Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İntrauterin Adezyonlar Prof.Dr. M. Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Adana-2014 Adana-2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İntrauterin Adezyonlar Prof.Dr. M. Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Adana-2014 Adana-2014."— Sunum transkripti:

1 İntrauterin Adezyonlar Prof.Dr. M. Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Adana-2014 Adana-2014

2 Tarihçesi 1927’de Heinrich Fritsch, ilk olarak posttravmatik IUA vakasını tanımlamıştır. 1927’de Heinrich Fritsch, ilk olarak posttravmatik IUA vakasını tanımlamıştır. 1948’de Joseph G. Asherman, Bu durumun sıklığını,etyolojisini, semptomlarını ve röntgenolojik resimlerini birkaç makalede yayınlamış olup o günden bu yana Asherman sendromu adı kullanılmıştır. 1948’de Joseph G. Asherman, Bu durumun sıklığını,etyolojisini, semptomlarını ve röntgenolojik resimlerini birkaç makalede yayınlamış olup o günden bu yana Asherman sendromu adı kullanılmıştır.

3 Endoskopik teknolojideki ilerlemeler, bu sendromun prevalansı etyolojisi ve patolojisi üzerine foküslenmeyi sağlamıştır. Endoskopik teknolojideki ilerlemeler, bu sendromun prevalansı etyolojisi ve patolojisi üzerine foküslenmeyi sağlamıştır. İntrauterin adezyonların prevalansı % 1.5 civarında tahmin edilmektedir. İntrauterin adezyonların prevalansı % 1.5 civarında tahmin edilmektedir. İnfertil kadınların %2-22 si, Asherman sendromu ve IUA sahiptir. İnfertil kadınların %2-22 si, Asherman sendromu ve IUA sahiptir. Taylor E., Gomel V.: Fertil Steril 89(1),2008 Taylor E., Gomel V.: Fertil Steril 89(1),2008

4 Değişik ülkelerde 2981 asherman sendromunun dağılımı: Değişik ülkelerde 2981 asherman sendromunun dağılımı: İsrail, özellikle yüksek (770/2981) İsrail, özellikle yüksek (770/2981) Yunanistan (456/2981) Yunanistan (456/2981) Güney Amerika (445/2981) Güney Amerika (445/2981)

5 Adezyon prevalansı Cografik olarak değişmektedir. Adezyon prevalansı Cografik olarak değişmektedir. Farklılık birkaç faktörle açıklanmaktadır. Farklılık birkaç faktörle açıklanmaktadır. Klinisyenin uyanıklık derecesi Klinisyenin uyanıklık derecesi Medikal ve illegal düşük sayısı Medikal ve illegal düşük sayısı Puerperal veya postabortal küretaj şekli Puerperal veya postabortal küretaj şekli Genital tbc ve puerperal enfeksiyon insidansı Genital tbc ve puerperal enfeksiyon insidansı IUA için kullanılan kriterler. IUA için kullanılan kriterler.

6 1948’de Asherman, ‘amenorrhea traumatica’yı rapor ettiğinden bu yana missed abortion, incomplete abortion, post- partum hemorajiler için uygulanan küretajı takiben oluşan intra-uterin adezyonlar için Asherman sendromu terimi kullanılmaya başlandı. 1948’de Asherman, ‘amenorrhea traumatica’yı rapor ettiğinden bu yana missed abortion, incomplete abortion, post- partum hemorajiler için uygulanan küretajı takiben oluşan intra-uterin adezyonlar için Asherman sendromu terimi kullanılmaya başlandı..

7 Orjinalinde olduğu gibi, Asherman sendromu terimi sadece gebe uterusun küretajı sonrasında oluşan vakaları kapsamamalıdır. Gebe olmayan uteruslarda uygulanan intrauterin müdahalelerden sonrada oluşabilir. Orjinalinde olduğu gibi, Asherman sendromu terimi sadece gebe uterusun küretajı sonrasında oluşan vakaları kapsamamalıdır. Gebe olmayan uteruslarda uygulanan intrauterin müdahalelerden sonrada oluşabilir.

8 Asherman sendromu sadece klinik semptomlu kadınlarda kullanılmalıdır. Asherman sendromu sadece klinik semptomlu kadınlarda kullanılmalıdır. Hiçbir klinik semptomu olmayan intrauterin adezyonlu kadınlarda Asherman sendromu terimi yerine “Asemptomatik İntrauterin Adezyon” terimi kullanılmalıdır. Hiçbir klinik semptomu olmayan intrauterin adezyonlu kadınlarda Asherman sendromu terimi yerine “Asemptomatik İntrauterin Adezyon” terimi kullanılmalıdır.

9 TANIMI Asherman Sendromu teşhisi: Bir veya daha fazla klinik özellik: Amenore Hipomenore, infertilite, Tekrarlayan gebelik kaybı veya Anormal plasentasyonla (previa, akreta) ilişkili öykü gibi. Bir veya daha fazla klinik özellik: Amenore Hipomenore, infertilite, Tekrarlayan gebelik kaybı veya Anormal plasentasyonla (previa, akreta) ilişkili öykü gibi. H/S ile IUA’ların mevcudiyeti ve/veya histolojik olarak doğrulanmış intrauterin fibrozis varlığında konur. H/S ile IUA’ların mevcudiyeti ve/veya histolojik olarak doğrulanmış intrauterin fibrozis varlığında konur.

10 Asherman sendromu: İnfertiliteye İnfertiliteye Menstrual bozukluklara (özellikle amenore veya hipomenore) Menstrual bozukluklara (özellikle amenore veya hipomenore) Endometriozise(%66) Endometriozise(%66) Gebelik komplikasyonlarına (habituel abortion, missed abortion, prematur doğum, plasental insertion anomalileri) neden olur. Gebelik komplikasyonlarına (habituel abortion, missed abortion, prematur doğum, plasental insertion anomalileri) neden olur.

11 IUA’ların patofizyolojisi İntrauterin adezyonların gelişmesindeki en önemli faktör travmatik küretaj veya post-partum veya post- abortal period’taki(1-4hafta) endometrial manipulasyonlardır ve intrauterin adezyonların %90’ından sorumludur. İntrauterin adezyonların gelişmesindeki en önemli faktör travmatik küretaj veya post-partum veya post- abortal period’taki(1-4hafta) endometrial manipulasyonlardır ve intrauterin adezyonların %90’ından sorumludur. Bu fazda endometrium travmaya çok hassastır. %50 incomplet abortion sonrası, %24 postpartum kanama sonrası ve %17.5 Elektif küretaj sonrası IUA oluşur. Bu fazda endometrium travmaya çok hassastır. %50 incomplet abortion sonrası, %24 postpartum kanama sonrası ve %17.5 Elektif küretaj sonrası IUA oluşur. Sık olmamakla birlikte enfeksiyon tek başına intra uterin adezyonlara neden olur. En sıklıkla bu enfeksiyon tuberküloz endometritislerde görülür. Sık olmamakla birlikte enfeksiyon tek başına intra uterin adezyonlara neden olur. En sıklıkla bu enfeksiyon tuberküloz endometritislerde görülür.

12 Teşhis: 1. Öykü. 2. Östrojen+Progestron challenge test ( Negatif ise end organ yetersizliğini ortaya çıkarır). 3. USG ve 3D USG. ( IUA da endometrial line ekojenitesinde tek veya multible kesintili anormal şekiller görülür.) 3D USG %100 sensitiviteye sahiptir. HSG den daha doğru kavite tahribatını gösterebilmektedir. %100 sensitiviteye sahiptir. HSG den daha doğru kavite tahribatını gösterebilmektedir. J.Reprod Med. 2007 J.Reprod Med. 2007

13 4. HSG. ( En geçerli tarama metodudur)

14

15 * Rutin HSG’de %1,5, * Rutin HSG’de %1,5, * Habituel aborsionlu hastalarda gerçekleştirilen HSG’lerde %5, * Habituel aborsionlu hastalarda gerçekleştirilen HSG’lerde %5, * Daha önceden puerperal endometrial küretaj geçiren hastalarda çekilen HSG’de %39 civarında intrauterin adezyon gösterilmiştir (Klein and Garcia, 1973) * Daha önceden puerperal endometrial küretaj geçiren hastalarda çekilen HSG’de %39 civarında intrauterin adezyon gösterilmiştir (Klein and Garcia, 1973) * HSG’nin Sensitivitesi %66.7 ve PPV %66.7 olarak gösterilmiştir. * HSG’nin Sensitivitesi %66.7 ve PPV %66.7 olarak gösterilmiştir.

16 5.SİS İnfertilite araştırması sırasında salin sonohisterografi ile kadınların % 0.3’nde intrauterin adezyon saptanır. İnfertilite araştırması sırasında salin sonohisterografi ile kadınların % 0.3’nde intrauterin adezyon saptanır.

17 6. Histeroskopi Tanıyı kesinleştirir. Tanıyı kesinleştirir. Uterin kavitedeki oklüzyonun genişliğini, mevcut adezyonun tipini belirliyerek stage’lendirme şansını ve aynı zamanda tedavisini sağlar. İntrauterin adezyonların tanısında altın standart HİSTEROSKOPİ’dir. Uterin kavitedeki oklüzyonun genişliğini, mevcut adezyonun tipini belirliyerek stage’lendirme şansını ve aynı zamanda tedavisini sağlar. İntrauterin adezyonların tanısında altın standart HİSTEROSKOPİ’dir. İlk IVF denemesinden önce histeroskopi yapılan kadınlarda %3 ile %16 arasında IUA saptanır. İlk IVF denemesinden önce histeroskopi yapılan kadınlarda %3 ile %16 arasında IUA saptanır. De Sa Rosa e de Silva AC, 2005, Hinckley MD, 2004 De Sa Rosa e de Silva AC, 2005, Hinckley MD, 2004

18 March et al ‘ a göre IUA, Hafif : Uterin kavitenin ¾ ünden daha azını kaplar, ince veya filmi adezyonlardır. Ostium ve fundal bölgede adezyonlar minimal veya yoktur. Hafif : Uterin kavitenin ¾ ünden daha azını kaplar, ince veya filmi adezyonlardır. Ostium ve fundal bölgede adezyonlar minimal veya yoktur. Orta: Uterin kavitenin ¼ veya 3/4 ünü kapsar.Duvarlarda aglütinasyon yoktur. Sadece adezyon mevcuttur.Ostium veya fundal bölge sadece parsiyel kapalıdır. Orta: Uterin kavitenin ¼ veya 3/4 ünü kapsar.Duvarlarda aglütinasyon yoktur. Sadece adezyon mevcuttur.Ostium veya fundal bölge sadece parsiyel kapalıdır. Ciddi: Uterin kavitenin ¾ ünden fazlasını içerir. Duvarların aglütinasyonu veya kalın bandlar mevcuttur. Ostium ve fundal bölge kapalıdır. Ciddi: Uterin kavitenin ¾ ünden fazlasını içerir. Duvarların aglütinasyonu veya kalın bandlar mevcuttur. Ostium ve fundal bölge kapalıdır. Fertil&Steril.75(3).2001 Fertil&Steril.75(3).2001

19 American Fertility Society -1989 İntrauterin Adezyon Sınıflaması Tutulan Kavite≤ 1/31/3 - 2/3≥ 2/3 Genişliği124 Adezyonlarınİnceİnce & YoğunYoğun Tipi124 MenstrüelNormalHipomenoreAmenore Durum024 EVRE 1 (HAFİF)1-4 EVRE 2 (ORTA)5-8 EVRE 3 (AĞIR)9-12

20 ESGE Classification of IUA (1995 versiyonu) I İnce veya filmi adezyonlar. Histeroskop ile kolayca kesilir. Kornual bölgeler normal. Histeroskop ile kolayca kesilir. Kornual bölgeler normal. IIUterin kaviteyi bölen tek parça adezyon. Histeroskop ile koparılamaz. İki tubal ostium vizualizasyonu mümkün. IIaInternal servikal os bölgesi sadece adezyonla kapalı Üst uterin kavite normal. III Multiple sert adezyonlar uterin kaviteyi birbiri ile bağlantılı birkaç kısma böler. Tek ostium bölgesi oblitere. IV Yaygın dens adezyon ile uterin kavitenin kısmi oklüzyonu. Bilateral tubal ostiumlar kapalı Bilateral tubal ostiumlar kapalı Va Grade1 ve 2 adezyon ile kombine yaygın endometrial skar ve fibrozis. (amenore,hipomenore) ve fibrozis. (amenore,hipomenore) Vb Grade 3 ve 4 adezyonlarla birlikte Yaygın endometrial skar ve fibrozis. (Amenore) ve fibrozis. (Amenore) Fertil&Steril 89(4).2008 Fertil&Steril 89(4).2008

21 Oldukça Ciddi Asherman sendromlu kadında, Amenore veya hipomenore ile birlikte, Uterin kavitenin en az 2/3 ünü kaplayan dens adezyonlar bulunmaktadır. Oldukça Ciddi Asherman sendromlu kadında, Amenore veya hipomenore ile birlikte, Uterin kavitenin en az 2/3 ünü kaplayan dens adezyonlar bulunmaktadır.

22 CİDDİ ASHERMAN SENDROMUNUN YÖNETİMİ

23 PRE-OP Adezyonların teşhisini doğrulamak ve yaygınlığını belirlemek için, HSG,SİS ve/veya H/S. Adezyonların teşhisini doğrulamak ve yaygınlığını belirlemek için, HSG,SİS ve/veya H/S. Baseline endometriumun kalınlığını ve pelvik anatomiyi değerlendirmek için Endometriumun TV USG, Baseline endometriumun kalınlığını ve pelvik anatomiyi değerlendirmek için Endometriumun TV USG, Endometrial gelişimi stimüle etmek için 2-8 hafta Estojen desteği, Endometrial gelişimi stimüle etmek için 2-8 hafta Estojen desteği, Stimüle endometrium kalınlığını yeniden değerlendirmek pre-op endometriumun tekrarlayan TV USG si yapılmalıdır. Stimüle endometrium kalınlığını yeniden değerlendirmek pre-op endometriumun tekrarlayan TV USG si yapılmalıdır.

24 İNTRA-OP Abdominal USG altında Servikal ve Uterin Dilatasyon Abdominal USG altında Servikal ve Uterin Dilatasyon Uterin yapışıklıkların USG rehberliğinde H/S lizisi Uterin yapışıklıkların USG rehberliğinde H/S lizisi USG rehberliğinde fundusa doğru triangular intrauterin balon kataterin yerleştirilmesi. USG rehberliğinde fundusa doğru triangular intrauterin balon kataterin yerleştirilmesi.

25 POST-OP Cerrahiden sonra 4-10 hafta devamlı östojen desteği Cerrahiden sonra 4-10 hafta devamlı östojen desteği Cerrahiden 1 hafta içinde balon kataterin çıkarılması ve RİA yerleştirilmesi. Cerrahiden 1 hafta içinde balon kataterin çıkarılması ve RİA yerleştirilmesi. HSG,SİS veya H/S ile kavitenin yeniden değerlendirilmesi ve Post-op mensruel fonksiyonun değerlendirilmesi uygundur. HSG,SİS veya H/S ile kavitenin yeniden değerlendirilmesi ve Post-op mensruel fonksiyonun değerlendirilmesi uygundur. Myers E.M, Hurst B.S., Fertil Steril,2012 160-164. Myers E.M, Hurst B.S., Fertil Steril,2012 160-164.

26 Asherman sendromu pre-op HSG, H/S veya herikisi ile teşhis doğrulandı. Asherman sendromu pre-op HSG, H/S veya herikisi ile teşhis doğrulandı. AFS’ye göre uterin adezyon skoru 10-12 ile,ciddi bir hastalığa sahipti. AFS’ye göre uterin adezyon skoru 10-12 ile,ciddi bir hastalığa sahipti. Ciddi asherman sendromlu hastalara pre-op USG ile endometrial kalınlık ölçümleri yapıldı. Ciddi asherman sendromlu hastalara pre-op USG ile endometrial kalınlık ölçümleri yapıldı. Pre-op oral östrojen,4-6 mg günde 4-8 hafta tedaviye devam edildi. Bu tedavi, H/S sırasında abdominal USG ile endometriumu idantifiye etmek için endometrial proliferasyonu stimüle etmeyi amaçlar. Pre-op oral östrojen,4-6 mg günde 4-8 hafta tedaviye devam edildi. Bu tedavi, H/S sırasında abdominal USG ile endometriumu idantifiye etmek için endometrial proliferasyonu stimüle etmeyi amaçlar. 4. haftadaki USG’de,endometrial kalınlık <4mm altında ise, 8. haftaya kadar Oral E, tedavisine devam edilir. 4. haftadaki USG’de,endometrial kalınlık <4mm altında ise, 8. haftaya kadar Oral E, tedavisine devam edilir. Maksimal end. Kalınlığa ulaşıldığı zaman, Uterin sineşiler, Abd.USG rehberliğinde H/S lysise başvurulur. Maksimal end. Kalınlığa ulaşıldığı zaman, Uterin sineşiler, Abd.USG rehberliğinde H/S lysise başvurulur.

27 Maksimal endometrium gelişimi olduğu zaman, Abdominal USG altında H/S lizis yapmak için Mesane doldurulur. Maksimal endometrium gelişimi olduğu zaman, Abdominal USG altında H/S lizis yapmak için Mesane doldurulur. Önce dilatasyon USG rehberliğinde yapılarak fundusa kadar ilerletilen bujiler ile yapılır. Önce dilatasyon USG rehberliğinde yapılarak fundusa kadar ilerletilen bujiler ile yapılır. Yine USG rehberliğinde,H/S lizis ile sineşi açılır. H/S sineşiolizis salin veya ringer solusyonuyla distansion yapılarak kavite komplet açılıncaya kadar makasla devam edilir. Yine USG rehberliğinde,H/S lizis ile sineşi açılır. H/S sineşiolizis salin veya ringer solusyonuyla distansion yapılarak kavite komplet açılıncaya kadar makasla devam edilir. Sonra Cook’un triangular balon kateteri USG altında yerleştirilir ve balon şişirilir. Cerrahiden 3-7 gün sonra balon çıkarılır ve hemen copper IUD Endometrial kaviteye yerleştirilir. Sonra Cook’un triangular balon kateteri USG altında yerleştirilir ve balon şişirilir. Cerrahiden 3-7 gün sonra balon çıkarılır ve hemen copper IUD Endometrial kaviteye yerleştirilir. Oral E 4-6 mg günde IUD çıkarılıncaya kadar (yaklaşık 4-10 hafta) devam edilir. Oral E 4-6 mg günde IUD çıkarılıncaya kadar (yaklaşık 4-10 hafta) devam edilir. Başarı mensin normalleşmesi, gebelik ve canlı doğum ile belirlenir. Başarı mensin normalleşmesi, gebelik ve canlı doğum ile belirlenir.

28 Endometrial stem/progenitor hücreler, E2 yokluğunda yaşar ve proliferasyonu sağlar, fakat Enfeksiyon ve inflamasyon sonucu, Fibrotik dokunun oluşmasına katkısı olan effektör moleküllerin, stem/progenitor hücreleri tahrip etmesi sonucu, Travmatize olmuş endometriumun rejenerasyonunu engelleyebilir. Endometrial stem/progenitor hücreler, E2 yokluğunda yaşar ve proliferasyonu sağlar, fakat Enfeksiyon ve inflamasyon sonucu, Fibrotik dokunun oluşmasına katkısı olan effektör moleküllerin, stem/progenitor hücreleri tahrip etmesi sonucu, Travmatize olmuş endometriumun rejenerasyonunu engelleyebilir. Ashermanlarda, Endometrium, inaktif glandlı, kötü vaskülarize stromalı, İnce ve atrofiktir. MM verilince endometrium ile fibrozis ayrımınıda yapabiliriz. Ashermanlarda, Endometrium, inaktif glandlı, kötü vaskülarize stromalı, İnce ve atrofiktir. MM verilince endometrium ile fibrozis ayrımınıda yapabiliriz.

29 İntrauterin Adezyonların (IUA) Tedavisi: 1-Dilatasyon ile kör diseksiyon 1-Dilatasyon ile kör diseksiyon 2- USG rehberliğinde basınçlı sıvı lavajı (PLUG) 2- USG rehberliğinde basınçlı sıvı lavajı (PLUG) 3-Jinekoradyolojik teknik (balon ve H/S makasının geçtiği kanallı kateter) 3-Jinekoradyolojik teknik (balon ve H/S makasının geçtiği kanallı kateter) 4-USG veya L/S rehberliğinde Operatif histeroskopi (Makas gibi mekanik, elektrik ve laser enerjisi ) 4-USG veya L/S rehberliğinde Operatif histeroskopi (Makas gibi mekanik, elektrik ve laser enerjisi ) 5-Hormonal (Östra-progestatif ) tedavi, Mekanik ajanlar(IUA) ve sıvı ajanlar(Hyalobarrier ve seprafilm) 5-Hormonal (Östra-progestatif ) tedavi, Mekanik ajanlar(IUA) ve sıvı ajanlar(Hyalobarrier ve seprafilm)

30 Mild Moderate Severe Mild Moderate Severe PLUG PLUG Komplet lizis inkomplet lizis Ofis histeroskopi Ofis histeroskopi Komplet lizis inkomplet lizis Operatif histeroskopi Operatif histeroskopi

31 PLUG Pressure Lavage under Ultrasound Guidance

32 McComb P.F. Fertil&Steril 68(6)1997 Bu teknik Asherman sendromlu kadınlarda fonksiyonel endometrial kavitenin rekonstüksiyonu için emniyetli ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. 13F buji Bu teknik Asherman sendromlu kadınlarda fonksiyonel endometrial kavitenin rekonstüksiyonu için emniyetli ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. 13F buji

33 Kaviteyi genişletme yöntemi “Myometrial scoring: a new technique” Fertil&Steril.69(5).1998

34

35

36

37 Asherman Sendromunun Önlenmesi Postpartum/postabortif küretajlardan sakınmak, ( TV Doppler USG ve H/S) Postpartum/postabortif küretajlardan sakınmak, ( TV Doppler USG ve H/S) Nazik küretaj gerçekleştirmek Nazik küretaj gerçekleştirmek Düşüklerin medikal yönetimini seçmek.(PGE2 nin İM kullanımı%91 ve vacum aspirasyon %94, 51güne kadar ki erken gebeliklerde) Düşüklerin medikal yönetimini seçmek.(PGE2 nin İM kullanımı%91 ve vacum aspirasyon %94, 51güne kadar ki erken gebeliklerde)

38 Tedavinin Sonuçları: Normal anatominin restorasyonu ( ilk prosedürde %57.8 den, %97.5 ) sağlanıyor. Fakat endometrial fibrozisin yaygınlığı reprodüktif sonuçları etkileyecektir. Normal anatominin restorasyonu ( ilk prosedürde %57.8 den, %97.5 ) sağlanıyor. Fakat endometrial fibrozisin yaygınlığı reprodüktif sonuçları etkileyecektir. Öyleyse Uterin anatominin ve endometrial fonksiyonların restorasyonu eşit öneme haizdir. Öyleyse Uterin anatominin ve endometrial fonksiyonların restorasyonu eşit öneme haizdir. Adezyon reformasyonu önemli olup; Tüm adezyonlarda rekkürens oranı %3.1 den, %23.5 arasında, ciddi adezyonlarda ise %20 den %62.5 oranında rapor edilmiştir. Adezyon reformasyonu önemli olup; Tüm adezyonlarda rekkürens oranı %3.1 den, %23.5 arasında, ciddi adezyonlarda ise %20 den %62.5 oranında rapor edilmiştir.

39 Tekrarlayan Cerrahi Adezyolizislerde başarı : Normal mensin restorasyonu (%52-84.5 ) sağlanıyor. Normal mensin restorasyonu (%52-84.5 ) sağlanıyor. Gebelik ( H/S öncesi %28.7- sonrası%53.6 ) ve canlı doğum oranları ( H/S öncesi %18.3- sonrası % 68.6 ) rapor edilirken, Gebelik ( H/S öncesi %28.7- sonrası%53.6 ) ve canlı doğum oranları ( H/S öncesi %18.3- sonrası % 68.6 ) rapor edilirken, İnfertil hastalarda ( gebelik %45.6 ciddi adezyolizislerden sonra %33 ) rapor edilmiştir. İnfertil hastalarda ( gebelik %45.6 ciddi adezyolizislerden sonra %33 ) rapor edilmiştir.

40 Prognoz H/S yokken, Gebelik oranı ( tedaviden önce%46 iken, sonrası %51 hafifçe yüksek olarak ) rapor edilmiştir. H/S yokken, Gebelik oranı ( tedaviden önce%46 iken, sonrası %51 hafifçe yüksek olarak ) rapor edilmiştir. H/S Sonrası, PR: %74,LBR: %79.4 olarak rapor edilmiştir. H/S Sonrası, PR: %74,LBR: %79.4 olarak rapor edilmiştir.

41 Valle RF, Sciarra JJ 1988 Gebelik oranlarını inceleyen en geniş çalışma Hafif IUA %81.3 Hafif IUA %81.3 Orta IUA %66 Orta IUA %66 Ciddi IUA %31.9 term gebelik bulunmuştur. Ciddi IUA %31.9 term gebelik bulunmuştur. 171 hastada sineşiolizis sonrası konsepsiyon oranı %66.6, termde gebelik oranı %64.3 bulunmuştur. Diğer otörlerin benzer sonuçları vardır: Sugimato%41.2, Hamou %51.3 gibi. 171 hastada sineşiolizis sonrası konsepsiyon oranı %66.6, termde gebelik oranı %64.3 bulunmuştur. Diğer otörlerin benzer sonuçları vardır: Sugimato%41.2, Hamou %51.3 gibi.

42 Asherman sendromu tedavisinden sonra gebe kalanlarda, gebelik komplikasyonları oldukça yüksektir: %21 kanama,%12-20 düşük,Erken doğum, IUGR,Plasental anomaliler,Uterin rüptür. Asherman sendromu tedavisinden sonra gebe kalanlarda, gebelik komplikasyonları oldukça yüksektir: %21 kanama,%12-20 düşük,Erken doğum, IUGR,Plasental anomaliler,Uterin rüptür. Plasental insersiyon anomalileri ile ilgili komplikasyonlar da, histeroskopik tedavi ile belirgin şekilde azalmıştır. Plasental insersiyon anomalileri ile ilgili komplikasyonlar da, histeroskopik tedavi ile belirgin şekilde azalmıştır. Ciddi ve orta derecede adezyon için tedavi olan hastalarda risk düşünülmelidir ve obstetrik takipleri sıkı bir şekilde monitorize edilmelidir. Ciddi ve orta derecede adezyon için tedavi olan hastalarda risk düşünülmelidir ve obstetrik takipleri sıkı bir şekilde monitorize edilmelidir.

43 İUA’ların histeroskopik tedavisi en zor endoskopik tedavi prosedürüdür. Ayrıca Adezyon rekkürensini önlemekte o derece zordur. İUA’ların histeroskopik tedavisi en zor endoskopik tedavi prosedürüdür. Ayrıca Adezyon rekkürensini önlemekte o derece zordur. Adezyon rekkürensini önlemek için adjuvant tedbirlerin kullanımını destekleyen kanıt yoktur. Adezyon rekkürensini önlemek için adjuvant tedbirlerin kullanımını destekleyen kanıt yoktur.

44 Effectiveness of auto-cross linked hyaluronic acid gel in the prevention of IUA after hysteroscopic surgery ACP gel,43 vakada H/S cerrahiden sonra 72 saat uterin duvarları birbirinden ayırmakta ve 3 ay sonraki sec look H/S de IUA,kontrol gurubuna göre anlamlı şekilde düşük. (%14 vs %31.7) ACP gel,43 vakada H/S cerrahiden sonra 72 saat uterin duvarları birbirinden ayırmakta ve 3 ay sonraki sec look H/S de IUA,kontrol gurubuna göre anlamlı şekilde düşük. (%14 vs %31.7) Seprafilm bioresorbable membrane (Modifiye Na hyaluronate ve carboxymethyl cellulose), 24 saat sonra hydrophyilic gel’e dönüşüyor. 7 gün travmatize yüzeylerin reepitelizasyonunu sağlayacak şekilde koruyucu rol oynuyor.( %10 IUA gelişti. Kontrol grubunda ise,%50 IUA gelişti) Seprafilm bioresorbable membrane (Modifiye Na hyaluronate ve carboxymethyl cellulose), 24 saat sonra hydrophyilic gel’e dönüşüyor. 7 gün travmatize yüzeylerin reepitelizasyonunu sağlayacak şekilde koruyucu rol oynuyor.( %10 IUA gelişti. Kontrol grubunda ise,%50 IUA gelişti) Dan Yu M.Fertil-Steril. 89(4)2008 Dan Yu M.Fertil-Steril. 89(4)2008

45 Kök hücrelerden ENDOMETRİAL RECONSTRUCTION Kök hücrelerden ENDOMETRİAL RECONSTRUCTION Caroline E. et al. Fertility sterility 98(1) 2012 Caroline E. et al. Fertility sterility 98(1) 2012

46 ince Endometrium Intrauterıne Adhesions Asherman’s Syndrome Kemik iliğinden türetilen hücrelerin intrauterin transplantasyonu Endometrial stem/progenitor hücrelerin stimülasyonu (endometrial biopsy,cytokines) Uterus Transplantı Uyarılmış pluripotent kök hücreler/insan embriyojenik kök hücresi içeren endometrial epithelial hücrelerin intrauterin transplantı Intrauterin transplant endometrial stem/progenitor hücreler Side popülasyn Hücreleri Menstrüel kandaki mezenşimal stromal hücreler ve epithelial progenitorlerin verilmesi Mezenşimal kök/stromal hücreler ve epithelial progenitorlerin verilmesi

47 Future Gelecekteki araştırmalar, cerrahi sonrası adezyon formasyonu ve reformasyonunun önlenmesi için, Endometrial doku rejenerasyonunun selüler ve moleküler yapıları üzerine foküslenmelidir Gelecekteki araştırmalar, cerrahi sonrası adezyon formasyonu ve reformasyonunun önlenmesi için, Endometrial doku rejenerasyonunun selüler ve moleküler yapıları üzerine foküslenmelidir


"İntrauterin Adezyonlar Prof.Dr. M. Turan ÇETİN Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Adana-2014 Adana-2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları