Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖFKE VE SALDIRGANLIKLA BA Ş AÇIKMA YÖNTEMLER İ. KIZGINLIK NED İ R?  EMOSYONEL BİR DURUM  ŞİDDETİ DEĞİŞİR  BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASIDIR  Vücudumuza, benlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖFKE VE SALDIRGANLIKLA BA Ş AÇIKMA YÖNTEMLER İ. KIZGINLIK NED İ R?  EMOSYONEL BİR DURUM  ŞİDDETİ DEĞİŞİR  BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASIDIR  Vücudumuza, benlik."— Sunum transkripti:

1 ÖFKE VE SALDIRGANLIKLA BA Ş AÇIKMA YÖNTEMLER İ

2 KIZGINLIK NED İ R?  EMOSYONEL BİR DURUM  ŞİDDETİ DEĞİŞİR  BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASIDIR  Vücudumuza, benlik saygısı ve değerlerimize tehdit algıladığımızda oluşur  Korkuyla ilişkilidir.  İşte, ilişkilerde ve yaşam kalitesinde sorunlara yol açar.  Düşünmede çarpıklığa yol açar.

3 Şİ MD İ K İ GÖRÜ Ş  Kızgın insan hostildir. (Hostilite; kronik bir kızgınlık durumudur)  Hostilite devamlı bir kişilik özelliğidir.  Hostil kişi mutsuzdur.  Kızgın kişi duygusal olarak güvensizdir.  Kızgın insan düşük kendilik algısına sahiptir.

4 KIZGINLI Ğ IN ETK İ LER İ KIZGINLIK---> ÖFKE ---> SALDIRGANLIK---> Şİ DDET D iğer olumsuz duygulara oranla daha çok zarar verici bir duygudur.

5 Kızgın insanların karakteristikleri  Düşmancıldır-sessiz veya açıkça  Evlilik sorunları  Kişilerarası ilişkilerde daha büyük stres.  Diğer insanları manüple etmek için kızgınlığı tehdit olarak kulllanırlar.  İşe olumsuz bakış  Daha az açık görüşlüdür.  Hostil insan mutsuzdur.  Daha az iş doyumu.

6 Ailenin şiddetten arındırılması Toplumun şiddetten arındırılması Şiddet içeren görüntü ve oyunlardan arındırma Birinci Aşama-Korunma

7 Risklere karşı korumadır. –Uygunsuz anne-baba disiplini –Düşük zeka veya ders başarısızlığı –Anne-baba çatışması –Düşük sosyoekonomik düzeyi –Suçlu arkadaş çevresi –Dezorganize çevre Birinci Aşama-Korunma

8 E mpati, kızgınlığı yönetme ve sosyal problem çözme becerileri eğitimleri ile çocuğun sosyal kompetansını artırma ve agresif davranışları azaltma amaçlanır. İkinci Aşama-Korunma

9 Binişik Bozuklukların Tanınması ve Tedavisi Bireysel terapi - Bilişsel terapi -Sosyal Beceri Eğitimi -Kızgınlık Yönetimi (anger management) -Gevşeme ve Sakinleşme Teknikleri -Davranışsal Yöntemler (Mola Yöntemi) -Oyun Terapisi Psikofarmakoloji Aile, Okul Yaklaşımları, Grup Terapisi Terapi Yaklaşımları

10 KIZGINLIKLA BAŞETME NASIL ÖĞRETİLİR?

11 Bilişsel Hazırlık Aşaması Farkındalık Düzeyini Artırma Aşaması Beceri kazandırma Gerçek yaşama transfer (aktarma) ÖFKE KONTROL PROGRAMI

12 K ızgınlık ve öfke dahil genel duyguların tanıtılması ……………………… ……………………… ……………………… …………………… Bilişsel Hazırlık ve Farkındalığın Artırılması Aşaması

13 Kızgınlık dahil genel duyguların tanıtılması Kızgınlık ve öfke duygusunun tanıtılması Bilişsel Hazırlık ve Farkındalığın Artırılması Aşaması Öfkenin şeklini (resmini) çizmek Öfkenin rengini belirleme (öfke rengi; kırmızı, siyah…). Öfkeli insan nasıl yürür? Öfkeli insan nasıl konuşur? göster.... Öfkeli insan nasıl nefes alır? göster.... Öfkeli insan nasıl görünür? göster.... Bir insanın öfkeli olduğunu nasıl anlarız? Rol Oynama

14 Kızgınlık dahil genel duyguların tanıtılması Kızgınlık ve öfke duygusunun tanıtılması Çocuğun kendisindeki kızgınlık ve öfke duygusunun farkına varması Bilişsel Hazırlık ve Farkındalığın Artırılması Aşaması Ben öfkeliyken nasıl yürürüm?.. Ben öfkeliyken nasıl konuşurum?... Ben öfkeliyken nasıl nefes alıp veriyorum?... Ben öfkeliyken nasıl görünüyorum?...

15 Beceri Kazandırılması Çocuklar için 3D kuralı DURDÜŞÜNDAVRAN

16 Beceri Kazandırılması Öfkesini duygu ve davranışla değil, “ben” dilini kullanarak sözel ifade etme (verbalize) öğretilmelidir. Konuşma Dili Beden Dili

17 Beceri Kazandırılması Karşıdaki kişiye amaç iletilirken; ben dilini kullanarak ifade önemlidir (davranışının sizi etkileyen yönü, sizi kızdıran durumu ifade etme). Öfke Amaç Karşıdaki birey DOĞRU DAVRANIŞ Amaç Öfke Karşıdaki birey YANLIŞ DAVRANIŞ

18 Beceri Kazandırılması ¥ Grupta iletişim ve geri iletimin verilmesi ¥ Alternatif düşünce ve davranış geliştirmeyi öğretme ¥ Kontrol kimde alıştırmaları.. (kontrol bende alıştırması) ¥ Solunumu düzenleme alıştırmaları ¥ Relaks olmayla ilgili öyküler üretme ve anlatma ¥ Gevşeme egzersizleri ¥ İmajinasyon çalışmaları ¥ Öykülerdeki kahramanları kullanarak öfke kontrol öyküleri anlatma ¥ Okuma alıştırmaları ile konuşmanın renginin değiştirilmesinin öğretilmesi

19 Çocuk Agresyonunda Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları BozuklukDaha Yüksek Düzeyde Kanıt (1 Kontrollü Çalışma) Daha-Düşük Düzeyde Kanıt (Açık Çalışma) Davranım BozukluğuRisperidon Haloperidol Lityum Valproik asit Metilfenidat Karbamazepin Klonidin Trazodon DEHBMetilfenidat Klonidin Bupropion Tiyoridazin Klorpromazin Haloperidol Dekstroamfetamin Guanfesin Fluoksetin Sertralin Bipolar BozuklukLityumValproat Risperidon

20 Çocuk Agresyonunda Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları DepresyonFluoksetin Sertralin Trazodon AnksiyeteBuspiron Travmatik Beyin ZedelenmesiPropanolol OtizmHaloperidol Risperidon Klomipramin Trifluperazin Flufenazin Molindon Klonidin Fluoksetin Buspiron Propanolol Nadolol PTSBPropanolol Mental retardasyonKlorpromazin Tiyoridazin Haloperidol Metilfenidat Risperidon Propanolol Nadolol Lityum Karbamazepin Buspiron

21 Davranışlarımızı nasıl kontrol ederiz?

22 Davranış kontrolü aşamaları: Kendi kendine konuşma Geçmişi dikkate alma Geleceği öngörebilme ve planlayabilme Gerçekle hissedileni birbirinden ayırt edebilmek

23 İç Konuşma Birisi bizden bir şey yapmamızı istediğinde önce bunu kendimize sorar, sonra yaparız. DEHB olan çocuklar bir şey yapmadan önce duramadıkları için bu becerileri yeterince gelişmez ya da yaşıtlarından daha geç gelişir.

24 Geçmişi dikkate alma Bir davranışın uygun olup olmadığına karar verirken gerekli basamaklardan birisi de geçmişi hatırlama, göz önünde bulundurma becerisidir.

25 Geleceği öngörebilme ve planlayabilme DEHB olan bireylerin akıllarına bir şey yapmak geldiğinde geleceği öngörecek zamanları olmadığından, yapacağı şeyin sonucu olumsuz bile olsa duramazlar.

26 Gerçekle hissedileni birbirinden ayırabilmek DEHB olan bireyler kaç yaşında olurlarsa olsunlar olaylar karşısında hemen ilk duygusal tepkilerini gösterirler. Bu nedenle çok duygusal ve yaşıtlarına göre olgunlaşmamış bireyler olarak tanımlanırlar.

27 Temel Çocuk Yetiştirme İlkeleri  Empati  Etkili iletişim  Sevgi göstermek  Çocuğu tanımak ve kabul etmek  İşe yaramayan yaklaşımları değiştirebilmek  Başarı duygusunu yaşamasına yardım etmek  Hataları öğrenme fırsatı olarak görebilmesine yardım etmek  Sorumluluk ve yardımseverliğin gelişimini sağlamak  Problem çözme ve karar verebilme becerilerini geliştirmek  Disiplin

28 Empati  Anababanın çocuğun gözüyle dünyaya bakabilmesidir.  Çocuğa anababasının onu duyduğunu ve anladığını gösterir.  İlişkiyi sağlamlaştırır. Çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar.  Empatik olmak çocukla her konuda aynı düşüncede olmak ve her zaman onu mutlu edecek şekilde davranmak değildir.

29 İletişim Uygun ileti ş im davranı ş kontrolünün en önemli basama ğ ıdır. **** Mesajı uygun biçimde vermeli ve ne kadarının alındı ğ ını kontrol etmelisiniz.

30 İletişimin Temel Basamakları Göz teması kurun, çocu ğ unuzun yüzüne bakarak ve onunda sizin gözlerinize bakmasını sa ğ layarak konu ş un. Normal ses tonu ile konu ş un, anla ş ılır ve ciddi bir ifade kullanın (kızmak, yalvarmak yok!) Basit cümlelerle ne yapmasını istedi ğ inizi belirtin. Gerekirse söyledi ğ inizi tekrarlatarak do ğ ru anla ş ıldı ğ ınızdan emin olun.

31 Suçlamadan, kızmadan, “ben söylemiştim...” le başlayan cümleler kurmadan, hemen bir çözüm önermeden, sadece durumu empatik olarak anlamak ve kendi sözlerinizle geri iletmek. Çocuk: “Ödevimi yazdığım kağıdı bulamıyorum” Anne: “Ödevinin ne olduğunu bilemeyeceksin”

32 “Ben” dilini kullanmak Uygun olmayan davranış karşısında ne hissettiğini ifade etmektir. “Yaramazsın”, “Dikkatsizsin”, “Beni yoruyorsun”, “Beni çok üzüyorsun” “Gürültü yaptığın zaman rahatsız oluyorum”

33 Sorumluluk Anababa sorumluluk alma konusunda çocuğa örnek olmalıdır. Mümkün olan en erken yaşta çocuğun yapısı ve becerilerine uygun işler vermeye başlamak. –Başlangıçta daha fazla zaman ve sabır gerektirir. –Sorumluluk çanta taşımaya benzetilirse...

34 Disiplin Disiplin acil durumlarda baş vurulması gereken bir yaklaşım olmamalıdır. “Söz dinlemediği zaman ne yapalım” “Bana vurduğunda ben de ona vurmalı mıyım ?” “Hiç bir ceza ve ödül işe yaramıyor, ne yapacağımızı şaşırdık” “Sorunları önceden önlememiz için ne yapmamız gerekiyor ?” Disiplin yaşamın bir parçası olmalıdır.

35 Dur Çatışma anında konuşmaya, söylenmeye, bağırmaya başlamadan önce 5-10 dk durun. Kendinize ve çocuğunuza sakinleşmek için zaman tanıyın. “MOLA istiyorum”,”Önce sakinleşelim, sonra konuşalım”

36 Mola Yöntemi Mola zamanı çocuğun olumsuz, istenmeyen bir davranışının hemen ardından belirli bir süre kendi başına sessiz bir ortamda tutulmasıdır.

37 Simgesel Ödül Yöntemi (Token Economy) Çocukla birlikte somut ödüllendirmenin söz konusu olduğu 4-8 yaş arasındaki çocukların olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olacak bir sistemdir.

38 Sabrınız için teşekkürler…


"ÖFKE VE SALDIRGANLIKLA BA Ş AÇIKMA YÖNTEMLER İ. KIZGINLIK NED İ R?  EMOSYONEL BİR DURUM  ŞİDDETİ DEĞİŞİR  BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASIDIR  Vücudumuza, benlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları