Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 3 A.Sözcük halindeki zamirler: 1.Ben bugün okula gittim. Sen neden gelmedin? (Kişi zamirleri) 2.Bunu buradan götür. Şu çok ucuz. (İşaret zamirleri)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 3 A.Sözcük halindeki zamirler: 1.Ben bugün okula gittim. Sen neden gelmedin? (Kişi zamirleri) 2.Bunu buradan götür. Şu çok ucuz. (İşaret zamirleri)"— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 3 A.Sözcük halindeki zamirler: 1.Ben bugün okula gittim. Sen neden gelmedin? (Kişi zamirleri) 2.Bunu buradan götür. Şu çok ucuz. (İşaret zamirleri) 3.Hanginiz misafirleri gezdirecek? Bunu sana kim söyledi? (Soru zamirleri) 4.Birçoğu sıcaktan bunaldı. Başkalarına yardımcı olunuz. (Belgisiz zamirler)

4 4 B.Ek halindeki zamirler: 1.Kalemimi çok severim.(kalem kimin?)Kalemin çok güzel.(senin) 2.Bülent’in çantası çok güzel Ali’ninki güzel değil.

5 05.04.2015 5

6 6 Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. KİŞİ ZAMİRLERİ SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER

7 7 TEKİL KİŞİ ZAMİRLERİ BEN SEN O

8 8 ÇOĞUL KİŞİ ZAMİRLERİ BİZ SİZ ONLAR

9 9 1.KİŞİ ZAMİRLERİ: 1.tekil kişi zamiri: ben1.Çoğul kişi zamiri: biz 2.tekil kişi zamiri: sen2.Çoğul kişi zamiri: siz 3.tekil kişi zamiri: o3.Çoğul kişi zamiri: onlar

10 10 Ben bugün derse geldim. (ben Mustafa yerine kullanılmıştır.) Sen ayağa kalkar mısın? (kişi adı yerine kullanılmıştır.) O bugün derse gelmedi. (kişi adı yerine kullanılmıştır.)

11 11 Biz bugün çok iyiyiz. (kişi adları yerine kullanılmıştır.) Siz çok mutlusunuz. (kişi adları yerine kullanılmıştır.) Onlar bugün ders çalışacaklar. (kişi adları yerine kullanılmıştır.)

12 "Bunu ancak ben yaparım." "Yarın onlara da uğrayacağız." "Siz nerede oturuyorsunuz?" "Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor?" "O, bu işe ne diyecek dersin?" 05.04.2015 12

13 Ben……………………… Sen………………………. O………………………… Biz……………………….. Siz………………………. Onlar…… Cümle kurunuz.……………….. 05.04.2015 13

14 14

15 15 ……………………………..OKULA GİDECEĞİM. …………………………….NEREYE GİDECEKSİN? ……………………………NEREYE GİDECEK? ………………………..ÇARŞIYA GİDECEĞİZ. ………………………..ÖDEVİNİZİ YAPTINIZ MI? ………………………..ÖDEVLERİNİ YAPMIŞLAR.

16 16 Bunların dışında bir de her şahısa göre çekimlenebilen "kendi" (dönüşlülük) zamiri vardır. Bu zamirin şahıslara göre çekimleri şöyledir: I. tekil şahıs: kendi - m II. tekil şahıs: kendi - n III. tekil şahıs: kendi - si I. çoğul şahıs: kendi - miz II. çoğul şahıs: kendi - niz III. çoğul şahıs: kendi - leri

17 Dönüşlülük zamiri Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak da bilinir: Dönüşlülük zamiri “kendi”dir.  Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini alabilir. İyelik eklerini üzerine hâl ekleri getirilebilir. 05.04.2015 17

18 Kendi-m-de Kendi-n-den Kendi-si-n-i Kendi-miz-in Kendi-niz-le Kendi-leri-n-ce 05.04.2015 18

19 Kendi gelip yanıma oturdu. Kendin anlatmıştın. Kendim söyledim. 05.04.2015 19

20 05.04.2015 20 İŞARET ZAMİRLERİ İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası,vb.

21 05.04.2015 21 …………….kim yaptı? ……………. ne var? Benim kitabım …………… değil. ……………… size ait. Bunlar Bunu o o Şunda

22 05.04.2015 22 ………………. da sizin olsun. ……………….. kime kaldı? ………………… bana ver. ……………….. sende kalsın. Onlar Beriki Ötekini Şunlar

23 05.04.2015 23 …………………….nasıl? …………………. daha iyi. ………………… da fena değil. ……………………. yakın sayılır. Burası Ora Şura Burası

24 05.04.2015 24 ………………..çok uzak. ……………….., insanı rahatsız eder. ………………… de doğru olmaz ki. ………………….. her zaman kaçarım. Böylesi Öylelerinden Şöylesi Orası

25 05.04.2015 25 ………….. biliyor musun? …………. görmüştüm. …………… benim elmam. Şunu Bunu O O

26 05.04.2015 26 …………..güzel değil, öteki kalemi alalım. ……………. buzdolabına koyalım. ……………, bahçemize geçen yıl dikildi. ……………ötekilerden daha ekşiymiş. Onları Şu O O Bu

27 05.04.2015 27 …………… nereden buldunuz? …………….. birkaç tane alalım. Şunlardan Bunları

28 28

29 05.04.2015 29 BELGİSİZ ZAMİRLER Birden fazla ismin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. “biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey. Vb.”

30 05.04.2015 30 …………….. tekrar çağırdılar. …………..….. de gelmeyi hiç düşünmedi. Buraya …………… gelmesi gerekiyordu. ………………… sen sorumlusun. ………………….. böyle düşünmez. Kimi Tamamından Herkes hepsinin hepsini

31 05.04.2015 31 …………… senin gibi olamaz zaten. Çarşıdan ne kadar …………… aldın? ……………….. dün de gelmişti. …………….. bu sabah gelmeyi düşündüler. öteberi Birkaçı Bazıları Kimse

32 05.04.2015 32 …...…yer …...…. bakar; kıyamet ondan kopar. İnsanların ……………bu konuda bilinçsizdir. Çalışanların …………..hak ettiğini alır. ……………. da hep mağdurdur. biri Bazısı Pek azı Biri Pek çoğu

33 05.04.2015 33 Elindekilerin ….………….. yere bırak. ……………. görmeden bir şey diyemem. ………………..görmekle karar verilmez. ………………ayrı özellikler taşır. Bir kısmını Her biri tümünü Bütününü

34 05.04.2015 34 ……………… yerine konuşamam. ………………. bunu uygun görmez. ………………..ne dediği önemli değil. …………………. bir şey söyleyecektim. Hiçbiri Kendisine Falanın filanın Başkasının

35 05.04.2015 35 SORU ZAMİRLERİ Soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır. Soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır. Buraya nereden geldiniz? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Burada kimi bekliyorsun? Bu masa neden yapılmış? (─tahtadan)

36 05.04.2015 36 Bunları ………….. getirdi? Yanında ……………. var? …………. sizinle gelecek? Bu soruyu ………… yanıtlayacak? kim ne Hangisi

37 05.04.2015 37 …………….. gitmiş? ……………. alacak parayı? ……………… benimle gelmek ister? Bu işi …………….. danışalım? Kim Nereye Hangisi kime

38 05.04.2015 38 ……………….gideceksin? ………….beğendin? ………….. geliyorsun? Şimdi …………….. gidiyoruz? Neyi Nereden nereye

39 39

40 40

41 05.04.2015Y. Fazıl EKER 41

42 05.04.2015 42 Bisiklet---------------- Bisiklet………………… Bisiklet………………. Bisiklet……………….. Bisiklet………………….. Bisiklet……………………..

43 43 "Böyle olmasını kendin istedin" cümlesinde kendi adılı(zamiri)kaçıncı kişi yerine kullanılmıştır? A) 1.tekil kişi B) 2. tekil kişi C) 3. tekil kişi D) 1.çoğul kişi

44 44 "Böyle olmasını kendin istedin" cümlesinde kendi adılı(zamiri)kaçıncı kişi yerine kullanılmıştır? A) 1.tekil kişi B) 2. tekil kişi * C) 3. tekil kişi D) 1.çoğul kişi

45 45 "Hepimiz, yakında oraya gelmeyi ve seni görmeyi çok istiyoruz."cümlesinde işaret zamiri olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) Hepimiz B) Oraya C) Yakında D) seni

46 46 "Hepimiz, yakında oraya gelmeyi ve seni görmeyi çok istiyoruz."cümlesinde işaret zamiri olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) Hepimiz B) Oraya * C) Yakında D) seni

47 47 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur? A) Kendi düşen ağlamaz. B) Buraları çok sevdim. C) Yandaki masaya oturabilirsiniz. D) Ondaki akıl kimsede yok.

48 48 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur? A) Kendi düşen ağlamaz. B) Buraları çok sevdim. C) Yandaki masaya oturabilirsiniz. * D) Ondaki akıl kimsede yok.

49 49 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri yoktur? A) Bu şiiri kendim yazdım. B) Tiyatroya sensiz gitmeyiz. C) Bana bu konuda söz verdi. D) Arkadaşımı hiç unutamam.

50 50 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri yoktur? A) Bu şiiri kendim yazdım. B) Tiyatroya sensiz gitmeyiz. C) Bana bu konuda söz verdi. D) Arkadaşımı hiç unutamam.*

51 51 "O" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır? A) O kitabı bende okudum. B) Sen o soruyu nasıl çözdün. C) Toplantıya o da gelecekmiş. D) O kızı görünce tanır gibi oldum

52 52 "O" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır? A) O kitabı bende okudum. B) Sen o soruyu nasıl çözdün. C) Toplantıya o da gelecekmiş. * D) O kızı görünce tanır gibi oldum

53 53 "Herkes başkalarına yük olmaktan çekinmelidir."cümlesinde geçen "herkes" zamirinin çeşidi hangisidir? A) Belgisiz B) Şahıs C) İşaret D) Soru

54 54 "Herkes başkalarına yük olmaktan çekinmelidir."cümlesinde geçen "herkes" zamirinin çeşidi hangisidir? A) Belgisiz * B) Şahıs C) İşaret D) Soru

55 55 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, farklı görevde kullanılmıştır? A) Ders notlarını benden aldı. B) Anne sevgisini onda buldu. C) Başkan, sizi toplantıya çağırdı. D) Öğretmen, kitaplarını bize verdi.

56 56 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, farklı görevde kullanılmıştır? A) Ders notlarını benden aldı. B) Anne sevgisini onda buldu.* C) Başkan, sizi toplantıya çağırdı. D) Öğretmen, kitaplarını bize verdi.


"1. 2 3 A.Sözcük halindeki zamirler: 1.Ben bugün okula gittim. Sen neden gelmedin? (Kişi zamirleri) 2.Bunu buradan götür. Şu çok ucuz. (İşaret zamirleri)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları