Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN ARAŞTIRMA KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILADIKLARI ENGELLER VE KOLAYLAŞTIRICILAR Gülseren KOCAMAN*, Şeyda SEREN*, Seyyare.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN ARAŞTIRMA KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILADIKLARI ENGELLER VE KOLAYLAŞTIRICILAR Gülseren KOCAMAN*, Şeyda SEREN*, Seyyare."— Sunum transkripti:

1 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN ARAŞTIRMA KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILADIKLARI ENGELLER VE KOLAYLAŞTIRICILAR Gülseren KOCAMAN*, Şeyda SEREN*, Seyyare KURT**, Nergiz BENGÜ**, Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU* * Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ** Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi BULGULAR KAYNAKLAR 1. Funk, SG., Champagne, M.T., Wiese, R.A. et al. (1991b) Barriers to Using Research Findings in Practice: The Clinician’s Perspective. Applied Nursing Research, 4, 90-95. 2. Bayık, A., Altuğ Özsoy, S., Uysal, A. ve ark. (2005) Araştırma Kullanımında Engeller Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği. 3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, İzmir, 31. 3. Glacken, M., ve Chaney, D. (2004) Perceived Barriers and Facilitators to Implementing Research Findings in The Irısh Practice Setting. Journal of Clinical Nursing, 13, 731-740. 4. Kajermo Nilsson, K., Nordstrom, G., Krusebrant, A. et al. (1998) Barriers to and Facilitators of Research Utilization, as Perceived by A Group of Registered Nurses in Sweden. Journal of Advanced Nursing, 27,798–807. 5. Oranta, O., Routasalo, P., Hupli, M. (2002) Barriers to and Facilitators of Research Utilization Among Finnish Registered Nurses. Journal of Clinical Nursing, 11, 205–213. 6. Retsas, A., ve Nolan, M. (1999). Barriers to Nurses' Use of Research: An Australian Hospital Study. International Journal of Nursing Studies, 36, 335-343. AMAÇ Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin, araştırma kullanımında algıladıkları engelleri ve kolaylaştırıcıları tanımlamaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Araştırmanın Türü: Tanımlayıcı. Araştırmanın Yeri ve Örneklemi: Bir üniversite hastanesinde çalışan 580 hemşireden, araştırmaya katılmayı kabul eden 336 (%58) hemşire. Veri Toplama Aracı: “Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği” Funk ve ark. (1991) tarafından geliştirilmiş, Bayık ve ark. (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçeğin Özellikleri: Orijinal ölçek 29 maddedir; bu çalışmada “dil engeli” ile ilgili bir madde eklenmiştir. Araştırma kullanım kolaylaştırıcılarını ölçen açık uçlu bir soru yer almaktadır. Beşli likert tipi (1=hiç engel değil- 4=çok engel, 5= fikrim yok) cevaplanan ölçekte puan arttıkça, ölçekte yer alan maddelerin engel olarak algılanmaları da artmaktadır. Ölçeğin Alt Boyutları: “Kurum, hemşire, araştırma, sunum” dur. Güvenirlik: Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha 0.90; alt ölçekler için 0.70-0.82 arasındadır. Ölçeğin kullanımı için Funk ve Bayık’dan izin alınmıştır. Değerlendirme: Tanımlayıcı istatistikler kullanılmış, açık uçlu sorular içerik analizi ile değerlendirilmiştir. SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuçlar En önemli araştırma kullanım engelleri: Zaman, Yayın dili, Olanaklar, Öneriler Hemşire yöneticilerin araştırma kullanımına ilişkin sağladığı olanakların artırılması, Hemşireleri geliştirmeye yönelik programların oluşturulması, Engellerin giderilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi, Uygulama alanı ile eğitim kurumları arasında işbirliği çalışmalarının artırılması. SONUÇ ve ÖNERİLER Sonuçlar En önemli araştırma kullanım engelleri: Zaman, Yayın dili, Olanaklar, Öneriler Hemşire yöneticilerin araştırma kullanımına ilişkin sağladığı olanakların artırılması, Hemşireleri geliştirmeye yönelik programların oluşturulması, Engellerin giderilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi, Uygulama alanı ile eğitim kurumları arasında işbirliği çalışmalarının artırılması.


"BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN ARAŞTIRMA KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILADIKLARI ENGELLER VE KOLAYLAŞTIRICILAR Gülseren KOCAMAN*, Şeyda SEREN*, Seyyare." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları