Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel… 18 Mart 2013 Salı

2 Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısına Hoş Geldiniz
18 Mart 2013 Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısına Hoş Geldiniz SELMA GENÇEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRÜ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

3 Mevlana Değişim Programı
Hiçbir coğrafi sınır gözetmeden Tüm Dünyadaki Diploma Denkliği olan yükseköğretim kurumlarını ile Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programdır. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

4 Mevlana Değişim Programının Amacı
Yükseköğretim Kurumlarını uluslararasılaşmak Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, akademik kapasitelerini artırmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak, Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

5 Diğer Programlardan Farkı
Yükseköğretimin Kurumlarının uluslararasılaşması markalaştırması Yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenciler ve öğretim elemanları dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma verme fırsatını sunmak Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok Karşılıksız burs imkânı Mevlana Değişim Programı katılımcıları önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

6 Mevlana Değişim Programı öğrencileri;
Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen, Değişime açık Donanımlı ve kendine güvenen, Rekabet duygusu güçlü, Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

7 Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülecektir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, değişim sürecini ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak başlatır. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

8 Mevlana Değişim Protokolü
Tanınma Talep Dilekçesi Protokol yapılması planlanan yurt dışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Mevlana Değişim Programı -Denklik Birimi Değişim protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü Sonuç Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

9 Mevlana Değişim Programı Protokolü
Sonuç olumlu ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu, Mevlana Protokolü yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecini başlatabilir. Sonuç olumsuz ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu Mevlana Değişim Protokolü yapamaz, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilemez. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

10 Mevlana Değişim Programı Protokolü
Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile Protokol imzalanmadan değişim yapılamaz Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır. Aslı, imzacı kurumda kalır. Nüshası YÖK’e gönderilir. Ek Protokol yapılabilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının Protokol ve Programa ilişkin sorumlulukları belirlenir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

11 Mevlana -Erasmus Değişim Programı
Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerdeki (33 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla akademik yılı için protokol yapılamaz. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

12 Değişim Programı Başvuru Süreci
Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder . Kontenjanları belirtirler. Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

13 Değişim Programı Takvimi
akademik yılı öğrenci değişimi Programa Başvuru Tarihi 15-30 Nisan Üniversiteler Tarafından Başvuruların Değerlendirilmesi ve YÖK’e İletilmesi 15 Mayıs Nihai Rapor 15 Eylül Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

14 Öğrenci Değişimi Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Ön lisans, (2. sınıflar) Lisans, (2,3,4 sınıflar) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar) Katılabilir Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

15 Öğrenci Değişim Şartları
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00 Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı Mevlana Değişim Notu= %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

16 Öğretim Elemanı Değişimi
Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar) Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler. Araştırma Görevlileri Yüksek Lisans, Doktora öğrenci olarak faydalanabilirler Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

17 Öğretim Elemanı Değişim Şartları
Yönetmelikte özel bir şart yok. Dil düzeyi Programa daha önceden katılmamış olmak Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

18 1 Eğitim-öğretim yılını aşamaz
Değişim Süreleri Öğrenci En az 1, En fazla 2 yarıyıl 1 Eğitim-öğretim yılını aşamaz Öğretim Elemanı En az 1 hafta En fazla 3 ay Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

19 Değişim Başvuru Süreci
Öğrencilerimiz ve Öğretim Elemanlarımız Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisi web sayfasında yer alan formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

20 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı koordinatörü tarafından imzalanır.  Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.   Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

21 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
Gönderen yükseköğretim Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokolünü imzalar ve bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

22 Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

23 Öğrenim Giderleri Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.    Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

24 Değişim İçin Gerekli Belgeler
Öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formu Üniversite Başvuru Formu Öğrenim Protokolü Kabul Belgesi Yükümlülük Sözleşmesi Öğrenci Beyannamesi Öğrenci Bilgi Formu Katılım Belgesi Nihai Rapor Öğretim Elemanları Hareketlilik Programı Katılım Belgesi Nihai Rapor Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

25 Burslar Öğrenciler ile ilgili hususlar
Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

26 Burslar Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

27 Öğretim Elemanları Öğretim elemanları ile ilgili hususlar:
Öğretim elemanları ile ilgili hususlar: Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

28 Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler
sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler, 2- Ek ders ücreti ödemeleri, olmak üzere iki harcama kalemi bulunmaktadır. Ek ders ücreti ödemesi Usul ve esasların Öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kenar başlıklı 8inci maddesi “Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.”hükmü uyarınca yürütme kurulu tarafından belirlenen ücretler 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

29 Tıp Fakültesi İntörn Öğrencilerine Yapılacak Ödemeler
Mevlana Değişim Programına katılan intörnlerin Mevlana burs ödemesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6ncı maddesi 2nci fıkrası uyarınca yapılır. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

30 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
YÖK Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı Sunumunda Sayın YÖK Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK ‘ün sunumundan yararlanılmıştır. https://mevlana.yok.gov.tr Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

31 Mevlana D eğişim Programı Kurum Koordinatörlüğü
Farabi Koordinatörlüğü

32 Tel: 0 246 211 1962 -63-64 Faks: 0 246 211 1801 mevlana@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ? Tel: Faks: Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü

33 ? Sorular & Cevaplar 18 Mart 2013 Salı


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları