Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

05.04.2015Erol GÜNDOĞDU İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir. 05.04.2015Erol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "05.04.2015Erol GÜNDOĞDU İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir. 05.04.2015Erol."— Sunum transkripti:

1

2 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com1

3 İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com2

4 İletişim kurmaktaki asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktadır. Eğer davranışlarda değişiklik meydana gelmemişse ileti var; ama iletişim yoktur. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com3

5 İki sistem arasındaki bilgi alışverişine diyoruz. İki sistem arasındaki bilgi alışverişine diyoruz. Alışveriş sözünden de anlaşılacağı gibi iletişimde bilgi alışverişinin çift yönlü olması beklenir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com4

6 Örnek: Yükselen işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara “Önümüzdeki ay işletmemizde denetim yapılacaktır, herkes kolları sıvasın”. Şeklinde elektronik posta (mail)göndermiştir. Bu iletişimde öğeler şunlardır: ETKİLİ İLETİŞİM İletişimin Öğeleri 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com5

7  Kaynak (verici) : Ahmet Bey,  Alıcı (hedef) :Tüm çalışanlar,  Mesaj (bilgi, haber) : denetimin yapılacağı,  Kanal (araç) : İnternet  Kod : Herkes kolları sıvasın!  Filtre (algı) : Herkes denetime hazırlansın!  Dönüt (Geribildirim): Herkesin sıkı bir şekilde denetime hazırlanması Eğer bütün çalışanlar denetim için işlerinde hazırlığa başlamazlarsa, iletişim amacına ulaşmamış olur. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com6

8 İletişimin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için, üç temel faktörün bulunması gerekir. İletişimin temel faktörleri; kaynak, alıcı ve mesajdır. Bu üç faktör temel olmakla birlikte dört faktör daha vardır ki onlar da kanal, kod, dönüt ve filtredir. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com7

9 Kaynak (Gönderici) Gönderici, mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır. Gönderici iletişimi başlatan veya iletiyi gönderendir. Kaynak, sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre mesaj olarak iletecek bir düşünce oluşturur. Yani, mesajı iletmeden önce onu “kod”lar. Bir düşünceyi formüle eder ve mesaj kanalı kullanarak alıcıya gönderir. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com8

10 Mesaj (Bilgi, Haber) Mesaj, alıcı için uyaran olarak işlev gören bir sinyal, ya da sinyaller birleşimidir. İletişim, kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından algılanmasıdır. Mesaj Bir konuşma ise “duyulan”, mesaj yazılı ise “okunan”. mesaj jest ise “görülen” ve hissedilen bir mesajdır. Örneğin; işe geç gelen bir memura kaşlarını çatarak: “Günaydın!” diyen bir müdür, bir selamın ötesinde bir şeyler söylemektedir. Göndericinin sembollerini alıcı tanıyamıyorsa iletişim gerçekleşmez. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com9

11 Kanal (Araç) Kanal, sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Kanal mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Işık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi olabilir. Ana kural, iletişimin etkili ve verimli olabilmesi için kullanılan aracın mesaja uygun olması gerekir. İnsanlar işitsel, görsel ve duygusal zekalı olabilirler. İletişimde mümkün olduğu kadar çok çeşitli kanal birlikte kullanılmalıdır. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com10

12 Alıcı (Hedef) Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcı tek veya çok kişi olabilir, belirli ve belirsiz olabilir. Ancak, mesaj birisine ulaşmamışsa iletişim olayı gerçekleşmemiş demektir. Alıcıların, aktif dinleyici olmasını engelleyen unsurlar ise, alıcının göndericiye karşı olan tutumu, güveni ve inancıdır. Bunlar mesajın farklı değerlendirilmesine neden olabilir. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com11

13 Kodlama-Kod Açma Kodlama, basit bir el hareketinden, karmaşık bir matematik formülüne kadar çok geniş bir anlamı kapsayabilir. Bilginin, düşüncenin duygunun iletmeye uygun, mesaj haline getirilmesine Kodlama denir. Alıcının mesajı yorumlayıp anlamlı bilgilere dönüştürme süreci kod çözmeyi oluşturur. Bu süreç alıcının geçmiş tecrübelerinden, sembol ve hareketlere verdiği kişisel yorumlardan, beklentilerden ve anlam birliğinden etkilenir. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com12

14 Dönüt(Geri besleme) Dönüt, hedef alıcının kaynağın ilettiği mesaja verdiği cevap olarak adlandırılır. İletişim sürecinin son aşamasıdır. Geri besleme aracılığıyla kaynak, iletişimin etkin olup olmadığı konusunda bilgi edinir. Geri besleme ile iletişim süreci tersine döner ve bu sefer hedef kaynak, kaynak hedef durumuna geçer. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com13

15 Filtre (Algılama ve Değerlendirme) Filtre, göndericinin ve alıcının kendine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir. Burada devreye algılama girer. Algı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir. Algı, kişinin belli bir bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com14

16 Algılamadaki farklılığı, dışsal ve içsel faktörler olmak üzere iki unsura bağlayabiliriz. Algılamada dışsal faktörler; farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. Algılamada içsel faktörler; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com15

17 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. Yukarıdaki örnek olayı okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com16

18 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com17

19 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 1. Örnekte KAYNAK (verici) kimdir? Ali ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com18

20 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com19

21 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 2. Örnekte ALICI (hedef) kimdir? Mehmet ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com20

22 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com21

23 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 3. Örnekte MESAJ (bilgi, haber) nedir? Fen Bilgisi Sınavı ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com22

24 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 4. Örnekte KANAL (araç) nedir.? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com23

25 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 4. Örnekte KANAL (araç) nedir.? Cep Telefonu ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com24

26 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com25

27 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 5. Örnekte KOD ifadesi hangisidir? Sorular kılçık ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com26

28 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 6. Örnekte FİLTERE (algı) Mehmet’in algıladığı anlam nedir? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com27

29 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 6. Örnekte FİLTERE (algı) Mehmet’in algıladığı anlam nedir? Soruların zor olacağı ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com28

30 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 7. Örnekte DÖNÜT (geri bildirim) nedir? ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com29

31 ÖRNEK OLAY Mehmet rahatsızlığı nedeniyle cuma günü okula gelememişti. Fen bilgisi öğretmeni, pazartesi günü sınav yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Ali, Mehmet’e cep telefonu ile bir mesaj gönderdi: “Mehmet, fen bilgisi öğretmeni pazartesi günü sınav yapacak, sorular da kılçık olacak bilgin olsun.” Mehmet aldığı mesajdan soruların zor olacağını anladığı için sıkı bir şekilde fen bilgisi dersini çalıştı. 7. Örnekte DÖNÜT (geri bildirim) nedir? Mehmet’in sıkı bir şekilde çalışması ETKİLİ İLETİŞİM 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com30

32 CEVAP ANAHTARI 1. Ali 2. Mehmet 3.Fen bilgisi sınavı 4. Cep telefonu 5.Sorular kılçık 6.Soruların zor olacağı 7.Mehmet’in sıkı bir şekilde çalışması 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com31

33 Kişiler arası iletişimin olumlu ve sağlı olması için bazı temel ilkeler ve ön koşullar gerekir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com32

34 Sağlıklı iletişimin ön koşulları Doğallık Kabul etme\ saygı Empati 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com33

35  Doğallık Kişinin açık ve dürüst olmasıdır. Yerli yersiz sevgi gösterilerinde bulunmak, yerli yersiz iltifatlarda bulunmak iticilik oluşturur. “ Ayıya dayı demek” “Al gülüm ver gülüm” sözleri bu durumu özetler 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com34

36  Kabul etme\ saygı Kişilerin birbirlerinin kişiliğine saygı duymasıdır. Bir insanın kişiliğine saygı duymak, onu kendine özgü nitelikleriyle kabul etmektir. Kişilerarasında çıkan çatışmaların çoğu kişilerin, birbirlerinin bu yönünü kabul etmemesinden kaynaklanır. Herkesin karşı tarafa kendi fikrini dayatması çatışma yaratır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com35

37  EMPATİ Kendimizi karşımızdakinin yerine koyma Çok yönlü bakış açısı gerektirir. Açık iletişim becerisine sahip olmak gerekir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com36

38 İLETİŞİM TÜRLERİ 4 gruba ayırabiliriz; Kişi-içi iletişim ve çatışma Kişi-içi iletişim ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma Kişilerarası iletişim ve çatışma Örgüt-içi iletişim ve çatışma Örgüt-içi iletişim ve çatışma Kitle iletişimi ve çatışma Kitle iletişimi ve çatışma 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com37

39 İLETİŞİM TÜRLERİ 1.Kişi-içi iletişim ve çatışma; Kişinin iç dünyasıyla kurduğu iletişim Kişinin iç dünyasıyla kurduğu iletişim ve iç dünyasında yaşadığı çatışmalardır. ve iç dünyasında yaşadığı çatışmalardır. Nedeni ise; günlük hayatında karşılaştığı, Nedeni ise; günlük hayatında karşılaştığı, yaptığı ve yaşadığı durumlarla çelişkiye düşmesi 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com38

40 İLETİŞİM TÜRLERİ 1.Kişi-içi iletişim ve çatışma; (Devam ) Bu çelişkiden kurtulabilmek için 3 yoldan birisine yönelir; Davranışını değiştirir. Davranışını değiştirir. Tutumunu değiştirir. Tutumunu değiştirir. Savunma mekânizması kullanır. Savunma mekânizması kullanır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com39

41 İLETİŞİM TÜRLERİ 2. Kişilerarası iletişim ve çatışma; Gönderici ile alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunmasına “sosyal etkileşim” ya da “kişilerarası iletişim” denir. Gönderici ile alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunmasına “sosyal etkileşim” ya da “kişilerarası iletişim” denir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com40

42 İLETİŞİM TÜRLERİ 2. Kişilerarası iletişim ve çatışma; ( Devam ) Kişilerarası iletişime katılanlar Kişilerarası iletişime katılanlar Karşılıklı mesaj alışverişi Karşılıklı mesaj alışverişi Masajlar sözlü ya da sözsüz Masajlar sözlü ya da sözsüzolmalıdır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com41

43 Örneğin bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ya da sokakta iki kişinin yumruk yumruğa kavga etmesini de bu anlamda kişilerarası ilişki olarak kabul edebiliriz. Çünkü iki birim arasında en azından duygu ve düşünce alışverişi vardır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com42

44 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com43

45 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com44

46 Sözlü iletişim; dille ve dil ötesi olarak gruplayabiliriz. İnsanların karşılıklı konuşmalarını “dil ile iletişim” diyoruz. Konuşurken sesimizin tonu, hızı, tınısı, şiddetini de “dil ötesi iletişim” diyoruz. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com45

47 Dille ileti ş imde ki ş ilerin “ne söyledi ğ ine” Dil ötesi ileti ş imde ise “nasıl söyledi ğ ine” bakarız. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com46

48 Sözsüz iletişim Sözel iletişimi destekleyen, kişinin gerçek duygu ve düşüncelerine ilişkin mesajlar veren jest ve mimiklerden oluşur. Kişiler sözlü mesajları kontrol altına alabilirler ama söz dışı mesajları, özellikle duygusal konular söz konusu olduğunda, kontrol altına almakta zorlanırlar. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com47

49 Sözsüz ileti ş imde kendi içinde 4 gruba ayrılır; Beden ve yüz Bedensel temas Mekân kullanımı Araçlar 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com48

50 Göz ilişkisi İletişimde konuşmacıyla göz teması kurmak “sana ve senin anlattıklarına önem veriyorum” mesajı verir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com49

51 Yüz ifadesi “Yüzü ekşidi, kaşları çatıldı,dudaklarını büzdü, gözleri hayretle açıldı” gibi ifadeler kişinin duygu durumu hakkında bilgi verir. Yüzde duygu anlatan 3 bölüm vardır.Bunlar;  Alın ve kaşlar  Yüzün alt kısmı  Gözler 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com50

52 Yüz ifadesi ( devam ) Kişilerle iletişimde karşımızdakinin ne söylediğinden daha çok yüz ifadesiyle ne anlattığına dikkat ederiz. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com51

53 Vücut duruşu Vücut duruşu bize birçok ipucu verir. Örneğin; kavgaya hazırlanan bir sokak delikanlısının vücut duruşuna dikkat edin… Omuzların düşük olması yorgunluk ve bıkkınlık, omuzların dik olması ve göğüsün dışarıda olması kendine güvenin işaretidir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com52

54 Kişilerarası mesafe Kişiler kendilerine belirledikleri özel alanları kendi istekleri dışında kimseyle paylaşmak istemezler. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com53

55 Kişi lerarası mesafe ( devam ) Özel alan; 0-50 cm Kişisel alan; 50cm-1 m Sosyal alan; 1 m-2,5 m Genel alan; 2,5 m ve üzeri 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com54

56 Dokunma Baş işaretleri El kol duruşu 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com55

57 Sözsüz ileti ş im; Beden ve yüz; yüz mimiklerimiz ve bedenimizle gönderdi ğ imiz mesajlardır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com56

58 Sözsüz ileti ş im; ( devam ) İ leti ş imde; % 7 kelimelerin % 7 kelimelerin ( sözlü ifadelerin ), % 38 dil ötesi ö ğ eler olan seslerin ( alçak, yüksek ses, ritim, tonlama vs. ) % 55 yüz ve beden dilinin( el, vücut ve yüz ifadeleri vs. ) verdi ğ i mesajların önemli oldu ğ u tespit edilmi ş tir 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com57

59 Sözsüz ileti ş im; ( devam ) Bedensel temas; Kar ş ımızdaki ki ş iyle kurdu ğ umuz bedensel yakınlık 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com58

60 Sözsüz ileti ş im; ( devam ) Mekân kullanımı; İ nsanların çevrelerindeki bo ş mekânları kullanarak verdi ğ i mesajlardır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com59

61 Sözsüz ileti ş im; ( devam ) Araçlar ;Ki ş ilerarası mesaj iletmek için birtakım araçlardan faydalanırız. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com60

62 Ki ş ilerarası ileti ş imde günlük hayatımızda zaman zaman çatı ş maya gireriz. Nedenleri; çok çe ş itli olmakla beraber de ğ er yargılarımız, kendimize özgü dü ş üncelerimizin ki ş ilerle çeli ş mesi,tutumlarımız vs. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com61

63 AKT İ F ÇATI Ş MA ; Kar ş ı kar ş ıya gelen ki ş ilerin birbirinden ho ş lanmamaları, birbirlerine kızması sonucu ortaya çıkar. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com62

64 PAS İ F ÇATI Ş MA; Küs olan insanların birbirleriyle ileti ş im kurmak istemezler. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com63

65 “Aynı sosyal ortamda birbirlerini algılayan ki ş ilerin ileti ş im kurmaması olanaksızdır.” 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com64

66 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma; ÖRGÜT ( ORGANİZASYON ): İş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com65

67 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam) Örgüt içerisindeki hiyerarşik düzen içerisinde çalışan kişilerin iletişimidir. Bu işleyiş sırasında çatışmalar çıkabilir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com66

68 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma; (Devam) Bir örgüt içerisinde sürekli ASTlarına sürekli bağırıp çağıran ÜSTler, gerek örgütün gelişmesine gerekse üyelerin iş doyumu almasına engel olmuş olurlar. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com67

69 3. Kitle iletişimi ve çatışma; Kitle iletişimi; Birtakım bilgilerin/sembollerin birtakım hedefler tarafından üretilip, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine denir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com68

70 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com69

71 Bir insanın kendisini kar ş ısındaki insanın yerine koyarak,onun duygu ve dü ş üncelerini do ğ ru anlaması 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com70

72 Empati kurdu ğ umuzda kar ş ımızdaki ki ş iye hak vermemiz gerekmez. Önemli olan; kendimizi onun yerine koyup, onun dü ş ünce ve duygu dünyasını ke ş fetmemizdir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com71

73 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com72

74 İletişim türleri Savunucu iletişim Açık iletişim 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com73

75 Savunucu iletişim Karşı taraftan saldırı algılayan, Geçmiş yaşantısında çok sık saldırgan duruma maruz kalmış,kişiler karşısındaki kişiye temkinli yaklaşacak, onda saldırganlık belirtisi arayacak, görüşünü destekleyen herhangi bir durumda da hemen savunma durumuna geçecektir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com74

76 Savunucu iletişim Unutulmaması gereken ise savunmaya geçmenin beraberinde saldırıyı da getireceğidir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com75

77 Açık iletişim Kişiler arası iletişimde istenen ve hedeflenen iletişim modelidir. Kişilerin, kendilerini tanıdıkları ve doğru şekilde ifade edebildikleri durumlarda mümkündür. Benlik saygıları yüksek, kendilerine güveni tam olan kişiler sağlıklı iletişim yöntemini kullanır. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com76

78 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com77

79 VOLTA İ RE’ dedi ğ i gibi; “Söylediklerini kabul edemem ama konu ş ma hakkını ölene kadar desteklerim.” 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com78

80 En etkili ileti ş im yöntemidir 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com79

81 SAVUNMAYA YÖNLEND İ R İ C İ ileti ş im yöntemidir 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com80

82 Sen dili Örnek ; Baba: “Çok kabasın, her zaman sözümü kesiyorsun 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com81

83 Ben dili Kişilerin duygu ve düşüncelerini ne şekilde, hangi sözcükleri seçerek ifade ettikleri önemlidir. Kişinin açık iletişimde kullandığı dil ben diliyken, Savunucu iletişimde kullanılan yargılayıcı dil sen dilidir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com82

84 Ben dili Örnek ; Baba: “Bir ş ey söylemeye ba ş layıp da sonunu getiremedi ğ im zaman rahatsızlık duyuyorum.” 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com83

85 Örnek: Ben dili “ Sıraları düzenli olarak bırakmadığınızda ben düzeltmek zorunda kalıyorum ve teneffüs yapamadığım için gergin oluyorum” Sen dili “Sizin yüzünüzden teneffüs yapamıyorum, bu sıraları bir daha böyle bırakırsanız kafanızı kırarım!” 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com84

86 Örnek: Ben dili “ Kendi aranızda konuşunca arkadaşlarınızı duyamıyor ve üzülüyorum” Sen dili “Kaç kere söyleyeceğim kendi aranızda konuşmayın diye, terbiyesizler!” 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com85

87 Sen iletileri saldırı mesajı ilettiğinden, savunmayı ve karşı tarafın saldırısını da beraberinde getirir. Ben dilinde suçlama yoktur, kişiyi savunma yerine sorunu düşünmeye iter. Sen iletisinin etkisi kısa sürer ve yineleme gerektirir. Sen iletisi kişiliğe yöneliktir, iletişimi ve işbirliğini engeller 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com86

88 Size sözle saldırılmadı ğ ı sürece, rahatsızlı ğ ını ve kızgınlı ğ ını dile getiren biriyle anla ş mak kolayla ş ır. Size sözle saldırılmadı ğ ı sürece, rahatsızlı ğ ını ve kızgınlı ğ ını dile getiren biriyle anla ş mak kolayla ş ır. Siz ne dersiniz? Siz ne dersiniz? 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com87

89 İletişim Engelleri İletişimde dinleyicinin ya da karşı tarafın verdiği bazı tepkilerin iletişime zarar verdiği ve iletişimin gidişini olumsuz etkilediği genel ifadeyle doğrudur. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com88

90 Kalemi kaybolduğu için ağlayan bir kız öğrenciye öğretmenin şu cevapları vermesi sorunu çözmeyecek, yalnızca çocuğun ağlama davranışını bitirecektir 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com89

91 Şimdi iletişim engellerine bakalım; Emir vermek, yönlendirmek: Çabuk yerine geç ve kes sesini! Uyarmak, göz dağı vermek: Bir daha ağladığını\ kalemi kaybettiğini görürsem… Ahlak dersi\ öğüt vermek: Eğer böyle dağınık olursan kalemini de kaybedersin,eşyalarını da… 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com90

92 iletişim engelleri ( devam ) Nutuk çekmek: Her zaman söylüyorum eşyalarınıza sahip olun diye… Yargılamak, eleştirmek, suçlamak: sen zaten hep böylesin, herşeyini kaybediyorsun Alay etmek: Seni maymun seni, demek kalemin ayaklanıp gitti ha.. Yorumlamak, analiz etmek: sen son günlerde çok yalan söylüyorsun, zaten dağınık bir çocuksun 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com91

93 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com92

94 Dinleme türleri Görünüşte dinleme Seçerek dinleme Savunucu dinleme Tuzak kurucu dinleme Yüzeysel dinleme Edilgin dinleme Etkin dinleme 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com93

95 Dinleme Becerileri Pasif dinleme; Pasif dinleme; Do ğ ru fakat yetersiz çünkü her zaman kar ş ımızdakini dinledi ğ imiz mesajını vermez Do ğ ru fakat yetersiz çünkü her zaman kar ş ımızdakini dinledi ğ imiz mesajını vermez 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com94

96 Dinleme Becerileri ( Devam ) Kapı aralayıcı mesajlar; Kapı aralayıcı mesajlar; Kar ş ımızdaki insanı konu ş maya yüreklendirmeye yöneliktir Kar ş ımızdaki insanı konu ş maya yüreklendirmeye yöneliktir 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com95

97 Dinleme Becerileri ( Devam ) ( Devam ) Etkin ( Katılımlı ) Dinleme; Etkin ( Katılımlı ) Dinleme; En sa ğ lıklı dinleme becerisidir. En sa ğ lıklı dinleme becerisidir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com96

98 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER İşletmenin Tanımı Önce işletme ile aynı anlamda kullanılan diğer terimleri belirtelim. Bunlar; firma, kuruluş, teşebbüs ve kurumdur. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com97

99 İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER İşletmenin Tanımı İşletme; bilgi, fikir, teşebbüs, emek, para, makine, malzeme gibi iş unsurlarından hepsinin veya birkaçının bir araya getirilerek planlı olarak kurulmuş bir düzen içinde, bunlardan bir üretim veya hizmetin elde edildiği, sistemlerdir. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com98

100 Çalışanlar, işletmenin hayatlarında oldukça fazla önem taşıması nedeniyle şu soruların cevaplarını bilmek isterler: İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com99

101 İşletmenin temsil ettiği ayırt edici ya da temel inançlar nelerdir? DEĞERLER İşletme bu gün ne durumdadır ne duruma gelmeye çalışmaktadır? AMAÇ İşletme nasıl bir bağlılık taşımaktadır ve nereye doğru gitmektedir? HEDEFLER İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com100

102 İşletmelerin Organizasyonu (örgütleme) Organizasyon, işletmelerde yapılacak işleri, bu işleri yapacak kişileri ve çeşitli ilişkileri kağıt üzerine döker ve bu unsurları belirli bir sistem içinde işletme amaçlarına yöneltir. Aynı zamanda, organizasyon işleminde işlerin yetki ve sorumlulukları belirlenir ve devredilir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com101

103 Çalışanların beklentilerini önemseyerek örgüt işleyişini sağlamak gerekir. Çalışanların, alacakları maaşın ötesinde bir başka beklentileri daha vardır: Saygınlık. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com102

104 Bir kuruluşta hizmet veriminin artması insan gücü ile sağlanır. Saygın bir konuma oturtulan bir bireyin götüreceği hizmet ile horlanan, tepeden bakılan bir bireyin götüreceği hizmet arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İş yapana değer vermek ve verilen değeri göstermek motive edici olacaktır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com103

105 İnsanları motive etmek, onları hangi dürtülerin daha iyi çalışmaya ittiğini anlamaktır. Bu, onların kişisel ihtiyaçlarını anlamak ve daha iyi çalışma arzusu gösterecekleri çalışma koşullarını yaratmakla mümkün olur. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com104

106 Bir firmada örgütsel yönetim söz konusu ise orada yüksek motivasyondan ve sinerjiden bahsedilebilir. Sinerji; birden fazla olumlu enerjinin birleşmesidir. Yani, örgüt içi çalışanların birlik ve beraberlik içinde bir takım halinde hareket etmesidir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com105

107 Yüksek Motivasyon:  Tüm çalışanların gülümseyen bakışları,  Diğer çalışanlara ve müşterilere içtenlikle yardımcı olma,  Sorumluluk alma ve paylaşma isteği,  Çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim, İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com106

108 Yüksek Motivasyon:  Katılım ve işbirliği,  Problem çözümünde işbirliği,  Birbirine pozitif yaklaşma ve destek olma,  Olumlu bakış açısı,  Sevgi ve saygı,  İşe adapte olma ve başarıyı paylaşma,  İşe isteyerek gelme, İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com107

109 Düşük Motivasyon  Asık suratlar,  Birbirini engelleme,  İşten kaçma, birbirine sorumluluk atma,  Hiyerarşi, gerginlik, yapay iletişim, İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com108

110 Düşük Motivasyon  Yardımdan kaçınma,  Gereksiz problemler yaratma,  Her konunun olumsuz yönlerini görmek,  Nedensiz çatışmalar,  “Mesai bitse de gitsek” düşüncesi,  İşe gelirken isteksizlik İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com109

111 İşletmelerin Yönetimi Başkalarının aracılığıyla amaca ulaşma ve başkalarına iş gördürme faaliyeti şeklindeki tanımda; yönetimin esas itibariyle insan ilişkilerine dayanan bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com110

112 Yönetim: İşletme amaçlarının etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarına ilişkin, kavram, ilke teori, model ve tekniklerin, sistematik ve bilinçli bir biçimde maharetle uygulanması ile ilgili faaliyetlerin tümüdür. Kısaca yönetim belirli insani amaçlara erişmeye yarayan, planlı insani faaliyetlerdir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com111

113 Yöneticilik: Daha çok belirlenen amaçlar doğrultusunda gücünü yetkiden alan başkalarına iş yaptırma sanatıdır. İyi bir yöneticinin sahip olması gereken özellikleri klasik bir şekilde saymak yerine şu örnek olayı aktarmak, görevin önemini daha etkin bir şekilde kavratacaktır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com112

114 (Geçmiş bir tarihte yayınlanan ve bütün dünyanın ilgisini çeken bir dialogtan alınmıştır.) Bir gün,odama giren bir memur bana: -Efendim, siz birlikte çalıştığım arkadaşların birini bir derece terfi ettirdiniz. Yaş ve kademe bakımından aramızda bir fark yoktur. Öğrenimimiz de aynı. O benden daha yakışıklı da değil. Böyle olduğu halde beni terfi ettirmiyorsunuz, dedi.. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com113

115 İşe dalmış şekilde mırıldandım: -Sokakta gürültüler var, duyuyor musunuz, nedir acaba? Memur can sıkıntısı ile cevap verdi : -Gidip sorayım efendim. Biraz sonra döndü, -Bir arabaymış efendim, -Yükü neymiş? -Gidip bakayım efendim. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com114

116 Döndüğünde: -Arabanın yükü bir sürü çuval efendim. -Çuvallarda ne varmış? -Gidip bakayım efendim. Biraz sonra döndüğünde: -Çuvallarda çimento varmış efendim. -Bu araba nereye gidiyormuş? -Gidip bakayım efendim. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com115

117 Biraz sonra dönüp cevap verdi. - X ve Y inşaat şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim. - Çok güzel. şimdi bana terfi eden arkadaşını çağırır mısınız? Hani şu haksız yere terfi eden arkadaşınız. Diğeri geldi. Ben mırıldandım: - Sokakta bir takım gürültüler oluyor. Nedir acaba? - Gidip bakayım efendim. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com116

118 Döndüğü zaman şöyle cevap verdi. - Kırk çuval portland çimentosu yüklü bir araba. Çimentoların menşei NewOrleans. X ve Y inşaat şirketinin merkez şantiyesine gidiyormuş. Uluslararası ulaşıma ait kamyon, çuvalları istasyondan almış, çuvallardan biri yolda patladığı için şimdi bunun yerini değiştirmeye çalışıyorlarmış. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com117

119 Yönetimin Özellikleri  Yönetimde, ulaşılması düşünülen belli bir amaç vardır,  Yönetim bir grup faaliyetidir.  Yönetimin beşeri özelliği vardır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com118

120 Yönetimin Özellikleri  Yönetim bir işbirliği ve uzmanlaşma faaliyetidir.  Yönetim bir yetki faaliyetidir. Yönetimle yetkili kılınan kişi emir verme ve başkalarının davranışlarını yönlendirme hakkına sahiptir.  Yönetim bir karar verme sürecidir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com119

121 Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Temel Fonksiyonları:  Planlama  Organizasyon (örgütleme)  Yöneltme (emir- kumanda)  Koordinasyon (uyumlaştırma-düzenleştirme)  Denetim (kontrol) Yönetimde Destekleyici Fonksiyonlar:  İletişim  Bütçe  Karar verme İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com120

122 İç İlişkiler Bir iş yerinde çalışan insanların birbirleriyle ve çalıştıranlarıyla olan ilişkilerini ifade eder. Çalışanlar personel, çalıştıranlar ise işverenler ve yöneticilerdir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com121

123 İç İlişkiler İç ilişkiler, kişiler arasında veya kişilerle; gruplar arasında veya gruplarla gerçekleşir. Bir işletmenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi, iç ilişkilerinde astların ve üstlerin bulundukları konumda görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine ve birbirleriyle olumlu ilişkilerine bağlıdır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com122

124 Liderlik Liderlik, örgütlenmiş bir grubu, belli bir amacı yerine getirmek amacıyla insan davranışlarını etkileme faaliyetidir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com123

125 Liderlik Bir kişiye bir şeyi yaptırmak o kadar zor değildir. Para ödülü veya iyi bir sicil vaat ederek iş yaptırılabilir. Eğer bunlar işe yaramazsa, ceza, makamını düşürme, işten kovmayla tehdit etme gibi yöntemlerle de kişiye iş yaptırabilir. Zaten, yöneticilerin çoğu da bunları yapmaktadır. Burada en önemli husus istektir. Önemli olan bir kişiye bir şeyi isteyerek yaptırmaktır. Buna göre liderlik, yapılması gerektiğine inanılan şeyi başkasına istekle yaptırabilme sanatıdır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com124

126 Yapılan bir araştırmada bir liderde bulunması gereken ve çoğunluk tarafından istenen özellikler şunlardır:  Dürüst, doğru söyleyen, güvenilir, karakterli, inançlı  Rekabetçi, yetenekli, üretken  Teşvik edici, kararlı, yönlendirici olarak sıralanmaktadır İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com125

127 Uygulamada çok değişik özellikler taşıyan lider tiplerine rastlanır. Bu tipler yönetim anlayış ve felsefesine bağlı olarak orta çıkar. Bu konuda yapılan araştırma sonucu şöyledir:  Otokratik lider: İş görenler üzerinde baskı ve katı denetim uygulayarak sadece üretim amacını taşıyan lider tipi.  Liberal lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen sadece özgürlüğü savunan lider tipi. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com126

128  Hümanist lider: İnsana aşırı önem veren “her şey insan için ” diyen ve üretimi ikinci plana iten lider tipi.  Tatlı-sert lider : İnsana ve üretime eşit şekilde önem veren ve biraz da orta yolu benimsemiş lider tipi.  Demokratik lider: Kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipidir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com127

129 Yetki Yetki, başkalarına iş yaptırma gücü, işin yapılmasını başkalarında isteme hakkıdır. Yetki karar alma ve uygulama hakkıdır. O halde yetkili kılınan kişi, emir verme, başkalarının davranışlarını yönlendirme hakkına sahiptir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com128

130 Yetki Yetkinin üç özelliği :  Birincisi, yetki bir haktır.  İkincisi, yetkili kişi hakkın kullanılması ile dolaysız olarak kendi davranışları üzerinde, dolaylı olarak da başkalarının davranışları üzerinde söz sahibidir.  Üçüncüsü ise, çalışana istediği davranışları yaptırabilmesi için yetkili kişinin ödüllendirme ve cezalandırma gücüne sahip olmasıdır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com129

131 Yetki ile görevi karıştırmamak gerekir. Görev, çalışanların yapmakla zorunlu oldukları işlerdir. Yetki ise çalışanlardan görevle ilgili işin yapılmasını isteme hakkıdır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com130

132 Örneğin, okul müdürünün öğretmenden derse girmesini istemesi müdürün yetkisi, öğretmenin derse girmesi onun görevidir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com131

133 Disiplin ; Personelin inanarak ve arzu ederek iş yeri kurallarına ve düzenine uygun davranış göstermesini sağlayan güç olarak tanımlayabiliriz İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com132

134 Disiplin ; Bilinmesi gereken çok önemli bir husus, personelin inanarak ve arzu ederek işyeri kurallarına ve örgüt düzenine uyması gerektiğidir. Etrafına güç gösterisinde bulunan ve astlarını tehdit eden bir yönetici belki kısa süre içinde etkili olabilir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com133

135 Yetki Devri Yetki devri, işletmenin büyüklüğüne ve verilen yetkinin genişliğine bakılmaksızın büyük önem taşır. Yetki devri; üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesidir. İşletmede başarı sağlamak, yetki ve sorumlulukların açık bir şeklide belirlenmesi ve gerektiğinde yetkinin planlı bir şekilde alt kademelere devredilmesi ile yakından ilgilidir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com134

136 Çalışanların Eğitimi İnsan yaptığı şey ne olursa olsun, öğrenmeyi sürdürürse kendisini geliştirebilir. İşletmeler için de benzeri bir durum geçerlidir. Bir işte uzmanlaştığına inanılarak konuyla ilgili her şeyin öğrenildiği sanılıp mücadele bırakıldığı takdirde, rakipler sizin önünüze geçeceklerdir.. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com135

137 Teşvik Tedbirleri Çalışanların işe teşvik edilmeleri için ödüllendirilmeleri ve gerektiği zaman disiplin kurallarının işletilmesi, onları verimli çalışmaya itecektir. Başarılı olanların ödüllendirilmesi ile birlikte tüm çalışanların ödüllendirilmesi de kendilerinin önemli olduğu hissini vermek adına gereklidir İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com136

138 Başarılı olanlara verilecek ödülleri şu şekilde sıralayabiliriz:  Teşekkür, takdir ve başarı belgesi vermek  -Para ikramiyesi vermek, ücretine zam yapmak, kardan pay vermek  Masrafları iş yeri tarafından karşılanmak üzere tatile göndermek  Terfi ettirmek, başarılı yöneticileri ortak etmek (Örneğin, ülkemizin büyük iş adamlarından Vehbi Koç, başarılı bulduğu yöneticileri şirkete ortak etmiştir.)  İş yerinde çıkan yayınlarda ilan etme (gazete, dergi vb) İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com137

139 Çalışanların Birbirleri İle İlişkileri Bir iş yerinde çalışanların birbirleriyle olan olumlu ilişkileri iş yerinin başarısını etkileyen önemli unsurlardandır. Huzurlu bir ortamda çalışanlar işlerinde beklenen başarıyı gösterebilecekleri için kaynaklar daha etkin kullanılacaktır, İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com138

140 Dayanışma İnsanların, bir amacı gerçekleştirmek için karşılıklı olarak yardımlaşma, duygu, düşünce ve çıkar birliği içinde olmalarına Dayanışma denir. Yapılan araştırmalar, rekabet yerine iş birliğini tercih eden grupların daha başarılı olduklarını ve daha fazla haz aldıklarını ispatlamıştır. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com139

141 Günümüzde çağdaş işletmelerin üzerinde çok sık durduğu bir terim, Takım ruhu’dur, bu konuyla ilgili birçok isim kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: Takım çalışması, grup dinamiği, ekip ruhu, kurumdaşlıktır. Adı her ne olursa olsun, hepsinin bir tek amacı ve işlevi vardır: Tüm işletmenin bir bütün olarak çalışması, bütünlüğün oluşması için etkileşim paylaşım. Dayanışma İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com140

142 İşe ve Çevreye Uyma Çalışma yaşamına ilk kez başlayanlar için kuruluşun ortaya koyduğu kurallara uygun davranışlar gösterme, diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurabilme; İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com141

143 İşe ve Çevreye Uyma işletmede görev yeri değişikliği yapan personel için bilgi ve beceri eksikliğini giderme, işletmeye bağlılık duygusunu geliştirme, işten ayrılmayı azaltma, yanlış anlamaları önleme amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü işe ve çevreye uyum olarak ifade edilir. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com142

144 İşletme çalışanları arasında iletişimi sağlayınız. Çalışma hayatında etkili iletişim kurabilmek için şu davranışları alışkanlık haline getiriniz: 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com143

145 İnsanlarla iletişimde gülümseyiniz.  Günün zamanına göre: “Günaydın, nasılsınız, iyi akşamlar.” demeyi ihmal etmeyiniz.  Sevdiğiniz arkadaşlarınıza: “Sizi çok seviyorum, her biriniz benim için çok önemlisiniz.” diyerek sevginizi ve saygınızı ifade ediniz. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com144

146  Yanlış davranan arkadaşlarınıza “Olabilir, herkes hata yapabilir, istemeden olmuştur” gibi ifadeler kullanarak yapıcı eleştirilerde bulununuz.  Asık suratla dolaşmamaya özen gösteriniz.  İnsanlardan beklediğiniz şekilde davranış gösteriniz, empati kurunuz. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com145

147  Sizi uyaran insanlara olayı sağlıklı bir şekilde değerlendirdikten sonra hatalıysanız : “Haklısınız efendim, bir daha olmaz, özür dilerim.” gibi ifadeler kullanmaya çalışınız.  Arkadaşlarınızla, rekabet etmek ve yarışmak yerine dayanışma kurmaya çalışın, gerektiği zaman yardımlarınızı esirgemeyiniz. 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com146

148 SUNU BİTTİ TEŞEKKÜRLER 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com147

149 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir? A) Nedensiz çatışmalar B) Sevgi ve saygı C) İşe gelirken isteksizlik D) Asık suratlar 2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir? A) Olumlu bakış açısı B) Sorumluluk alma ve paylaşma isteği C) Katılım ve işbirliği D) Birbirini engelleme 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com148

150 Aşağıdaki örnek olayları değerlendirerek doğru seçeneği işaretleyin. 3. Şef Meltem Hanım, işe yeni başlayan Ayşe Hanım’dan bir işçiye ait Haziran 2000 dönemine ait ücret bordrosunu istemişti. Ayşe Hanım 20 dakika aramasına rağmen bordroyu bulamadı. Ayşe Hanım Ramazan Bey’ den yardım istediğinde: “Ne işin var, ara bul. “dedi. Meltem Hanım bu gecikmeden dolayı Ayşe Hanım’ı azarladı. A) Ayşe hanım ne yapması gerektiğini bilmeliydi B) Meltem hanım işçinin sicil numarasını vermeliydi C) Ramazan bey yardım etmek zorunda değildi D) Meltem hanım gecikmeden dolayı azarlamakta haklıydı. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com149

151 4. Çalıştığı iş yerinde çok sevilen Hakan Bey’in, arkadaşlarından sürekli ödünç para istemek gibi olumsuz bir alışkanlığı vardı ve aldığı paraları çoğu zaman da unutuyordu. Bir gün kendisine işyeri kasası teslim edilmişti, daha sonra yerine koymak üzere, izinsiz olarak kasadan cüzi bir miktar para almıştı. Ancak yapılan kasa kontrolü sırasında çıkan açıktan dolayı, yönetici Turan Bey, Hakan Bey’e disiplin cezası verdi. A) Yönetici ceza vermekte haksızdır. B) Hakan bey ihtiyacından dolayı kasadan habersiz para almak zorundaydı. C) Maddi sıkıntıları bilinen bir personele kasa teslim etmek yanlıştır. D) Çok sevilen birine böyle bir olay için disiplin cezası verilmez. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com150

152 5. Elif Hanım; ast ve üst ayrımı yapmadan insanlara saygı duyan, yaranmak kaygısıyla saygı göstermeyi sevmeyen bir insandır. İşletme müdürü Yusuf Bey ise; insanların kendisine karşı el pençe divan durmasını, aşırı saygı gösterilmesini isteyen devamlı ilgi bekleyen bir kişidir. Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılan işçinin, Yusuf Bey’e saldırması sırasında olaya Elif Hanımla birlikte başka bir şirketin yöneticisi Fatih Bey tanık olmuştur. Mahkemede şahitlik etmesi için Fatih Bey’in görüşü alındığı halde Elif Hanım’ dan hiç izin alınmadan Elif Hanım şahit yazılmıştı. Bu duruma bozulan Elif Hanım:” Ben bu şirkette önemsenmiyorsam istifa ederim.” dedi. Yusuf Bey de hemen dilekçesini yazmasını istedi sonra da Elif Hanım’ın dilekçesini yırtıp çöpe attı. A) İşten çıkarılan işçinin amire saldırması doğal bir olaydır. B) Elif Hanım “Önemsenmiyorum” düşüncesiyle istifa etmek isteğinde haklıdır C) Bir amir memurun görüşünü almadan şahit yazdırabilir. D) Yusuf Bey istifa dilekçesini yırtmaya yetkilidir. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com151

153 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com152 1-Hem göndericinin hem de alıcının aktif olduğu, alıcıdan geribildirim vermesinin beklendiği iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tek yönlü iletişim B) İki yönlü iletişim C) Çok yönlü iletişim D) Etkileşim E) Hiçbirisi

154 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com153 2-Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “beden dilinin” önem seviyesini gösteren yüzdelik dilime işaret etmektedir? A) %20 B) %30 C) %50 D) %60 E) %10

155 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com154 3. İletişimi başlatan aktarmak istediği bir iletisi olan iletiyi düzenleyen ve alıcıya ileten kişi yada gruba ne ad verilir. A) Geri bildirim B) Mesaj C) İletişim D) Kaynak E) Alıcı(hedef

156 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com155 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde *kelimelerin* önem seviyesini gösteren yüzdelik dilimine işaret etmektedir? A) 20% B) 30% C) 10% D) 50% E) 60%

157 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com156 5. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir. A) Sen dilini kullanma B) Empati C) Soru sorma D) Dinleme E) Gözlem yapma

158 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com157 6.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sen diline örnektir A)Müziğin sesi bu kadar açık olunca okuduğumu anlamıyorum B) Yüksek sesle konuştuğunuz zaman dikkatim dağılıyor C) Çok fazla gürültü yapıyorsun D) Senin bu davranışın beni incitti üzüldüm E) Yeterince açık konuşmadığın zaman anlayamıyorum

159 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com158 7-Alıcının iletiyi aldığı ve değerlendirdiğini göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir? A) Mesaj B) Geribildirim C) Kaynak D) İletişim E) İletişim ortamı

160 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com159 8-.aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim tekniklerinden değildir? A) Soru sorma B) Sen dilini kullanma C) Dinleme D) Empati E) Gözlem yapma

161 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com160 9-aşağıdaki hangisi iletişim engellerinden değildir? A) Ahlak dersi vermek. B) Uyarmak, tehdit etmek. C) Öğüt vermek, çözüm önermek. D) Emir vermek, yönlendirmek. E) Soru sormak.

162 05.04.2015Erol GÜNDOĞDU twitter @erolhoca.com161 10-Aşağıda iletişimle ilgili verilen cümlelerin hangisi yanlıştır? A)İletişim çift yönlü bir süreçtir, hem gönderici hem alıcı aktiftir. B)İletişim sürekli ve dinamik bir süreçtir. C)İletişim sözlü yada sözsüz olarak yürütülür. D)İletişim süreci kişi yada gruplar arasında paylaşım oluşturur. E)İletişim insanlar arası paylaşımın azalmasına neden olur


"05.04.2015Erol GÜNDOĞDU İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir. 05.04.2015Erol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları