Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER."— Sunum transkripti:

1 TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER

2 İ Ç GÖÇ NED İ R ? Ülke içerisinde, nüfusun yer de ğ iştirmesine iç göç denir. İ ç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda de ğ işme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir. İ ç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

3

4 1. Sürekli İ ç Göçler Ülke içerisinde yer de ğ iştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir.özellikle kırsal alanlardan kentlere do ğ ru hızlı bir göç olayı görülmektedir.1927'de kent nüfusu % 24, kır nüfusu % 76 iken 1997'de bu oran kentte % 65, kırda % 35 olarak gerçekleşmiştir.

5

6 Kır nüfusunun do ğ urganlık oranı kent nüfusundan daha fazla oldu ğ u halde, oran olarak azalması kırdan kentlere do ğ ru göç olgusunun varlı ğ ını gösterir.Türkiye'de iç göçler 1950 yılma kadar fazla etkili olmamış ve kır - kent nüfus oranlarında önemli bir de ğ işiklik olmamıştır.

7

8 İ ç göçler 1950'den itibaren, ulaşım a ğ ının gelişmesi ve kırsal alanlara kadar ulaşmasına, sanayileşmenin artmasına ba ğ lı olarak artış göstermiştir. Bunun sonucunda, kırsal nüfus oran olarak devamlı azalma, kent nüfusu da devamlı artma göstermiştir.

9

10 İ ç göçün nedenleri ailelerin geçimini karşılayamaması erozyonun artmasıyla topra ğ ın verimsiz hale gelmesi Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler E ğ itim ve sa ğ lık hizmetlerinin yetersizli ğ i

11

12 İ ç göçlerin sonuçları Ülke genelinde nüfusun da ğ ılışında dengesizlik görülür. Yatırımlar dengesiz da ğ ılır. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür. Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

13

14 İ ç göçü önlemek için Tarımda sulama imkânlarını arttırmak, Besi ve ahır hayvancılı ğ ını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Kırsal kesimde e ğ itim ve sa ğ lık hizmetlerini yaygınlaştırmak, Tarım ve hayvancılı ğ a ba ğ lı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek, Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb. gereklidir.

15 2. Mevsimlik İ ç Göçler Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yo ğ un olarak yapıldı ğ ı yerlere, yaz turizminin gelişti ğ i yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır.

16 Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Mu ğ la, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli de ğ işmeler olmaktadır.Genellikle genç nüfus göç etmektedir.

17

18 ülkemizde yüksek oranda göç veren filerin başlıcaları şunlardır: D. Anadolu'da, Kars, Tunceli, Bitlis, A ğ rı, Muş, Bingöl, Sımak G. D. Anadolu'da, Adıyaman, Mardin Karadeniz'de, Zonguldak, Ere ğ li, Samsun çevresi dışındaki iller İ ç Anadolu'da, Sivas, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Ni ğ de, Nevşehir Ege'de, Afyon, Uşak, Kütahya Akdeniz'de, Burdur, İ sparta, K. Maraş Marmara'da, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bilecik

19

20 Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır: İ stanbul, Ankara, izmir, Adana, Bursa, Ş. Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerdir. İ ç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır.

21

22 YILLARA GÖRE İ LLER İ N ALDI Ğ I GÖÇ SAYISI

23 2007-2008 adana 45.493 adıyaman 12.155 afyonkarahisar 18.270 a ğ rı 12.195 amasya 11.748 ankara 156.760 antalya 92.031 artvin 6.700 aydın 34.375 balıkesir 37.407 bilecik 8.206 bingöl 8.977 bitlis 11.721

24 2008-2009 adana 53.685 adıyaman 12.091 afyonkarahisar 20.223 a ğ rı 12.115 amasya 11.533 ankara 168.193 antalya 75.696 artvin 6.206 aydın 28.524 balıkesir 33.275 bilecik 8.283 bingöl 6.986 bitlis 11.594

25 bolu 12.808 burdur 8.144 bursa 66.615 çanakkale 15.412 çankırı 20.166 çorum 13.672 denizli 20.119 diyarbakır 32.384 edirne 15.183 elazı ğ 15.900 erzincan 11.966 erzurum 24.830 eskişehir 32.346 gaziantep 36.075 giresun 16.970 gümüşhane 8.681 hakkari 4.314 hatay 28.547 ısparta 18.633 mersin 48.377 istanbul 388.467 izmir 116.390 kars 9.028 kastamonu 13.047 kayseri 31.075 kırklareli 10.359

26 kırşehir 10.947 kocaeli 60.432 konya 46.042 kütahya 15.291 malatya 25.806 manisa 28.781 kahramanmaraş 18.521 mardin 18.296 mu ğ la 28.390 muş 10.158 nevşehir 8.965 ni ğ de 12.588 ordu 30.335 rize 12.428 sakarya 25.376 samsun 38.874 siirt 8.475 sinop 9.562 sivas 23.217 tekirda ğ 37.655 tokat 32.655 trabzon 36.868 tunceli 4.100 şanlıurfa 27.190 uşak 8.693 van 22.866 yozgat 17.705 zonguldak 16.258 aksaray 10.217

27 bayburt 3.101 karaman 7.853 kırıkkale 15.861 batman 18.326 şırnak 8.356 bartın 7.566 ardahan 3.775 ı ğ dır 5.179 yalova 12.269 karabük 8.511 kilis 4.662 osmaniye 15.167 düzce 11.752

28 2009-2010 adana 53.096 adıyaman 14.150 afyonkarahisar 17.451 a ğ rı 14.950 amasya 11.729 ankara 182.845 antalya 86.907 artvin 7.115 aydın 29.971 balıkesir 36.784 bilecik 8.876 bingöl 8.453 bitlis 10.800 bolu 11.874 burdur 9.439 bursa 72.640 çanakkale 16.578 çankırı 11.536 çorum 14.462 denizli 21.863 diyarbakır 34.810 edirne 14.019 elazı ğ 15.551 erzincan 14.198 erzurum 23.294 eskişehir 31.662

29 gaziantep 40.380 giresun 17.474 gümüşhane 8.848 hakkari 6.013 hatay 29.752 ısparta 15.017 mersin 50.430 istanbul 439.515 izmir 111.255 kars 9.906 kastamonu 13.811 kayseri 37.842 kırklareli 12.844 kırşehir 9.875 kocaeli 64.503 konya 47.901 kütahya 15.311 malatya 25.320 manisa 32.094 kahramanmaraş 21.182 mardin 25.478 mu ğ la 35.129 muş 11.782 nevşehir 9.231 ni ğ de 12.602 ordu 27.896

30 rize 13.070 sakarya 26.248 samsun 35.418 siirt 8.911 sinop 11.027 sivas 23.467 tekirda ğ 41.307 tokat 25.430 trabzon 29.130 tunceli 6.400 şanlıurfa 32.555 uşak 8.998 van 23.231 yozgat 16.181 zonguldak 15.712 aksaray 10.159 bayburt 1.984 karaman 7.478 kırıkkale 12.488 batman 19.561 şırnak 11.733 bartın 6.902 ardahan 4.586 ı ğ dır 6.667 yalova 10.455 karabük 9.036 kilis 4.813 osmaniye 16.868 düzce 11.820

31 2010-2011 adana 50.523 adıyaman 13.873 afyonkarahisar 17.219 a ğ rı 15.508 amasya 11.424 ankara 191.864 antalya 89.731 artvin 7.948 aydın 32.077 balıkesir 37.143 bilecik 9.250 bingöl 9.292 bitlis 11.419 bolu 12.545 burdur 8.873 bursa 74.243 çanakkale 17.278 çankırı 10.582 çorum 15.174 denizli 23.454 diyarbakır 36.622 edirne 14.494 elazı ğ 16.862 erzincan 11.523 erzurum 27.719 eskişehir 35.045

32 gaziantep 45.991 giresun 17.058 gümüşhane 10.426 hakkari 8.775 hatay 29.509 ısparta 15.325 mersin 51.328 istanbul 450.445 izmir 110.364 kars 10.654 kastamonu 15.023 kayseri 34.387 kırklareli 11.979 kırşehir 9.98 kocaeli 63.314 konya 52.134 kütahya 17.547 malatya 32.925 manisa 33.312 kahramanmaraş 21.716 mardin 25.447 mu ğ la 35.409 muş 12.895 nevşehir 8.995 ni ğ de 11.769 ordu 23.963

33 rize 14.558 sakarya 28.537 samsun 35.103 siirt 10.274 sinop 10.038 sivas 22.884 tekirda ğ 42.265 tokat 29.576 trabzon 24.858 tunceli 6.187 şanlıurfa 35.888 uşak 8.653 van 23.415 yozgat 15.251 zonguldak 15.822 aksaray 10.778 bayburt 3.997 karaman 7.593 kırıkkale 12.190 batman 18.429 şırnak 13.403 bartın 6.560 ardahan 4.908 ı ğ dır 6.915 yalova 10.267 karabük 8.239 kilis 4.692 osmaniye 15.675 düzce 11.253

34 2011-2012 adana 45.927 adıyaman 14.323 afyonkarahisar 24.167 a ğ rı 12.856 amasya 11.228 ankara 160.235 antalya 83.596 artvin 7.286 aydın 32.412 balıkesir 34.922 bilecik 10.387 bingöl 7.569 bitlis 10.998 bolu 13.136 burdur 11.473 bursa 67.736 çanakkale 23.252 çankırı 17.050 çorum 13.289 denizli 24.446 diyarbakır 30.789 edirne 14.813 elazı ğ 17.108 erzincan 12.192 erzurum 22.551 eskişehir 32.363

35 gaziantep 41.672 giresun 18.027 gümüşhane 11.166 hakkari 5.622 hatay 27.260 ısparta 19.731 mersin 46.721 istanbul 384.535 izmir 105.804 kars 9.706 kastamonu 14.340 kayseri 33.917 kırklareli 12.548 kırşehir 9.733 kocaeli 62.966 konya 51.981 kütahya 20.550 malatya 24.270 manisa 32.211 kahramanmaraş 19.908 mardin 21.676 mu ğ la 33.213 muş 9.914 nevşehir 10.214 ni ğ de 12.359 ordu 48.240

36 rize 12.315 sakarya 28.457 samsun 32.249 siirt 8.823 sinop 8.277 sivas 21.492 tekirda ğ 42.155 tokat 34.725 trabzon 21.864 tunceli 5.171 şanlıurfa 31.890 uşak 10.351 van 50.003 yozgat 14.646 zonguldak 14.279 aksaray 10.667 bayburt 3.664 karaman 8.191 kırıkkale 13.776 batman 15.906 şırnak 11.075 bartın 7.145 ardahan 4.923 ı ğ dır 6.429 yalova 11.353 karabük 13.510 kilis 4.315 osmaniye 15.343 düzce 10.432

37

38

39

40 Hazırlayan Büşra BOYAR 10-B 1232

41 KAYNAKÇA http://tuikapp.tuik.gov.tr http://www.cografya.gen.tr http://tr.wikipedia.org


"TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER TÜRK İ YE’DE K İ İ Ç GÖÇLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları