Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYEDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM. DÜŞÜNME ZAMANI Türklerde çocuk yetiştirme ile ilgili anlayış sizce nasıldır? Türk toplumunda çocuk yetiştirme ve okul öncesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYEDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM. DÜŞÜNME ZAMANI Türklerde çocuk yetiştirme ile ilgili anlayış sizce nasıldır? Türk toplumunda çocuk yetiştirme ve okul öncesi."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYEDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

2 DÜŞÜNME ZAMANI Türklerde çocuk yetiştirme ile ilgili anlayış sizce nasıldır? Türk toplumunda çocuk yetiştirme ve okul öncesi eğitimi nasıl başlamıştır? Okul öncesi eğitimine Türklerin katkıları neler olmuştur?

3 1) Cumhuriyet öncesi dönem 2) Cumhuriyet dönemi

4 CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM Türk Eğitim Sistemi İçinde Çocuk Üzerine İlk Görüşler Farabi (870-950) Çocukta zihnin deneyler yoluyla gelişeceğini ve eğitimde kolaydan zora zora gidilmesi ilkesini savunmuş ve beş duyunun önemini vurgulamıştır. İbni Sina (980-1037) Çocuk eğitimine erken yaşlarda başlanmasını, anne sütünün gerekliliğini ve çevre şartları ve temizliğin önemini savunmuştur.

5 Türk Eğitim Sistemi İçinde Çocuk Üzerine İlk Görüşler Gazali (1058-1111) Çocuğun kalbini “her nakşı kabule uygun boş ve sade bir cevher parçası” olarak tanımlamıştır. Gazan Mahmut Han (1271-1304) Kimsesiz ve suçlu çocuklar için kurumlar açmıştır.

6 Cumhuriyet öncesi dönem Osmanlı döneminde çocuk eğitimi üzerine yapılan çalışmalar Azınlık okulları Sıbyan okulları (kuran okuma, hesap yapma ve yazı öğreten okullardır). Islahaneler ve Darüleytalar (Savaşta ailelerini kaybeden çocukların barındığı kurumlardır).

7 Cumhuriyet öncesi dönem Özel ana mektepleri 20. yy da İstanbul da ve diğer illerde açılmışlardır. Pestalozzi, Frobel ve Montessori’in eğitim felsefesinden esinlenmişlerdir. 1913’te anaokulu eğitimi alanında yasal düzenlemeler yapılmış ve 1915’te Ana Mektepleri Nizamnamesi hazırlanmıştır.

8 Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte 80 anaokulunda 5.580 çocuk ve 136 öğretmenin mevcut olduğu bilinmektedir. 1925 ve 1930 tarihlerinde yapılan yasal düzenlemelerle anaokulları kapatılmıştır. 1932’de İstanbul belediyesi tarafından bir çocuk yuvası açılmıştır. 1953’te V. M.E. Şurasında okul öncesi eğitimi kurumlarının yeniden açılması gündeme gelmiştir.

9 Cumhuriyet Dönemi 1961 yılında yürürlüğe giren “222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu”nunda okul öncesi eğitim kurumlarına, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitildiği ve isteğe bağlı bir ilköğretim kurumu olarak yer verilmesinden sonra, okul öncesi eğitimi ile ilgili çalışmalara hız verilmiştir. 1962’de Anaokulları ve anasınıfları yönetmeliği yayınlanmıştır.

10 Cumhuriyet Dönemi 1961-1962 öğretim yılında anasınıfları tekrar açılmıştır. 1968-1972 yıllarını kapsayan dönemde bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıfları kurulmasına başlanmıştır. Bundan sonraki dönemlerde okul öncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması Hükümet programlarında, Kalkınma plânlarında, eğitim komisyonlarında ve Millî Eğitim Şûralarında ele alınmıştır.

11 Cumhuriyet Dönemi 1973 yılında yürürlüğe giren “1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu”nda Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı içinde, okul öncesi eğitime, örgün eğitim sistemi içinde yer verilmiştir. Okul öncesi eğitime verilen önem nedeniyle 1992 yılında 3797 Sayılı Kanunla Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Şehirleşme ve sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde, işçi sayısı fazlan olan işyerlerinde ve fiziki şartları elverişli ilköğretim kurumlarında anaokulları açılmaya başlanmıştır.

12 Cumhuriyet Dönemi YILLAROKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ÇOCUK SAYISI KURUM SAYISIANAOKULU S.ÖĞRETMEN S. 1923-1924801365.880 1940-194151601.690 1950-195152711.760 1960-1961641042.730 1970-1971413674310.714 1980-19812.007122.87443.545 1990-19913.625276.624113.388

13 OKULÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL / SINIF, ÖĞRENCİ ve ÖĞRETMEN SAYISI ( 2004 - 2005 Öğretim Yılı ) EĞİTİM KURUMU OKUL / SINIF SAYISI ÖĞRENCİ SAYISÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM ERKEKKIZ TOPLAM ERKEKKADIN OKULÖNCESİ EĞİTİMİ TOPLAMI16.016434.771226.965207.80622.0301.18020.850 ANAOKULU ve ANASINIFI TOPLAMI (Resmî+Özel)14.411392.603204.836187.76716.78474016.044 ANAOKULLARI TOPLAMI (Resmî+Özel)86560.48131.95628.5253.4091543.255 BAĞIMSIZ ANAOKULLARI (Resmî)53949.11025.94623.1642.4281432.285 BAĞIMSIZ ANAOKULLARI (Özel)32611.3716.0105.36198111970 TÜRK32111.3535.9995.35497511964 AZINLIK5181176 6 YABANCI0 0 ULUSLAR ARASI00 0 ANASINIFLARI TOPLAMI (Resmî+Özel)13.546332.122172.880159.24213.37558612.789 ANASINIFLARI (Resmî)13.305325.524169.358156.16612.91957112.348 İLKÖĞRETİM GEN.MÜD.BAĞLI OKUL.BÜNYESİNDE ANASINIFI 12.793313.335163.050150.28510.1654319.734 ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜD. BAĞLI OKUL. BÜN. ANASINIFI 3775137437740436

14 Cumhuriyet Dönemi Öğretmen yetiştirme Kız meslek liselerinde anaokulu öğretmeni yetiştirmek için bölümler açılır. Kız teknik yüksek öğretmen okulu ve kız sanat eğitimi yüksek öğretmen okullarında okul öncesi öğretmeni yetiştirilen bölümler açılmıştır. 1973’te çıkan bir yasa ile tüm öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri zorunlu hale gelmiş. 1980 de YÖK yasası ile bir çok üniversite okul öncesi öğretmenliği bölümü açmıştır. 1992’de MEB’e bağlı Okul Öncesi genel müdürlüğü Kurulmuştur.

15 Türkiye’de günümüzde Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmen açığı 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ülke genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarında 9.079 kadrosuz usta öğretici görevlendirilecek olup, görevlendirme ile ilgili Esaslar 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmiş, ayni zamanda Bakanlığımızın www.meb.gov.tr, Genel Müdürlüğümüzün de WEB sayfasındaki Haberler kısmında yayımlanmıştırwww.meb.gov.tr 3 Mart 2005

16 Türkiye’de günümüzde Erken Çocukluk Eğitimi Okullaşma Oranı % 12 oranında okullaşma gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür.

17 Türkiye’de günümüzde Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Programları 2002 Programı ve sorunları

18 Düşünme zamanı Okul öncesi eğitimini tarihsel acıdan değerlendiriniz. Öğretmen olarak genel sorunları çözmek için ne gibi yollar izlenmelidir?


"TÜRKİYEDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM. DÜŞÜNME ZAMANI Türklerde çocuk yetiştirme ile ilgili anlayış sizce nasıldır? Türk toplumunda çocuk yetiştirme ve okul öncesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları