Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 19 Aralık 2008 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Bilgi Paylaşım Toplantısı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 19 Aralık 2008 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Bilgi Paylaşım Toplantısı)"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 19 Aralık 2008 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Bilgi Paylaşım Toplantısı)

2 HAYAT BOYU Ö ĞRENME Esnek Ö ğrenmenin Desteklenmesi BOLOGNA S Ü RECİ 1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yüksek öğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır: *Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması, *Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş bir sistem oluşturulması, *AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,

3 *Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması, *Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması, *Yüksek öğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması, *Hayat boyu öğrenim, *Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması.

4   PRAG 2001: LLL (Hayat Boyu Ö ğrenme) EHEA ’ nın (Avrupa Y ü ksek Ö ğrenim Alanı) ö nemli bir ö ğesi   BERLİN 2003: LLL ’ nin vurgulanması   BERGEN 2005   LONDRA 2007 Esnek öğrenme yoluyla kazanılan becerilerin ve bilginin tanınması

5 Bologna S ü reci ve Akademik Tanıma   Yurt dışındaki başka bir eğitim kurumunda alınan eğitimin (sınav ve/veya diğer değerlendirme şekillerini de dahil ederek) kendi kurumunda (birbirine yakın) bir ö ğrenim s ü resi ile yer değiştirilmesidir.   Lizbon S ö zleşmesi hareketlilik programlarına katılan ö ğrencilere başka bir ü lkede kazandıkları kredilerin ve niteliklerin d ö nem kaybetmeden kendi ü lkelerinde tanınmasına olanak sağlaması a ç ısından ö nemli bir kilometre taşı oluşturmaktadır.

6 Avrupa Komisyonu 2004 yılında aldığı kararla, ülke merkezli faaliyet gösteren Erasmus programları aracılı ile ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının Bologna süreci çerçevesinde Socrates programı ile doğrudan işbirliği içinde çalışmasını öngörerek ulusal ajanslara bu süreçte sorumluluk yüklemiştir.

7 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) (Okul Eğitimi)ERASMUS (Yüksek Öğretim) (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları

8 Erasmus: *Kalite”nin yanısıra; Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, *Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, *Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlar.

9 Öğrenci Hareketliliği Öğrenim Öğrenim Staj Staj Personel Hareketliliği Ders verme Ders verme Eğitim Alma Eğitim Alma Yoğun Programlar (IP) Değişim Destekleri Değişim Destekleri Değişimin Organizasyonu Değişimin Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları Erasmus Yoğun Dil Kursları Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler:

10 Öğrenci hareketliliği - Öğrenim *Bir veya 2 dönemi kapsar *Üniversitelerarası Anlaşma *Kriterler.. *2+ Sınıf Öğrencileri *Öğrenim anlaşması *Transkript *Akademik Tanınma

11 Öğrenci hareketliliği- Yerleştirme (staj) *3 - 12 ay : (Yük ok. için en az 2 hafta) *Kriterler.. *Zorunlu ve zorunlu olmayan Stajlar *Eğitim Anlaşması *Yerleştirme kontratı *Transkript *Tanınma

12 ıı *Yerleştirme misafir olunan kurumun gözetimi altında olacaktır. *Faaliyet dönemleri birbirini izleyecektir. (boşluk olmayacak) (boşluk olmayacak) *Toplam süre 3 - 12 ay arası 1 ay staj + 2 ay öğrenim *1. sınıf öğrencileri yararlanabilir.

13 Öğrenci hareketliliği Öğrenci hareketliliği *Bütün kurallar Hibesiz öğrenciler için de geçerli *Anavatanına giden öğrenciler önceliksiz *Planlanan değişim süresinin uzatılması halinde bütün düzeltmeler, planlanan değişim tamamlanmadan önce, yapılacak *“Hareketlilik” başlamadan önce öğrencilerle anlaşma imzalanacak *Öğrenciler “Hareketlilik” sonunda rapor dolduracak

14 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ *Akademik görevlendirme (Teaching assignment ) *Personel eğitimi (Staff training )

15 Personel hareketliliği *Programlara katılan ülke vatandaşları + bu ülkelerde mülteci, vatansız, daimi ikamet sahipleri *EÜB sahibi kurumun akademik veya idari personeli *İşletmeler

16 Personel hareketliliği - Öğretim *5 saat - 6 hafta *Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat *Üniversitelerarası Anlaşma *Öğretim Programı *İlk Defa Gidecek Akademisyenlere Öncelik

17 *Öğretim Programı Kapsamı: Değişimin amacı ve katma değeri Öğretim programının içeriği Elde edilmesi beklenen sonuçlar 2 tarafça da onaylanması gerekli Öğretim Programı (Teaching Programme )

18 Personel hareketliliği - Eğitim *EÜB Sahibi Üniversiteler ve “Eligible” İşletme *İdari ve Akademik Personel *İşletmelerde: seminer, “workshop”, kurs vermek *İşletmelerden seminer vb eğitim almak *Akademik personelin eğitim almak için ortak kuruma gönderilmesi

19 ıı *1 hafta - 6 hafta *Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat *Üniversitelerarası ise Anlaşma *Üniversite-İşletme Arasında ise Anlaşma Yok *İşletmeden Üniversiteye “hareketlilik” Durumunda Üniversitenin Daveti *Çalışma Programı *Yurtdışına İlk Çıkışlara Öncelik

20 ııı *Üniversite - Personel arasında anlaşma yapılmıyor *Dönüşte temel çıktıları, sonuçları bildiren kısa bir rapor isteniyor

21

22 2007-2008 Öğrenci Değişim Hareketliliği 1.ULUDAG UNIVERSITY 348 2. ANADOLU UNIVERSITY 303 3. SAKARYA UNIVERSITY 284 4. EGE UNIVERSITY 282 5. ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 270 6. MARMARA UNIVERSITY 229 7. HACETTEPE UNIVERSITY 227 8. ANKARA UNIVERSITY 206 9. ISTANBUL UNIVERSITY 199 10. CUKUROVA UNIVERSITY 195 11. MIDDLE EAST TECNICAL UNIVERSITY 178 12. YILDIZ TEKNIK UNIVERSITY 177 13. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 172 14. AKDENIZ UNIVERSITY 137 15. SELCUK UNIVERSITY 117

23 2007-2008 Akademisyen Değişimi Hareketliliği 1.ANADOLU UNIVERSITY 182 2.SAKARYA UNIVERSITY 121 3. ADNAN MENDERES UNIVERSITY 118 4. EGE UNIVERSITY 103 5. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 90 6 ABANT IZZET BAYSAL UNI. 85 7. ANKARA UNIVERSITY 77 8. DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 70 9. ULUDAG UNIVERSITY 70 10. AKDENIZ UNIVERSITY 66 11. ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 65 12. CANAKKKALE ONSEKIZ MART UNI. 57 13. YILDIZ TEKNIK UNIVERSITY 55 14. KOCAELI UNIVERSITY 48 15. ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 45

24 2007-2008 Personel Hareketliliği 1. ANADOLU UNIVERSITY 48 2. AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 46 3. ANKARA UNIVERSITY 36 4. EGE UNIVERSITY 28 5. KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITY 26 6. SELCUK UNIVERSITY 23 7. SULEYMAN DEMIREL UNI. 23 8. KOCAELI UNIVERSITY 22 9. CUKUROVA UNIVERSITY 22 10. FATIH UNIVERSITY 21 11. ABANT IZZET BAYSAL UNI. 20 12. GAZI UNIVERSITY 19 13.SAKARYA UNIVERSITY 17 14. AKDENIZ UNIVERSITY 16 15. HACETTEPE UNIVERSITY 12

25 2007-2008 Öğrenci Yerleştirme (Staj) Hareketliliği 1. ANKARA UNIVERSITY 150 2. ANADOLU UNIVERSITY 76 3. FATIH UNIVERSITY 70 4. BALIKESIR UNIVERSITY 66 5. AKDENIZ UNIVERSITY 53 6. AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 53 7. CUKUROVA UNIVERSITY 49 8. KOCAELI UNIVERSITY 49 9. GAZI UNIVERSITY 41 10. SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 33 11. KOCAELI UNIVERSITY- CONSORTIUM 30 12. TOBB ECONOMY TECHNOLOGY UNI. 28 13. SAKARYA UNIVERSITY 26 14. EGE UNIVERSITY 24 15. SELCUK UNIVERSITY 23

26 ERASMUS ERASMUS PROGRAMINDAKİ ÜLKELERİ: Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi izlanda, Lihtenstayn, Norveç ve aday ülkeTürkiye.

27 Faaliyet Geçerlilik Dönemi : Yüksek ögretim kurumları 2008/2009 eğitim dönemi kapsamında öğrenci / personel hareketliliği ile ilgili hibeyi 1 Haziran 2008 - 30 Eylül 2009 dönemleri arasında gerçekleştirecekleri hareketlilik faaliyetleri için alırlar. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez.

28 Öğrenci Seçimi: Öğrencilerin belirlenmesi : ilan, başvuru değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.

29 İlan Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları Yüksek Öğretim Kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır.

30 İlanda şu bilgilerin yer alması gerekmektedir 1- Asil ve yedek kontenjanları ayrı ayrı belirtmek üzere toplam kontenjan 2- Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil sınırı 3- Değerlendirme ölçütleri ve toplam içindeki payları 4- Seçilen Erasmus öğrencilerine yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri için aylık maddi destek verildiği 5- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden (Erasmus öğrenci değişimi) yararlanmamış olunması gerektiği 6- İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebileceği Baş vuru ilan panolarında ve web sayfasında en az 30 gün tutulur, öğrencilere başvuruda bulunmaları için uygun süre (tercihen en az 15 gün) tanınır.

31 Başvuru için Gereken Asgari koşullar: Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin koşulun sağlanması esastır. 1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 2- a Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.0/4 ya da70/100 olması b- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4ya da 75/100 olması

32 2008/2009 akademik yılı baş vurularını değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik basarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50

33 Hibe Miktarının Hesaplanması: Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenen dört ülke kategorisine göre belirlenir.

34 Hibeler Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin asagıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir. 1-3 gün 4-10 gün 11-17 gün 18-24 gün 25 gün ve üzeri 0 1/4 aylık hibe 2/4 aylık hibe 3/4 aylık hibe Aylık hibe

35 Öğrenciye Yapılacak Ödemeler: Kurum, gönderdiği öğrencilere kendi kaynaklarından ayrıca hibe verebilir; ancak bu miktar Merkez’e rapor edilmez. Ödeme iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin en fazla %80’ i verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süre gidiş ve dönüş günleri de kapsar.

36 Yurt dışındaki her bir eğitim döneminin sonunda öğrenciden “Öğrenci Final Raporu” ve misafir olunan yüksek öğretim kurumundan, anlaşmaya varılan programın takip edildiğini belirten ve öğrencinin aldığı notlarını gösteren bir “Transkript” ve öğrencinin yüksek ögretim kurumunda misafir kaldığı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır. Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin bu belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez.

37 Akademik ücretler: Misafir olunan yüksek ögretim kurumu Erasmus kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret öğrenim ücreti,kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yüksek ögretim kurumunun diğer öğrencilerine nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir. Bu şart hibe almayan Erasmus öğrencilerine de eşit şekilde uygulanır.

38 Ulusal hibe ve burslar: Yüksek öğretim kurumu, Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus öğrenciliği süresi zarfında, halihazırda aldıkları bursların ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir.Yüksek ögretim kurumları ulusal burs veya kredi baş vuru koşullarını sağlayan öğrencilerin Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere baş vuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus hibesine müracaat edebilirler.

39 İkinci kez öğrenim hareketliliği faaliyeti yapılamaması: Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus öğrenim hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci hibesiz dahi olsa bir daha Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştiremez.

40 Sürenin uzatılması: 1. Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması 2. Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.) 3. Uzatılan süre 30 Eylül 2009 tarihinden (veya içinde bulunulan akademik yılın bitiminden) sonraya ötelenemez.

41 Vatandaşı olunan ülkeye gidiş Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği ile vatandaşı olduğu ülke yüksek öğretim kurumuna gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere en düşük öncelik verilir.Yüksek öğretim kurumu, öğrenci göndereceği kurumu öğrencinin kendi ülkesine gitmekte olduğu konusunda uyarır ve bu öğrenciyi Merkez’e sunacağı nihai raporda ayrıca bildirir.

42 Öğrenci Yerleştirme (Staj) “Yerleştirme” bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yerleştirmeye ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir isletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/ kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.Ancak; Avrupa Topluluğu Kurumları, AB programlarını yürüten kuruluşlar ve misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilcilikler bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

43 Yurt dışındaki staj faaliyetleri 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 tarihleri arasında;, en az 3 ay en fazla 12 ay olarak gerçekleştirilebilir. Öte yandan, ön lisans gibi kısa dönemli yüksek öğrenim programlarında asgari staj süresi 2 haftadır. Yerleştirme ve öğrenim hareketliliği sürelerinin birleştirilmesi halinde, her iki faaliyet ard arda gelen sürelerde yapılır ve yerleştirme de öğrencinin öğrenim hareketliliğini tamamladığı aynı misafir olunan yüksek öğretim kurumunun nezaretinde gerçekleşir. Birleştirilmiş dönemin süresi 3-12 ay arasındadır ki, bu örneğin 1 aylık yerleştirmeyle 2 aylık öğrenimin birleştirilebileceği anlamına gelir.

44 Öğrenci Seçimi: Yerleştirme faaliyetini gerçekleştirecek öğrencilerin belirlenmesi ilan, baş vuru ve değerlendirme ile öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.

45 İlan: Erasmus staj hareketliği için daha önceden bağlantı kurulmus olan potansiyel misafir olunacak kuruluşlar yüksek ögretim kurumunun internet sayfasında ve ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilerek ve kontenjan dahilinde yerleştirme baş vuru çağrısı yapılır. Bunun yanında, kendi bağlantılarıyla staj imkanı sağlayabilecek öğrencilere de kontenjan dahilinde olmak kaydıyla, çağrı yapılır. Bu durumda ilgili öğrencilerin potansiyel misafir olunacak kuruluşlardan almış oldukları niyet mektupları ile detaylı çalışma programlarını Erasmus Koordinatörlüklerine iletmeleri talep edilir. Gerek internet sayfasında, gerek ilan panolarında bilgilendirilir

46 Başvuru: Programa başvuran bütün öğrencilerin başvuruları üniversite tarafından kayıt altına alınır ve başvurular tamamlandıktan sonra “uygunluk kontrolü” (eligibility check) formu hazırlanarak tüm başvurular kontrolden geçirilir. Bu başvurular, yüksek öğretim kurumunun Merkezi Erasmus ofisinde muhafaza edilir. Uygulama Elkitabı’nda belirtilen “basvuru için gereken asgari koşullar’ı taşıyacak bu formda “uygun olmayan” gruba giren öğrencilere durumları yazılı olarak bildirilir ve bu öğrenciler mülakat ve yabancı dil sınavına alınmazlar.

47 Başvuru için Gereken Asgari koşullar: Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin koşulun sağlanması esastır. 1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 2- a-) Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.0/4 ya da 70/100 olması b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

48 Yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır. Her bir öğrenci yurt dışındaki yerleştirme faaliyeti için sadece bir defaya mahsus hibe alabilir.

49 c) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi: Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. 2007/2008 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak degerlendirme ölçütleri ve agırlıklı puanlar sunlardır: Akademik basarı düzeyi : % 55 Dil seviyesi : % 45 Yüksek öğretim kurumları Erasmus staj hareketliliği için başvuruda bulunan bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir dil düzeyi belirleme kriteri oluşturmalıdır. Başvuru aşamasında bütün öğrencilerden aynı (veya farklı olup birbirine denkliği kabul edilen) belge / sınav sonuçları istenmeli; bu belge / sonuçlar değerlendirmeye alınmalıdır.

50 Gerekli Belgeler: Yerleştirmelerde gönderen yüksek öğretim kurumu ile misafir olunan isletme arasında bir ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. Zira, söz konusu kuruluşlar farklı taraflarca imzalanan bireysel yerleştirme sözleşmelerince yasal olarak bağlanmıs olacaklardır.

51 Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahüdü: (Training Agreement and Quality Commitment) Yerleştirmelerde öğrencilere yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması verilir.Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içerir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir; gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır.Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen herhangi bir düzeltmenin öğrencinin misafir olunan kuruluşa varmasını takiben 1 ay içinde tamamlanması ve resmileştirilmesi gereklidir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikligin derhal icra edilmesi gereklidir.

52 Katılım Sertifikası: Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.

53 Dil Kursları Kurslara katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir. Erasmus Yoğun Dil Kursları aşağıdaki ülkelerde ve Komisyonca EYDK düzenleyeceği ilan edilen kurumlardan alınır: Belçika ; Bulgaristan; Kıbrıs Rum Kesimi; Çek Cumhuriyeti; Danimarka;Estonya; Finlandiya; Yunanistan; Macaristan; İzlanda; İtalya; Letonya; Litvanya; Malta; Hollanda;Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; İsveç

54 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Erasmus Personel Hareketliliği Nedir? EÜB sahibi Yüksek Öğretim Kurumunun Erasmus hareketliliğini gerçekleştirmek üzere var olan kurumlar arası anlaşmalar çerçevesinde ya da EÜB sahibi yüksek öğretim kurumu ile işletmeler arasında (kurumlar arası anlaşma gerekmeksizin) gerçekleştirilebilir.

55 Personel Hareketliliği A-Ders Verme Hareketliliği: EÜB sahibi yüksek öğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yüksek öğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

56 B-Personel Eğitimi Hareketliliği: üç farklı hareketlilik türünü içerir: 1. Eğitim almak üzere yüksek ögretim kurumundan bir isletmeye giden personelin ve eğitim vermek üzere yurtdışındaki bir isletmeden yüksek öğretim kurumuna gelen personelin hareketliliği, 2. Eğitim almak üzere bir yüksek öğretim kurumundan başka bir yüksek öğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği, 3. Eğitim almak üzere bir yüksek öğretim kurumundan başka bir yüksek öğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği.

57 Personel Eğitimi Hareketliliğine Katılabilmek için Özel Şartlar 1- Öğretim elemanı, yönetici, idari personel olması ya da yurtdışındaki bir isletmede personel olması gerekmektedir. 2- Hareketlilik faaliyeti yüksek öğretim kurumu ile işletme arasında gerçekleşecekse kurumlar arası anlaşma yapılması gerekmemektedir. 3- Kurum tarafından iş planının (work plan) olması gerekmektedir. İş planı Merkez ile yüksek öğretim kurumu arasında imzalanan sözleşmenin ekinde verilen minimum şartları taşıyor olup, ilgili taraflarca imzalanmış olmalıdır. 4- Gerçekleştirilebilmesi için yüksek öğretim kurumunun işletme personeline daveti gerekmektedir.

58 Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel başvuru sırasında bir “Öğretim programı/iş planı” hazırlamak durumundadır. “Öğretim programı/iş planı” aşağıda verilen asgari koşulları sağlamalı ve personel, personelin kendi yüksek öğretim kurumu ve personelin misafir olduğu kurumun yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır.

59 Öğretim programı Giden kişi ile ilgili bazı bilgiler Gidilen ülke ve üniversite bilgileri Değişimin amacı Değişimin getireceği katma değer Öğretim programının başlangıç-bitiş tarihi ile gün bazında programı Elde edilmesi beklenen sonuçlar

60 İş planı Giden kişi ile ilgili bazı bilgiler Gidilen ülke ve üniversite/isletme bilgileri Değişimin amacı Alınacak eğitimden beklenenler ve eğitimin katma değeri İş programının başlangıç-bitiş tarihi ile gün bazında programı Elde edilmesi beklenen sonuçları kapsar.

61 1- Faydalanacak personelin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan personel arasından, yüksek ögretim kurumunca belirlenecek ve tüm personele eşit derecede uygulanabilir olan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 2- Tarafsızlığı ve şeffaflığı sağlamak üzere aşağıda verilen ifadenin seçim komisyonu tarafından düzenlenecek karar tutanağında yer alması gerekmektedir. ‘Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Komisyonu üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.’ Personel Seçiminde Genel ilkeler

62 Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında belirlenen Ulusal Öncelikler; Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış olmak, Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce hareket faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yüksek öğretim kurumlarına öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Dil seviyesi de göz önüne alınabilir. Dil seviyesi de göz önüne alınabilir.

63 Yüksek öğretim kurumu, ulusal kaynaklardan destek sağlayan personelin Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında yurt dışında bulunan personelin yurt dışında geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez. Personel Hareketliliğinden Faydalanan Personelin Hak Ve Yükümlülükleri

64 Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk baslığı altında para alamaz. Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan personel misafir olduğu yüksek öğretim kurumunda yada işletmede misafir kaldığı ve ders verdiği/eğitim aldığı süreyi teyit eden bir “katılım sertifikası” getirmekle yükümlüdür. En geç 15 gün içerisinde Merkez tarafından ilan edilen formatta “faaliyet raporu” sunmakla yükümlüdür.

65 “Öğretim programı/iş planı” hazırlamakla yükümlüdür. Yüksek öğretim kurumu ve personelin gittiği kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır. İlgili faaliyete ilişkin kurallara uygun bir sözlesme formunu kendisi hazırlayabilir. Yüksek öğretim kurumuyla personel arasındaki sözleşme, kurumun rektörü veya rektörlük tarafından yetkilendirilmiş idari sorumluluk sahibi kişiler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyeti için Önemli Belgeler

66 Yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet dönemi sonunda misafir olduğu kurumdan, anlaşmaya varılan “Öğretim programı/iş planı”nın tamamlandığını belirten ve karsı kurumda misafir kaldığı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “katılım sertifikası” temin etmelidir. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personel, faaliyetin tamamlanmasını takiben en geç 15 gün içerisinde Merkez tarafından ilan edilen formatta “faaliyet raporu” sunmakla yükümlüdür.

67 İkinci Erasmus Hibesi: Yüksek Öğretim Kurumu personeli bir akademik yılda en fazla bir kez değişime katılabilir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması durumunda yüksek öğretim kurumları aynı personeli, aynı akademik yıl içinde birden fazla değişime gönderebilir.

68 Hibesiz Erasmus Personel Hareketliliği Erasmus personel hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanılabilmesi mümkündür.

69 1 Haziran 2008-30 Eylül 2009 dönemleri arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilmez ve desteklenmez. Bütün personel hareketliliği faaliyetlerinin en geç 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve faaliyetlerin 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Erasmus Personel Hareketliliği Faaliyetinin Süresi

70 Ders verme süresinin en az 5 ders saatini içermesi gerekmektedir. Ders verme süresi hiçbir şekilde 5 ders saatinden az olamayacağı gibi, 6 haftayı geçemez. Yurt dışında ders verme süresinin 5 saatin altına düşmesi durumunda Erasmus hibesi verilemez. Ders verme süresinin 6 haftadan fazla olması durumunda ise 6 haftayı asan süre için Erasmus hibesi verilmez.

71 Personel eğitimi hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 1, en fazla 6 hafta olarak belirlenmistir. İsletmeden gelecek olan yada yüksek öğretim kurumunda üst düzey görevlerde bulunan personelin zaman darlığı ve iş yoğunluğu nedeniyle 1 hafta yurt dışında bulunmasının mümkün olmadığı hallerde, 1 haftadan kısa süreli personel eğitimi hareketliliği faaliyet dönemleri de kabul edilebilir. Ancak bu durumun yüksek öğretim kurumu tarafından gerekçelendirilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Personel eğitimi hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 1 haftanın altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. Personel eğitimi hareketliliği süresinin 6 haftadan fazla olması durumunda ise 6 haftayı aşan süre için Erasmus hibesi verilmez.

72 Erasmus kapsamında Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak olan personele ödenecek seyahat gideri “uygun” olarak tanımlanan “gerçekleşmeler” üzerinden hesaplanır. Hareketlilik faaliyetinden faydalanan personele ödenebilecek seyahat gideri, seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması şartı ile, gerçekleşme değeri üzerinden ve seyahat ile ilgili belgelerin ofise teslimi sonrasında tamamen ödenir.

73 Erasmus Hareketlilik Öğrenci Sayısı195 Erasmus Staj Öğrenci Sayısı134 Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi-Ders Verme38 Erasmus Personel Hareketliliği-Eğitim Alma19 Erasmus Çalışma Ziyareti10 2007-2008 AKADEMİK YILI HAREKETLİLİK RAKAMLARI

74 2008-2009 Erasmus Öğrenim (Değişim) Hareketliliği Bütçesi: Talep edilen kişi: 422 Kabul edilen kişi: 155 Talep edilen bütçe: 1.388.380 Avro Kabul edilen bütçe: 510.404 Avro

75 2008-2009 Erasmus Staj Hareketliliği Bütçesi: Talep edilen kişi: 300 Kabul edilen kişi: 65 Talep edilen bütçe: 1.327.500 Avro Kabul edilen bütçe: 291.586

76 2008-2009 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Bütçesi: Talep edilen kişi: 175 Kabul edilen kişi: 28 Talep edilen bütçe: 236.250 Avro Kabul edilen bütçe: 38.016 Avro

77 2008-2008 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Bütçesi: Talep edilen kişi: 230 Kabul edilen kişi: 28 Talep edilen bütçe:310.500 Kabul edilen bütçe: 38.550 Avro

78 Hayatboyu Öğrenme Programı 2009 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programların son başvuru tarihleri: Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri:06 Şubat 2009 Leonardo Da Vinci Ortaklıkları20 Şubat 2009 Leonardo Da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri27 Şubat 2009 Erasmus Yoğun Programlar13 Mart 2009

79 Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT) ile, işsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki kişiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir. www.ua.gov.tr Ldv Hareketlilik:

80 Ldv Yenilik Transferleri: Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının yada çıktılarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı proje tipidir. www.ua.gov.tr

81 Ldv Ortaklık Projeleri: Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak faaliyet türü olarak planlanmaktadır. www.ua.gov.tr

82 Erasmus Yoğun Programlar: Yoğun Programlar (IP) en az 3 program ülkesinden yüksek öğretim kurumlarının bir araya geldiği; en az 10 gün en fazla 6 hafta süren; Hayatboyu Öğrenme Programına katılan ülkelerin birinde gerçekleştirilebilecek kısa süreli yoğun bir eğitim programıdır. Program, ilgili akademik yılda 1 Eylül - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşebilir. Yoğun Programlar bir defalık bir faaliyet olabilir veya ilk başvuruda belirtilmek üzere birbirini takip eden 2 veya 3 yıl sürecek bir faaliyet olarak sunulabilir. Faaliyetin tekrar etmesi durumunda, ikinci ve varsa üçüncü yıllarda "yenileme" başvurusu yapılması gerekmektedir. www.ua.gov.tr

83 2008 Ldv Ortaklık Projeleri Kabul Listesi: 1.Sağlık Bilimleri FakültesiDiversity and Equality Management in Healthcare 2.Mühendislik FakültesiA Teaching on Innovation Module for Engineering Module for Engineering Problems 3.Mühendislik FakültesiRaising Awareness of Indoor and Outdoor Chemicals Harmful Effects Among Children 2008 Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri Kabul Listesi: 1. İletişim FakültesiDIGITAS-Digital Asylum Seekers- Media Education Crash Course for Parents and Grandparents

84 ERASMUS ADAYLARININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 1 Gideceğiniz ü niversitenin web sitesini ayrıntılı olarak inceleyin. ECTS Bilgi Paketlerini okuyun. Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler v.s hakkında bilgi edinin. 2 Başvuru yaptığınız ü niversiteden adınıza d ü zenlenmiş olarak bir davet / kabul mektubu (Invitation / Acceptance Letter) gelecektir (Koordinat ö r ü n ü ze veya AB Ofisine ). Bu belge vize almanız i ç in mutlaka gereklidir. 3 Gideceğiniz ü niversitenin Başvuru Formunu (Student Application Form) ve varsa barınma başvuru formunu (Accommodation Application Form) kendi web sitelerinden ya da karşı ü niversitenin Erasmus Ofisinden temin edin. Bir n ü sha şeklinde koordinat ö r ü n ü z aracılığı ile karşı tarafa g ö nderin. Başvuru formuna, web ü zerinden bir ö rneğini bulabileceğiniz İngilizce transkriptlerinizi kendiniz i ç in hazırlayarak eklemeyi unutmayın ( üç n ü sha hazırlanması gerekmektedir). 4 Bu arada pasaport işlemlerini gecikmeden başlatın. En az bir yıllık paraport i ç in başvurun. Pasaport harcı muaf belgesi, Lisans ö ğrencilerinin ö ğrenci işleri dairesi başkanlığından, Lisans ü st ü ö ğrencilerinin bağlı bulundukları enstit ü lerden verilecektir. 5 Gideceğiniz ü lkenin vize başvuru şartlarını ö ğrenin ve sizin sorumluluğunuzda olan belgeleri hazırlamaya başlayın. 6 Adınıza d ü zenlenmiş ve “ ilgili Makama ” İngilizce olarak yazılmış Erasmus stat ü m ü z ü ve hak kazandığınız hibeyi belirten bir mektup size AB Ofisi tarafından verilecektir. Öğrenci Öğrenim (Değişim) Hareketliliğinde İzlenen Yol

85 7 Seyahat/ Sağlık sigortanızı yurt dışında bulunacağınız d ö nemi kapsayacak şekilde yaptırınız. Bu sigorta hem ç oğu ü niversitelerin Erasmus başvurusunda hem de vize başvurusunda istenmektedir. 8 Gideceğiniz ü niversiteden kabul belgeniz geldiğinde hemen vize i ç in ilgili el ç iliğe başvurun. 9 Gideceğiniz ü niversitenin Ö ğrenim anlaşması (Learning Agreement) Formunu doldurun. Bu form Erasmus b ö l ü m koordinat ö r ü n ü z birlikte doldurulacaktır. Burada en ö nemli iş ders se ç imi olacaktır. Formu ö nce siz sonra b ö l ü m koordinat ö r ü n ü z imzalayacaktır. Kurum koordinat ö r ü tarafından da imzalanan form onaylanması i ç in Koordinat ö r ü n ü z tarafından karşı tarafa fakslanacak ve postalanacaktır. 10 Zıraat Bankasının herhangi bir şubesinde vadesiz Euro ve YTL Hesabı a ç tırın. Hesap c ü zdanının bir fotokopisini AB Ofisine bırakın. 11 Ulusal Ajans tarafından istenen Erasmus Ö ğrenci Değişimi S ö zleşmesini doldurup imzalayarak AB Ofisine teslim edin. 12 Yurt dışına ç ıkmadan ö nce (veya sonra) Ankara Ü niversitesi ‘ ne ö ğrenci katkı payını (har ç ) ö demeniz ve kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Siz burada yokken kayıt ve banka işlemlerinizin y ü r ü t ü lmesi i ç in gerekli d ü zenlemeleri yapın. 13 Vizenizi aldıktan sonra Erasmus Ö ğrenci Beyannamenizi almak, son kontrolleri yapmak i ç in gitmeden ö nce mutlaka AB Ofisine uğrayın. 14 Erasmus d ö neminizi ge ç ireceğiniz ü niversiteye ulaştığınızda oranın Erasmus ofisinden, size boş haliyle vermiş olacağımız Confirmation of Arrival formunu doldurmalarını ve bize ulaştırmalarını temin edin ya da kendiniz ulaştırın.

86 15 Erasmus d ö neminizi ge ç ireceğiniz ü niversiteye ulaştıktan sonra ö ğrenim anlaşmanızda belirtilmiş olan ders listesinde herhangi bir değişiklik olursa Change to Orginal Learning Agreement sayfasının doldurulup siz ve oradaki yetkililer tarafından imzalanıp onaylanarak bize ulaştırılmasını temin ediniz. 16 Erasmus d ö neminiz sona erdiğinde gittiğiniz okul / ü niversite tarafında size verilmesi gereken şu belgeleri mutlaka alın:  Katılım Setifikası (Erasmus Confirmation Letter )  Transkript D ö nd ü kten sonra Erasmus Ö ğrenci Değişimi Ö ğrenci Faaliyet Rapor Formunu doldurun ve AB Ofisine teslim edin. Bu belgenin ö rneklerini Fak ü lte/ Y ü ksekokul/ Enstit ü koordinat ö r ü n ü ze teslim edin. Bu belgeler tamamlanmadık ç a geri kalan ö demenizin yapılması ve ders saydırılmaları dahil d ö n ü ş işlemlerinin tamamlanması m ü mk ü n değildir.

87 Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliğinde İzlenen Yol 1.Karşı üniversiteden verilecek dersin süre ve içeriğini belirten davet mektubunun alınması. 2. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazılarının çıkarılması. 3. Bilgi formu, sözleşme, ders programı, seyahat gider faturalarının, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazılarının teslim edilmesi. 4. Dönüşte karşı üniversiteden katılım sertifikasının alınması ve faaliyet raporunun doldurulması 5. Önceden ödenen %80 harcırah ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masraflarının ödenmesi.

88 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenen Yol 1.Karşı üniversiteden alınacak eğitimin süre ve içeriğini belirten davet mektubunun alınması. 2. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazılarının çıkarılması. 3. Bilgi formu, sözleşme, eğitim programı, seyahat gider faturalarının, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazılarının teslim edilmesi. 4. Dönüşte karşı üniversiteden katılım sertifikasının alınması ve faaliyet raporunun doldurulması 5. Önceden ödenen %80 harcırah ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masraflarının ödenmesi.

89 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi10 Fen Fakültesi10 Hukuk Fakültesi2 İlahiyat Fakültesi2 İletişim Fakültesi7 Mühendislik Fakültesi10 Siyasal Bilgiler Fakültesi10 Veteriner Fakültesi7 Ziraat Fakültesi6 Beypazarı MYO5 Beden Eğitimi ve Spor MYO2 Sağlık Hizmetleri MYO2 Nükleer Bilimler Enstitüsü2 Fen Bilimleri Enstitüsü5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü5 Sosyal Bilimler Enstitüsü5 Genel20 2008-2009 Erasmus Yerleştirme (Staj) Hareketliliği TOPLAM: 110 DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 1 FEN FAKÜLTESİ8 ECZACILIK FAKÜLTESİ1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ2 İLETİŞİM FAKÜLTESİ6 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 5 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 5 BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2 TÜRK İNKİLAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 1 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKOLU 5 SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU 1

90 Secimler sırasında Merkez tarafından belirlenen ulusal onceliklerin goz onune alınması gerekmektedir. 2008/2009 akademik yılında eğitim alma hareketliliği faaliyeti kapsamında, * Daha once eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamıs personele, * Daha once eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bolum ya da birimlere, * Daha once eğitim alma hareketliği faaliyetlerinde yer almayan ve ya az sayıda yer alan ulke ve yuksekoğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerceklestirmeyi planlayan basvurulara oncelik verilmesi gerekir. Merkez, eğitim alma hareketliliği kapsamında secilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerceklestirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi icin secimler sırasında personelin dil becerisinin goz onunde bulundurulmasını tavsiye etmektedir.

91 Secimler sırasında Merkez tarafından belirlenen ulusal onceliklerin goz onune alınması gerekmektedir. 2008/2009 akademik yılında ders verme hareketliliği faaliyeti kapsamında, * Daha once ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmamıs personele, *Daha once ders verme hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bolum ya da birimlere, *Daha once ders verme hareketliği faaliyetlerinde yer almayan ve ya az sayıda yer alan ulke ve yuksekoğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerceklestirmeyi planlayan basvurulara oncelik verilmesi gerekir. Merkez, ders verme hareketliliği kapsamında secilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerceklestirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi icin secimler sırasında personelin dil becerisinin goz onunde bulundurulmasını tavsiye etmektedir.

92 kaynaklar *Selen Tokgöz,Yogun Programlar,selen.tokgoz@erasmus.ua.gov.trEuropean *Selen Tokgöz,Yogun Programlar,selen.tokgoz@erasmus.ua.gov.trEuropean Programlar,selen.tokgoz@erasmus.ua.gov.trEuropean *Commission,Action Programme in the field of lifelong Learning,2007-2013 *Hayatboyu Öğrenme Programına genel bakış,Rana Kasapoglu,rana.kasapoglu@ua.gov.tr *Hayatboyu Öğrenme Programına genel bakış,Rana Kasapoglu,rana.kasapoglu@ua.gov.tr *Finansman boyut ve yeni uygulamalar,Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı *www.ua.gov.tr *www.leonardo.gov.tr *www.leonardo.gov.tr *Özlem Yücel,Hayat Boyu öğrenme programı,ozlem.yucel@ua.gov.tr *Özlem Yücel,Hayat Boyu öğrenme programı,ozlem.yucel@ua.gov.tr


"Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 19 Aralık 2008 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Bilgi Paylaşım Toplantısı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları