Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12.SINIF - ÜNİTE 5: İSLAM VE BARIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12.SINIF - ÜNİTE 5: İSLAM VE BARIŞ"— Sunum transkripti:

1 12.SINIF - ÜNİTE 5: İSLAM VE BARIŞ
pedagojiformasyon.com

2 12.5. Ünite: İslam ve Barış / Konular
1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır 2. İslam Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir 3. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir 4. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir 5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur

3 12.5. Ünite: İslam ve Barış / Kazanımlar
1. Barışın insanlık için önemini açıklar. 2. İslam’ın bir barış dini olduğu gerçeğini Kur’an ve hadislerden örneklerle destekler. 3. İslam’ın barışsever bir kişilik öngördüğünü fark eder ve buna uygun davranışlar sergiler. 4. Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Cabbar Kulu vb. nin barışla ilgili mesajlarından ve yaşantılarından örnekler verir. 5. İslam’ın yaşama hakkına verdiği değeri yorumlar. 6. İslam’ın sosyal çevresiyle uyumlu ve barışık bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini açıklar. 7. Hz. Muhammed’in barışçı kişiliğini örneklerle açıklar. 8. Atatürk’ün barışa verdiği önemi örneklerle açıklar. 9. Zorunlu olmadıkça savaşın bir insanlık suçu olduğunu kavrar.

4 1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
İnsan, birçok ihtiyacını karşılamak için sürekli bir arayış içerisinde olur. Bu arayışlar neticesinde insanların, sahip olduklarıyla yetinmeyerek başkalarının imkânlarına göz dikmesi çatışmalara ve savaşlara yol açar.

5 Toplumsal barışı bozan duygu ve davranışlar nelerdir?

6 Temel Bir İlke Toplumların var olabilmesi için düzen, düzenin olabilmesi için de belli kurallar gereklidir. Bireyler bu kuralları bozarsa kargaşa ve huzursuzluklar olur.

7 İnsanlar birbirlerinin
Toplumsal Barış saygı düşüncelerine inançlarına farklılıklarına İnsanlar birbirlerinin

8 Tam Barış toplumsal barış ulusal barış dünya barışı iç barış

9 BARIŞ Allah İnsanlık Hoşgörü İlerleme Mutluluk Kardeşlik -ın gereğidir
verir. gerektirir. - tir İlerleme -yi sağlar. -ın isteğidir.

10 ! barışla mümkündür Ailenin devamı,
Eğitimli bireylerin yetiştirilmesi, Sağlık sorunlarının giderilmesi; Düzenli üretimin, Ekonomik yatırımların yapılabilmesi Kısaca toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması barışla mümkündür

11 Kalkınma Güven Esenlik Barışın sonuçları Huzur Dayanışma Özgürlük

12 2. İslam Barışa Ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
İslam; barış, esenlik, güven, huzur ve mutluluk gibi anlamlara gelir. Allah, Hz. Adem'den itibaren gönderdiği tevhit dinine İslam, yani barış ismini vermiştir.

13 Müslüman; kabul etmiş demektir. kendisi, ailesi, çevresi ve
doğayla barışık olmayı; yeryüzünde barışı, huzuru, güvenliği ve adaleti sağlamayı kabul etmiş demektir.

14 "Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır…” (Hucurat 13)

15 “...Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” (Araf 56)
"Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanımızdır.” (Bakara 228) "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.“ (Hucurat 10)

16 “Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisi ile de iyi geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur.” (Hadis)

17 Barışı bozabilecek davranışları çıkarıp listeleyelim.-1
“Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. (Hucurat 11)

18 Barışı bozabilecek davranışları çıkarıp listeleyelim.-1
Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat 12)

19 bir arada yaşamayı zorlaştırır.
Bir arada yaşamayı zorlaştıran davranışlar… Nefret duyguları Bencil davranmak Kin beslemek bir arada yaşamayı zorlaştırır. Hakaret etmek Dedikodu yapmak Başkasını küçümsemek İftira etmek

20 “Sakin ol kimsenin gönlünü yıkma, Gerçek erenlerin izinden çıkma.”
Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş aydur ben de gelmişem, Erenler bezminden payım almışam, Meram Kabe ise gönül yapmışam, Her gönülden bir yol gider ol burca.

21 "Yaratılanı severiz yaradandan ötürü."
“Adımız miskindir bizim, Düşmanımız kindir bizim, Biz kimseye kin tutmayız, Kamu alem birdir bize.” Yunus Emre "Yaratılanı severiz yaradandan ötürü."

22 “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol,
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol, Hoşgörülülükte deniz gibi ol, Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” Mevlana

23 fedakarlık sevmek Birlikte Yaşamak paylaşmak dayanışma yapmaktır tır
- dır dost olmak paylaşmak dayanışma

24 3. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak,
Bütün insanlara Hayat Vermek Gibidir İnsan niçin değerli bir varlıktır? İnsanı değerli bir varlık olarak yaratan Yüce Allah ona hangi ayrıcalıkları vermiş / tanımıştır? “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.”(İsra 70)

25 Allah, en güzel şekilde yarattığı insana sayısız nimetlerin olduğu bir dünyayla birlikte temel haklar da sunmuştur. Bu hakların başında yaşama hakkı gelir.

26 Dinlerde… "Öldürmemek" Tevrat'ta yer alan on emirden biridir. Öldürme İncil'de de büyük günahlardan sayılmıştır. Hinduizm ve Budizm'de de cana kıymak en çirkin davranışlardandır. İslam’da; "Kim, (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur.“ (Maide 32)

27 "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.“
(Maide 32) Soru: İnsanın intihar etme hakkı var mıdır? Neden? "...Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.“ (Nisa 29)

28 "Bir Müslüman bir Müslüman kardeşinin
Ruhen daralmış, bunalım yaşayan birinin derdine güzel sözlerle ortak olmak, yoksul düşmüş birinin yardımına koşup elinden tutmak, insanların hayata tutunmasını sağlamak da bir insanı yaşatmak gibidir. "Bir Müslüman bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder.” (Hadis-i Şerif)

29 İnsanı yaşatacak davranışlar
Ruhen daralmış, bunalım yaşayan birinin derdine güzel sözlerle ortak olmak, yoksul düşmüş birinin yardımına koşup elinden tutmak, insanların hayata tutunmasını sağlamak, ameliyat masasında bekleyen bir hastaya kan vermek, trafik kazası geçirmiş birinin kurtarılmasına yardım etmek, organ bağışlamak, bir kavgaya engel olmak.

30 4. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir
Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önceki barış çabaları "Muhammed'ül-Emin" olarak tanınması, bilinmesi. "Erdemliler İttifakı" ( Hılfu’l-Fudul ) na katılması.

31 (Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. (Nahl 125)

32 Hz. Muhammed; Medine'ye hicret ettikten sonra Hz. Muhammed, toplumsal barışa öncülük ederek birbirleriyle sürekli kavgalı olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı. Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli ensarı kardeş ilan etti.

33 Medine Sözleşmesi İnsanlar din, inanç ve ibadetlerinde serbest olacak.
Dışarıdan bir saldırı olursa Medine hep birlikte savunulacak. Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlık olursa Hz. Muhammed hakem kabul edilecek. Soru: Bu anlaşma maddeleri toplumsal barışın sağlanmasına nasıl katkı sağlar?

34 2. Her iki kesimin inançlarının korunması;
Medine sözleşmesi; 1. Tek bir tarafın hakimiyetine değil tarafların katılımına yer vermiş olması, 2. Her iki kesimin inançlarının korunması; 3. Can, mal ve sosyal haklarının güvence altına alınması açısından çok önemlidir.

35 Hz. Muhammed'in katıldığı savaşların tümü savunma amaçlı idi.
"Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı istemeyin! Allah'tan iyilik isteyin...“ (Hz. Muhammed)

36 Hz. Muhammed Barışın sağlanması için birçok maddesi Müslümanların aleyhine olduğu hâlde Hudeybiye Anlaşmasını imzalamıştı. Müslümanların ilk başta üzüntüyle karşıladığı bu anlaşma, daha sonra barış adına çok olumlu sonuçlar doğurmuştu.

37 5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur
Televizyon ve gazetelerde savaş ve zulümlerle ilgili izlediğiniz haberler ve masum insanların ölümü veya zarar görmesi karşısında neler hissedersiniz?

38

39 Savaş doğurur korku endişe nefret güvensizlik yıkım fakirlik gözyaşı
düşmanlık belirsizlik

40 SAVAŞ www.muhammetyilmaz.com
Fakirlik Tabiat Düşmanlık getirir ı tahrip eder doğurur Yıkım Gelişme -a yol açar -yi engeller SAVAŞ Savaş - ı doğurur - döktürür Gözyaşı sebebidir - e sebep olur - getirir Belirsizlik Güvensizlik Ölüm

41 5. Zorunlu Olmadıkça Savaş
Bir İnsanlık Suçudur "Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et,çünkü O işitendir, bilendir.“ (Enfal 61) “…onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size, onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir.” (Nisa 90)

42 "Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın.
Müslümanlar, başka seçenek kalmayıp savaşmak zorunda kaldıklarında sivillere, kadınlara, yaşlılara, çocuklara ve diğer canlılara zarar vermezler. Saldırıya uğradıklarında ancak misliyle karşılık verebilirler. "Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırdan sevmez.” (Bakara 190)

43 Hz. Ebu Bekir'in komutanlarına verdiği emir:
"Gittiğiniz yerleri yakmayın, yıkmayın ve yağmalamayın. Çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmeyin. Yemek ihtiyacının dışında hayvanları kesmeyiniz. Meyve ağaçlarını kesip yakmayınız.”

44 Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Fermanı
“Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki; kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır ve emrediyorum:

45 Hiç kimse ne bu adı geçen insanları, ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde yaşasınlar. Bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler.

46 Ne padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkarlarımdan hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.

47 Bu padişah fermanını ilan ederek burada, yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah'ın elçisi aziz peygamberimiz Muhammet ve 124 bin peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki; emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır.”

48 Fatih’in Bosna Fermanını göz önünde bulundurarak; Yorumlayınız…
"Bir zamanlar biz de millet hem ne milletmişiz, Gelmişiz dünyaya medeniyet nedir öğretmişiz.“ Mehmet Akif Ersoy

49 Barışın gerçekleşmesi için insanlar neler yapmalıdırlar?
İnsanları savaşa götüren sebepler neler olabilir? Savaşların insanlığa verdiği zararları defterinize yazınız. Toplumsal barışa zarar veren davranışlar nelerdir?

50 “Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” Mehmet Akif Ersoy


"12.SINIF - ÜNİTE 5: İSLAM VE BARIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları