Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIH 2 SORULARI KURULUŞ DEVRİ Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri olaylarından biri değildir? A) Sırpsındığı Savaşı B) Sazlıdere Savaşı C) Trabzon’un.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIH 2 SORULARI KURULUŞ DEVRİ Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri olaylarından biri değildir? A) Sırpsındığı Savaşı B) Sazlıdere Savaşı C) Trabzon’un."— Sunum transkripti:

1

2 TARIH 2 SORULARI KURULUŞ DEVRİ

3 Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri olaylarından biri değildir? A) Sırpsındığı Savaşı B) Sazlıdere Savaşı C) Trabzon’un fethi D) Ankara Savaşı E) Niğbolu Savaşı

4 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

5 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

6 Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri olaylarından biri değildir? A) I.Kosova Savaşı A) I.Kosova Savaşı B)Niğbolu SavaşıB)Niğbolu Savaşı C)II.Kosova Savaşı C)II.Kosova Savaşı D)Mora’nın fethiD)Mora’nın fethi E) Şeyh Bedrettin isyanı

7 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

8 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

9 Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri olaylarından biri değildir? A) Bursa’nın fethi B) Anadolu Türk siyasi birliğinin büyük oranda sağlanması C) Fetret Devri D) Kırım’ın fethi E) İstanbul’un kuşatılması

10 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

11 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

12 Kuruluş Devri’nde oluşturulan kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği B) Vezirlerin Enderun’dan seçilmesi C)Yeniçeri Ocağı’nın kurulması D) İlk medresenin oluşturulması

13 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

14 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

15 Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Bayezid dönemi olaylarından biri değildir? A) Mustafa Çelebi isyanı B) Niğbolu Savaşı C) Ankara Savaşı D) Anadolu Türk Siyasi Birliğinin kurulması

16 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

17 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

18 Aşağıdakilerden hangisi I. Murat dönemi olaylarından biri değildir? A)I. Kosova Savaşı B) Edirne’nin fethi C)Şeyh Bedrettin isyanı D) Karamanoğulları ilk savaş

19 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

20 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

21 Yönetim ve askerlik görevini üstlenen sınıf aşağıdakilerden hangisidir? A)SeyfiyeSeyfiye B)İlmiyeİlmiye C)KalemiyeKalemiye

22 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

23 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

24 Fetva, kaza (adalet), tedris(eğitim) görevini üstlenen sınıf aşağıdakilerden hangisidir? A)İltizamİltizam B)DevşirmeDevşirme C)SeyfiyeSeyfiye D)KalemiyeKalemiye E)İlmiyeİlmiye

25 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

26 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

27 Aşağıdakilerden hangisi sarayın iç bölümüdür? A)ZeametZeamet B)BirunBirun C)BabüssaadeBabüssaade D)Arz odasıArz odası E)EnderunEnderun

28 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

29 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

30 Aşağıdakilerden hangisi toprağın bölümlerinden biri değildir? A) Öşür B) Mukataa C) Paşmaklık D) YurtlukYurtluk E) OcaklıkOcaklık

31 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

32 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

33 Aşağıdakilerden hangisi miri arazinin bölümlerinden biri değildir? A) Mukataa B) Öşri Arazi C) Ocaklık D) Vakıf E) Malikane

34 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

35 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

36 Aşağıdakilerden hangisi mülk arazilerden birisidir? A) Paşmaklık B) Yurtluk C) Haraci Arazi D) Ocaklık E) Dirlik

37 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

38 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

39 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ticaret ve esnaflıkla ilgili bir kavram değildir? A) Gedik B) Kapalıçarşı C) Kapan D) Ulufe E) Hirfet

40 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

41 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

42 Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri padişahlarından değildir? A) I.Bayezid B) I.Mehmed C) I.Murat D) II.Bayezid E) II.Murat

43 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

44 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

45 Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri Kapıkulu Ocakları sınıfında yer almaz? A) Acemi Ocağı B) Yeniçeri Ocağı C) Cebeciler D) Humbaracılar E) Azaplar

46 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

47 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

48 Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Sipahileri (süvarileri) sınıfında yer alır? A)SilahtarSilahtar B)CebecilerCebeciler C)Acemi OcağıAcemi Ocağı

49 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

50 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

51 Yaya ve müsellemler adlı ordu hangi hükümdar zamanında kurulmuştur? A) I.Murat B) II.Murat C) Orhan Bey

52 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

53 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

54 Devşirme Sisteminin ilk kez uygulanmaya başladığı ve kanunun çıkarılarak yaygınlaştırıldığı padişahlar aşağıdakilerden hangileridir? A)I.Murat-II.MuratI.Murat-II.Murat B)I.Bayezid-I.MehmedI.Bayezid-I.Mehmed C)I.Murat- I.BayezidI.Murat- I.Bayezid D)I.Mehmet-II.MuratI.Mehmet-II.Murat E)Osman Bey-Orhan BeyOsman Bey-Orhan Bey

55 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

56 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

57 Sorularımız sona erdi. Çabalarınız için teşekkürler.


"TARIH 2 SORULARI KURULUŞ DEVRİ Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri olaylarından biri değildir? A) Sırpsındığı Savaşı B) Sazlıdere Savaşı C) Trabzon’un." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları