Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS PROJESİ (hayatboyu ögrenme programi) “LLP” MUĞLA TURGUT REİS LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS PROJESİ (hayatboyu ögrenme programi) “LLP” MUĞLA TURGUT REİS LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 COMENIUS PROJESİ (hayatboyu ögrenme programi) “LLP” MUĞLA TURGUT REİS LİSESİ

2 “ ŞİDDET ÖNEMLİ ANLAMLAR TAŞIR, ÇOCUKLAR İSE BİZİM İÇİN ERTELENMEYECEK KADAR ÖNEMLİDİR ” Proje sürdürümü : 30 / agustos / 2008 31 / temmuz / 2010 PROJE SLOGANIMIZ :

3 PROJE KONUSU OKULLARDA ŞİDDETİN NEDENLERİ VE ŞİDDETİN ENGELLENMESİ

4 Proje Grubu: Bayram GÜNER Okul Müdürü Ayhan IÇÖZ TDE Öğrt. Aygün GÖLCÜK TDE Öğrt. S.Özlem GÖKKUS Felsefe Öğrt. Müjde AKGÜN Coğ. Öğrt. Sanlı Deniz YILDIZ Ingılızce Ö ğrt.

5 Proje ortaklarimiz BELÇİKA FİNLANDİYA İSPANYA TÜRKİYE

6 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI 2008 YILI BASVURU SONUÇLARI Hayatboyu Öğrenme (LLP) / Comenıus Programı kapsamında 2008 Teklif Çağrı döneminde sunulan Comenıus Okul Ortaklıkları başvurularının değerlendirme sürecinde 798 adet Okul Ortaklığı başvurusundan, 389 adet Okul Ortaklığı başvurusu kabul edilmiştir. Muğla ilinden “The Prevention and handling of Aggression on School” proje adıyla MUĞLA TURGUT REİS LİSESİ, “Open Borders,Open Team” proje adıyla FETHİYE ANADOLU OTELCİLİK ve TURİZM MESLEK LİSESİ’ nin projeleri kabul edilmiştir.

7 PROJE HAREKETLİLİKLERİ BELÇİKA 8-13 Ekim 2008 FİNLANDİYA 23-28 Şubat 2009 İSPANYA 10-15 Mayıs 2009 TÜRKİYE 1-7 Kasım 2009 İSPANYA 9-14 Mart -2010 BELÇİKA 8-14 Mayıs 2010

8 PROJE VARIMLARI Farklı ülkelerin sosyal yaşamlarında çocuklara ve gençlere sunulan her türlü uyarıcıya karşı savunma mekanizmalarını geliştirmek. Farklı ülkelerin çocuklarını ve gençlerini ortak noktalarda “ben kimim?” demelerini sağlamak. Şiddetin ortak paydalarını belirleyip ortak çözümler üretmek. “Ortak insanlık değerlerini” bulup çıkarmak. Şiddetin karşıtı “BARIŞ”ı elbirliğiyle yakalamak. Çatışmalar sürerken okullarda çocuklara, koruma ve güven verici günlük yaşam sunabilme. Şiddetin olmadığı bir dünya yaratmak.

9 PROJENİN DÖNÜTÜ : “Bir seçim yapmak zorundayız:….Çocukları, ya dünyanın her yerindeki şiddet ve çatışmaları sürdürecek biçimde EĞİTECEĞİZ ya da onlara, bundan daha iyisini öğrenebilecekleri güvenli ve olumlu çevre sunacağız ki bunun adı E Ğ İ T İ M olsun!...”

10 BELÇİKA Çalışmalar ve Kültür Gezileri 08-13 EKİM 2008

11 Saint-Ferdinand High-School Lumnen/Belçika

12

13

14 İngilizce dersi

15 BELÇİKA TOPLANTISINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Belçika’daki toplantı bir tanışma toplantısıydı. Toplantıya İspanya’dan 3,Finlandiya’dan 2, Belçika’dan 4,Türkiye’den 6 eğitimci katıldı. Ülkeler kendi eğitim sistemleri ve okullarıyla ilgili konularda hazırlanan çalışmaları sundular. Web sitesinin oluşturulması için ülkeler bazında yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı. Finlandiya toplantısına kadar yapılacak çalışmalar hakkında ön bilgilendirme yapıldı.

16 2.HAREKETLİLİK FİNLANDİYA 23 ŞUBAT-1 MART 2009

17

18

19

20

21 Finlandiya Toplantısında Yapılan Çalışmalar -Ülkelerin okullara öğrenci kayıt sistemleri ile ilgili bilgiler sunuldu. Öğrencilerin okula alımı sırasında ideal kayıt sisteminin nasıl olması gerektiği tartışıldı. Ülkelerin farklı kayıt sistemlerini nasıl bir araya getirebileceğimiz tartışıldı. Öğrencilerin şiddet içeren davranışlarının önlenmesinde öğrenciyi önceden tanımanın önemi üzerinde duruldu.

22 3. HAREKETLİLİK İSPANYA ( 11-17 MAYIS 2009 )

23 İspanya ToplantısındaYapılan Çalışmalar Ülkeler bazında sınıf ve okul ortamında ö ğ rencilerde görülen davranı ş bozukluklarının tespiti ile ilgili sunumlar yapıldı. Ailenin okul kurallarını bilmesinin ö ğ renci üzerindeki olumlu etkisi üzerinde duruldu. Sınıflarda görülen agresif davranı ş ların önlenmesi ile ilgili ortak fikirler üretildi. Web sayfasının geli ş tirilmesi çalı ş ması yapıldı.

24

25

26

27

28

29 TÜRKİYE PROJENİN 4. HAREKETLİLİĞİ İÇİN BELÇİKA, İSPANYA VE FİNLANDİYA’DAN GELEN EĞİTİMCİLER PROJE ORTAĞI OLAN MUĞLA TURGUT REİS LİSESİ ÖĞRETMENLERİ 02-07 KASIM 2009 TARİHLERİ ARASINDA MUĞLA’DA ÇALIŞMALARINI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPTI.

30

31

32

33

34 TÜRKİYE TOPLANTISINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Belçika,Finlandiya ve İ spanya’da yapılan çalı ş maların toplu bir de ğ erlendirmesi yapılarak bundan sonraki çalı ş malar için bir yol haritası belirlendi. İ deal okul modeli için İ spanya ile Türkiye,Finlandiya ile Belçika iki ayrı grup olu ş turarak beyin fırtınası çalı ş ması gerçekle ş tirdi. 9-14 Aralık 2009 tarihleri arasında her ülkenin kendisinin belirleyece ğ i bir günde ‘ Şİ DDETE HAYIR GÜNÜ,düzenlenmesi planlandı. Projenin Web sayfası gözden geçirilerek eksikler belirlendi ve eksikler tamamlandı.


"COMENIUS PROJESİ (hayatboyu ögrenme programi) “LLP” MUĞLA TURGUT REİS LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları