Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ.İ.B.F İşletme Bölümü Zeynep YAZIR.  Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak.  Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ.İ.B.F İşletme Bölümü Zeynep YAZIR.  Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak.  Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak."— Sunum transkripti:

1 İ.İ.B.F İşletme Bölümü Zeynep YAZIR

2  Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak.  Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak.

3  Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak.  II.Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

4 1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) 4. Avrupa Topluluğu (1965) 5. Avrupa Birliği (1991)

5  Almanya  Fransa  İtalya Belçika Hollanda Lüksembourg

6 Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981) Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

7 Aday Ülkeler Macaristan Litvanya Çek Cum. Malta Romanya Türkiye Slovakya Slovenya Letonya Estonya

8

9 1.Asıl Organları ▪ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ▪ Bakanlar Konseyi ▪ Komisyon Avrupa Parlamentosu ▪ Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ▪ Sayıştay

10 2.Danışma Organları ▪ Ekonomik ve Sosyal Komite ▪ Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar ▪ Avrupa Yatırım Bankası ▪ Avrupa Merkez Bankası

11 1- Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi  AB’nin genel politikalarını belirlemek için toplanır.  Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst yetkililer tarafından çözümlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.  Yılda 2 kez toplanır.

12 2- Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi  Topluluğun yasama ve karar alma organıdır.  Her üye devletin bakan düzeyinde temsilcilerinden oluşur.  Gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar katılır.

13 3- Avrupa Komisyonu  Topluluğun yürütme organıdır.  Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler.  Görev süresi 5 yıldır  20 üyeden oluşur.

14 4- Avrupa Parlamentosu  Bütçeyi hazırlar.  Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir.  Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

15 5 - Avrupa Toplulukları Adalet Divanı  Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar.  Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir.  Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur.

16 6- Sayıştay  AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

17 1- Ekonomik ve Sosyal Komite  İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur.  Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır.

18 2- Bölgeler Komitesi Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji,telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

19 1- Avrupa Yatırım Bankası  Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kâr amacı gütmez.  Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar.

20 2- Avrupa Merkez Bankası  AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır.  EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

21 Avrupa Ortak Para birimi olan EURO’yu İsveç, İngiltere ve Danimarka dışındaki AB üyesi ülkeler 1 Ocak 2002’den itibaren tek para olarak kullanmaya başlamıştır.

22 Siyasi Şartlar: Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü, İnsan Haklarına saygı. Ekonomik Şartlar: İşleyen bir pazar ekonomisi. Topluluk Aday ülkenin, AB politikalarını politikalarının üstlenebilme ve uygulayabilme kabulü : kapasitesi

23  Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçmemelidir.  Bütçe açıgı milli gelirin %3’ünü geçmemelidir.  Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

24 1. Kurucu Antlaşmalar ▪ Roma Antlaşması (1957) ▪ Avrupa Tek Senedi (1987) ▪ Maastricht (AB) Antlaşması (1993) ▪ Amsterdam Antlaşması (1999) ▪ Nice Antlaşması (2000) 2. Tüzük 3. Direktif 4. Karar 5. Görüş ve Öneri


"İ.İ.B.F İşletme Bölümü Zeynep YAZIR.  Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak.  Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları