Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Önsöz: tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Önsöz: tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2008-2012 Stratejik Planı

2 Önsöz: tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Tarihçe
1.2 Eğitim Öğretim Programı 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1Durum Analizi 2.1.1Eğitim Bölümler ve Anabilim Dalları Akademik Personel Durumu 2.1.2 Araştırma 2.1.3 Hizmet Fiziki Altyapı Hizmet Türleri

4 2.2.Paydaşlar 2.3.GZFT Analizi 2.4.Varsayımlar
3.STRATEJİK PLAN, UYGULAMA STRATEJİLERİ 3.1.Misyon 3.2.Vizyon 3.3.Değerler-İlkeler 3.4..Stratejik Amaçlar ve Hedefler ve Faaliyetler (1, 2, 3...) 4.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 4.1.Performans Göstergeleri Oluşturulması 4.2.Planın Uygulanışının ve Performansın Değerlendirilmesi

5 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe
Adli Tıp Anabilim Dalı  tarihinde kurulmuş olup ilk atanan öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Nursel Gamsız Bilgin’dir. Aynı yıl Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine adli tıp staj eğitimleri başlamıştır. öğretim yılında Sağlık Meslek Yüksek Okulu Adli Tıp Teknikerliği Bölümü kurularak teorik ve uygulama dersleri başlamıştır. Mart 2005 tarihinde Yrd.Doç.Dr.Halis Dokgöz ve Mart 2006 tarihinde Yrd.Doç.Dr.Hakan Kar öğretim üyesi olarak atanmıştır.

6 1.2. Eğitim Öğretim Programı
Tıp Fakültesi 1.Sınıf Klinik Uygulamalara Giriş Komitesi eğitimi Tıp Fakültesi 5. sınıf adli tıp eğitimi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Adli Tıp Teknikerliği Bölümü adli tıp eğitimi

7 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1. Durum Analizi 2.1.1 Eğitim -Tıp Fakültesi 1.Sınıf Klinik Uygulamalara Giriş Komitesi eğitimi -Tıp Fakültesi 5.Sınıf adli tıp staj eğitimi -Sağlık Meslek Yüksek Okulu Adli Tıp Teknikerliği teorik ve uygulama eğitimi

8 2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları
-Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Akademik Personel Durumu Yrd.Doç.Dr. (3 adet) Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları Tıp Fakültesi 1.sınıf: 90/3 Tıp Fakültesi 5.sınıf: 44/3 Adli Tıp Teknikerliği 1.sınıf: 20/3 Adli Tıp Teknikerliği 2.sınıf: 20/3

9 2.1.1.2 Akademik Personel Sayıları

10 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı

11 Araştırma

12 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

13 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı

14 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1 Birimin fiziki alt yapısı:
Adli tıp anabilim dalının,öğretim üyeleri tarafından kullanılan öğretim üyesi odası ve otopsi salonu bulunmaktadır. Sunulan hizmetler: Adli tıp poliklinik hizmetleri, ölü muayenesi, otopsi işlemleri, Özel gelir kaynakları bulunmamaktadır. İdari personel durumu: 3 adet Yrd.Doç.Dr bulunmaktadır.

15 Fiziki Altyapı: Birimin fiziki alt yapısı: Adli tıp anabilim dalı öğretim üyeleri bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak ve hasta kabul etmek için kullandıkları öğretim üyesi odası, Morg içinde otopsi salonu bulunmaktadır. Anabilim dalına ait poliklinik bulunmamakta olup poliklinik hizmetleri acil serviste veya öğretim üyelerinin kullandıkları odada verilmektedir.

16 Hizmet Türleri: yılları arasında verilen toplam poliklinik hizmet sayısı 936 olup Yrd.Doç.Dr.Nursel G.Bilgin tarafından, 2005 yılında verilen toplam poliklinik hizmet sayısı ise 570 olup Yrd.Doç.Dr.Nursel G.Bilgin ve Yrd.Doç.Dr.Halis Dokgöz tarafından verilmiştir yılları arasında anabilim dalımızca toplam 35 ölü muayene ve otopsi hizmeti verilmiştir.

17 Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı

18 İdari Personel Sayıları

19 2.2 Paydaşlar T S M Paydaş Temel Ortak Stratejik Ortak Çalışan Müşteri
Rektörlük T Tıp Fakültesi Hastane başhekimlikleri S Adalet Bakanlığı ve Mersin Adliyesi Adli Tıp Kurumu İ.Ü.Adli Tıp Enstitüsü Öğrenciler M Asistanlar Üniversitenin adli bilimler ile ilgilenen birimleri

20 S Ç M Sivil Toplum Örgütleri Diğer eğitim kurumları Akademik personel
İdari ve teknik personel Ç Sağlık Bakanlığı Bilirkişi hizmeti verecek kişiler M Bilirkişi hizmeti verilecek kuruluşlar Tübitak vb. kurumlar

21 2.3 GZFT Analizi (SWOT Analizi)
2.3.1.GÜÇLÜ YÖNLER Bilgi birikimi, eğitimde bilimsel araştırmada öncü misyonu ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu ile Türkiye tıp ortamında bölgesinde güçlü bir konuma sahip olan Mersin Üniversitesinin birimi olmak, Mersin Üniversitesinin kurumsallaşmış yapısı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde multidisipliner çalışma koşullarının gelişmiş olması,

22 Anabilim dalının yeni kurulmuş olması ve çalışma dinamiğinin en üst düzeyde bulunması
Yönetimlerce hem mezuniyet öncesi hem de uzmanlık eğitiminde yeni kurulan anabilim dalının her açıdan destekleniyor olması,

23 Bilimsel yeniliklere ve gelişime açık üç kişiden oluşan genç bir öğretim kadrosunun bulunması ve Mersin ili ve ilçelerinde Anabilim dalımız dışında sadece bir adli tıp uzmanının görev yapması Araştırma becerisinin yüksek olması ve bu konuda diğer anabilim dalları ile koordinasyon Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde Adli tıp eğitiminin eksikliğinin geniş bir kesimce hissediliyor olması, bu nedenle birçok disiplinin işbirliğine açık olması,

24 Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek Adli Tıp Teknikerliği bölümünün mevcut olması

25 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca Mersin ili Merkez ilçesinde tüm otopsi olgularının, Anabilim Dalımız bünyesinde ve öğretim görevlilerimizin aktif katılımı ile Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Adli Tıp Teknikerliği öğrencilerine eğitim verilerek uygulama yapılması

26 İlimizde optimum fiziksel ve teknik şartlara sahip tek otopsi merkezinin Anabilim Dalımızın otopsi salonunun olması Mesai saatleri içinde veya dışında Mersin ili ve ilçelerinde gerçekleşen cinsel saldırı olgularının tümünün Adli Tıp Anabilim Dalımız tarafından muayene edilmesi Patoloji, biyokimya, farmakoloji, psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi anabilim dallarının bulunması ve bu bölümlerle işbirliği içerisinde çalışılması

27 2.3.2.ZAYIF YÖNLER Yeni kurulmuş bir Tıp Fakültesi ve Anabilim Dalı olması nedeni ile fiziksel ve organizasyonel eksikliklerin bulunması, Adli tıp anabilim dalının aktif olarak hizmete geçtiği dönemden önce adli tıp hizmetlerinin sadece Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli bir adli tıp uzmanı ve pratisyen hekimler tarafından veriliyor olması,

28 Personel ve malzeme eksikliği,
Adli tıp hizmetlerinin öneminin ve gerekliliğinin tam olarak anlaşılamamış olması Sadece bir odada ve otopsi salonunda hizmet veriliyor olması, Laboratuarların kurulacağı alanın olmaması, Klinik adli tıp hizmetinin verileceği poliklinik odasının olmaması,

29 Öğretim üyelerimizin Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ek görev almamış olması,
Cumhuriyet savcılıklarınca ölü muayene ve olay yeri incelemelerinde sadece Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli Adli Tıp Uzmanın görevlendirilmesi nedeniyle otopsi kararında etkimizin olamaması Adli Tıp Kurumu ile ilişkilerin istenilen düzeyde olmaması,

30 2.3.3.FIRSATLAR Mersin Üniversitesinden beklentinin yüksek olmasının, anabilim dalı ile olan işbirliği ve çalışmalar üzerindeki kolaylaştırıcı rolü, Mersin ili ve ilçelerinde anabilim dalımızda görevli üç adli tıp uzmanı dışında Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli sadece bir adli tıp uzmanı bulunması

31 Avrupa Birliği uyum kriterleri sürecinde tarafsız ve bağımsız bilirkişilik talebinin olması,
İlimizde anabilim dalımız dışında adli bilirkişilik hizmeti verecek multidisipliner yaklaşımlı ve teknolojik yenilikleri takip eden, bağımsız adli tıp laboratuarlarının bulunmaması

32 İlimizde optimum fiziksel ve teknik şartlara sahip tek otopsi merkezinin Anabilim Dalımızın otopsi salonunun olması Patoloji, biyokimya, psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi anabilim dallarının bulunması ve bu bölümlerle işbirliği içerisinde çalışılmasının adli otopsi olgularının değerlendirilmesinde, adli rapor sürecinde, adli tıp asistanı ve adli tıp teknikerliği öğrencilerinin eğitiminde sağlayacağı avantajlar,

33 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye’deki ilk ve tek ISO belgeli Tıp Fakültesi Hastanesi olması, Anabilim Dalımızın ulaşabileceği elektronik veri tabanlarının sürekli artarak yenilenmesi, Hastane yönetiminin dinamik ve yeniliğe açık olması.

34 2.3.4.TEHDİTLER Adli Tıp çalışma alanının oldukça genişlemiş ve çeşitlenmiş olması, Resmi ve özel tüm adli tıp hizmetlerinin kimin tarafından yürütüleceğine Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerin karar vermesi Yasal bir zorunluluk olmadığı halde adli otopsi ve ölü muayene işlemlerinde öncelikli olarak Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli adli tıp uzmanının görevlendirilmesi,

35 Adli Tıp Kurumunun, adli tıp hizmetlerini tekelinde toplama arzusu,
Üniversitenin sunduğu Adli Tıp ve Laboratuar hizmetlerinin özel bilirkişilik bazında kullanılma alışkanlığının yaygın olmaması, Aynı Bakanlığa tabi olma, aynı adliye binasında görev yapma gibi nedenler sonucu Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerin özel bilirkişilik hizmetlerinde tamamen Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli adli tıp uzmanını tercih etmeleri.

36 2.4 Varsayımlar Poliklinik binasının 2007 yılı içinde tamamlanarak bir poliklinik odasının Anabilim dalımıza verilmesi, Çiftlik köy kampusunda inşaatı devam eden hastane binasının 2011 yılına kadar tamamlanması, 2007 yılı içinde anabilim dalından en az 1 öğretim üyesinin adli tıp şube müdürlüğünde ek görevli olarak çalışması, Adli vaka sayısındaki değişimler

37 3.STRATEJİK PLAN 3.1 Misyon Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Adli Tıp Teknikerliği ve kurulması durumunda (hukuk ve diş hekimliği fakültesi?) öğrencilerine meslek yaşantıları boyunca gereksinim duyacakları Adli Tıp ve Adli Bilimler disiplinine özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmak. Cumhuriyet Savcılıklarına, mahkemelere ve resmi ve özel kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütlerine ve şahıslara objektif, tarafsız, bilimsel, insan haklarını gözeten, güncel gelişmeler ve gereksinmeleri takip eder bir yaklaşımla bilirkişilik hizmeti sunmak.

38 Adli Tıp Anabilim Dalı, 2001 – 2002 eğitim döneminde aktif olarak faaliyete başlamıştır.

39 3.2 Vizyon Adli Tıp Anabilim Dalını hizmet, eğitim ve araştırma
yönünden Türkiye’nin öncü hizmet düzeyine çıkartmak.

40 3.3 Değerler Atatürk ilkeleri, İnsan hakları, Demokrasi Objektivite,
Bilimsellik, Yenilikçi, Araştırmacı

41 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER VE FAALİYETLER
Adli Tıp Anabilim Dalını; Stratejik Amaç 1: Hizmet, Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Stratejik Amaç 3: Araştırma yönünden öncelikle bölgemizde sonra Türkiye’de tercih edilen düzeye çıkarmak.

42 Stratejik Hedef 1: Hizmet
Stratejik Hedef 1.1: Poliklinik hizmetlerinin sayı ve kalitesinin attırılabilmesi için 2007 yılında anabilim dalına ait poliklinik odasının olması, Stratejik Faaliyet 1.1: 2007 yılı içerisinde poliklinik odası ve poliklinik sekreteri talebi için hastane başhekimliğine başvurulması,

43 Stratejik Hedef 1.2: Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce anabilim dalından talep edilen poliklinik hizmeti sayısını 2007 yılı itibari ile her yıl %10 arttırmak, Stratejik Faaliyet 1.2: Mersin merkez-ilçe adliyeleri, Mersin barosu ile ilişkilerin arttırılması, Stratejik Hedef 1 .3: Gelen evrakların en fazla 10 gün içinde adli raporunun yazılarak postaya verilmesinin sağlanması, Stratejik Faaliyet1.3: her hafta bir öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin poliklinik sorumlusu olması,

44 Stratejik Hedef 1 .4: Anabilim dalımız tarafından yapılan otopsi sayısının yılda en az 50 olmasını sağlamak, Stratejik Faaliyet1.4.1: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı arasında yapılan protokolün devamını sağlamak Stratejik Faaliyet1.4.2: Öğretim üyelerininin Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ek görev almaları için başvurular yapmak

45 Stratejik Hedef 1.5: Üniversitemiz bünyesinde Adli bilirkişilik açısından ihtiyaç duyulan alt yapıyı oluşturmak (Adli Patoloji, Adli DNA ve Adli Toksikoloji lab. ) Stratejik Faaliyet 1.5.1: Adli patoloji laboratuvarı için Patoloji AD ile ortak çalışmak için girişimlerde bulunmak, teknik altyapı ve personel ihtiyaçlarını ortaya koyan çalışmalar yapmak ve idareye sunmak

46 Stratejik Faaliyet 1.5.2: Adli DNA laboratuvarı için Tıbbi Biyoloji ve genetik AD ile ortak çalışmak için girişimlerde bulunmak, teknik altyapı ve personel ihtiyaçlarını ortaya koyan çalışmalar yapmak ve idareye sunmak Stratejik Faaliyet 1.5.3: Adli Toksikoloji laboratuvarı için Biyokimya, Farmakoloji AD ile ortak çalışmak için girişimlerde bulunmak, teknik altyapı ve personel ihtiyaçlarını ortaya koyan çalışmalar yapmak ve idareye sunmak

47 Stratejik Hedef 2:eğitim
Stratejik Hedef 2.1: Tıp fakültesinde; Adli yönden iyi tanı koyabilen , kendi hukuki sorumluluklarının bilicinde olan hekimler yetiştirebilmek amacı ile V. Sınıfta 13 iş günü olan Adli Tıp stajında eğitimin verilmesi, Stratejik Faaliyet 2.1:Tüm öğretim üyeleri tarafından dönüşümlü olarak teorik ve pratik eğitimlerinin yapılması,

48 Stratejik Hedef 2.2: Uzmanlık eğitimi için uygun alt yapının hazırlanması ve bölüme her yıl en az 2 araştırma görevlisini Anabilim dalımız bünyesine katmak, Stratejik Faaliyet 2.2.1: Tıp Fakültesi Dekanlığına TUS sınavları öncesinde araştırma görevlisi talebinde bulunmak, Stratejik Faaliyet 2.2.2: kazanan araştırma görevlileri ile görüşmeler yaparak adli tıpta kalmalarını sağlamak

49 Stratejik Hedef 2.3:Yeni kurulan Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek okulu Adli tıp teknikerliği bölümüne her yıl 20 öğrenci almak Stratejik Faaliyet 2.3.1: her yıl ÖSYM’den Adli Tıp Teknikerliği bölümü için 20 öğrenciye kontenjan başvurusu yapılması, Stratejik Faaliyet 2.3.2: her yıl iş ve işçi bulma kurumu ile işbirliği yapılarak Meslek Yüksek okulu Adli tıp teknikerliği bölümünün tercih edilebilirliğini arttırmak Stratejik Hedef 2.4: Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek okulu Adli tıp teknikerliği öğrencilerinin adli tıp ile ilgili teorik ve pratik eğitimlerini vermek Stratejik Faaliyet 2.4.1: Tüm öğretim üyeleri tarafından dönüşümlü olarak teorik ve pratik eğitimlerinin yapılması,

50 Stratejik Faaliyet 2.4.2: Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı ve Mersin Şube Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak yaz stajlarının yapılmasını sağlanması, Stratejik Hedef 2.5: Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek okulu Adli tıp teknikerliği öğrencilerinin mezun olduklarında en az 30 otopsi yapmış olmasını ve en az 50 adli rapor yazmış olmalarını sağlamak. Stratejik Faaliyet 2.5.1: Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı ve Mersin Şube Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak yaz stajlarının yapılmasını sağlanması, Stratejik Faaliyet 2.5.2: Staj süresince yapılan otopsi ve yazılan raporların için staj dosyalarını üzerinden ölçme ve değerlendirme yapılması

51 Stratejik Hedef 3: Araştırma
Stratejik Hedef 3.1: Anabilim dalı olarak her yıl en az 2 makalenin SCI’ye giren uluslararası dergilerde ve en az 3 makalenin ulusal hakemli dergilerde yayınlanması, Stratejik Faaliyet 3.1.1: Diğer anabilim dalları ile işbirliği içerisinde araştırma ve projeler geliştirmek Stratejik Faaliyet 3.1.2: Mersin Üniversitesi’nin laboratuar imkanlarından faydalanmak Stratejik Faaliyet 3.1.3: Mersin Üniversitesi’nin kütüphane ve elektronik veri tabanlarından faydalanmak imkanlarından faydalanmak Stratejik Faaliyet 3.1.4: Araştırma ve proje giderleri için Üniversitenin BAP fonundan ve diğer ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak

52 Stratejik Hedef 3.2: Anabilim dalı olarak her yıl en az 2 ulusal ve 5 yıl içinde en az 1 tane uluslararası kongreye öğretim üyesi(leri)nin poster veya sözel sunumları ile katılması, Stratejik Faaliyet 3.2.1: Diğer anabilim dalları ile işbirliği içerisinde araştırma ve projeler geliştirmek Stratejik Faaliyet 3.2.2: Mersin Üniversitesi’nin laboratuar imkanlarından faydalanmak Stratejik Faaliyet 3.2.3: Mersin Üniversitesi’nin kütüphane ve elektronik veri tabanlarından faydalanmak Stratejik Faaliyet 3.2.4: Araştırma ve proje giderleri için Üniversitenin BAP fonundan ve diğer ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak

53 Stratejik Hedef 3.3: yılları arasında en az 1 proje geliştirilmesi veya bir projenin desteklenmesi, Stratejik Faaliyet 3.3.1: Diğer anabilim dalları ile işbirliği içerisinde araştırma ve projeler geliştirmek Stratejik Faaliyet 3.3.2: Mersin Üniversitesi’nin laboratuar imkanlarından faydalanmak Stratejik Faaliyet 3.3.3: Mersin Üniversitesi’nin kütüphane ve elektronik veri tabanlarından faydalanmak Stratejik Faaliyet 3.3.4: Araştırma ve proje giderleri için Üniversitenin BAP fonundan ve diğer ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak

54 Stratejik Hedef 3.4: yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp AD olarak en az 1 ulusal bilimsel toplantı düzenlenmesi veya bir bilimsel toplantının desteklenmesi, Stratejik Faaliyet 3.4.1: Diğer anabilim dalları ile işbirliği içerisinde bilimsel toplantı projeleri geliştirmek Stratejik Faaliyet 3.4.2: Anabilim Dalı olarak meslek örgütlerinin yıllık rutin bilimsel toplantılarının organizasyonuna talip olmak Stratejik Faaliyet 3.1.4: Bilimsel toplantı giderleri için Üniversitenin ilgili fonundan ve diğer ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanmak

55 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
4.1: PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ: 4.1.1: Hizmet Performans Ölçütleri: - Anabilim dalımızca gönderilen yıllık adli rapor sayısı - Anabilim dalımızca yapılan yıllık adli otopsi sayısı - Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemeler tarafından anabilim dalımıza gönderilen yıllık tekit yazısı sayısı - Kaç öğretim üyesinin Mersin Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde ek görevli olarak çalıştığı - Adli Patoloji, Adli DNA ve Adli Toksikoloji laboratuarları kurulduğu takdirde her bir laboratuarın ürettiği yıllık hizmet sayısı

56 4.1.2: Eğitim Performans Ölçütleri:
- Öğrenci memnuniyet anketleri - Tıp fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin teorik ve pratik staj sınavlarındaki başarı oranları - Her eğitim öğrenim yılında Anabilim Dalımızı kazanan / Göreve başlayan araştırma görevlisi sayısı - Sağlık hizmetleri Meslek Yüksek okulu Adli tıp teknikerliği öğrencilerinin mezuniyetlerine kadar yazdıkları adli rapor ve yaptıkları otopsi sayıları

57 4.1.3: Eğitim Performans Ölçütleri:
- Anabilim dalımız öğretim üyelerince SCI’ye giren dergilerde yıllık yayınlanan toplam makale sayısı - Anabilim dalımız öğretim üyelerince ulusal hakemli dergilerde yıllık yayınlanan toplam makale sayısı - 5 yıllık süreçte ( ) Anabilim dalımız öğretim üyelerinin sözel ve poster bildiriler ile katıldıkları uluslar arası toplantı sayısı - Anabilim dalımız öğretim üyelerinin sözel ve poster bildiriler ile katıldıkları yıllık ulusal toplantı sayısı

58 - Diğer anabilim dalları ile ortak yürütülen yıllık araştırma sayısı
- Araştırma ve projelerde Üniversitenin BAP fonundan ve diğer ulusal ve uluslar arası fonlardan faydalanılma oranı - 5 yıllık süreçte ( ) anabilim dalımız tarafından geliştirilen veya desteklenen proje sayısı - 5 yıllık süreçte ( ) anabilim dalımız tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantı sayısı

59 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Bu aşamada çeşitli performans ölçütleri belirlenebilir ve bunların izlenmesi ve değerlendirilmesi için raporlama vb. sisteme geçilmesi önerilebilir. Biriminizde yapılmış olan çalışan, öğrenci memnuniyet anket sonuçları açıklanabilir. Ayrıca performans ölçümüne belirli bir süre içerisinde geçileceği amaçlar ve hedefler kısmında belirtilebilir. Performans Göstergeleri Verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleridir. Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumunu belirleyecek ölçütlerdir. Stratejik göstergeler, eğitim, hizmet ve araştırma olarak bölümlendirilebilir. Eğitim: ÖSS puan dilimleri/ puan ortalamalarının gelişimi, öğretim elemanı başına öğrenci sayısı, danışman başına öğrenci sayısı, mezun memnuniyeti, öğrenci geri bildirimleri,vb. Araştırma: Öğretim elemanı başına araştırma sayısı, öğretim elemanı başına atıf sayısı, öğretim elemanı başına proje sayısı, vb. Hizmet: Çalışan memnuniyetleri, geri bildirimler, iş başarı oranları vb.


"Önsöz: tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları