Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Süreçleri ve Organları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Süreçleri ve Organları"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Süreçleri ve Organları
İ.İ.B.F İşletme Bölümü Zeynep YAZIR

2 II.Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Bütünleşmesi Fikri
Avrupa’da refahı ve barışı kalıcı kılmak. Almanya ile Fransa arasındaki sorunları kalıcı çözüme kavuşturmak.

3 II.Dünya Savaşı Sonrası Avrupa Bütünleşmesi Fikri
Sovyet tehdidine karşı bir bütünleşme oluşturmak. II.Dünya Savaşı sonrası yıkımı ortadan kaldırmak.

4 Avrupa Birliği Süreci Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951)
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (1957) Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) Avrupa Topluluğu (1965) Avrupa Birliği (1991)

5 Kurucu Üyeler Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda Lüksembourg

6 Avrupa Birliği Genişleme Süreci
Birinci Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka İkinci Genişleme (1981) Yunanistan Üçüncü Genişleme (1986) İspanya, Portekiz Dördüncü Genişleme (1995) İsveç, Avusturya, Finlandiya

7 Avrupa Birliği Genişleme Süreci
Aday Ülkeler Macaristan Litvanya Çek Cum. Malta Romanya Türkiye Slovakya Slovenya Letonya Estonya

8

9 AB’nin Organları 1.Asıl Organları Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
Bakanlar Konseyi Komisyon Avrupa Parlamentosu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Sayıştay

10 AB’nin Organları 2.Danışma Organları Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi 3.Diğer Organlar Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Merkez Bankası

11 AB’nin Asıl Organları 1- Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
AB’nin genel politikalarını belirlemek için toplanır. Siyasi ve diğer alandaki tıkanıklıkların en üst yetkililer tarafından çözümlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Yılda 2 kez toplanır.

12 AB’nin Asıl Organları 2- Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
Topluluğun yasama ve karar alma organıdır. Her üye devletin bakan düzeyinde temsilcilerinden oluşur. Gündemin içeriğine göre ilgili bakanlar katılır.

13 AB’nin Asıl Organları 3- Avrupa Komisyonu
Topluluğun yürütme organıdır. Üyeler, ulusal hükümetlerini değil AB’yi temsil ederler. Görev süresi 5 yıldır 20 üyeden oluşur.

14 AB’nin Asıl Organları 4- Avrupa Parlamentosu Bütçeyi hazırlar.
Komisyon üyelerini atar ve görevden alabilir. Anlaşmaları onaylar ve yeni üye katılımını kabul eder.

15 AB’nin Asıl Organları 5 - Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Topluluk hukukunu yorumlar, uyuşmazlıklara bakar. Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur.

16 AB’nin Asıl Organları 6- Sayıştay
AB’nin tüm gelir ve giderlerini denetler.

17 AB’nin Danışma Organları
1- Ekonomik ve Sosyal Komite İşçiler, işverenler, çiftçiler, serbest meslek sahipleri gibi ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin temsilcilerinden oluşur. Topluluk bu konularla ilgili mevzuat çıkarırken Komite’ye danışır.

18 AB’nin Danışma Organları
2- Bölgeler Komitesi Eğitim, gençlik, kültür, halk sağlığı, enerji,telekomünikasyon gibi bölgesel yararları etkileyen konularda bu organa danışılır.

19 AB’nin Diğer Organları
1- Avrupa Yatırım Bankası Üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilir ve kâr amacı gütmez. Politikaların ve projelerinin finansmanını sağlar.

20 AB’nin Diğer Organları
2- Avrupa Merkez Bankası AB’nin para politikasını uygulamakla görevli ve bağımsızdır. EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını da belirler.

21 Euro Avrupa Ortak Para birimi olan EURO’yu İsveç, İngiltere ve Danimarka dışındaki AB üyesi ülkeler 1 Ocak 2002’den itibaren tek para olarak kullanmaya başlamıştır.

22 Kopenhag Kriterleri Siyasi Şartlar: Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü,
İnsan Haklarına saygı. Ekonomik Şartlar: İşleyen bir pazar ekonomisi. Topluluk Aday ülkenin, AB politikalarını politikalarının üstlenebilme ve uygulayabilme kabulü : kapasitesi

23 Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri
Kamu borçlarının milli gelire oranı %60’ı geçmemelidir.  Bütçe açıgı milli gelirin %3’ünü geçmemelidir. Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

24 Avrupa Birliği’nin Hukuk Kuralları
1. Kurucu Antlaşmalar Roma Antlaşması (1957) Avrupa Tek Senedi (1987) Maastricht (AB) Antlaşması (1993) Amsterdam Antlaşması (1999) Nice Antlaşması (2000) 2. Tüzük 3. Direktif 4. Karar 5. Görüş ve Öneri


"Avrupa Birliği Süreçleri ve Organları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları