Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kireç : Kireç ta ş ının çe ş itli derecelerde (850°C – 1000 °C ) pi ş irilmesi sonucu elde edilen ve ba ğ layıcı özellik gösteren maddedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kireç : Kireç ta ş ının çe ş itli derecelerde (850°C – 1000 °C ) pi ş irilmesi sonucu elde edilen ve ba ğ layıcı özellik gösteren maddedir."— Sunum transkripti:

1

2

3 Kireç : Kireç ta ş ının çe ş itli derecelerde (850°C – 1000 °C ) pi ş irilmesi sonucu elde edilen ve ba ğ layıcı özellik gösteren maddedir.

4 1- Tabii Kireç Ta ş ı : Bile ş iminde en az %90 oranında kalker ( kalsiyum karbonat, CaCO ₃ ) Bulunduran tortul bir kayaçtır. Elde edilen kireç beyaz renklidir.

5 2- Dolomatik (Dolomik) Kireç Ta ş ı : Bile ş iminde kalsiyum karbonat ( CaCO ₃ )’ın yanında %10 - %35 arasında MgCO ₃ (Magnezyum karbonat ) bulunduran tortul bir kayaçtır. Elde edilen kireç esmerdir ve dayanımı nispeten daha yüksektir.

6 Kirecin üretiminde önemli iki a ş ama vardır. 1- Kirecin pi ş irilmesi. 2- Söndürme i ş lemi.

7 1- Pişirilme İşlemi ( Kalsinasyon ) Tabii Kireç Taşı için ;

8 Dolomit Taşı için ;

9 2- Söndürme İşlemi (Hidratasyon) Kalker (Söndürülmemiş kireç) için ;

10 Söndürülmemiş Dolomit için ;

11

12

13

14

15

16

17 Kirecin Söndürülmesi Sırasında Şu Hususlara Dikkat Edilmelidir : Kirecin söndürülmesi sırasında hacim artı ş ı meydana gelir. Bu nedenle büyük in ş aat ş antiyelerinde kireç söndürme i ş lemi çok önemlidir. Kireçler ş antiyelerde yer alan kireç havuzlarında 10 – 15 gün su ile temas halinde bulundurulurlar.

18

19 Söndürme i ş lemi sırasında sıcaklık (300°C – 400 °C)’a kadar çıkabilir. Bu nedenle olayın aksi yönde geli ş mesi mümkündür.Bu nedenle su miktarını iyi ayarlamak suretiyle, sıcaklı ğ ın 100 °C civarında tutulması sa ğ lanmalıdır.

20 Söndürme i ş lemi teknelerde, kireç kuyularında veya fabrikalarda su püskürtülerek yapılır. İ nce toz halinde olup, çimento gibi torbalar içinde satılır. Buna Hidrolize kireç denir.

21

22 Kireci yapı malzemeleri için önemli kılan yapı ş tırıcı özelli ğ e sahip olmasıdır.Bu özelli ğ i nedeniyle kum ile karı ş tırıldı ğ ında harç elde edilir. Harcın Sertle ş mesi ;

23 Elde edilen çimentoya, kum,kireç karıştırarak yarı akışkan halde olan ve yapılarındaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan sıva elde edilir.

24

25

26


"Kireç : Kireç ta ş ının çe ş itli derecelerde (850°C – 1000 °C ) pi ş irilmesi sonucu elde edilen ve ba ğ layıcı özellik gösteren maddedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları