Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GATA HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU KLASİK EĞİTİM MEZUNU HEMŞİRELER İLE ENTEGRE EĞİTİM PROGRAMI MEZUNU HEMŞİRELERİN BAŞARI KARŞILAŞTIRMASI Evren ÖRNEK ÖZTÜRK*,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GATA HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU KLASİK EĞİTİM MEZUNU HEMŞİRELER İLE ENTEGRE EĞİTİM PROGRAMI MEZUNU HEMŞİRELERİN BAŞARI KARŞILAŞTIRMASI Evren ÖRNEK ÖZTÜRK*,"— Sunum transkripti:

1 GATA HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU KLASİK EĞİTİM MEZUNU HEMŞİRELER İLE ENTEGRE EĞİTİM PROGRAMI MEZUNU HEMŞİRELERİN BAŞARI KARŞILAŞTIRMASI Evren ÖRNEK ÖZTÜRK*, Güler POLAT** Sevgi HATİPOĞLU***, Nalan AKBAYRAK*** GATA Hemşirelik Yüksekokulu *Ölçme Değerlendirme Uzmanı ** Eğitim Uzmanı *** Öğretim Üyesi

2 GATA Hemşirelik Yüksekokulu 1985 yılında kurulmuş ve kuruluşundan itibaren Klasik Eğitim Sistemi kullanılmıştır. Eğitim Öğretim yılından itibaren ise Entegre Eğitim Sistemine geçilmiştir. Dersler komite sistemi çerçevesinde aktif öğretim yöntemleri kullanılarak yürütülmektedir. Bu sistemin ilk hemşireleri 2007 yılında mezun edilmiştir.

3 Amaç Bu çalışmanın amacı klasik eğitim ile entegre eğitim programından mezun olan hemşirelerin mesleki bilgi durumlarının değerlendirilmesidir. GATA Eğitim Hastanelerinde çalışan mezun hemşirelerin bilgi durumlarının değerlendirilmesi için, 1 yıllık staj eğitimi sonrasında uygulanan “Stajyer Hemşirelik Sınavı” kullanılmıştır.

4 “Stajyer Hemşirelik Sınavı”
Bu sınav aslen staj eğitimi sonrasında, hemşirelerin asıl görev yerlerine atanabilmeleri için yapılan başarı sıralamasının bir parçasıdır. Ayrıca her yıl HYO sorumluluğunda hazırlanan ve her yıl farklı sorular kullanılarak gerçekleştirilen bu sınavda, Hemşirelik Bilim Dalını kapsayan sorular bulunmaktadır.

5 Yöntem Her iki eğitim sistemi farklı olmakla birlikte mesleki kazanımlar açısından amaçları ve hedefleri benzerdir. Bu sebeple araştırmada sonuçları karşılaştırabilmek amacıyla, aynı soruların kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve her iki gruba da, bir yıl ara ile, aynı sorulardan oluşan sınav uygulanmıştır. Sınav, 100 adet, 5 seçenekli çoktan seçmeli sorudan oluşmuştur.

6 SINAVDAN MUAF KKTC.’Lİ ÖĞR. SAYISI SINAVA GİREN TC.’Lİ ÖĞR. SAYISI
Yöntem Araştırmanın örneklemini; Eğitim-Öğretim yılında klasik eğitim sisteminden mezun n=120 Eğitim Öğretim yılında entegre eğitim sisteminden mezun n=109 olmak üzere toplam n=229 hemşire oluşturmaktadır. 2006 mezunu 130 hemşireden 10 KKTC’li, 2007 mezunu 116 hemşireden de 7 KKTC’li staj eğitimine dahil olmadıklarından araştırma kapsamında bırakılmıştır. MEZUNİYET YILI MEZUN OLAN ÖĞR. SAYISI SINAV SINAVDAN MUAF KKTC.’Lİ ÖĞR. SAYISI SINAVA GİREN TC.’Lİ ÖĞR. SAYISI KLASİK EĞİTİM SİSTEMİ 130 2007 10 120 ENTEGRE EĞİTİM SİSTEMİ 116 2008 7 109 TOPLAM 229

7 Yöntem Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 15.0 paket programı kullanılmış olup, parametrik ölçümlerde Student-t testi, nonparametrik ölçümlerde Mann Whitney U kullanılmıştır.

8 Bulgular ve Sonuç İki farklı eğitim programının karşılaştırılmasında 2006 ve 2007 mezunu hemşirelerin 7 Hemşirelik Bilim Dalına ait not ortalamaları incelenmiş; Kadın Hast. ve Doğum Hemş. ortalamaları ile Psikiyatri Hast. Hemş. ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Diğer bilim dallarına yönelik sonuçlar açısından ise fark bulunmamıştır. 0,66 -0,43** 8,17 ± 1,96 8,07 ± 1,47 14 Halk Sağlığı Hemşireliği 0,00 4,24** 10,22 ± 1,58 11,20 ± 1,87 Psikiyatri Hemşireliği 0,01 -2,57* 9,56 ± 2,07 8,75 ± 1,95 Kadın Hst.ve Doğum Hemş. 0,71 -0,37** 8,13 ± 1,82 8,05 ± 1,73 Çocuk Sağ.ve Hst.Hemşireliği 0,95 -1,67* 12,34 ± 1,78 12,10 ± 1,54 Cerrahi Hst.Hemşireliği 0,54 -0,60** 9,51 ± 2,22 9,35 ± 1,83 İç Hast. Hemşireliği 0,12 -1,57* 11,99 ± 2,28 11,50 ± 1,87 16 Hemşirelik Esasları Mean ± Sd p t/z 2007 Mezunları 2006 Mezunları Soru Sayısı Bilim Dalları *Mann Whitney U **Student- t test

9 Bulgular ve Sonuç Tüm sorular üzerinden değerlendirildiğinde, iki farklı eğitim programından mezun hemşirelerin sınavdan aldıkları notların ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Klasik Eğitim Sistemi ile Entegre Eğitim Sisteminden Mezun Hemşirelerin Stajyer Hemşirelik Sınavı Ortalamalarının Karşılaştırılması 90 53 0,637 p -0,472 z 49 Min 87 Max 67,00 69,00 Median 109 120 N 2007 Mezunları 2006 mezunları *Mann Whitney-U

10 Tartışma Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Eğitim Sisteminde, son sınıf intörn hemşirelik olarak uygulanmaktadır. Bu sebeple klasik eğitim sistemi mezunları ile karşılaştırıldığında, entegre eğitim programının mezunları sınava girdiklerinde son 2 yıldır doğrudan bir teorik eğitim almamaktadır.

11 Tartışma Bu nedenle klasik eğitim ile entegre eğitim mezunu olan hemşirelerin puanları arasındaki benzerliğin, entegre eğitimin başarısının bir sonucu olarak, yorumlanabileceğini düşünmekteyiz.

12 Tartışma Çünkü klasik hemşirelik eğitimi Ege Üniversitesinin HYO’nun açılışından beri (1955) uygulanan deneyim ve birikim kazanılmış bir sistemdir. Diğer taraftan okulumuzda uygulanmakta olan entegre eğitim, okulun genç öğretim kadrosu ile geliştirilmiş ve ilk kez denenen bir programdır.

13 TEŞEKKÜRLER…


"GATA HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU KLASİK EĞİTİM MEZUNU HEMŞİRELER İLE ENTEGRE EĞİTİM PROGRAMI MEZUNU HEMŞİRELERİN BAŞARI KARŞILAŞTIRMASI Evren ÖRNEK ÖZTÜRK*," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları