kendilerine belirledikleri özel alanları kendi istekleri dışında kimseyle paylaşmak istemezler. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

54 Kişilerarası mesafe ( devam )
Özel alan; 0-50 cm Kişisel alan; 50cm-1 m Sosyal alan; 1 m-2,5 m Genel alan; 2,5 m ve üzeri Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

55 Baş işaretleri El kol duruşu
Dokunma Baş işaretleri El kol duruşu Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

56 Sözsüz iletişim; Beden ve yüz; yüz mimiklerimiz ve bedenimizle gönderdiğimiz mesajlardır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

57 Sözsüz iletişim; ( devam ) İletişimde; % 7 kelimelerin
( sözlü ifadelerin ), % 38 dil ötesi öğeler olan seslerin ( alçak, yüksek ses, ritim, tonlama vs. ) % 55 yüz ve beden dilinin( el, vücut ve yüz ifadeleri vs. ) verdiği mesajların önemli olduğu tespit edilmiştir Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

58 Sözsüz iletişim; ( devam )
Bedensel temas; Karşımızdaki kişiyle kurduğumuz bedensel yakınlık Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

59 Sözsüz iletişim; ( devam )
Mekân kullanımı; İnsanların çevrelerindeki boş mekânları kullanarak verdiği mesajlardır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

60 Sözsüz iletişim; ( devam )
Araçlar ;Kişilerarası mesaj iletmek için birtakım araçlardan faydalanırız. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

61 Kişilerarası iletişimde günlük hayatımızda zaman zaman çatışmaya gireriz.
Nedenleri; çok çeşitli olmakla beraber değer yargılarımız, kendimize özgü düşüncelerimizin kişilerle çelişmesi,tutumlarımız vs. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

62 AKTİF ÇATIŞMA ; Karşı karşıya gelen
kişilerin birbirinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızması sonucu ortaya çıkar. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

63 PASİF ÇATIŞMA; Küs olan insanların birbirleriyle iletişim kurmak istemezler. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

64 “Aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan kişilerin iletişim kurmaması olanaksızdır.”
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

65 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma;
ÖRGÜT ( ORGANİZASYON ): İş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

66 Bu işleyiş sırasında çatışmalar çıkabilir.
3. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam) Örgüt içerisindeki hiyerarşik düzen içerisinde çalışan kişilerin iletişimidir. Bu işleyiş sırasında çatışmalar çıkabilir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

67 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam)
Bir örgüt içerisinde sürekli ASTlarına sürekli bağırıp çağıran ÜSTler, gerek örgütün gelişmesine gerekse üyelerin iş doyumu almasına engel olmuş olurlar. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

68 3. Kitle iletişimi ve çatışma;
Kitle iletişimi; Birtakım bilgilerin/sembollerin birtakım hedefler tarafından üretilip, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine denir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

69 İletişimin olmazsa olmazı
EMPATİ Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

70 EMPATİ Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak,onun duygu ve düşüncelerini doğru anlaması Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

71 Empati kurduğumuzda karşımızdaki kişiye hak vermemiz gerekmez.
Önemli olan; kendimizi onun yerine koyup, onun düşünce ve duygu dünyasını keşfetmemizdir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

72 Ben merkezcilik ( Egosantrizm ) ve Empati
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

73 İletişim türleri Savunucu iletişim Açık iletişim 09.04.2017
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

74 Savunucu iletişim Karşı taraftan saldırı algılayan,
Geçmiş yaşantısında çok sık saldırgan duruma maruz kalmış,kişiler karşısındaki kişiye temkinli yaklaşacak, onda saldırganlık belirtisi arayacak, görüşünü destekleyen herhangi bir durumda da hemen savunma durumuna geçecektir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

75 Savunucu iletişim Unutulmaması gereken ise savunmaya geçmenin beraberinde saldırıyı da getireceğidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

76 Açık iletişim Kişiler arası iletişimde istenen ve hedeflenen iletişim modelidir. Kişilerin, kendilerini tanıdıkları ve doğru şekilde ifade edebildikleri durumlarda mümkündür. Benlik saygıları yüksek, kendilerine güveni tam olan kişiler sağlıklı iletişim yöntemini kullanır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

77 İletişimde temel ilke kabul etmektir
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

78 VOLTAİRE’ dediği gibi;
“Söylediklerini kabul edemem ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim.” Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

79 En etkili iletişim yöntemidir
BEN DİLİ En etkili iletişim yöntemidir Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

80 SAVUNMAYA YÖNLENDİRİCİ iletişim yöntemidir
SEN DİLİ SAVUNMAYA YÖNLENDİRİCİ iletişim yöntemidir Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

81 Sen dili Örnek ; Baba: “Çok kabasın, her zaman sözümü kesiyorsun
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

82 Ben dili Kişilerin duygu ve düşüncelerini ne şekilde, hangi sözcükleri seçerek ifade ettikleri önemlidir. Kişinin açık iletişimde kullandığı dil ben diliyken, Savunucu iletişimde kullanılan yargılayıcı dil sen dilidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

83 Ben dili Örnek ; Baba: “Bir şey söylemeye başlayıp da sonunu getiremediğim zaman rahatsızlık duyuyorum.” Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

84 Örnek: Ben dili “ Sıraları düzenli olarak bırakmadığınızda ben düzeltmek zorunda kalıyorum ve teneffüs yapamadığım için gergin oluyorum” Sen dili “Sizin yüzünüzden teneffüs yapamıyorum, bu sıraları bir daha böyle bırakırsanız kafanızı kırarım!” Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

85 Örnek: Ben dili “ Kendi aranızda konuşunca arkadaşlarınızı duyamıyor ve üzülüyorum” Sen dili “Kaç kere söyleyeceğim kendi aranızda konuşmayın diye, terbiyesizler!” Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

86 Sen iletisinin etkisi kısa sürer ve yineleme gerektirir.
Sen iletileri saldırı mesajı ilettiğinden, savunmayı ve karşı tarafın saldırısını da beraberinde getirir. Ben dilinde suçlama yoktur, kişiyi savunma yerine sorunu düşünmeye iter. Sen iletisinin etkisi kısa sürer ve yineleme gerektirir. Sen iletisi kişiliğe yöneliktir, iletişimi ve işbirliğini engeller Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

87 Size sözle saldırılmadığı sürece, rahatsızlığını ve kızgınlığını dile getiren biriyle anlaşmak kolaylaşır. Siz ne dersiniz? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

88 İletişim Engelleri İletişimde dinleyicinin ya da karşı tarafın verdiği bazı tepkilerin iletişime zarar verdiği ve iletişimin gidişini olumsuz etkilediği genel ifadeyle doğrudur. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

89 Kalemi kaybolduğu için ağlayan bir kız öğrenciye öğretmenin şu cevapları vermesi sorunu çözmeyecek, yalnızca çocuğun ağlama davranışını bitirecektir Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

90 Şimdi iletişim engellerine bakalım;
Emir vermek, yönlendirmek: Çabuk yerine geç ve kes sesini! Uyarmak, göz dağı vermek: Bir daha ağladığını\ kalemi kaybettiğini görürsem… Ahlak dersi\ öğüt vermek: Eğer böyle dağınık olursan kalemini de kaybedersin,eşyalarını da… Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

91 iletişim engelleri ( devam )
Nutuk çekmek: Her zaman söylüyorum eşyalarınıza sahip olun diye… Yargılamak, eleştirmek, suçlamak: sen zaten hep böylesin, herşeyini kaybediyorsun Alay etmek: Seni maymun seni, demek kalemin ayaklanıp gitti ha.. Yorumlamak, analiz etmek: sen son günlerde çok yalan söylüyorsun, zaten dağınık bir çocuksun Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

92 İletişim sadece konuşmak değildir.
Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

93 Dinleme türleri Görünüşte dinleme Seçerek dinleme Savunucu dinleme
Tuzak kurucu dinleme Yüzeysel dinleme Edilgin dinleme Etkin dinleme Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

94 Dinleme Becerileri Pasif dinleme;
Doğru fakat yetersiz çünkü her zaman karşımızdakini dinlediğimiz mesajını vermez Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

95 Kapı aralayıcı mesajlar;
Dinleme Becerileri ( Devam ) Kapı aralayıcı mesajlar; Karşımızdaki insanı konuşmaya yüreklendirmeye yöneliktir Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

96 Dinleme Becerileri ( Devam ) Etkin ( Katılımlı ) Dinleme;
En sağlıklı dinleme becerisidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

97 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşletmenin Tanımı Önce işletme ile aynı anlamda kullanılan diğer terimleri belirtelim. Bunlar; firma, kuruluş, teşebbüs ve kurumdur. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

98 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşletmenin Tanımı İşletme; bilgi, fikir, teşebbüs, emek, para, makine, malzeme gibi iş unsurlarından hepsinin veya birkaçının bir araya getirilerek planlı olarak kurulmuş bir düzen içinde, bunlardan bir üretim veya hizmetin elde edildiği, sistemlerdir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

99 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Çalışanlar, işletmenin hayatlarında oldukça fazla önem taşıması nedeniyle şu soruların cevaplarını bilmek isterler: Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

100 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşletmenin temsil ettiği ayırt edici ya da temel inançlar nelerdir? DEĞERLER İşletme bu gün ne durumdadır ne duruma gelmeye çalışmaktadır? AMAÇ İşletme nasıl bir bağlılık taşımaktadır ve nereye doğru gitmektedir? HEDEFLER Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

101 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşletmelerin Organizasyonu (örgütleme) Organizasyon, işletmelerde yapılacak işleri, bu işleri yapacak kişileri ve çeşitli ilişkileri kağıt üzerine döker ve bu unsurları belirli bir sistem içinde işletme amaçlarına yöneltir. Aynı zamanda, organizasyon işleminde işlerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve devredilir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

102 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Çalışanların beklentilerini önemseyerek örgüt işleyişini sağlamak gerekir. Çalışanların, alacakları maaşın ötesinde bir başka beklentileri daha vardır: Saygınlık. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

103 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Bir kuruluşta hizmet veriminin artması insan gücü ile sağlanır. Saygın bir konuma oturtulan bir bireyin götüreceği hizmet ile horlanan, tepeden bakılan bir bireyin götüreceği hizmet arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İş yapana değer vermek ve verilen değeri göstermek motive edici olacaktır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

104 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini anlamaktır. Bu, onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşullarını yaratmakla mümkün olur. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

105 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Bir firmada örgütsel yönetim söz konusu ise orada yüksek motivasyondan ve sinerjiden bahsedilebilir. Sinerji; birden fazla olumlu enerjinin birleşmesidir. Yani, örgüt içi çalışanların birlik ve beraberlik içinde bir takım halinde hareket etmesidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

106 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yüksek Motivasyon:  Tüm çalışanların gülümseyen bakışları,  Diğer çalışanlara ve müşterilere içtenlikle yardımcı olma,  Sorumluluk alma ve paylaşma isteği,  Çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim, Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

107 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yüksek Motivasyon:  Katılım ve işbirliği,  Problem çözümünde işbirliği ,  Birbirine pozitif yaklaşma ve destek olma,  Olumlu bakış açısı,  Sevgi ve saygı,  İşe adapte olma ve başarıyı paylaşma,  İşe isteyerek gelme, Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

108 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Düşük Motivasyon  Asık suratlar,  Birbirini engelleme,  İşten kaçma, birbirine sorumluluk atma,  Hiyerarşi, gerginlik, yapay iletişim, Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

109 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Düşük Motivasyon  Yardımdan kaçınma,  Gereksiz problemler yaratma,  Her konunun olumsuz yönlerini görmek,  Nedensiz çatışmalar,  “Mesai bitse de gitsek” düşüncesi,  İşe gelirken isteksizlik Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

110 İşletmelerin Yönetimi
İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER İşletmelerin Yönetimi Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyeti şeklindeki tanımda; yönetimin esas itibariyle insan ilişkilerine dayanan bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

111 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yönetim: İşletme amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarına ilişkin, kavram, ilke teori, model ve tekniklerin, sistematik ve bilinçli bir biçimde maharetle uygulanması ile ilgili faaliyetlerin tümüdür. Kısaca yönetim belirli insani amaçlara erişmeye yarayan, planlı insani faaliyetlerdir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

112 başkalarına iş yaptırma sanatıdır.
İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER Yöneticilik: Daha çok belirlenen amaçlar doğrultusunda gücünü yetkiden alan başkalarına iş yaptırma sanatıdır. İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikleri klasik bir şekilde saymak yerine şu örnek olayı aktarmak, görevin önemini daha etkin bir şekilde kavratacaktır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

113 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
(Geçmiş bir tarihte yayınlanan ve bütün dünyanın ilgisini çeken bir dialogtan alınmıştır.) Bir gün ,odama giren bir memur bana: -Efendim, siz birlikte çalıştığım arkadaşların birini bir derece terfi ettirdiniz. Yaş ve kademe bakımından aramızda bir fark yoktur. Öğrenimimiz de aynı. O benden daha yakışıklı da değil. Böyle olduğu halde beni terfi ettirmiyorsunuz, dedi.. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

114 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşe dalmış şekilde mırıldandım: -Sokakta gürültüler var, duyuyor musunuz, nedir acaba? Memur can sıkıntısı ile cevap verdi : -Gidip sorayım efendim. Biraz sonra döndü, -Bir arabaymış efendim, -Yükü neymiş? -Gidip bakayım efendim. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

115 -Arabanın yükü bir sürü çuval efendim. -Çuvallarda ne varmış?
İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER Döndüğünde: -Arabanın yükü bir sürü çuval efendim. -Çuvallarda ne varmış? -Gidip bakayım efendim. Biraz sonra döndüğünde: -Çuvallarda çimento varmış efendim. -Bu araba nereye gidiyormuş? Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

116 Biraz sonra dönüp cevap verdi.
İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER Biraz sonra dönüp cevap verdi. - X ve Y inşaat şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim. - Çok güzel. şimdi bana terfi eden arkadaşını çağırır mısınız? Hani şu haksız yere terfi eden arkadaşınız. Diğeri geldi. Ben mırıldandım: - Sokakta bir takım gürültüler oluyor. Nedir acaba? - Gidip bakayım efendim. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

117 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Döndüğü zaman şöyle cevap verdi. - Kırk çuval portland çimentosu yüklü bir araba. Çimentoların menşei NewOrleans. X ve Y inşaat şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş. Uluslararası ulaşıma ait kamyon, çuvalları istasyondan almış, çuvallardan biri yolda patladığı için şimdi bunun yerini değiştirmeye çalışıyorlarmış. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

118 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yönetimin Özellikleri  Yönetimde, ulaşılması düşünülen belli bir amaç vardır,  Yönetim bir grup faaliyetidir.  Yönetimin beşeri özelliği vardır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

119 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yönetimin Özellikleri  Yönetim bir işbirliği ve uzmanlaşma faaliyetidir.  Yönetim bir yetki faaliyetidir. Yönetimle yetkili kılınan kişi emir verme ve başkalarının davranışlarını yönlendirme hakkına sahiptir.  Yönetim bir karar verme sürecidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

120 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Temel Fonksiyonları:  Planlama  Organizasyon (örgütleme)  Yöneltme (emir- kumanda)  Koordinasyon (uyumlaştırma-düzenleştirme)  Denetim (kontrol) Yönetimde Destekleyici Fonksiyonlar:  İletişim  Bütçe  Karar verme Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

121 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İç İlişkiler Bir iş yerinde çalışan insanların birbirleriyle ve çalıştıranlarıyla olan ilişkilerini ifade eder. Çalışanlar personel, çalıştıranlar ise işverenler ve yöneticilerdir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

122 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İç İlişkiler İç ilişkiler, kişiler arasında veya kişilerle; gruplar arasında veya gruplarla gerçekleşir. Bir işletmenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi, iç ilişkilerinde astların ve üstlerin bulundukları konumda görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine ve birbirleriyle olumlu ilişkilerine bağlıdır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

123 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Liderlik Liderlik, örgütlenmiş bir grubu, belli bir amacı yerine getirmek amacıyla insan davranışlarını etkileme faaliyetidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

124 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Liderlik Bir kişiye bir şeyi yaptırmak o kadar zor değildir. Para ödülü veya iyi bir sicil vaat ederek iş yaptırılabilir. Eğer bunlar işe yaramazsa, ceza, makamını düşürme, işten kovmayla tehdit etme gibi yöntemlerle de kişiye iş yaptırabilir. Zaten, yöneticilerin çoğu da bunları yapmaktadır. Burada en önemli husus istektir. Önemli olan bir kişiye bir şeyi isteyerek yaptırmaktır. Buna göre liderlik, yapılması gerektiğine inanılan şeyi başkasına istekle yaptırabilme sanatıdır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

125 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yapılan bir araştırmada bir liderde bulunması gereken ve çoğunluk tarafından istenen özellikler şunlardır:  Dürüst, doğru söyleyen, güvenilir, karakterli, inançlı  Rekabetçi, yetenekli, üretken  Teşvik edici, kararlı, yönlendirici olarak sıralanmaktadır Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

126 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Uygulamada çok değişik özellikler taşıyan lider tiplerine rastlanır. Bu tipler yönetim anlayış ve felsefesine bağlı olarak orta çıkar. Bu konuda yapılan araştırma sonucu şöyledir:  Otokratik lider: İş görenler üzerinde baskı ve katı denetim uygulayarak sadece üretim amacını taşıyan lider tipi.  Liberal lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen sadece özgürlüğü savunan lider tipi. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

127 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
 Hümanist lider: İnsana aşırı önem veren “her şey insan için ” diyen ve üretimi ikinci plana iten lider tipi.  Tatlı-sert lider : İnsana ve üretime eşit şekilde önem veren ve biraz da orta yolu benimsemiş lider tipi.  Demokratik lider: Kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

128 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER Yetki
Yetki, başkalarına iş yaptırma gücü, işin yapılmasını başkalarında isteme hakkıdır. Yetki karar alma ve uygulama hakkıdır. O halde yetkili kılınan kişi, emir verme, başkalarının davranışlarını yönlendirme hakkına sahiptir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

129  Birincisi, yetki bir haktır.
İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER Yetki Yetkinin üç özelliği :  Birincisi, yetki bir haktır.  İkincisi, yetkili kişi hakkın kullanılması ile dolaysız olarak kendi davranışları üzerinde, dolaylı olarak da başkalarının davranışları üzerinde söz sahibidir.  Üçüncüsü ise, çalışana istediği davranışları yaptırabilmesi için yetkili kişinin ödüllendirme ve cezalandırma gücüne sahip olmasıdır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

130 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yetki ile görevi karıştırmamak gerekir. Görev, çalışanların yapmakla zorunlu oldukları işlerdir. Yetki ise çalışanlardan görevle ilgili işin yapılmasını isteme hakkıdır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

131 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Örneğin, okul müdürünün öğretmenden derse girmesini istemesi müdürün yetkisi, öğretmenin derse girmesi onun görevidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

132 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Disiplin ; Personelin inanarak ve arzu ederek iş yeri kurallarına ve düzenine uygun davranış göstermesini sağlayan güç olarak tanımlayabiliriz Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

133 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Disiplin ; Bilinmesi gereken çok önemli bir husus, personelin inanarak ve arzu ederek işyeri kurallarına ve örgüt düzenine uyması gerektiğidir. Etrafına güç gösterisinde bulunan ve astlarını tehdit eden bir yönetici belki kısa süre içinde etkili olabilir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

134 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Yetki Devri Yetki devri, işletmenin büyüklüğüne ve verilen yetkinin genişliğine bakılmaksızın büyük önem taşır. Yetki devri; üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesidir. İşletmede başarı sağlamak, yetki ve sorumlulukların açık bir şeklide belirlenmesi ve gerektiğinde yetkinin planlı bir şekilde alt kademelere devredilmesi ile yakından ilgilidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

135 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Çalışanların Eğitimi İnsan yaptığı şey ne olursa olsun, öğrenmeyi sürdürürse kendisini geliştirebilir. İşletmeler için de benzeri bir durum geçerlidir. Bir işte uzmanlaştığına inanılarak konuyla ilgili her şeyin öğrenildiği sanılıp mücadele bırakıldığı takdirde, rakipler sizin önünüze geçeceklerdir.. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

136 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Teşvik Tedbirleri Çalışanların işe teşvik edilmeleri için ödüllendirilmeleri ve gerektiği zaman disiplin kurallarının işletilmesi, onları verimli çalışmaya itecektir. Başarılı olanların ödüllendirilmesi ile birlikte tüm çalışanların ödüllendirilmesi de kendilerinin önemli olduğu hissini vermek adına gereklidir Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

137 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Başarılı olanlara verilecek ödülleri şu şekilde sıralayabiliriz:  Teşekkür, takdir ve başarı belgesi vermek  -Para ikramiyesi vermek, ücretine zam yapmak, kardan pay vermek  Masrafları iş yeri tarafından karşılanmak üzere tatile göndermek  Terfi ettirmek, başarılı yöneticileri ortak etmek (Örneğin, ülkemizin büyük iş adamlarından Vehbi Koç, başarılı bulduğu yöneticileri şirkete ortak etmiştir.)  İş yerinde çıkan yayınlarda ilan etme (gazete, dergi vb) Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

138 Çalışanların Birbirleri İle İlişkileri
İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER Çalışanların Birbirleri İle İlişkileri Bir iş yerinde çalışanların birbirleriyle olan olumlu ilişkileri iş yerinin başarısını etkileyen önemli unsurlardandır. Huzurlu bir ortamda çalışanlar işlerinde beklenen başarıyı gösterebilecekleri için kaynaklar daha etkin kullanılacaktır, Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

139 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Dayanışma İnsanların, bir amacı gerçekleştirmek için karşılıklı olarak yardımlaşma, duygu, düşünce ve çıkar birliği içinde olmalarına Dayanışma denir. Yapılan araştırmalar, rekabet yerine iş birliğini tercih eden grupların daha başarılı olduklarını ve daha fazla haz aldıklarını ispatlamıştır. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

140 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
Dayanışma Günümüzde çağdaş işletmelerin üzerinde çok sık durduğu bir terim, Takım ruhu’dur, bu konuyla ilgili birçok isim kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: Takım çalışması, grup dinamiği, ekip ruhu, kurumdaşlıktır. Adı her ne olursa olsun, hepsinin bir tek amacı ve işlevi vardır: Tüm işletmenin bir bütün olarak çalışması, bütünlüğün oluşması için etkileşim paylaşım. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

141 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşe ve Çevreye Uyma Çalışma yaşamına ilk kez başlayanlar için kuruluşun ortaya koyduğu kurallara uygun davranışlar gösterme, diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurabilme; Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

142 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER
İşe ve Çevreye Uyma işletmede görev yeri değişikliği yapan personel için bilgi ve beceri eksikliğini giderme, işletmeye bağlılık duygusunu geliştirme, işten ayrılmayı azaltma, yanlış anlamaları önleme amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü işe ve çevreye uyum olarak ifade edilir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

143 Çalışma hayatında etkili iletişim kurabilmek için şu
İşletme çalışanları arasında iletişimi sağlayınız. Çalışma hayatında etkili iletişim kurabilmek için şu davranışları alışkanlık haline getiriniz: Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

144 İnsanlarla iletişimde gülümseyiniz.
Günün zamanına göre: “Günaydın, nasılsınız, iyi akşamlar.” demeyi ihmal etmeyiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza: “Sizi çok seviyorum, her biriniz benim için çok önemlisiniz.” diyerek sevginizi ve saygınızı ifade ediniz. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

145 Asık suratla dolaşmamaya özen gösteriniz.
Yanlış davranan arkadaşlarınıza “Olabilir, herkes hata yapabilir, istemeden olmuştur” gibi ifadeler kullanarak yapıcı eleştirilerde bulununuz. Asık suratla dolaşmamaya özen gösteriniz. İnsanlardan beklediğiniz şekilde davranış gösteriniz, empati kurunuz. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

146 daha olmaz, özür dilerim.” gibi ifadeler kullanmaya çalışınız.
Sizi uyaran insanlara olayı sağlıklı bir şekilde değerlendirdikten sonra hatalıysanız : “Haklısınız efendim, bir daha olmaz, özür dilerim.” gibi ifadeler kullanmaya çalışınız. Arkadaşlarınızla, rekabet etmek ve yarışmak yerine dayanışma kurmaya çalışın, gerektiği zaman yardımlarınızı esirgemeyiniz. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

147 SUNU BİTTİ TEŞEKKÜRLER
İLETİŞİM DEVAM EDİYOR Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

148 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir? A) Nedensiz çatışmalar B) Sevgi ve saygı C) İşe gelirken isteksizlik D) Asık suratlar 2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir? A) Olumlu bakış açısı B) Sorumluluk alma ve paylaşma isteği C) Katılım ve işbirliği D) Birbirini engelleme Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

149 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki örnek olayları değerlendirerek doğru seçeneği işaretleyin. 3. Şef Meltem Hanım, işe yeni başlayan Ayşe Hanım’dan bir işçiye ait Haziran 2000 dönemine ait ücret bordrosunu istemişti. Ayşe Hanım 20 dakika aramasına rağmen bordroyu bulamadı. Ayşe Hanım Ramazan Bey’ den yardım istediğinde: “Ne işin var, ara bul. “dedi. Meltem Hanım bu gecikmeden dolayı Ayşe Hanım’ı azarladı. A) Ayşe hanım ne yapması gerektiğini bilmeliydi B) Meltem hanım işçinin sicil numarasını vermeliydi C) Ramazan bey yardım etmek zorunda değildi D) Meltem hanım gecikmeden dolayı azarlamakta haklıydı. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

150 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. Çalıştığı iş yerinde çok sevilen Hakan Bey’in, arkadaşlarından sürekli ödünç para istemek gibi olumsuz bir alışkanlığı vardı ve aldığı paraları çoğu zaman da unutuyordu. Bir gün kendisine işyeri kasası teslim edilmişti, daha sonra yerine koymak üzere, izinsiz olarak kasadan cüzi bir miktar para almıştı. Ancak yapılan kasa kontrolü sırasında çıkan açıktan dolayı, yönetici Turan Bey, Hakan Bey’e disiplin cezası verdi. A) Yönetici ceza vermekte haksızdır. B) Hakan bey ihtiyacından dolayı kasadan habersiz para almak zorundaydı. C) Maddi sıkıntıları bilinen bir personele kasa teslim etmek yanlıştır. D) Çok sevilen birine böyle bir olay için disiplin cezası verilmez. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

151 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
5. Elif Hanım; ast ve üst ayrımı yapmadan insanlara saygı duyan, yaranmak kaygısıyla saygı göstermeyi sevmeyen bir insandır. İşletme müdürü Yusuf Bey ise; insanların kendisine karşı el pençe divan durmasını, aşırı saygı gösterilmesini isteyen devamlı ilgi bekleyen bir kişidir. Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılan işçinin, Yusuf Bey’e saldırması sırasında olaya Elif Hanımla birlikte başka bir şirketin yöneticisi Fatih Bey tanık olmuştur. Mahkemede şahitlik etmesi için Fatih Bey’in görüşü alındığı halde Elif Hanım’ dan hiç izin alınmadan Elif Hanım şahit yazılmıştı. Bu duruma bozulan Elif Hanım:” Ben bu şirkette önemsenmiyorsam istifa ederim.” dedi. Yusuf Bey de hemen dilekçesini yazmasını istedi sonra da Elif Hanım’ın dilekçesini yırtıp çöpe attı. A) İşten çıkarılan işçinin amire saldırması doğal bir olaydır. B) Elif Hanım “Önemsenmiyorum” düşüncesiyle istifa etmek isteğinde haklıdır C) Bir amir memurun görüşünü almadan şahit yazdırabilir. D) Yusuf Bey istifa dilekçesini yırtmaya yetkilidir. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

152 1-Hem göndericinin hem de alıcının aktif olduğu, alıcıdan geribildirim vermesinin beklendiği iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tek yönlü iletişim B) İki yönlü iletişim C) Çok yönlü iletişim D) Etkileşim E) Hiçbirisi Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

153 2-Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “beden dilinin” önem seviyesini gösteren yüzdelik dilime işaret etmektedir? A) %20 B) %30 C) %50 D) %60 E) %10 Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

154 3. İletişimi başlatan aktarmak istediği bir iletisi olan iletiyi düzenleyen ve alıcıya ileten kişi yada gruba ne ad verilir. A) Geri bildirim B) Mesaj C) İletişim D) Kaynak E) Alıcı(hedef Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

155 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde. kelimelerin
4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde *kelimelerin* önem seviyesini gösteren yüzdelik dilimine işaret etmektedir? A) 20% B) 30% C) 10% D) 50% E) 60% Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

156 5. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir.
A) Sen dilini kullanma B) Empati C) Soru sorma D) Dinleme E) Gözlem yapma Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

157 6.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sen diline örnektir
Müziğin sesi bu kadar açık olunca okuduğumu anlamıyorum B) Yüksek sesle konuştuğunuz zaman dikkatim dağılıyor C) Çok fazla gürültü yapıyorsun D) Senin bu davranışın beni incitti üzüldüm E) Yeterince açık konuşmadığın zaman anlayamıyorum Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

158 7-Alıcının iletiyi aldığı ve değerlendirdiğini göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir? A) Mesaj B) Geribildirim C) Kaynak D) İletişim E) İletişim ortamı Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

159 8-.aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir?
A) Soru sorma B) Sen dilini kullanma C) Dinleme D) Empati E) Gözlem yapma Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

160 9-aşağıdaki hangisi iletişim engellerinden değildir?
A) Ahlak dersi vermek. B) Uyarmak, tehdit etmek. C) Öğüt vermek, çözüm önermek. D) Emir vermek, yönlendirmek. E) Soru sormak. Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com

161 10-Aşağıda iletişimle ilgili verilen cümlelerin hangisi yanlıştır?
A)İletişim çift yönlü bir süreçtir, hem gönderici hem alıcı aktiftir. B)İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir. C)İletişim sözlü yada sözsüz olarak yürütülür. D)İletişim süreci kişi yada gruplar arasında paylaşım oluşturur. E)İletişim insanlar arası paylaşımın azalmasına neden olur Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com


"ETKİLİ İLETİŞİM 09.04.2017 Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları