Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Canlı Ve Cansız Varlıklar.  ÇEVREM İ ZDEK İ VARLIKLARI TANIYALIM:  Çevremize baktı ğ ımızda gördü ğ ümüz canlı ve cansız varlıkların bütününe do ğ a.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Canlı Ve Cansız Varlıklar.  ÇEVREM İ ZDEK İ VARLIKLARI TANIYALIM:  Çevremize baktı ğ ımızda gördü ğ ümüz canlı ve cansız varlıkların bütününe do ğ a."— Sunum transkripti:

1 Canlı Ve Cansız Varlıklar

2  ÇEVREM İ ZDEK İ VARLIKLARI TANIYALIM:  Çevremize baktı ğ ımızda gördü ğ ümüz canlı ve cansız varlıkların bütününe do ğ a denir.

3  Cansız varlıklar cansız do ğ ayı, canlı varlıklar canlı do ğ ayı olu ş tururlar. Nehirler, göller, yollar, ta ş lar cansız varlıklardır. Canlı varlıklar ise iki gruba ayrılırlar, bitkiler ve hayvanlar.

4  Canlı Varlıklar:  Canlı varlıklar hareket ederler. Bitkiler yönelme hareketi yaparlar, hayvanlar ko ş ma, dönme gibi pek çok hareketi yapabilirler.

5  Canlılar ya ş amsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyarlar.

6  Bu nedenle beslenir ve enerjiye ihtiyaç duyarlar. Beslenmelerini bitkiler topraktan yaparken, hayvanlar et ya da ot ile beslenirler. İ nsanlar da canlı varlıklar içerisinde hayvanlar grubuna dahil olmaktadırlar.

7

8  Cansız Varlıklar:  Cansız varlıklar solunum yapamaz ve beslenemezler. Yani enerji üretemez tüketemezler.

9  Cansız varlıklar büyüyüp, geli ş emezler. Cansız varlıklar hareket edemezler. Göller, akarsular, yollar, ta ş lar cansız varlıklara örnek olabilirler.

10

11  ADI:IRMAK  SOYADI:KUL  SINIFI:4/A  NO:268  Ö Ğ RETMEN:BAYRAM DER İ N

12  BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ M


"Canlı Ve Cansız Varlıklar.  ÇEVREM İ ZDEK İ VARLIKLARI TANIYALIM:  Çevremize baktı ğ ımızda gördü ğ ümüz canlı ve cansız varlıkların bütününe do ğ a." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları