Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WİNDOWS7 PERFORMANCE MONİTÖR VE RESUORCE MONİTÖR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WİNDOWS7 PERFORMANCE MONİTÖR VE RESUORCE MONİTÖR."— Sunum transkripti:

1 WİNDOWS7 PERFORMANCE MONİTÖR VE RESUORCE MONİTÖR

2 Performance Monitör ile; Sahip olduğumuz bilgisayarın kaynak tüketimini anlık olarak görebilir İşletim sisteminin üzerinde oluşan beklenmedik yavaşlamaların nedenini öğrenebilir Hiç ihtiyacımız olmamasına rağmen sistemin kullanmış olduğu kaynakları tespit edebilir Daha performanslı bir İşletim sistemine sahip olabiliriz.

3 Windows7 üzerinde ki Performance Monitor, Windows7 ‘nin üzerinde gelen ve ücretsiz olarak kullanabileceğimiz bir araçtır. Performance Performance Monitor aracına erişebilmek için bilgisayarımız üzerinde sağ tuş, yönet butonuna tıkladığımız zaman Bilgisayar Yönetimi üzerinden Performance sekmesi altında erişebilmekteyiz.

4

5 Performance bö lümü altında, sahip olduğmuz bilgisaya rın donanımı hakkı nda bizlere ayrıntılı Bilgiler verilmekte dir. Bu bilgiler; Bilgi sayarımızın ismi,sa hip olduğumuz İş lemci markası,mo deli, ram oranı ve ne kadarını kullandığımız vb…

6 Bilgisayarımızın sahip olduğu kaynak tüketimini detaylı olarak öğrenmek istersek eğer Performance bölümünde Kaynak İzleyicisini Aç bölümünü tıklamamız gerekmektedir.

7 Kaynak izleyicisini açtığımız zaman biz leri ilk karşılayan bö lüm Genel Bakış bölümüdür. Sağ taraftaki bölümde ise grafiksel olarak kaynak tüketi mini görebiliyoruz.

8 Her bir kaynak için, detaylı olarak kaynak tüketimleri CPU ni incelemek istersek Genel Bakış bölümünün yanındaki sekmelerde bulunan her bir kaynağı ayrı ayrı inceleyebil mekteyiz. İlk inceleyeceğimiz kaynak CPU bölümüdür.

9 İşlemler bölümü altında, CPU’ nun kaynaklarını görebilmekteyiz. Resim bölümü altında izlemek istediğimiz uygulama ve servisi seçebiliriz. Seçmiş olduğumuz resmin kullandığı CPU kaynağını belirleyebiliriz.

10 Resmimiz seçili durumdayken İlişkili tanıtıcılar bölümünü inceleyebiliriz. İlişkili tanıtıcılar bölümü altında resmin, PID Nu marasını, Türünü ve Tanıtıcı Adı kısmını inceleyebiliriz.

11 Bellek bölümün de ise CPU bölüm ünde görmüş oldu ğumuz değerlerin benzerini görebil mekteyiz. Sahip olduğumuz Bellek boyutunu, kullanım içindeki Bellek oranını ve boşta-hazırda bek leyen Bellek boyu tunu görmemiz mümkündür.

12 Disk sekmesi bölüm ünde, sabit disk hakkın da genel bilgi alabilir, Diskimizin boyutunu, ne kadarını kullandığı mızı ve hazır bekleyen Disk boyutunu görebil mekteyiz. Resim bölümünde gün cel kullanılan Disk kulla nım oranlarını görebilir, Resmin saniyede disk üzerinde yazmış ve oku muş olduğu performan sını tespit edebiliriz.

13 Son sekmemiz olan Ağ bölümünde ise bilgisayarımızın üze rinde tanımlı bulun an Ağ kartı üzerinde geçen paketleri, TCP bağlantılarını ve Din lenilen portları tespit edebiliriz.

14 Performance Monitor ile belirli zaman dilimlerini izleme miz de mümkündür. Performance monitör üzerinde belirli kaynakları, belirli zaman dilimleri arasında izleyerek hata tespitinde bulunmamız çok kolaydır. Sayaçlar bölümünü kullanım amacımıza bir örnek verme miz gerekirse, sahip olduğumuz bilgisayar günün belirli zamanlarında çok fazla yavaşlıyor. Bunun nedeni virüs olabileceği gibi, zamanlandırılmış görevde olabilir. Bu ya vaşlığın sebebini öğrenebilmek için sayaç’lar ekleyebi lir ve belirli zaman dilimleri arasında istediğimiz kaynak hakkında rapor alabiliriz.

15

16 Sayaç Ekle bölümünü seçtikten sonra İzlemek istediğimiz kaynakları belirliyoruz.

17

18 Belirlemiş olduğumuz kaynakları artık izleyebilmekteyiz.

19 Windows7 üzerinde bulunan Performance ve Resource monitör daha öncede belirttiğimiz gibi ücretsiz bir yazılımdır. Benzeri bir çok yazılım pi yasada ücretli ve ücretsiz olmak üzere bulunmak tadır. Bu yazılımlara örnek olarak Uptime, Belarc Advisor yazılımlarını örnek verebiliriz.

20 HAZIRLAYAN: ESMA AYDAR... & HATİCE AYBEK...


"WİNDOWS7 PERFORMANCE MONİTÖR VE RESUORCE MONİTÖR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları