Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemoroidal Hastalık Anatomi ve Tıbbi Tedavide Anahtar Kavramlar Prof. Dr. Selman Sökmen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal ve Pelvik Cerrahi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemoroidal Hastalık Anatomi ve Tıbbi Tedavide Anahtar Kavramlar Prof. Dr. Selman Sökmen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal ve Pelvik Cerrahi."— Sunum transkripti:

1 Hemoroidal Hastalık Anatomi ve Tıbbi Tedavide Anahtar Kavramlar Prof. Dr. Selman Sökmen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal ve Pelvik Cerrahi Birimi 2. Mart. 2015 Ege Cerrahi Derneği Toplantısı, Hilton Oteli, İzmir

2

3 ANATOMİYİ BİLMELİYİZ

4 Hemoroidal pleksuslar İç Hemoroidal Pleksus İç Hemoroidal Pleksus (korpus kavernosum hemoroidalis) Dış Hemoroidal Pleksus Dış Hemoroidal Pleksus 4 Treitz Ligamenti Parks ligamenti

5 Hemoroidal pleksuslar İç Hemoroidal Pleksus: İç Hemoroidal Pleksus: (korpus kavernosum hemoroidalis) anal kolumna içerisinde submukozada, anal kolumna içerisinde submukozada, 3 adet, 3 adet, v.rektalis superior-v.rektalis media v.rektalis superior-v.rektalis media Pasif inkontinansın önlenmesine katkıda bulunur. Pasif inkontinansın önlenmesine katkıda bulunur. Dış Hemoroidal Pleksus: Dış Hemoroidal Pleksus: subkutanözdür. subkutanözdür. V.rektalis inferior V.rektalis inferior Dış ve iç pleksuslar birbirleriyle bağlantılıdır. Dış ve iç pleksuslar birbirleriyle bağlantılıdır. 5 Treitz Ligamenti: damarlanmanın anatomik sınırda kalmasını ve iç pleksusun yerinde tutunmasını sağlar. Parks ligamenti

6 Anal verj Linea dentata Anorektal halka Fry&Kodner (1985) CIBA Hemoroidal Hastalık

7 Rektal prolapsus Rektal prolapsus Rektumun tam kat olarak anusten dışarı çıkmasıdır. Rektumun tam kat olarak anusten dışarı çıkmasıdır. Kadınlarda daha sık Kadınlarda daha sık Yaş ve obesiteye bağlı artar. Yaş ve obesiteye bağlı artar. Çok doğum yapanlarda daha sık görülür. Çok doğum yapanlarda daha sık görülür. 7

8 8 n.pudendus n.perinealis n.rektalis inferior n.dorsalis penis Lig.sakrotuberal e n.rektalis inferior n.perinealis anus skrotum Perineal bölge innervasyonu N.pudendus duyu dalları: n.perinealis n.rektalis inferior n.dorsalis penis Linea dentata’nın altındaki bölge dokunma, ısı ve ağrı duyusuna hassastır. Anal bölgedeki eksternal hemoroid, fissür, fistül ve abse gibi durumlar şiddetli ağrı oluşturur

9 9 m.levator ani koksiks m.transversus perinei superfisialis m.koksigeus

10 n.pudendus n.perinealis n.rektalis inferior Foramen infrapriforme ve Alcock kanalı’ndan geçer. Musküler dallar: levator ani, koksigeus ve sfinkter ani eksternus kasları Pudendal Pudendal sinir sinir m.koksigeus m.levator ani m.sfinkter ani eksternus

11 11 Kanalis Pudendalis («Alcock Kanalı») Lig.sakrotuberale Tuber iskiadikum n.perinealis n.pudendus a.pudenda interna v.pudenda interna m.levator ani koksik s m.sfinkter ani eksternus koksik s Lig.sakrotuberal e m.levator ani

12 ANAHTAR KAVRAMLAR-I LİFLİ GIDA İŞE YARIYOR: 12 ÖĞÜN SEBZE VE MEYVE (SEMPTOMLAR %50 HAFİFLİYOR-7 RANDOMİZE ÇALIŞMANIN SİS. ANALİZİ, ALONSO-COELLO P, AJG 2006) LİFLİ GIDA İŞE YARIYOR: 12 ÖĞÜN SEBZE VE MEYVE (SEMPTOMLAR %50 HAFİFLİYOR-7 RANDOMİZE ÇALIŞMANIN SİS. ANALİZİ, ALONSO-COELLO P, AJG 2006) MİNNESOTA TECRÜBESİ: 21.000 HASTA, %45’İ TIBBİ TDV, %45’İ LASTİK BAND, %10 CERRAHİ (BLEDAY R, DCR1992) MİNNESOTA TECRÜBESİ: 21.000 HASTA, %45’İ TIBBİ TDV, %45’İ LASTİK BAND, %10 CERRAHİ (BLEDAY R, DCR1992) KIRMIZI BAYRAK: PH, CROHN, GEBELİK, XRT, İMMUNOSUPP, KANAMA DİYATEZİ, YAŞAM BEKLENTİSİ KISA… KIRMIZI BAYRAK: PH, CROHN, GEBELİK, XRT, İMMUNOSUPP, KANAMA DİYATEZİ, YAŞAM BEKLENTİSİ KISA… CERRAH İÇİN: NE KADAR BÜYÜK?! CERRAH İÇİN: NE KADAR BÜYÜK?! HASTA İÇİN: NE KADAR KÖTÜ?! HASTA İÇİN: NE KADAR KÖTÜ?!

13 Perera N, Liolitsa D, Iype S et al. Phlebotonics for haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Cochrane Değerlendirmesi - Hemoroid Tedavisinde Medikal Tedavi

14 MPFF etkinliğine odaklanan 15 çalışma ile hemoroidal hastalıkta en fazla kanıta sahip ilaç Perera N, Liolitsa D, Iype S et al. Phlebotonics for haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8.

15 MPFF Hemoroidal Hastalığın semptomlarında daha fazla ve uzun süreli azalma sağlar Perera N, Liolitsa D, Iype S et al. Phlebotonics for haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8.

16 MPFF, da mar duvarı üzerine etkili tek venoaktif ajan Nicolaides A, Kakkos S, Eklof B, Perrin M, Nelzen O, Neglen P, et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines according to scientific evidence. Int Angiol. 2014:33(2):126-39

17 Venoaktif ajanların güncel uluslararası tedavi kılavuzu IndicationVenoactive drugRecommendationCode Relief of symptoms in C0s to C4s patients MPFF (Daflon 500) Non micronized diosmins Rutins (Venoruton) Calcium dob. (Doxium) Horse chestnut Ruscus extracts Strong Weak 1B 2C 2B Healing of primary ulcer, as an adjunct to compressive and/or operative treatment (Coleridge Smith, 2009) MPFF (Daflon 500) Strong1B International Angiology, April 2014. Nicolaides A, Kakkos S, Eklof B, Perrin M, Nelzen O, Neglen P, et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs. Guidelines according to scientific evidence. Int Angiol. 2014:33(2):126-39

18 SemptomlarII. EVREIII.EVREIV.EVRE Kanama n(%)%100%89,9%80 Ağrı n(%)%100%72,2%60 Prolapsus n(%)%100%27,8%20 MPFF Post-operatif dönemde evreden bağımsız hızla iyileşme sağlar Astashov V, Timchenko D. Benefits of micronized purified flavonoid fraction in the reduction of symptoms after operation for hemorrhoidal disease. Phlebolymphology. 2014;21(2):95-99.

19 MPFF hemoroidektomi sonrası hastanede yatış süresini azaltır MPFF post-operatif semptomları azaltır. MPFF post-operatif semptomları azaltır. 7. günün sonunda %40 daha az defekasyon ağrısı görülür. 7. günün sonunda %40 daha az defekasyon ağrısı görülür. Operasyon sonrası hastanede yatışı 16% azaltır. Operasyon sonrası hastanede yatışı 16% azaltır. Ma-Mu- Ti-jiang A ba-bai-ke-re et al. How we can improve patients comfort after Milligan – Morgan open hemorrhoidectomy: World J Gastro 2011;17 (11):1448-1456

20 Hemoroidektomi Tipleri Hemoroidektomi Tipleri Excision with High Ligation (Salmon) Excision with High Ligation (Salmon) Excision with Low Ligation (Miles, Milligan, and Morgan) Excision with Low Ligation (Miles, Milligan, and Morgan) Excision with Primary Suture (Mitchell, Ferguson) Excision with Primary Suture (Mitchell, Ferguson) Submucosal Excision (Parks) Submucosal Excision (Parks) Excision with Clamp and Cautery (Cusack, Farquharson) Excision with Clamp and Cautery (Cusack, Farquharson) Cryosurgery (Lewis) Cryosurgery (Lewis) Radical Hemorrhoidectomy (Whitehead) Radical Hemorrhoidectomy (Whitehead) Stapled (“hemorrhoidectomy”) hemorrhoidopexy Stapled (“hemorrhoidectomy”) hemorrhoidopexy

21 Hemoroidektomi sonrası Komplikasyonlar-I Hemoroidektomi sonrası Komplikasyonlar-I Ağrı Ağrı Hemoraji Hemoraji Fissür Fissür İyileşmeyen yara İyileşmeyen yara Anal ülser Anal ülser Sfinkter hasarı Sfinkter hasarı Üriner retansiyon Üriner retansiyon Üriner enfeksiyon Üriner enfeksiyon Rektal abse Rektal abse

22 Hemorrhoidektomi sonrası Komplikasyonlar-II Hemorrhoidektomi sonrası Komplikasyonlar-II Deri Ekleri Deri Ekleri Anal Stenoz Anal Stenoz Mukozal Prolaps Mukozal Prolaps Fekal Kirlenme Fekal Kirlenme İnkontinans İnkontinans Pruritus Ani Pruritus Ani Fistül Fistül Fekal Pekişme Fekal Pekişme Reküran Hemoroidler Reküran Hemoroidler

23 ANAHTAR KAVRAMLAR-II İSTENMEDEN AŞIRI EKSİZYONDAN KAÇINILMALI: EKSİZE EDİLECEK PAKELER ARASI 1-1.5CM ANODERM BIRAKILMALI İSTENMEDEN AŞIRI EKSİZYONDAN KAÇINILMALI: EKSİZE EDİLECEK PAKELER ARASI 1-1.5CM ANODERM BIRAKILMALI PEROP. KANAMA RİSKİNİ AZALT PEROP. KANAMA RİSKİNİ AZALT SFİNKTER HASARINI ÖNLE SFİNKTER HASARINI ÖNLE OPTİMAL ANALJEZİ OPTİMAL ANALJEZİ ERKEN KANAMA ZAMANINDA TANINMALI!: “KAPALI BİR ANÜS VARLIĞINDA KOLON- REKTUM TÜM VÜCUT KANINI DEPOLAYABİLİR”! ERKEN KANAMA ZAMANINDA TANINMALI!: “KAPALI BİR ANÜS VARLIĞINDA KOLON- REKTUM TÜM VÜCUT KANINI DEPOLAYABİLİR”!

24 ANAHTAR KAVRAMLAR-III CERRAHLAR BİR HASTALIK İÇİN AMELİYAT ÖNERMEYİ ZAMAN İÇİNDE ÖĞRENİRLER… TEKNİK KOMPLİKASYONLAR HASTANIN YAŞAM KALİTESİNDE KALICI OLUMSUZ ETKİYE SEBEP OLACAKTIR O HALDE, DEĞİŞİK İŞLEMLERİN TEKNİK İNCELİKLERİ BİLİNMELİ, HASTAYA ONA GÖRE ÖNERİLMELİ VE İŞLEME-SPESİFİK KOMPLİKASYONLAR TEDAVİ EDİLMELİ


"Hemoroidal Hastalık Anatomi ve Tıbbi Tedavide Anahtar Kavramlar Prof. Dr. Selman Sökmen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal ve Pelvik Cerrahi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları