Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kan transfüzyonları ve HIV Bulaş – Güncel tedavi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kan transfüzyonları ve HIV Bulaş – Güncel tedavi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 Kan transfüzyonları ve HIV Bulaş – Güncel tedavi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD

2 HIV/AIDS VAKALARI HIV, 638 AIDS vakası, Toplam 2711 HIV/AIDS VAKALARI (1 Ekim 1985-30 Haziran 2007) 2073 HIV, 638 AIDS vakası, Toplam 2711 Altan P, 2007

3 MUHTEMEL GEÇiŞ YOLUNA GÖRE HIV/AIDS VAKALARI MUHTEMEL GEÇiŞ YOLUNA GÖRE HIV/AIDS VAKALARI (1 Ekim 1985-30 Haziran 2007 n:2404) n:5, n:10 hemofili Altan P, 2007

4 Uygun viral antikor ve antijen (P24) taramasına rağmen Kan, donörden infeksiyonun çok erken dönemlerinde “seronegatif pencere periyodu” toplanırsa HIV bulaşı mümkün Bu nedenle bazı ülkelerde havuzlanmış kanlara “nükleik asid amplifikasyon testleri” uygulanıyor. NAT ile pencere 16 g → 10 g NAT sonrası bulaş: HIV (1:1.4 milyon) HCV 1.2 m, HBV 150 bin TRENDS in Molecular Medicine 2002;8:355-8

5 Avrupa Birliği - ABD Sadece serolojik testlerle bulaş –1:1.3 milyon, NAT ile 1: 2-4 milyon –NAT’ın maliyet-yarar oranı çok düşük –Yanlış kan transfüzyonları ve immunolojik yan etkileri önlemek çok daha önemli Transfusion Clinique et Biologique 2003;10:1–5.

6

7 HIV’in yoğun görüldüğü ülkeler Nijerya (erişkin ~ % 5) –Kan bankalarından rastgele serolojik taramada negatif çıkmış 500 kan Antijen (+): 6 (%1.2) = WB: 4 şüpheli, PCR (+): 3 Epideminin yoğun görüldüğü Afrika ülkelerinde transfüzyonla bulaş önemli bir sorun Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2008) 102, 284—287

8 Antiretroviral ilaçlar etki mekanizması Adapted from HIV/AIDS Handbook. 4th ed. Boston: Total Learning Concepts, 1999; Ritchie DJ. In: Powderly WG, ed. Manual of HIV Therapeutics. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997:33-41. NNRTI Buraya etkili PI buraya etkili RNA and reverse transcription Injection of capsid contents HIV particleBinding Completed HIV particle Maturation Viral assembly Protease Translation Protein cleavage Integrase Transcription RNA DNA Provirus (circular structure) Integration of Provirus DNA into Host DNA

9 22 molekül Antiretroviral ilaçlar - 2007 NRTI AbacavirABC Didanosine DDI EmtricitabineFTC Lamivudine3TC StavudineD4T TenofovirTDF ZidovudineZDV NNRTI DelavirdineDLV EfavirenzEFV NevirapineNVP Fusion Inhibitor EnfuvirtideT-20 PI AmprenavirAPV AtazanavirATV DarunavirDRV FosamprenavirFPV IndinavirIDV LopinavirLPV NelfinavirNFV RitonavirRTV Saquinavir SQV –hard gelHGC –tabletINV TipranavirTPV CCR5 Coreceptor Antagonist MaravirocMVC Integrase Inhibitor RaltegravirRAL

10 Geliştirilmekte olan yeni antiretroviraller: Varolan ilaç sınıfları TNX-355 CCR5 inhibitors CXCR4 inhibitors Maturatio PA-457 MK-0518 GS-9137 Entry inhibitors Reverse transcriptase inhibitors Mature virus Protease inhibitors Integrase inhibitors

11 Yeni antiretrovirallerin piyasaya verilme tahminleri Bevirimat (PA-457) PIs NNRTI NRTI Maturation inhibitors Maraviroc GS-9137 TMC278 Etravirine (TMC125) Apricitabine Brecanavir Integrase inhibitors Entry inhibitors (anti-gp120, CCR5) CXCR4 inhibitors MK-0518 TNX-355 20062007200820092010 Vicriviroc

12 TEDAVİ HEDEFLERİ Etkinlik –Maksimal ve uzun süreli viral yük baskılanması –Tedaviye uyum çok önemli Tolerabilite –Günlük aktivitelere olan etkiyi minimale indirmek –Tedaviye uyumu, böylece etkinliği etkileyebilir Emniyet –Zarar verme: emin bir tedavi rejimi sağla Kurtarma rejimine olanak sağla –İlerideki tedavi seçeneklerine olanak sağla

13 Başlangıç tedavisi: NNRTI’ler Avantajlar PI-temelli rejimlere göre daha az yağ dağılımı ve dislipidemi problemi Gelecekte PI seçeneği korunur Dezavantajlar Tek mutasyonla - direnç NNRTI’ler arası çapraz direnç Raş; hepatotoksisite Potansiyel ilaç etkileşimleri (CYP450)

14 Başlangıç tedavisi: PI’leri Avantajlar En uzun prospektif bilgi Gelecekte NNRTI seçeneği korunur Dezavantajlar Metabolik komplikasyonlar (yağ dağılımı, dislipidemi, insulin rezistansı) Daha fazla potansiyel ilaç etkileşimleri (CYP450), özellikle ritonavir ile

15 NRTI’ler: advers etkiler Tüm NRTI’ler: –Laktik asidoz ve KC yağlanması (stavudine ile daha yüksek) –Lipodistrofi (stavudine ile daha yüksek)

16 ’87’91’92’94’95’96’97’98’99’00’88’89’90’01’02’03 ’93’05’04 ’06 ddC 3TC NNRTI NRTI PI Entry inhibitor ddI IDV SQR LPV/r TDF NVP DRV TPV T-20 ZDV d4T ABC DLV EFV FTC RTV NFV ATV FPV ’07 MVC Antiretroviral ilaçların gelişim çizelgesi APV 98 97 94 95 97 99 98 02 ? 06-07 01 Combivir 00 Truvada 08

17 Daha önce tedavi almamış hastalarda başlangıç tedavisi: Rejimi seçmek Göz önüne alınması gereken faktörler: –Ko-morbidite (KC, psikiyatrik, kardiyovasküler hastalık, tüberküloz, gebelik) –Uyum potansiyeli –Doz uygunluğu (hap sayısı, doz aralığı) –Potansiyel yan etkiler –Potansiyel ilaç etkileşimleri –Gebe kalma riski –Direnç testi sonuçları –Cins ve CD4 sayısı, eğer nevirapine düşünülüyorsa

18 1/08 Kronik infeksiyonda tedavi başlama endikasyonları Klinik kategoriCD4 + T hücre sayısı Plasma HIV RNA Öneriler Semptomatik (AIDS, şiddetli semptomlar), gebeler, HIVAN, HepB ko-inf. Herhangi bir değer Tedavi et Asemptomatik, AIDS <200 hücre /µLHerhangi bir değer Tedavi et Asemptomatik>200 hücre/µL, fakat <350 hücre/µL Herhangi bir değer Tedavi et

19 1/08 Kronik infeksiyonda tedavi başlama endikasyonları Klinik kategori CD4 + T hücre sayısı Öneriler Asemptomatik>350 hücre/µLOptimal başlama zamanı belli değil. Hasta senaryoları ve komorbiditeler göz önüne alınmalı ≥100,000 kopye/mL Yılda > 120 hücre CD4 düşüşü Efektif tedavisi olmayan durumlar (demans, PMLE, cryptosporidiosis vs)

20 CD4+ hücre sayısına göre HAART başlangıcında kümülatif AIDS/ölüm olasılığı : ART Cohort Collaboration. Sterne J, CROI 2006; Abstract 525.

21 Yıllar içinde CD4 artışı – Johns Hopkins HIV Clinical Cohort Moore RD, CID 2007; 44:441–6

22 CASCADE: En düşük düzeydeki CD4+ hücre sayısı - AIDS ve AIDS-dışı olayları belirler Marin B, et al. IAS 2007. Abstract WEPEB019. 1.000.011.00100.00 Nadir CD4+ cell count AIDS-Related Death 0.01100.00 200-349 vs ≥ 350 50-199 vs ≥ 350 < 50 vs ≥ 350 Non-AIDS–Related Death 1.000.01100.00 Non-AIDS Cancer Death 1.000.01100.00 Liver Disease Death 200-349 vs ≥ 350 50-199 vs ≥ 350 < 50 vs ≥ 350 200-349 vs ≥ 350 50-199 vs ≥ 350 < 50 vs ≥ 350 200-349 vs ≥ 350 50-199 vs ≥ 350 < 50 vs ≥ 350  CASCADE Collaboration cohort: N = 9858 –En son ve en düşük CD4+ hücre sayısı –< 350 hücre/mm 3 altında geçirilen zaman

23 Bartlett JA, et al. AIDS. 2006;20:2051-2064. HAART etkinliği: > 65% cevap alınan çalışmalar (VL < 50 48.haftada) Percentage With HIV-1 RNA < 50 copies/mL at Week 48 Boosted PI NNRTI 40 COMBINE (NVP + ZDV/3TC) 2NN (NVP BID + d4T + 3TC) ZODIAC (EFV + ABC QD + 3TC) M98-863 (LPV/RTV + d4T + 3TC) ZODIAC (EFV + ABC + 3TC) CNA30024 (EFV + ZDV + 3TC) 2NN (NVP QD + d4T + 3TC) 2NN (EFV + d4T + 3TC) CNA30024 (EFV + ABC + 3TC) M02-418 (LPV/RTV + FTC + TDF QD) FTC301 (EFV + FTC + ddI QD) DMP266-043 (EFV + D4T + 3TC) CLASS (EFV + ABC + 3TC) ANRS 12-04 (EFV + ddI + 3TC) M97-720 (LPV/RTV + d4T + 3TC) Dart 1 (EFV + ddI EC + 3TC) GS903 (EFV + d4T + 3TC) GS903 (EFV + TDF + 3TC) ANRS 091 (EFV + ddI + FTC) 506070809010030

24 ARV-ilaç almamış hastalarda önerilen başlangıç rejimleri – 2008 DHHS, 2007 EACS

25 Akut veya yakın (< 6 ay) HIV infeksiyonunun tedavisi Tedavi opsiyonel (uzun süreli virolojik, immunolojik ve klinik fayda bilinmiyor) Teorik olarak –akut hastalığın şiddetini azaltır, –tam tahrip olmadan immun sistemi korur, –viral mutasyonu azaltır, –başlangıç viral platoyu değiştirir, –GI lenfoid doku kaybını önler, –bulaş riskini azaltır. Başlangıç direnç testi yapılmalı, yapılamıyor veya gecikecekse PI-temelli rejim

26 EACS – temas sonrası profilaksi TDF/FTC (Truvada) (alternatif: ZDV/3TC - Combivir) + LPV/r günde 2 kez 4 hf


"Kan transfüzyonları ve HIV Bulaş – Güncel tedavi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları