Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetmeliğe Uygun Muayenehane Procesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetmeliğe Uygun Muayenehane Procesi"— Sunum transkripti:

1 Yönetmeliğe Uygun Muayenehane Procesi
Prof. Dr. Esat Orhon

2 Yasal haklarımız, Anayasal haklara dönüşerek pekişmiştir.
Bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, Hekimlerin Tam Gün Çalışmaları dayatmasını çürütmüş olup, Yasal haklarımız, Anayasal haklara dönüşerek pekişmiştir. Yürütme otoritesi, yasal olarak engelleyemediği muayenehane açma haklarımızı, bir takım yönetmelik değişiklikleriyle fiilen uygulanamaz hale getirmeye çalışmaktadır. Aşağıda, muayenehanelerimizi 1 yıl içinde yeni yönetmeliğe uygun hale getirme procesi vardır. Procemiz, ismi bende saklı bazı cin fikirli hekim arkadaşlarımız tarafından düşünülmüş olup, bana sadece resimlemesi düşmüştür… Prof. Dr. Esat Orhon

3 Önce ilgili yönetmeliğe bir göz atalım…
Resmî Gazete Sayı : 27661 3 Ağustos 2010 SALI YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından : AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Prof. Dr. Esat Orhon

4 Binayı büyütemeyeceğinize göre,
MADDE 1 – “a) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 20 metrekaredir, ikiden fazla her bir muayene odası için 5 metrekare ilave bekleme alanı oluşturulur. Binayı büyütemeyeceğinize göre, apartmanın dışından portatif 5 metrekare bekleme alanı ekleme procesi.. arzu edildiği sayıda eklemeler yapılabilir. Prof. Dr. Esat Orhon

5 MADDE 1 – a) Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari 3 metredir.
Koridor duvarlarının, 3 metre genişliğe gelinceye kadar ittirilme procesi.. Prof. Dr. Esat Orhon

6 seyyar tuvalet kabini procesi
MADDE 12/D – (1) : a) Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır. Her odasında tuvaleti olan apartman dairesi bulunması mümkün olmadığından, seyyar tuvalet kabini procesi Prof. Dr. Esat Orhon

7 Asansörü olmayan binalara portatif asansör ve % 8 eğimli rampa procesi
MADDE 12/D – (1) e) Asansör ve merdivenler: Giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği santimetre, basamak genişliği santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir, muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır. 8 Asansörü olmayan binalara portatif asansör ve % 8 eğimli rampa procesi

8 Koridor genişletme procesi, kapılar için de uygulanabilir.
MADDE 12/D – (1) : f) Kapılar : Hasta kullanımına ait tüm kapılar sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olacak şekilde en az 110 santimetre genişliğinde olması gerekir. Koridor genişletme procesi, kapılar için de uygulanabilir. Ayrıca, iki taraftan çekerek genişletme procesi de uygulanabilir.

9 Mevcut muayenehanelerin 1 yıl içinde,
MADDE 12/D – (3) Muayenehaneler, müdürlükçe asgari altı ayda bir bu maddeye ve EK-1/d’ye göre yerinde denetlenir. Denetim sırasında noksanlıkları bulunan muayenehaneler uyarılır ve noksanlarını tamamlamak için yedi gün süre verilir. Süre bitiminde noksanlıklarını tamamlamayan muayenehanelerin noksanlığı giderilinceye kadar faaliyeti durdurulur. GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 3/8/2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehaneler, 12/D maddesine bir yıl içerisinde uygunluklarını sağlayarak müdürlüğe başvururlar. Mevcut muayenehanelerin 1 yıl içinde, denetlenecek muayenehanelerin ise 7 gün içinde yeni yönetmeliğe uymaları gerekiyor. Ancak telaşlanmayınız. Gün ve Yıl kavramlarının Dünya Günü veya Dünya Yılı olacağına dair bir ifade yok. Muayenehanenize bir adet Venüs, bir adet de Jüpiter Takvimi asmanız yeterli… Ekte örnekleri vardır. Prof. Dr. Esat Orhon

10

11 Bir Jüpiter yılı, 12 Dünya yılına karşılık gelir… Bu durumda, 2022 yılına kadar rahatsınız demektir.. Bir Venüs günü, 243 Dünya gününe karşılık gelir. Eğer denetlenirseniz ve eksiklerinizi 7 gün içinde tamamlamanız söylenirse, Venüs takvimine göre, 1701 gününüz var demektir.

12 ya da, yasal yollardan hakkınızı arayacaksınız…
Bu yönetmelikteki abuk subuk dayatmaları aşmak için, ya bu procede önerilenleri yapacaksınız, ya da, yasal yollardan hakkınızı arayacaksınız… Ama bu kez de başka zorlukların çıkartılacağını unutmayınız… Mesela, uzaydan gelecek hastalara bakmak için gerekli hazırlıklarınız var mı ? Prof. Dr. Esat Orhon

13 Prof. Dr. Esat Orhon


"Yönetmeliğe Uygun Muayenehane Procesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları