Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKIM YÖNETİMİ Güz, 2011 Prof.Dr.Bilçin TAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKIM YÖNETİMİ Güz, 2011 Prof.Dr.Bilçin TAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 TAKIM YÖNETİMİ Güz, 2011 Prof.Dr.Bilçin TAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2 Takım nedir? Belirli bir amaca ulaşmak için, Karşılıklı etkileşim içinde, İşbirliği yapan, İki veya daha fazla kişiden oluşan birimdir. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

3 Takımları gruplardan ayıran özellikler nelerdir? Ortak bir amacı benimseme, Bu amaç doğrultusunda çaba gösterme, Doğrudan ve açık iletişim, Karşılıklı bağlılık ve saygı, Liderlik TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

4 TAKIMLAR, bir amaç için bir araya gelen insanlar topluluğudur. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

5 Bireysel amaçlarını takımın amaçlarının önünde tutan üyelerden oluşan takımlar başarısızlığa mahkum olur. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

6 Takım üyeleri kurumun problemlerini sorgular ve çözümler üretirler. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

7 Takım çalışmasında üyelerin sahip oldukları farklı deneyim, uzmanlık ve yeteneklerin birleştirilmesi esastır. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

8 Takım üyeleri arasındaki görüş farklılıklarına değer verilmelidir. Çünkü kuruluşun yaratıcı gücü, bu farklılıklarda saklıdır. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

9 Takım üyelerinin kendi görüşlerinde ısrar etmeleri, uzlaşmaya çaba göstermemeleri takım çalışmasını baltalar. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

10 Takım Oluşturma İlkeleri Yıldızlar Takımı mı, Yıldız Takım mı? Takımlar insanlardan oluşur. Her üye kendine özgü tutum, inanış, beceri ve zayıflıkları beraberinde takıma getirir. İnsana özgü bu unsurlar zaman içinde ortaya çıkar. Çok başarılı personeli bir araya getirmek takım çalışmasında başarıyı garanti etmeyebilir. Bu nedenle takım oluşturmak bir sanattır. Yönetici hem yetenekleri hem de insana özgü faktörleri dikkate alarak farklı insanlardan bir harmoni yaratması gerekir. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

11 Takımlar kaç kişiden oluşmalıdır? Ortalama olarak 7 kişilik takımlar önerilir. Bu sayı 5- 12 kişi arasında değişebilir. Üye sayısı arttıkça takım üyeler arasında etkileşim azalır. 12 kişiden büyük takımlarda gruplaşma ve çatışma tehlikesi doğar. Üyelerin katılımı azalır, çatışmalar artar. Devamsızlık ve takımdan ayrılma oranları yükselir. Güçlü Liderliğe ihtiyaç artar. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

12 Takımlarının çalışma sistemi nedir? Tercihen mesai saatleri içinde haftada veya 15 günde bir düzenli olarak toplantı yapılır. Toplantılar 1- 1,5 saat sürer. Toplantılar gündemlidir. Sorun çözme teknikleri kullanılarak sürdürülür Her toplantı için tutanak ve ilgili dokümanlar düzenlenerek dosyalanır. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

13 Takım çalışmasında zamanın çok iyi yönetilmesi gerekir. Takımın mesai saatleri içinde en fazla 1- 1,5 saatlik toplantılar yapması idealdir. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

14 Takım liderlerinin Rol ve Sorumlulukları  Takım faaliyetlerini planlama,  Takım üyelerinin incelenen konu üzerinde odaklaşmasını sağlamak,  Takım çalışması anlayışını benimsetmek,  Takım içinde ve diğer takımlarla iletişim kurmak ve işlerlik kazandırma  Takım üyelerini yönetmek değil, onlara destek olmayı ve yönlendirmeyi ilke edinmek  Takım üyeleri arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

15 Takım Üyelerinin Rol ve Sorumlulukları Nelerdir?  Sahip oldukları bilgi ve uzmanlığı diğer üyelerle paylaşmak,  Takım toplantılarının tümüne katılmak,  Takım içinde yapılan görev paylaşımı doğrultusunda kendi görevlerini yerine getirmek  Toplantılarda yapılan tartışmalara yapıcı şekilde katılmak  İş ve faaliyetlerde izlenen işlem akışını yani iş süreçlerini anlamak TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

16 Takımların Gelişim Süreci Yapılanma aşaması: Takım üyeleri birbirini sınar ve ‘ benden ne bekleniyor, bana uygun mu ? ‘gibi sorulara cevap arar. Çatışma aşaması: Üyelerin bireysel kimlikleri ön plana çıkar. Çatışma ve uzlaşmazlık yaşanır. Çatışmaların giderilmesi ve harmoni sağlanması : Üyeler birbirini kabul eder, anlar. Takım normları ve değerleri oluşur. Performans gösterme aşaması: Üyeler takımın üstlendiği görevin başarılmasına odaklanır ve takımın amaçlarını benimser. Dağılma aşaması: Geçici takımlarda yaşanır. Takımın misyonu tamamlanmıştır. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

17 Takım Normları Takım üyeleri tarafından paylaşılan ve davranışlara rehberlik eden standartlardır. İnformel ve yazılı olmayan niteliktedirler. Takım içinde kabul edilebilir davranışların neler olduğunu; neyin yanlış ve neyin doğru olduğunu gösterirler. Takımın varlığını sürdürmesini sağlarlar. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

18 Hangi amaçla,hangi tür takımlar oluşturulabilir? TAKIM ÇALIŞMASI  Ele alınan sorunun niteliğine bağlı olarak farklı takımlar oluşturulabilir.  Örneğin, kliniği ilgilendiren bir sorunun çözümü ve belirli bir performans göstergesini iyileştirmek için o klinikte görev yapan personelden bir takım oluşturmak mümkündür. Bu geçici bir takımdır ve proje tamamlandığında dağılır.  Ancak, devamlılık gösteren takımlar da oluşturulabilir. Örneğin, Kalite Kontrol Çemberleri. Bu takımlar alt kademe çalışanlardan oluşur ve takım sabit kalırken üzerinde çalışılan sorunlar veya iyileştirme projeleri değişir. Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

19 Proje Takımları Farklı birim veya bölümlerde görev yapan personelden oluşur. Belirli bir faaliyeti veya görevi yerine getirmek için oluşturulur. Görev tamamlanınca takım dağılır. Çapraz fonksiyon veya bölümler arası takım olarak da adlandırılır. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

20 Hasta Taburcu Etme Süresini Kısaltma Projesi Takım üyeleri: Doktor, hemşire, eczacı, finans ve kalite birimi temsilcileri Taburcu etme süresi: 74 dakika İyileştirme sonucu ulaşılan süre: 50 dakika Elde edilen faydalar: 1. Hasta ve personel tatmin düzeyinin yükselmesi, 2. Birimler arası koordinasyonun güçlenmesi, 3. Birimler arasında doküman dolaşımının azalması, SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

21 Order edilen/ gerçekten kullanılan kan miktarını iyileştirme Projesi Takım üyeleri: Doktor, laboratuar personeli, hemşire, insan kaynakları yönetimi ve üst yönetim birimi temsilcileri Veri değer: order edilen/kullanılan kan oranı %16 İyileştirme sonucu ulaşılan değer: %65 Elde edilen fayda: 1. Maliyet tasarrufu SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

22 Toplam Kalite Yönetimi Açısından Takım Çalışmasının Önemi TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

23 Neden kalite iyileştirme Takımlarına ihtiyaç duyulur? Toplam kalite yönetiminin temelinde ekip çalışmasına dayanan sürekli iyileştirme faaliyetleri yer alır. Bir kuruluşun performansını sürekli iyileştirmesi kuruluş personelinin mevcut sorunları veya aksaklıkları tespit etmesi ve çözüm üretmesine bağlıdır. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

24  Müşteriler ile yüz yüze ilişki halinde olanlar,  Müşterilerin talep ve şikayetlerini yani sesini duyanlar kurum personelidir. Sorunlara yakın olanlar, çözümlere de daha yakındırlar. TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

25 ‘ Kalite iyileştirme takımları çok verimlidir. Ancak, toplam kalite bilinci oluşmamış bir kurumda takım çalışmasına geçilmesi, çok verimli tohumların bereketsiz topraklara atılması anlamına gelir. Bu durumda hasat zamanında hayal kırıklığına uğramak kaçınılmazdır. ' TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011

26 'Kazanan takımlar düşmanlarıyla (sorunlarıyla), kaybeden takımlar ise birbirleriyle mücadele ederler.' TAKIM ÇALIŞMASI Prof. Dr. Bilçin TAK Güz,2011


"TAKIM YÖNETİMİ Güz, 2011 Prof.Dr.Bilçin TAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları