Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GESTASYONEL DİABET ÖNGÖRÜSÜ VE YARARI Doç. Dr. Ebru Dikensoy Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Gaziantep Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GESTASYONEL DİABET ÖNGÖRÜSÜ VE YARARI Doç. Dr. Ebru Dikensoy Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Gaziantep Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 GESTASYONEL DİABET ÖNGÖRÜSÜ VE YARARI Doç. Dr. Ebru Dikensoy Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Gaziantep Üniversitesi

2 GESTASYONEL DİABET NEDİR?

3  Önceden var olan ancak ilk kez gebelikte tespit edilen hastalarla  Gebelikle ilişkili geçici insülin rezistansı grubunu ayrı tutmaktadır.  Gestasyonel diabet: 2. trimesterde  Aşikar diabet, diabetes mellitus in pregnancy  Tip2 diabet insidansı artmakta

4  % 6-7  Irka göre ve Tip 2 diabet sıklığına göre değişir.  Maternal yaş ve kilo artışı prevalansı arttırmaktadır.  2010 IADPSG prevalans %18

5 GDM RİSK FAKTÖRLERİ  1.Derece akrabada diabet öyküsü  Gebelik öncesi BMI> 30 kg/m  >25 yaş  >4.1 kg çocuk doğurma öyküsü  Bozulmuş glikoz toleransı öyküsü

6 GDM RİSK FAKTÖRLERİ  Tip 2 DM sık olan etnik grup (Hispanic-A, African-A)  Önceden açıklanamayan perinatal kayıp, malforme infant doğumu  Maternal doğum kilosu >4.1 kg veya <2.7 kg  İlk prenatal vizitte glikozüri, PKOS, GKK, Esans HT

7  Diyet değişimi  Egzersiz  Oral antidiyabetik veya insülin  MAKROZOMİ, OMUZ DİSTOSİSİ, PREEKLAMPSİ.

8

9 A.İKİ AŞAMALI YAKLAŞIM: 1.50 gram OGCT 2.100 gram OGTT B.TEK AŞAMALI YAKLAŞIM: 75 gram 2 saatlik OGTT

10 1. GLUCOSE CHALLENGE TEST  Son öğün saati önemsiz  50 gram glikoz sonrası venöz plazmada kesin enzimatik metodla ölçülmeli. 130 mg/dL %88- %99 %66-77 140mg/dl %70- %88 %69-89

11 NIH 2013 50 GRAM (1.SAAT)   140 (mg/dl) 140-185 >185    Normal 100 gram GDM (Diyet ) Gebelik takibi OGTT (CC 95, 180, 155,140 NDDG 105,190,165,145)

12 WHO 75 GRAM OGTT AÇLIK110 1.SAAT---- 2.SAAT140 GDM AÇLIK PLAZMA GLİKOZU≥126 2.SAAT PLAZMA GLİKOZU ≥200 RASTGELE PLAZMA GLİKOZU ≥200

13 HAPO ÇALIŞMASI -2006  15 TIP MERKEZİ, 9 ÜLKE  2000-2006 ARASINDA 23.000 GEBE  Prospektif, observational, blinded  24-.32. haftada 75 gram OGTT (92, 180, 153 mg/dl)  34-37. hftda geç başlangıçlı diabet RTKŞ  Gestasyonel hiperglisemi diabet sınırının altında bile olsa maternal, neonatal ve fetal morbiditeyi artırır.

14

15 IADPSG 2010 24-28. hafta 75 gr OGTT:  Açlık >92 mg/dl  1.saat >180 mg/dl  2.saat >153 mg/dl

16 IADPSG 2010 GEBELİKTE OVERT DİABET TANI KRİTERLERİ  Açlık plazma glikoz>126 mg/dl  HbA1C>6.5  Rastgele plazma glikoz >200 mg/dl

17 ACOG 2013  50 GRAM ve 100 GRAM  IADPSG 75 gram maliyeti yüksek  İnsidans yüksek (%6-%18)  Geniş randomize klinik çalışma gerekli  Perinatal sonuçları düzeltmez  Annenin ileri yaşam koşulları için faydalı

18 OGTT’Nİ TOLERE EDEMEYEN HASTALAR  Şekerli meyve suları, hafif bir öğün sonrası kan şekeri  ADA ve ACOG onaylamadı.  Peryodik rastgele açlık ve postprandial 2. saat glikoz  Açlık glikoz 92 mg/dl  Intravenöz GTT:25 gr glikoz iv, öncesinde, 10. ve 60. dak.  HbA1c ≥6.5

19 GDM ÖNEMİ  Preeklampsi  Polihidramniyoz  Fetal makrozomi  Fetal organomegali (hepatomegali, cardiomegali)  Doğum travması, operatif doğum  Perinatal mortalite  RDS ve metabolik problemler

20 GDM UZUN SÜRELİ ÖNEMİ-BEBEK  Çocukluk çağında obezite  Gross motor fonksiyonlarda bozulma  Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite  18-27 yaşında diabet-prediabet 8 kat fazla

21 GDM UZUN SÜRELİ ÖNEMİ-ANNE  Mevcut GDM hemen sonra aşikar diabet %10  20 yıl içerisinde %40 aşikar diabet

22 GDM ÖNGÖRÜSÜ NEDİR?  GDM gelişimi riskinin 1. trimesterden itibaren araştırılması ve bilinmesidir.  Makrozomi, omuz distosisi ve preeklampsi açısından önemlidir.  Prenatal izlem sıklığını artırıp komplikasyonu azaltır.

23 GDM ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANILMASI ÖNERİLEN YENİ MARKIRLAR NELERDİR?  SHBG  HS-CRP  SOLUBLE PRO-RENİN RESEPTÖR KONSANTRASYONU  GLİKOLİZE FİBRONEKTİN  LOW LDL VE t-PA  VİSFATİN VE ADİPONEKTİN

24 SHBG  İnsülin hepatositlerdeki SHBG yapımını inhibe eder.  İnsülin direncinde insülin düzeyleri artar ve SHBG azalır.

25 SHBG Birinci Tr SHBG düşüklüğü sonradan gelişecek GDM uyarıcısıdır.  Thadhani R.First trimester sex hormone binding globulin and subsequent gestational diabetes.Am J Obstet Gyn 2003:189:171-6.  Smirnakis KV.Predicting gestational diabetes: choosing the optimal early serum marker.Am J OBST GYN 2007:196:410:1-7.

26 SHBG  1. Trimesterde cut off 175 nmol/L dir.  Detection rate %43 (GDM) (%95 CI %28-%59)  FPR %25 (Not GDM)  GDM %5  GDM gelişecek 11 kadından 1’inde SHBG 1.tr 175 nmol/l Thadhani R.First trimester sex hormone binding globulin and subsequent gestational diabetes.Am J Obstet Gyn 2003:189:171-6.

27 HIGH SENSITIVE CRP (hs-CRP)  GDM şiddeti gebelik ilerledikçe artan sistemik inflamasyondur.  Akut fazdaki inflamasyon mediatörleri adipöz dokudan insülin rezistansını artıran ürünlerin salımını artırır.  Proinflamatuar sitokinler insülin üretimi için zinciri sinyal oluşumunu direkt etkileyebilir.

28 HS-CRP  GDM inflamatuar bir durumdur ve CRP Tip 2 diabetin prognozu etkiler.  4. gebelik haftasından itibaren GDM gelişecek hastalarada CRP ve lökosit düzeyleri artar.  Bu hastalarda postpartum CRP takibi ve antiinflamatuar? Sacks GP.Maternal CRP levels are increased at 4 weeks gestation.Hum Reprod 2004.

29 Hs-CRP NGTGDM AKŞ(mmol/L)4.40±0.64.90±0.7 2.SAAT(mmol/ L) 7.20 ±1.2 10.2 ±1.5 HbA1c (%) 5.90 ±2.1 7.30 ±2.7 WBC(x10/L)5.02 ±1.56 7.28 ±2.61 CRP(mg/L)4.7 ±1.27.30 ±2.8  50 gr OGCT ve 100gr OGTT (NDDG)  30 GDM, 25 KONTROL (24-28. HAFTA)  CRP ile 4 parametre arasında pozitif korelasyon var. Xiaohong L.Study on correlation between CRP and GDM.J of Nanjing Med Univ.2007.

30 YÜKSEK 1. TRİMESTİR HS-CRP DÜZEYLERİ 269 Gebeden 27 tanesinde GDM gelişmiş (%10) GDM’de hs-CRP anlamlı derecede yüksek 2.55 mg/l sensitivite %89 spesifisite %55 Maged AM:Comperative study between biomarkers for early prediction of gestational diabetes mellitus.The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine 2013.

31 KREATİNİN-ÜRİK ASİT VE ALBUMİN GDM (27)Normal gebe (242) P değeri SHBG (nmol/l)191.07±24.11210.75±28.210.001* Hs-CRP(mg/l)3.8±1.662.74±0.960.003* Uric acid (mg/dl) 3.43±0.613.29±0.690.336 Creatinine (mg/dl) 0.59±0.070.58±0.040.147 Albumin (g/dl)4.13±0.494.08±0.470.634 Maged AM.Comparative study between different biomarkers for early prediction of gestational diabetes mellitus.Maternal-Fetal&Neonatal Medicine 2013.

32 Hs-CRP ve SHBG /GDM 1.TRİMESTER BiomarkerCutoff değerSensitivite(%)Spesifisite(%) SHBG(nmol/L)211.585.237.1 Hs-CRP (mg/l)2.558955.3 CutoffSensitiviteSpesifisitePPVNPVOverall accuracy CRP+ SHBG 2.55mg/l 211.5nm/l 74.075.6225.3296.3275.46 Maged AM.Comparative study between different biomarkers for early prediction of gestational diabetes mellitus.Maternal-Fetal&Neonatal Medicine 2013.

33 GDM ÖNGÖRÜSÜNDE SOLUBLE (PRO) RENİN RESEPTÖR KONSANTRASYONU  WNT sinyalizasyonunda adaptör protein  Maternal kanda yüksekliği Preeklampsi  Kord kanında yüksekliği azalmış SGA riski  1 Trimesterde artmış s(P)RR konsantrasyonu sonradan GDM  Watanabe N.Association between soluble (pro) Renin Receptor Concentrationin cord blood and SGA birth:A cross sectional study.www.plosone.org

34 GDM ÖNGÖRÜSÜ/ soluble (pro) renin reseptör konsantrasyonu 1. Trimester  716 hasta /44 GDM (%6.1) / 672 normal (%93.9) S(p)RR (ng/ml)GDM Grup 1<25.8%4 Grup 225.8-30.2%2.8 Grup 330.2-34.2%7.2 Grup 4>34.2%10.6 Watanabe N.Prediction of gestational diabetes mellitus by soluble (pro)renin receptör during the first trimester.J Clin Endocrinol Metab 2013:98:2528-35.

35 VİSFATİN VE ADİPONEKTİN  İnsülin rezistansı ve βhücre disfonksiyonu  Adipöz doku lipid depolar  Adipositokinler salar  Obesite ve diabet patofizyolojisi bağlantılı  GDM ‘de adipositokin expresyon ve salımı farklıdır.

36 ADİPONEKTİN  AdipoQ insülin sensitizer  KC ve kasta glikoz ve lipid metabolizması  AdipoQ düşerse TAG artar HDL kolesterol azalır.  βhücre disfonksiyonu oluşur.  GDM=HİPOADİPONEKTİNEMİ

37 VİSFATİN  Pre βcell colony enhacing factor  Visseral adipöz dokudan salınır.  İnsülin reseptörüne bağlanır  Glikoz alımından sonra plazmada visfatin artar.  GDM = ARTMIŞ VİSFATİN

38 GRUP 1 (54) Normal gebelik AGA GRUP 2 (47) Normal gebelik LGA GRUP 3 (56) GDM AGA GRUP 4 (45) GDM LGA Mazaki T, Romero R.Visfatin in human pregnacy:maternal GDM VIS-À-VIS neonatal birthweight.J Perin Med.2009;37:3. 24-28 haftada 75 gram OGTT WHO (AKŞ 126- 2. SAAT 140) 37. Haftada tüm annelerden kan

39

40 1.Trimesterde Visfatin ve Adiponektin kombinasyonu ve GDM  100 GDM ve 300 Kontrol  75 gram OGTT (AKŞ<92 mg/dl)  1.trimesterde serum Visfatin artmış (1.34 Mom)  Serum Adiponektin azalmış (0.66 Mom)  1.trimesterde bu kombinasyonun GDM belirleme oranı %68 (%95 CI 58.3-76.3)  FPR %10 Fatima A, Nicolaides K.Maternal serum visfatin at 11-13 weeks of gestation in GDM.Clinical Chemistry, 2011.

41 GLİKOZİLE FİBRONEKTİN/GDM/1.TRİMESTER 5-13.Hafta 90 hasta sonradan GDM ve 92 normal gebe Glikozile fibronektin GDM için bağımsız bir faktör (p<0.01). Glikolize fibronektin 120 mg/L PPV %63 NPV %95 prevalans %12. SHBG, hs-CRP, Adiponektin ve HPL GDM ile ilişkili değil. Juha Rasenen.Glycosylated fibronectin as a first trimester biomarker for prediction of gestational diabetes.Obs & Gyn 2013:122:56-59.

42 t-PA  Endotel aktivasyonunu gösterir.  Hepatik yağ komponentini yansıtır.  Kilo kaybı t-PA seviyesini düşürür.  İnsülin rezistansı ile direkt ilişkilidir.

43 LOW HDL VE t-PA  124 GDM ve 248 KONTROL  Adipöz doku, karaciğer ve endotel  1.Trimester lipidler, hs-CRP, GGT  Adiponectin (yağ dokudan salınır Tip 2 DM)  E-Selektin (Diabeti belirleyen en güçlü adhezyon molekülü)  t-PA independent diabet belirleyici, insülin direnci Makrina S, Nicolaides K.First Trim. Prediction of GDM:Examining the potential of combining maternal charecteristics and laboratory measures.Diabetes 2010..

44 KONTROLGDMP değeri HDL KOLESTEROL (mmol/l) 1.68±0.361.55 ±0.380.002* LDL KOLESTEROL2.29 ±0.712.59 ±0.780.001* TRİGLİSERİT1.231.490.001* ADİPONEKTİN (µg/ml) 9.88 ±5.577.38 ±4.190.001* E-SELEKTİN (ng/ml) 31.3 0.03 GGT (U/l) 11.012.00.3 CRP(mg/L)3.215.770.001* t-PA5.32(4.23-6.58)6.41(5.19-8.27)0.001*

45 ÖZETLE  Hangi tarama yöntemini seçersek seçelim risk gruplarını daha erken belirleyelim ve tarayalım.  1.Trimesterde SHBG azalmış, hs-CRP artmış ise GDM!!!  Artmış Visfatin, azalmış Adiponektin GDM!!!!

46 TEŞEKKÜRLER


"GESTASYONEL DİABET ÖNGÖRÜSÜ VE YARARI Doç. Dr. Ebru Dikensoy Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Gaziantep Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları