Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-I Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-I Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-I Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN

2 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 2EMÜLSİYON Birbirleri ile karışmayan iki sıvıdan birinin diğeri içinde dağılmasıyla oluşan çokdüze (heterojen) sistemler. Damlacık büyüklükleri 0.1-100 µm

3 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 3 EMÜLSİYONLARIN ÖZELLİKLERİ  Dayanıksız heterojen sistemler  Özellikleri, bileşimine ve hazırlama yöntemine bağlı  Opak krem renginde sıvılar  Damlacık büyüklüğüne bağlı olarak saydam 1 µmsüt görünümü 1-0.1 µmmavi beyaz emülsiyon 01-0.05 µmyarı şeffaf 0.05 µmşeffaf Damlacık büyüklüğünün görünüşe etkisi

4 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 4 Suda çözünen e.m.ler, tat ve koku düzelticiler, koruyucu maddeler Sulu Faz Yağlı Faz Emülsiyon Yapıcı Dağılan faz ile dağıtma ortamı arasındaki yüzey gerilimi azaltan veya yok eden maddeler Yağda çözünen e.m.ler; yağ (sıvı veya katı yağ, eterik yağ, reçine, mum) YEM

5 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 5 Emülsiyonlar- Faz Durumlarına Göre  Dış fazı su, iç fazı yağ olanlar  Dış fazı yağ, iç fazı su olanlar Çok fazlı emülsiyonlar

6 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 6 Emülsiyonlar- Faz Durumlarına Göre-1  Dış fazı su, iç fazı yağ olanlar su-içinde-yağ (y/s), örnek: süt

7 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 7 Emülsiyonlar- Faz Durumlarına Göre-2  Dış fazı yağ, iç fazı su olanlar yağ-içinde-su (s/y), örnek: kireç linimenti

8 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 8 Emülsiyonlar- Faz Durumlarına Göre-3 Çok fazlı emülsiyonlar- multipl emülsiyonlar yağ-içinde-su- içinde-yağ (y/s/y) ; su-içinde-yağ-içinde-su (s/y/s), örnek: influenza aşısı

9 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 9 EMÜLSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASI hintyağı ve sıvı vazelin emülsiyonu Dahilen kullanılan emülsiyonlar soya yağı emülsiyonu, A ve K vitaminleri, bazı hormon ilaçlarının emülsiyonu Haricen kullanılan emülsiyonlar Parenteral kullanılan emülsiyonlar losyon, liniment ve bazı pomatlar

10 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 10 EMÜLSİYON YAPICI MADDELER - anyonik (anyon aktif) - katyonik (katyon aktif) - iyonize olmayan (non-iyonik)Sentetik Doğal kaynaklı organik Çözünmeyen katı ve ince toz halinde Kuasi (gerçek dışı)

11 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 11 Anyonik Emülsiyon Yapıcılar lipofil grup negatif yüklü * alkali sabunlar y/s tipi emülsiyon yapar * toprak alkalisi ve ağır metal sabunları Ca, Mg, Zn, Al gibi metallerin yağ asitleriyle esterleri s/y tipi emülsiyon yapar * organik sabunlar trietanolaminin yağ asitleriyle esterleri * sülfatlanmış bileşikler örnek, sodyum lauril sülfat

12 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 12 Katyonik Emülsiyon Yapıcılar  çoğu katerner amonyum bileşiği  y/s tipi emülsiyon yapar  bakterisit olarak kullanılır bakterisit etkileri alkali ortamda daha fazla  lipofil grup pozitif yüklü

13 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 13 Non-İyonik Emülsiyon Yapıcılar nötral polar maddeler anyonik ve katyonik emülsiyon yapıcıların kullanılmadığı yerlerde kullanılır irritasyon yapmaz _________________________________________ * zayıf s/y tipi gliseril monooleat, gliseril monostearat * kuvvetli s/y tipi sorbitan monolaurat-Span ® 20 sorbitan monopalmitat-Span ® 40 * y/s tipi polioksietilen sorbitan mono laurat-Tween ® 20, polioksietilen sorbitan mono palmitat- Tween ® 40

14 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 14 Çözünmeyen Katı ve İnce Toz Halindeki Emülsiyon Yapıcı  çözünmeyen emülsiyon yapıcılar da denir  genellikle inorganik ve kolloidal taneler  etki mekanizmaları tam olarak anlaşılamamış

15 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 15 Kuasi (gerçek dışı) Emülsiyon Yapıcılar yüzey etkinlikleri ve sınırsal yüzeyde film oluşturma etkileri düşük yüksek konsantrasyonlarda ortamın viskozluğunu yükselterek emülsiyonları stabilize eder keten tohumu müsilajı, aljinik asit, agar, karagen, arap zamkı, kitre zamkı, polivinil türevleri, selüloz türevleri, poliakrilik asit (Carbopol® 934)

16 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 16 EMÜLSİYON YAPICI MİKTARI VE CİNSİ  emülsiyon yapıcılar arasında - sinerjizma (arap zamkı-kitre, arap zamkı-agar) - antagonizma (kolesterol-lesitin, jelatin-agar)  kararlılık açısından emülsiyon yapıcı miktarı ve cinsi çok önemli  yem konsantrasyonu e.m. biyoyararlılığına etkili

17 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 17 EMÜLSİYONLARIN KULLANIM AMAÇLARI  Yağa ait kötü koku ve tadı yok etmek  Gastro intestinal sistemde emilim hızını arttırmak veya azaltmak  Etkin maddenin kararlılığını sağlamak  Geçimsiz maddeleri tek sistemde vermek  Kontrollü salım sağlamak

18 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 18 EMÜLSİYON OLUŞUM TEORİLERİ  Yüzey film teorisi  Yönelmiş uçlar teorisi  Yüzeylerarası film teorisi  Faz hacim teorisi  Elektriksel teoriler

19 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 19 İngiliz Yöntemi Kontinental Yöntem EMÜLSİYON HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Şişe Yöntemi

20 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 20 İngiliz Yöntemi  primer emülsiyonda yağ/zamk/su oranı 4/1/2  emülsiyon yapıcı kendini çözen fazda çözündürülür  zamk su ile ıslatılarak müsilaj haline getirilir  bunun üzerine yavaş yavaş karıştırılarak yağ eklenir  primer emülsiyon oluştuktan sonra 2-3 dakika karıştırılıp sonra sulu kısmın geri kalanı ile seyreltilir  kitre zamkının kullanıldığı pomat ve kremlerde tercih edilir

21 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 21 Kontinental Yöntem  primer emülsiyonda yağ/zamk/su oranı 4/1/2  emülsiyon yapıcı kendisinin çözünmediği faza eklenir  kuru emülsiyon yapıcı kuru havana konur  yağ eklenir  primer suyun hepsi birden eklenir ve hızla karıştırılır  sekonder su azar azar eklenir  çok kullanılan ve az zaman alan yöntem

22 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 22 Şişe Yöntemi T.K.’de primer emülsiyon oranı 2/1/1.5 esans ve uçucu maddelerin emülsiyonu için kullanılır esanslar yoğunluklarının düşük olması nedeniyle daha fazla zamka ihtiyaç gösterir 1 k kuru arap zamkı şişeye konur 2 k esans veya uçucu yağ eklenir; tamamen karışıncaya kadar karıştırılır 2 k su eklenip emülsiyon haline gelinceye kadar vurma şeklinde çalkalanır geri kalan su azar azar konur ve şiddetle çalkalanır

23 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 23 Emülsiyon Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar şurup ve gliserin az miktarda eklenirse yardımcı etki gösterir elektrolit, baz ve alkollü sıvılar fazla eklenirse emülsiyon yapıcı etkiyi azaltır yağ, emülsiyon yapıcı ve su oranı tecrübelere göre değişebilir kuru zamk yönteminde kullanılan malzemeler kuru olmalıdır toz zamk yağ ile tamamen karışacak kadar kısa süre karıştırılmalıdır primer su birden eklenmeli, hızlı ve devamlı karıştırılmalıdır

24 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 24 basit karıştırıcılar kolloid değirmenler homojenizatörler ultrasonik aletler Emülsiyon Hazırlamada Kullanılan Cihazlar

25 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 25


"Hazırlayan ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ EMÜLSİYON SİSTEMLER-I Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları