Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yarışmacı eğitim anlayışı ayhan ural ph.d.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yarışmacı eğitim anlayışı ayhan ural ph.d."— Sunum transkripti:

1 yarışmacı eğitim anlayışı ayhan ural ph.d. http://websitem.gazi.edu.tr/site/urala urala@gazi.edu.tr

2 konu … karmaşık, …çok boyutlu, …disiplinlerarası, …kuramsal …praksis …ideolojik, …politik, …yaşamsal … plansız 2

3 kaygı …yargıç davranışı sergilemek …yargıç davranışı algısı yaratmak amaç …bilimci kimliğiyle …konuşmak …sorgulamak …eleştirmek …ummak desteklemek / desteklenmek güçlendirmek / güçlenmek

4 özen göstereceğim …umarım başarabilirim az da olsa bir kafa karıştırma iddiam var

5 5

6 okulun ortamı …duvarlar -okulu çevreleyen- …teller –jiletli tel- …kapanlar / kasisler –okul çevresinde- …formalar –zorunlu kıyafet- …nöbetler –öğretmen nöbetleri- …sıralar –öğrencilerin sıraya sokulması- …ziller –öğrenci / öğretmen / halk zilleri- …kameralar –herkesi ve her yeri gözetleyen- … 6

7 … …mahallesinde yeni yapılan Anadolu Lisesi bahçe korkuluklarının saçtığı tehlike sürüyor. …öğrencinin koluna giren korkuluklar doktor ve polis raporlarına rağmen değişmedi* *http://www.takaonline.com/ok-gibi-saplandi-2.html Erişim: 12.06.2013http://www.takaonline.com/ok-gibi-saplandi-2.html

8 …okul masum mu? …bir denetim aracı* …ideolojik aygıt** …iktidarın fahişesi*** …eğiten eğitilen hiyerarşisi**** …merak duygusunu yok ediyor***** …aylaklığı engelliyor****** …örseliyor******* *Faucault, Michel. (2013). Hapishanenin Doğuşu. Çeviren: M.Ali Kılıçbay. İmge Kitabevi. Ankara. **Althusser, Louis. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. Çeviren: Alp Timurtekin. İthaki Yayınları. Ankara. ***Francisco Ferrer ve Ivan Illich’ten Aktaran: Spring, Joel. (1997). Özgür Eğitim. Çeviren: Ayşen Ekmekçi. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. ****Friere, Paulo. (2013). Ezilenlerin Pedagojisi. Çeviri:D.Hattatoğlu ve Erol Özbek. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. *****Harrison, Steven. (2003). Mutlu Çocuk. Çeviren: Murat Sağlam. Dharma Yayınları. İstanbul. ******Baker, Catherine. (2013). Zorunlu Eğitime Hayır. Çeviren: Ayşegül Sönmezay. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. *******PAMUK, Orhan. (1999). Okula Gitmeyeceğim. Öteki Renkler. İletişim Yayınları. İstanbul. 8

9 bekleyen proje çocuk gönenci

10 öğretmen eğitimi çocuk gönenci dersi / dersleri insan hakları eğitim hakkı çocuk hakları çocukluk ergenlik gençlik çocukluk felsefesi davranış bilimleri meslek etiği sosyal psikoloji kültürel psikoloji antropoloji …

11 var mı? çok üzülmüşken çok şaşırtıcı bir durumla karşılaşmıştım

12 12

13 Leman Dergisi (2010). 7 Nisan. Sayı:15.

14 yarışmasızlık halleri* …onlara, bize özgü yarışlardan birini tanımlayabilmek için bir sıraya dizilip hızla koşmaya başlamalarını önerdim ve en hızlı koşanın kazanmış olacağını söyledim. Kabile halkı, güzel kara gözlerini kocaman açarak baktılar bana ve biri şöyle dedi: İyi ama bir kişi kazanırsa bütün ötekiler kaybetmiş olur. Bunun nesi eğlenceli ki? Oyunlar eğlenmek içindir. Neden insanları böyle bir deneyime tabi tutup, sonra da tek bir kişiyi gerçekten kazananın o olduğuna inandırmaya çalışıyorsunuz? Bunu anlamak bizler için çok zor, sizin insanlarınız bunu kabullenebiliyor mu? *Morgan, Marlo. (2010). Bir Çift Yürek. Çeviren:Eren Cendey. Klan Yayınları. İstanbul. 14

15 15

16 ubuntu* neoliberalizmin ürettiği; hırsa, acımasızlığa, adaletsizliğe, şiddete karşı, çare olarak başvurulan evrensel insani bir değer. *Langa, Pius. (2007). Meydan Okuyan Medeniyetler. Anayasa Yargısı. Sayı:24. http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/PiusLanga.pdfhttp://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/PiusLanga.pdf 16

17

18 ubuntu ubuntuya inanan bir insan diğerlerine açıktır, diğerlerine olumludur, diğerleri iyi ve yetenekli olduğunda tehdit altında hissetmez, onun daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır ve diğerleri aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulme uğradığında ya da ezildiğinde kendini de aşağılanmış hisseder. 18

19 urala@gazi.edu.tr çevirisine bakınız teogalssbsdgsteogyçslgsokskpssössöosdgsydsüdsyds tuskpssyçslgsdpysokstusdgsteogydsalesalsydskpds teogkpssyçslgsdpysokstusdgsydsalesalsydskpdsösssb syduslessbsüdsdpysössüdsydssbsalesalssbsdgsyçslg sokskpssydsössöosdgsüdsydstusteogkpssyçslgsdpy sokstusdgsydsalesalsydskpdsydsösssbsteogydsydss bsüdsdpysössüdsydsydsteogsbsalesteogteogalssbs dgsteogyçslgsokskpssössöosdgsydsüdsyds teogalssbsdgsteogyçslgsokskpssössöosdgsydsüdsyds

20 duel* *http://www.revistadeartes.com.ar/xxi_cine_animado.htmlhttp://www.revistadeartes.com.ar/xxi_cine_animado.html

21 olanaklı mı? 21

22 söylenebilir mi? -mehmet zeber- 22

23 eğitim sistemi eleyici mi? ayrımcı mı? yarışmacı mı?

24 …korkunç mu? …doğal mı? Türkiye’de üniversiteyi bitirene kadar girilen sınav sayısı: 739* * http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.ap?PID=318&haberID=439448 http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.ap?PID=318&haberID=439448 24

25 kazanan ne kazandı?

26 tutunamayan lar

27 27

28 aşağıdakilerden hangisi benim?

29 hafif ağır sorular …niçin yarıştırıyoruz? …niçin yarışıyoruz? …niçin yarıştırılıyoruz? …niçin ayırıyoruz? …niçin dışında bırakıyoruz? …niçin etiketliyoruz? …niçin? …

30 söyleyebildiğimiz yanıtlarımızdan istihdam alanları / olanakları / koşullarıkontenjan olanakları / yetersizlikler kaynak yetersizliği / seçimler

31 yanıtlarımız …bilimsel mi? …insani mi? …eşitlikçi mi? …pedagojik mi? … meşrulaştırıcı mı?

32 söyleyemediklerimiz eğitimi -okulu-, çalışma -iş- yaşamının gerektirdiği biçim ve içerikte yapılandırmak kapitalist ideolojinin yarattığı işbölümü anlayışına uygun işgören yetiştirmek bireye kapitalist yaşam biçimince üretilen statülere uygun yeterlikler kazandırmak

33 …yarışmacı eğitim anlayışı* * URAL, A. (2004). “Yarışmacı Eğitim Anlayışının Eleştirisi.“ Üniversite ve Toplum. Cilt.4. Sayı.1. wwww. universite-toplum.org

34 yüceltilen akademik başarı ayrımcılık incinme aşağılanma dışlanma yarışma istismar sömürü

35 seçkinci

36 tehlikeli döngü kusurlu kamusal eğitim seçkinci eğitim

37 seçkinci fen liseleri anadolu liseleri meslek lisesi

38

39 yarışmacı eğitimin sonuçları …sınavlarda artış …akademik başarıyı önceleyen bir anlayış …bireyin tek yönlü değerlendirilmesi anlayışı …benlik gelişimini engellenmesi …toplumsal soyutlanma …yoksun bırakılma …özgeci davranıştan uzaklaşma …özgürlüklerin kısıtlanması …çocuk gönencini tehdit urala@gazi.edu.tr

40 yarışmacı eğitim anlayışı yüceltilen akademik başarı …sınavlar …aşağılanma …incinme …kaygı …ayrımcılık …yabancılaşma …engellenme …çatışma urala@gazi.edu.tr

41 yarışmacı eğitim anlayışı yüceltilen akademik başarı …güvensizlik …iletişimsizlik …sahtecilik …yanıltma …olumsuza odaklanma …aşırı kontrol …psikolojik ve fizyolojik şiddet … urala@gazi.edu.tr

42 eleştirel eğitim yoksunluğu

43 …pisa’larımız* …ilk pisa’mız. 2003 …iki pisa yeterli mi? 2006 …üç pisa’yı hazmetmek. 2009 …pisa’lar dört oldu. 2012 *URAL, A. (2008). “İki pisa Yeterli Mi?” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Arayış Konferansları-10. 21 Mayıs. Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Konferans Salonu. Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesi. ANKARA-TÜRKİYE. *URAL, A. (2011). PISA Sonuçlarına İlişkin Bir Çözümleme. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 08-10 Eylül. Burdur. *URAL, A. (2011). …üç pisa’yı hazmetmek -bir temel eğitim öyküsü-. Eleştirel Pedagoji. Sayı: 16. Ankara.

44 tehdit altındaki çocukluk …merak …hayal …yaratıcılık …imgelem 44

45 çocukluk çalınan yabancılaştırılan alınıp satılan


"Yarışmacı eğitim anlayışı ayhan ural ph.d." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları