Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakterilerin tanımlanması, üretilmesi Dr Gökhan AYGÜN Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakterilerin tanımlanması, üretilmesi Dr Gökhan AYGÜN Tıbbi Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 Bakterilerin tanımlanması, üretilmesi Dr Gökhan AYGÜN Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2 MİKROP ?

3 Pasteur ve Koch

4 ÖKARYOTLAR ( > 2 mikrometre ): Algler, protozoonlar, mantarlar PROKARYOTLAR ( 0.2 – 5 mikrometre): Arkebakteriler, siyanobakteriler ( mavi-yeşil algler), bakteriler MİKROP ?

5 ÖzellikPROKARYOT (Bakteri) ÖKARYOT (Mantar, Protozoon) Gerçek çekirdekyokvar Çekirdekcikyokvar DNATek iplikçik Histon yok Histonlarla bağlı çok sayıda iplikcik Ribozom70 S (50+30)80 S (60+40) Mitokondriyokvar Peptidoglikan hücre duvarı varyok SolunumHücre zarı ileMitokondrilerle Kromozomtekçok Sitoplazma zarında sterol yok (mikoplazmalar hariç) var

6 Bakterilerin besin gereksinimleri Ototrof/litotrof – Basit inorganik molekülleri kullanabilir CO2, amonyum tuzları Fototroflar fotosentez; kemolitotroflar inorganik ürünlerin oksidasyonunu yapabilirler Heterotrof (İnsan bakterileri) – Kendi metabolik ürünlerini oluşturamaz – Organik ürünlere muhtaçtırlar – Besin gereksinimleri farklı farklıdır (Besiyerleri)

7

8

9

10

11

12

13

14 Sıcaklık ve üreme

15 Özel şartlar % 5-10 CO2 (kapnofil) B.abortus Gonokok +4 C iyi üreyenler (psikrofil) Yersinia enterocolytica, Listeria Yüksek tuz yoğunluğunda üreyenler (halofil) (Deniz …) Vibriolar

16 Kültür T. pallidum, M. leprae üretilemez Chlamydia, Ricketsia.... hücre kültürü M. tübercülosis: 14-24 saat (ikilenme) Mikoplazmalar..... Kolesterol içeriği

17 Metabolik ürünlerle bakteri tanımlama

18 Günümüzde klinik mikrobiyoloji Boyama yöntemleri Gelişmiş kültür teknikleri Otomatize tanımlama sistemleri Gelişmiş serolojik yöntemler (ELISA, IFA) PZR/PCR Standartize moleküler yöntemler “Microarray” teknolojisi

19

20

21 Gram (+) ve (-)

22 Bazı bakteriler Gram yöntemiyle iyi boyanamazlar !? Mycobacterium (TBC) Ricketsia ve Chlamydia Molikütler (mikoplazmalar) Treponema pallidum (Legionella ) Gram boyamada bakteri görülmeyen bakteri infeksiyonları !?

23 Kültür Besiyeri Agar (% 1.5-3) Organotrof Heterotrof

24

25 Gelişkin besiyerleri (Chromagar)

26

27 Gram(+) kokların ayrımı

28 spor ( +) aerop ( Bacillus) anaerop (Clostridium) Corynebacterium ( Pleomorfik, düzensiz boyanan, volutin ) Dallanan çomak …Nocardia Gram (+) çomaklar

29 Anaerobic growth Reducing media containing thioglycolate to deplete oxygen; cooked meat broth Anaerobic jar, anaerobic chamber, anaerobic bags/ pouch Petri plates Anaerobic indicator (methylene blue) CO 2 H2H2 Envelope containg sodium bicarbonate and sodium borohydride Lid with O-ring gasket Palladium catalyst pellets

30 Capnophiles Capnophiles require high concentration of CO e.g. Brucella abortus Petri plates Candle Tubes with liquid media Glass jar Petri plates Gas generator A. Glass jar B. CO 2 generating package

31 Generation times for some common bacteria under optimal conditions of growth. Bacterium Escherichia coli Bacillus megaterium Streptococcus lactis Staphylococcus aureus Lactobacillus acidophilus Rhizobium japonicum Mycobacterium tuberculosis Treponema pallidum Medium Glucose-salts Sucrose-salts Milk Lactose broth Heart infusion broth Milk Mannitol-salts-yeast ext. Synthetic Rabbit testes Generation Time (minutes) 17 25 26 48 27-30 66-87 344-461 792-932 1980

32 Cell division What is happening?

33 The Requirements for Growth: Physical Requirements Figure 6.4

34 Measure Colony Forming UnitsCFU’s Does each colony represent one cell? Cell must be alive and able to grow Viable cell counts

35 Bakteri sayısı kaç ?

36 Gram(+) çomak

37 Selective & differential media Selective Bismuth sulfite for Salmonella typhi (inhibits gram-positive and most gram-negative intestinal bacteria) Differential Blood agar plates for Streptococcus pyogenes Selective & differential Mannitol salt agar for Staphylococcus aureus Type of hemolysis reaction aids identification of S. pyogenes

38 Pure cultures, plate or any of the others In theory, each colony (~10 7 ) bacteria arises from a single bacterium deposited on the surface of the Petri dish Each colony consists of a pure clone of cells Best obtained on solid media; less sure in liquid media

39 GRAM NEGATİF ÇOMAKLAR 1 – Zor üreyen /adi besiyerlerinde üremeyen Gram (-) çomaklar: Brucella, Haemophilus, Bordatella,... 2 – Glikozu fermente eden, oksidaz (-) : Enterobactericeae 3 – Glikozu fermente eden, oksidaz (+) : Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas. 4 – Glikozu fermente etmeyenler : Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia,....

40 EMB/ENDO/MacCONKEY

41 DNAdizileme ile tanımlama

42

43 P. aeruginosa ** Mavi-yeşil pigment (piyosiyanin) Meyve kokusu (aminoasetofenon)

44 H. influenzae(: Pfeiffer basili) hem X hem V faktörü Çukulatamsı agar !! Kanlı agar (S.aureus) (satellitizm) (süt annelik olayı)

45 Aside dirençli boyama (EZN, Kinyoun,...) Auramin-Rhodamin (+) Löwenstein-Jensen besiyeri, Middlebrook besiyeri... Yavaş üreyen (18 saatte bir bölünme) Dekontaminasyon M. tubercülosis................ niasin testi (+) Mycobacterium tuberculosis tanı

46 Carbon – Structural organic molecules, energy source – Chemoheterotrophs use organic carbon sources – Autotrophs use CO 2 The Requirements for Growth: Chemical Requirements

47 Nitrogen Nitrogen – In amino acids, proteins – Most bacteria decompose proteins – Some bacteria use NH 4 + or NO 3  – A few bacteria use N 2 in nitrogen fixation Sulfur Sulfur – In amino acids, thiamine, biotin – Most bacteria decompose proteins – Some bacteria use SO 4 2  or H 2 S Phosphorus Phosphorus – In DNA, RNA, ATP, and membranes – PO 4 3  is a source of phosphorus The Requirements for Growth: Chemical Requirements

48 Trace Elements Trace Elements – Inorganic elements required in small amounts – Usually as enzyme cofactors The Requirements for Growth: Chemical Requirements

49 Organic Growth Factors Organic Growth Factors – Organic compounds obtained from the environment – Vitamins, amino acids, purines, pyrimidines The Requirements for Growth: Chemical Requirements

50 Complex polysaccharide Complex polysaccharide Used as solidifying agent for culture media in Petri plates, slants, and deeps Used as solidifying agent for culture media in Petri plates, slants, and deeps Generally not metabolized by microbes Generally not metabolized by microbes Liquefies at 100°C Liquefies at 100°C Solidifies ~40°C Solidifies ~40°C Agar


"Bakterilerin tanımlanması, üretilmesi Dr Gökhan AYGÜN Tıbbi Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları