Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi12.Sınıf 3.Ünite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi12.Sınıf 3.Ünite"— Sunum transkripti:

1 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi12.Sınıf 3.Ünite
Hz. Muhammed’i Anlama pedagojiformasyon.com

2 12.3.Ünite: Hz. Muhammed’i Anlama/Konular
1. Hadis ve Sünnet 2. Hz. Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu 3. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi 4. Başlıca Hadis Kaynakları

3 12.3. Ünite: Hz. Muhammed’i Anlama / Kazanımlar
1.Hadis ve sünnet kavramlarının anlamını örneklerle açıklar. 2. Hz. Muhammed’in sünnetinden ve hadislerinden örnekler verir. 3. Hz. Muhammed’in sözlerinin ve davranışlarının yerel ve evrensel boyutunu kavrar. 4. Hz. Muhammed’in çeşitli olaylar karşısındaki farklı söz ve davranışlarının nedenlerini irdeler. 5. Hz. Muhammed’in sözlerinin ve davranışlarının inceliklerini anlayarak onu model alır.

4 Hz. Muhammed’in Davranışları
Yerel Boyut Evrensel Boyut İçinde bulunduğu ve yaşadığı toplumun; sosyal, coğrafi ve ekonomik şartlarına göre davranışlar. Bütün insanlığı ilgilendiren, bütün insanlara örnek olan, yol gösteren, her zaman ve her yerde insanların makul görebildiği davranışlar.

5 Yine o dönemlerin sıkıntılarından biri bazı senelerin kurak gitmesi idi. Kuraklık olduğu yıllar kıtlık olur, gıda maddeleri ve hayvan yiyecekleri bulunmazdı. Hz. Muhammed’in ailesi de kuraklıktan etkilenmişti. Onlar bu sıkıntılı duruma el birliği ile göğüs gerdiler. Hiçbir zaman durumlarından şikâyet edip Hz. Muhammed’i güç durumda bırakmadılar.

6 Hz. Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tövbe 128)

7 Hz. Muhammed’in tüm hayatı ya da hayatın belirli bölümlerinin bütün boyutlarıyla, sahabe tarafından yazılı ve sözlü olarak kaydedildiği bilinmektedir. Hz. Muhammed, son dinin evrensel temsilcisidir. Bu nedenle onun tüm davranışları ve sözleri, insanları kucaklayıcı evrensel bir yapı içermektedir. Bu durum, sünnetin evrensel bütünlüğünü oluşturmaktadır. "De ki, ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim" (Araf Suresi, 158.) ayeti ve konuya ait diğer ayetler, bir taraftan İslam'ın cihanşümul bir din olduğunu ilan ederken bir taraftan da Hz. Peygamber'in elçiliğinin ve dolayısıyla onun sünnetinin, yaşama tarzının evrensel boyut ve karakterini ortaya koymaktadır.

8 Peygamberimiz, "Allah'a ve kıyamet gününe inanan kişi, misafirine ikram etsin.'' buyurmuştu. Bizzat kendisi, misafirlerle ilgilenerek bu konuda herkese örnek oluyordu

9 Peygamber Efendimiz de, öksüzü evine alıp yediren, içiren, barındıran, yetiştiren, işleriyle ilgilenenlerin çok sevap kazanacağını bildirmiştir. Böyleleriyle cennette, birbirine bitişen iki parmak gibi yakın olacağı müjdesini vermiştir.

10 Hz. Muhammed’i Nasıl Anlamalıyız?
Sünneti bilinerek Kur’an’ı anlayarak hayatı öğrenilerk anlaşılır

11 İslam’ın geldiği dönemdeki ortam ve kültür

12 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE HZ. MUHAMMED
dır BİR İNSAN KUR’AN-I KERİM’İ AÇIKLAYICI İNSANLIĞA BİR RAHMET UYARICI BİR PEYGAMBER

13 Hz. Muhammed’in Örnek Özellikleri
Kolaylaştırıcı Hoşgörülü Sabırlı Adaletli Merhametli Güvenilir

14 De ki (ey Peygamber:) "Ben size 'Allahın hazineleri bendedir
De ki (ey Peygamber:) "Ben size 'Allahın hazineleri bendedir! demiyorum; ne insan idrakini aşan şeyleri bildiğimi söylüyorum ve ne de size 'Ben bir meleğim! diyorum: Ben sadece bana vahyedileni yerine getiriyorum…” “…Ben de sizin gibi bir insanım…” (Enam 50, Kehf 110)

15 HZ. MUHAMMED’İ NASIL ANLAMALIYIZ?
Allah Hz. Muhammed’i Kur’an ile terbiye etmiştir. Hz. Muhammed’in bütün hayatı, Kur’an esasları ile şekillenmişti. Hz. Muhammed’i bir eğitimci olarak anlamak gerekir. Davranışlarındaki “insan sevgisi” inceliği doğru anlaşılmalıdır. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir insan olarak bilinmelidir.

16 Hz. Muhammed’i Evrensel Davranışlarıyla Örnek Almalıyız
Hz. Muhammed ve sünneti insana büyük bir değer vermiş, onun can, mal, din, akıl, ırz gibi her türlü güvenini sağlayıcı tedbirler almıştır.

17 Bir gün Resulullah arkadaşları sahabilerle birlikte oturuyorken önlerinden bir cenaze geçti. Allah’ın elçisi cenazeye saygı göstermek için ayağa kalktı. Sahabiler: “Ey Allah’ın elçisi o bir yahudi cenazesidir” diyerek kendisini uyarınca o, şöyle buyurdu: “O bir insan değil mi?” (Buhari, 23 Cenaiz 50)

18 Kendisini baskı ve işkencelerle Mekke’den çıkaran müşriklere karşı Mekke’nin fethi sırasında hiç birine karşı kin ve nefretle hareket etmemesi, İntikam duyguları beslememesi, onun evrensel davranışlarına örnektir.

19 Hz. Muhammed’in Evrensel Mesajları
Veda Hutbesinde Hz. Muhammed’in Evrensel Mesajları Bütün insanlar eşittir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Emanete ihanet edilmemelidir. Kan davaları kesinlikle yasaktır. İnsanların can, mal, namus, şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmalıdır. Kadın haklarına önem verilmelidir. Suç işleyenindir. Başkasının suçuyla kimse suçlanamaz. İnsanların birbirine karşı üstünlükleri yoktur. Üstünlük Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olmakla kazanılır.

20 Hz. Muhammed’in Anlayışında
Adalet Ahlaksızlık, İlme değer verme Kan davaları, Yardımlaşma, Zulüm Diğerkâmlık gibi İntikam duyguları İnsan için hayırlı davranışların yanında olmak Haksızlığa göz yumma vardır yoktur

21 DEĞERLENDİRME SORULARI
1)Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz? A)Yüce bir ahlak sahibi olması C)İnsanlar arasından seçilmiş olması D)Müminlere çok merhametli olması C)İnsanlar arasından seçilmiş olması E)Yeme, içme ve giyim tarzı

22 2)Aşağıdakilerden hangisi ile Hz
2)Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en doğru şekilde anlamış oluruz? A)Sadece onun gibi giyinerek B)Sadece onun yediklerini giyerek C)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek D)Sadece onun gibi oturarak

23 Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları (D) yanlış olanları (Y) ile işaretleyiniz.
3) Sadece peygamberimiz yediği veya sevdiği için bir şeyi yemek sünnettir.(Y) (D) ( 4)Hz. Muhammed Kur’ana aykırı hüküm koyamaz. (Y) (D)


"Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi12.Sınıf 3.Ünite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları