Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçerik I. Tanım ve Tarihçe II. Mevcut Durum Analizi 1. Alt yapı 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçerik I. Tanım ve Tarihçe II. Mevcut Durum Analizi 1. Alt yapı 2"— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2006-2011)  

2 İçerik I. Tanım ve Tarihçe II. Mevcut Durum Analizi 1. Alt yapı 2
İçerik I. Tanım ve Tarihçe II. Mevcut Durum Analizi 1. Alt yapı 2. Hizmet a.Sağlık hizmeti b.Eğitim ve öğretim hizmeti ·  Mezuniyet öncesi (Dönem III, Dönem IV ve Sağlık meslek yüksek okulu) ·  Mezuniyet sonrası (Araştırma görenlisi) c.Akademik hizmetler 3. Paydaşlar 4. GZFT (SWOT) analizi III. Stratejik plan 1. Misyon 2. Vizyon 3. Değerler ve ilkeler 4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  

3 Tanım ve Tarihçe Çocuk Cerrahisi bebek ve çocukların doğumsal yada sonradan kazanılmış gastrointestinal, respiratuar, genitoüriner sistem patolojileri ve başboyun lezyonlarının cerrahi tedavisinden sorumlu bir branştır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Ekim 1998'de kurulmuştur. 1 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile hizmet verilmektedir.

4 Mevcut Durum Analizi Alt yapı
4 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi, 4 hemşire, 1 yardımcı sağlık personeli 12 yataklı çocuk cerrahisi servisi Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta takibi Haftada 2 gün kullanılan müstakil ameliyathane Bir poliklinik odası 24 saat acil hizmeti

5 Hizmet Sağlık Hizmeti - Abdominal cerrahi (Gastrointestinal sistem hastalıkları) -  Genito-Üriner cerrahi ( Alt ve üst üriner sistem hastalıkları, interseks anomalileri) -  Toraks cerrahisi (Göğüs duvarı, mediasten ve akciğer hastalıkları) -  Baş-boyun cerrahisi -  Endokrin cerrahisi -  Onkolojik cerrahi -  Travma cerrahisi (Batın, toraks ve ürogenital travmatik patolojiler) -  Minimal invaziv cerrahi (Laparoskopik cerrahi, torakoskopik cerrahi, rijit bronkoskopi, özofagoskopi ve sistoskopi) - Yenidoğan cerrahisi -  24 saatlik pH monitörizasyonu -  Anorektal manometri ve ürodinami - Küçük cerrahi girişimler (Tüp torakostomi, Cut-Down açılması, Periton dializi, doku biopsileri) -  Günlük poliklinik muayeneleri -  Dış klinik konsültasyonları

6 Eğitim ve Öğretim hizmeti Mezuniyet öncesi -Dönem III
10 saat ders yükü III. ders kurulu (Solunum ve Dolaşım sistemi- 2 saat), IV. ders kurulu (Sindirim sistemi ve hematopoetik sistem- 4 saat) V. ders kurulu (Endokrin ve ürogenital sistem- 4 saat)

7 Mezuniyet öncesi- Dönem V
Bir öğretim yılında her biri öğrenciden oluşan 4 staj grubu 12 iş günü süren çocuk cerrahisi stajını tamamlamaktadırlar. Yıllık ders yükü 80 saat olup 4 öğretim üyesi tarafından verilmektedir Stajer öğrenciler staj süresince poliklinik, servis ve ameliyathanede aktif olarak çalışmaktadır Öğrenciler 2 veya 3’lü gruplar halinde ders programındaki bir konuyu da seminer olarak hazırlayıp sunmaktadırlar.

8 Mezuniyet sonrası- Sağlık meslek yüksekokulu
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı bulunan Cerrahi Tıp Teknikerliği (12 saat ) ve Ambulans ve Acil Tıp Teknikerliği (4 saat) bölümlerine programa uygun olarak dersler verilmektedir.

9 Mezuniyet Sonrası (Araştırma Görevlisi) Eğitimi
Seminer hazırlamak Makale saatlerinde bilimsel makale sunarak tartışmak Bilimsel çalışmalar için veri toplamak ve hazırlanmasında katkıda bulunmak Uzmanlık tezi hazırlamak Ayrıca yıl içerisin de en az bir kongreye katılarak hazırladıkları çalışmayı sunmak Sorumlu öğretim üyesi gözetiminde acil, poliklinik, servis ve ameliyathanede hasta takip edip, ameliyat yaparak

10 Akademik hizmetler YIL YAYIN SAYISI 2000 - 2001 2 2002 9 2003 13 2004
7 2005 2006 6

11 Paydaşlar - Hizmet alanlar; 0 – 16 yaş arasındaki hasta erkek ve kız çocuklar ve anne babalar, dönem 3, dönem 5 tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencileri, araştırma görevlileri - Hizmet verenler; Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, hemşire, hastabakıcı ve sekreterler - Temel ortak; Hastalar, hasta yakınları, hastane başhekimliği, Tıp fakültesi dekanlığı, Mersin Üniversitesi rektörlüğü. - Stratejik ortak; Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalı, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji anabilim dalı, Mersin il ve ilçelerinde bulunan kamu ve özel hastaneler, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği.

12 GZFT (SWOT) Analizi Güçlü yönlerimiz
- Genç ve dinamik öğretim üyesi profili - Çocuk Sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı başta olmak üzere diğer anabilim dalları ile olan uyumlu çalışma - Başta deneysel çalışmalar olmak üzere, bilimsel çalışmalar için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olma - Çocuk cerrahisi ile ilgili dernek, kuruluş ve diğer çocuk cerrahisi merkezleri ile işbirliği - Hasta çeşitliliği

13 -Yatak ve yardımcı sağlık personeli sayısının yetersizliği
Zayıf yönlerimiz -Yatak ve yardımcı sağlık personeli sayısının yetersizliği -Öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin rahat çalışabilecekleri mekanların kısıtlı ve dar olması -Özellikle laparoskopi ve torakoskopi girişimleri için gerekli malzeme ve alt yapının yetersizliği ile birlikte bu alanlarda klinik tecrübenin de az olması - Araştırma görevlisi sayısının az olması - Hastaların tanı ve tedavisi için önemli olan yardımcı branşların alt yapı yetersizliği ve tecrübe eksikiği -Çocuk yoğun bakım ünitesinden yeterince faydalanılamaması ve çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesinin olmaması

14 Fırsatlar - Alt yapısı ve fiziki şartları yeterli bir hastane binasının yapılıyor olması - Zayıf yönlerin bilinerek bunları iyileştirmeye çalışabilecek bir idari kadroya sahip olunması

15 Tehditler Yeni hastane binasının yapımının gecikmesi
Öğretim üyelerinin maddi gelirlerindeki yetersizlik Hasta ailelerinin ekonomik ve sosyal alt yapılarındaki eksiklik Hasta sevk zincirindeki zorluklar Hasta tanı ve tedavisinde paket programların kullanılması Sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinde belirsizlik yaşanması Yasa ve yönetmeliklerin hekim hak ve yetkilerini kısıtlaması Sağlık sektöründe araştırmalara ayrılan bütçenin yetersiz olması

16 Stratejik Plan Misyon -Bebek ve çocukların cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini eksiksiz, günümüz şartlarının gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, diğer branşlarla uyum içerisinde çalışarak yapmak -B -Bir üniversite kliniğine yakışır şekilde eğitim ve akademik faaliyetlerin daima ön planda tutulmak - Bilimsel faaliyet ve araştırmaları bugünkünden daha ileriye taşımak  

17 Vizyon Sunduğu kaliteli sağlık hizmeti ile tanınan ve tercih edilen
Akademik ve bilimsel, eğitim ve öğretimin en üst düzeyde gerçekleştirildiği Tüm çalışanların kendilerine değer verildiğini hissederek, zevkle çalıştığı bir klinik olmak

18 Değerler ve İlkeler Dürüstlük (Kişisel, akademik veya profesyonel)
Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü) Adalet Şeffaflık Sorumluluk bilinci Yaratıcılık Yenilikçilik İşbirliğine açık olmak Liderlik Takım bilinci Katılımcılık Saygılı olmak Sürekli eğitim-öğretim Toplumsal sorumluluk Etik değerlere bağlı olmak Liyakat İdealist olmak Kuruma bağlılık Veriye ve bilgiye dayalı karar almak

19 Stratejik amaçlar ve hedefler-I
1. Öğretim üyesi sayısını 5, araştırma görevlisi sayısını 5, hemşire sayısını 6 ve yardımcı personel sayısını 3 olacak şekilde artırmak 2. Yalnızca çocuk cerrahisi ameliyatlarının yapıldığı müstakil bir ameliyathaneye sahip olmak 3. Ameliyathaneden sorumlu olan ve yalnızca çocuk cerrahisi ameliyatlarına giren bir hemşire ve bir yardımcı sağlık personeline kavuşmak 4. En az iki yatağı, olan ve gerekli cihaz ve malzemelerle donatılmış bir çocuk cerrahisi yoğun bakım ünitesine sahip olmak 5. Çocuklarda tanıya yönelik olarak yapılan anorektal manometri ve ürodinami testlerinin yapılabileceği uygun bir mekana sahip olmak

20 Stratejik amaçlar ve hedefler-II
5. Çocuklarda tanıya yönelik olarak yapılan anorektal manometri ve ürodinami testlerinin yapılabileceği uygun bir mekana sahip olmak 6. En az 20 yataklı, ayrı mutfağı, oyun odası ve banyosu olan, hemşirelerin rahat çalışabileceği genişlikte bir servise sahip olmak 7. Yıllık ameliyat sayısını 1000, poliklinik sayısını 4000’e çıkarmak 8. Çocuk ürolojisi bilim dalı kurmak 9. Pediatrik laparoskopi ve torakoskopi setleri ile bu uygulamaları yapabilecek diğer ekipmanları temin etmek 10. Eğitim olanaklarını dünyanın  gelişmiş üniversiteleri ile aynı düzeye getirmek için alt yapıdaki ve eğitim kadrolarındaki eksiklikleri gidermek


"İçerik I. Tanım ve Tarihçe II. Mevcut Durum Analizi 1. Alt yapı 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları