Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakara Sûresi: 135-136 Kur’ân Buluşmaları: 53 ÜMİT ŞİMŞEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakara Sûresi: 135-136 Kur’ân Buluşmaları: 53 ÜMİT ŞİMŞEK."— Sunum transkripti:

1 Bakara Sûresi: Kur’ân Buluşmaları: 53 ÜMİT ŞİMŞEK

2 Bakara: 135   وَقَالُوا كُونُوا هُوداً اَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُواۜ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰه۪يمَ حَن۪يفاًۜ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ      Bir de “Yahudi veya Hıristiyan olun da doğru yolu bulun” dediler. De ki: Doğrusu, biz hanîf olarak İbrahim’in dini üzereyiz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

3 Bakara: 135 «Yahudi veya Hıristiyan olun»
Yahudiler dedi ki: “Hıristiyanların dayandığı birşey yok.” Hıristiyanlar da dedi ki: “Yahudilerin dayandığı birşey yok.” Bakara, 2:113 Kendilerine kitap verilenlere her türlü delili getirsen, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Sana gelen ilimden sonra sen onların heveslerine uyacak olursan, işte o zaman zalimlerden olursun. Bakara, 2:145

4 Bakara: 135 | Hanîf Hanîf | حنف – حنيف = حنفاء
meyletmek, yönelmek «Küfür ve şirkten müteberrî, hakka ve tevhide müteveccih» Elmalılı «Hanîf olarak İbrahim’in dini» Müştereklik iddiasını peşin olarak red

5 Bakara: 135 | Hanîf HANÎF Bakara, 2:135; Âl-i İmrân, 3:67, 95; Nisâ. 4:125; En’âm, 6:79, 161; Yunus, 10:105; Nahl, 16:120,123; Rum, 30:30 HUNEFÂ Hac, 22:31; Beyyine, 98:5 8 âyette Hz. İbrahim (a.s.) ile birlikte

6 Bakara: 135 | Hanîf Hanîf olarak yüzünü hak dine çevir — o fıtrat dinine ki, insanları Allah onun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışında değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur; lâkin insanların çoğu bilmiyor. Rum, 30:30 Ben bütün kullarımı hanîfler olarak yarattım. Sonra şeytanlar gelip onları dinlerinden uzaklaştırdılar, Benim helâl kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar ve hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri Bana ortak koşmalarını emrettilen. Müslim, Cennet: 63

7 Bakara: 135 | Hanîf … Putperestlik pisliğinden ve yalan sözden kaçının. Hiçbir şeyi Ona ortak koşmadan hanîf olarak Allah’a yönelen kimseler olun. Allah’a ortak koşan kimse sanki gökten düşmüş de kuşlar onu kapıp parçalamış, yahut rüzgâr onu ıssız bir yere savurmuştur. Hac, 22:30-31

8 Bakara: 135 | Hanîf De ki: Ey insanlar! Eğer benim dinimden bir kuşkunuz varsa, ben sizin Allah’tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem; ancak sizin canınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. Zira ben mü’minlerden olmakla emrolundum. Bana şunlar da emredildi: Hanîf olarak yüzünü dosdoğru hak dine çevir; sakın müşriklerden olma. Allah’tan başka sana yarar veya zarar veremeyen şeylere yalvarma. Bunu yapacak olursan hiç şüphesiz zalimlerden olursun. Yunus, 10:

9 Bakara: 135 | Hanîf Allah katında en sevimli din, haniflik ve müsamaha dinidir. Buharî, İman: 29 (Bab başlığı); Müsned, 1:236 Ben ne Yahudilikle, ne de Hıristiyanlıkla gönderilmedim; ben haniflik ve müsamaha diniyle gönderildim. Müsned, 5:266 Müsamaha: yükümlülükler konusunda kolaylık göstermek, yumuşak davranış

10 Bakara: 136   قُولُٓوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَٓا اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَٓا اُو۫تِيَ مُوسٰى وَع۪يسٰى وَمَٓا اُو۫تِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْۘ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ      Siz şöyle deyin: Biz Allah’a da, bize indirilene de; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene de; Musa’ya ve İsa’ya verilene de; Rablerinden bütün peygamberlere verilene de iman ettik. Biz onların hiçbirini ayrı tutmayız. Biz ancak Allah’a teslim olmuşuz Müslümanlarız.

11 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti; mü’minler de iman ettiler. Onlardan herbiri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Allah’ın elçilerini birbirinden ayırt etmeyiz. Onlar “İşittik ve itaat ettik,” dediler. “Senden bizi bağışlamanı dileriz, ey Rabbimiz; dönüşümüz Sanadır.” Bakara, 2:285

12 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, “Kimine inanır, kimini reddederiz” diyerek Allah ile peygamberlerinin arasını ayıran ve böyle bir orta yol bulmak isteyenlere gelince: Öyleleri kelimenin tam anlamıyla gerçek kâfirlerin tâ kendisidir. Biz ise o kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah’a ve peygamberlerine hiçbirini ayırt etmeksizin iman edenlere ise Allah ödüllerini verecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Nisâ, 4:

13 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizin mertebesini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin her işi hikmetle yapan, herşeyi hakkıyla bilendir. Ona İshak ile Yakub’u ihsan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce Biz Nuh’a ve onun neslinden Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da hidayet vermiştik. İyilik yapan ve iyi kulluk edenleri Biz işte böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas’a da hidayet verdik. Onların hepsi iyi ve hayırlı kimselerdendi. . / ..

14 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
. / .. İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’a da hidayet verdik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık. Onların atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden de bir kısmını seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik. Bu Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar Allah’a ortak koşmuş olsaydı, bütün yaptıkları boşa çıkardı.

15 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
. / .. Onlar, kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Şu müşrikler onları inkâr etseler de, Biz zaten kitabı, hüküm ve peygamberliği, onları inkâr etmeyen bir topluluğa emanet etmişizdir. Onlar, Allah’ın hidayet verdiği kimselerdir; sen de onların yolundan yürü. De ki: Tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu Kur’ân, bütün çağlara ve bütün milletlere bir öğüttür. En’âm, 6:83-90

16 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
Rabbinin, kulu Zekeriya’ya rahmetinin yâdıdır. Meryem, 19:2 Kitapta Meryem’i de an. Hani o ailesinden ayrılmış ve doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem, 19:16 Kitapta İbrahim’i de an. O, özü sözü doğru bir peygamberdi. Meryem, 19:41

17 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
Kitapta Musa’yı da an. O da ihlâsa erdirilmiş bir kul, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdi. Meryem, 19:51 Kitapta İdris’i de an. O da özü sözü doğru bir peygamberdi. Meryem, 19:56 Sen onların söylediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud’u hatırla. O, Allah’a yönelmiş bir kimseydi. Sâd, 38:17

18 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere iman
Kulumuz Eyyub’u da an ki, “Yorgunluk ve acı yüzünden Şeytan bana sıkıntı verdi” diye Rabbine dua etmişti. Sâd, 38:41 Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an. Sâd, 38:45 İsmail, Elyesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların hepsi de hayırlı kimselerdendi. Sâd, 38:48

19 Bakara: 136 | Bütün peygamberlere ve bütün kitaplara iman
Siz Kitabın bütününe iman edersiniz. Âl-i İmrân, 3:119 «Biz Allah’a da, bize indirilene de; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene de; Musa’ya ve İsa’ya verilene de; Rablerinden bütün peygamberlere verilene de iman ettik.» Bütün peygamberlere ve bütün kitaplara iman İslâm’ın kuşatıcılığı / İslâm dairesi haricinde kalan bir şey yok

20 Bakara: 136 | Peygamberlerin üstünlüğü
İşte bu peygamberlere Biz birbirinden farklı üstünlükler verdik. Onlardan kimiyle Allah bizzat konuştu; bazılarını da derece derece yükseltti. Meryem oğlu İsa’ya ise apaçık deliller verdik ve onu Ruhu’l-Kudüs ile güçlendirdik. … Bakara, 2:253 Göklerde ve yerde kim varsa, Rabbin onların hepsini pek iyi bilir. Peygamberlerden kimini Biz diğerlerinden üstün kıldık; Davud’a da Zebur’u verdik. İsrâ, 17:55

21 Bakara: 136 | Peygamberlerin üstünlüğü
Hamd bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah’ın herşeye gücü yeter. Fâtır, 35:1 Azim ve sebat sahibi (Ülü’l-azm) peygamberler nasıl sabrettiyse, sen de sabret; onlar için acele etme. Ahkaf, 46:35 Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık — senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan, Meryem oğlu İsa’dan. Onların hepsinden sağlam bir söz aldık. Ahzâb, 33:7

22 Bakara: 136 | Peygamberlerin üstünlüğü
Allah Nuh’a emrettiği şeyi sizin için de dinin hükümleri cümlesinden yasalaştırdı. Aynı şeyi, “Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye, sana da vahyettik; İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya da emrettik. Fakat senin kendilerini davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi. Allah ise ona [senin çağırdığın dine] dilediği kimseyi seçer ve kendisine yönelenleri doğru yola iletir. Şûrâ, 42:13

23 Bakara: 136 | Peygamberlerin özellikleri
Peygamber sayısı: 124 bin Resul sayısı: 315 İlk peygamber: Âdem (a.s.) Müsned, 5: Kur’ân’da adı geçen peygamberler: 25 (Zülkarneyn ile Lokman’ın durumu meçhul)

24 Bakara: 136 | Peygamberlerin özellikleri
Beşeriyet Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekten alıkoyan şey de “Allah bir beşeri mi elçi olarak gönderdi?” demelerinden başka birşey değildir. De ki: Yeryüzünün sakinleri olarak orada melekler dolaşsaydı, o zaman Biz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik. İsrâ, 17:94-95

25 Bakara: 136 | Peygamberlerin özellikleri
Lisan Biz herbir peygamberi, onlara dinlerini açıklasın diye, kendi milletinin lisanıyla gönderdik. İbrahim, 14:4 Erkek olmak Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de, o beldelerin ahalisinden kendilerine vahyettiğimiz adamlardı. Yusuf, 12:109

26 Bakara: 136 | Peygamberlerin özellikleri
Günahsızlık (ismet) bütün söz ve davranışlarıyla ümmetine örnek Üstün özellikler doğruluk, güvenilirlik, üstün zekâ, ahlâk... dost ve düşman tarafından sürekli gözetim altında bir hayat Mucizeler

27 Bakara: 136 | Peygamberimizin üstünlüğü
Peygamberimizin bütün peygamberlere üstünlüğü konusunda İbni Abbas’ın delilleri: Biz herbir peygamberi, onlara dinlerini açıklasın diye, kendi milletinin lisanıyla gönderdik. İbrahim, 14:4 Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor. Sebe’, 34:28

28 Bakara: 136 | Peygamberimizin üstünlüğü
Benden önce kimseye verilen beş şey bana verildi: 1. Diğer bütün peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderildikleri halde, ben kızılıyla, siyahıyla bütün insanlara gönderildim. 2. Ganimetler bana helâl kılındı; bende önce ise kimseye helâl kılınmamıştı. 3. Yeryüzü bana temiz, pak ve mescid kılındı. Kim nerede bir namaz vaktine gerişecek olsa orada namazını kılar. 4. Bir aylık mesafeden düşmanlarıma korku salınmak suretiyle nusrete mazhar oldum. 5. Bana şefaat verildi. Buharî, Teyemmüm: 1; Müslim, Mesacid: 3

29 Bakara: 136 | Peygamberimizin üstünlüğü
Kur’ân da bütün insanlara ve bütün çağlara gönderildi Bu Kur’ân ise, sizi ve onun ulaştığı kimseleri sakındırmam için bana vahyolundu. En’âm, 6:19 Şânı ne yücedir Onun ki, kuluna, âlemlere (bütün insanlara ve çağlara) bir uyarıcı olsun diye, Furkan’ı indirmiştir. Furkan, 25:1

30 Bakara: 136 | Peygamberimizin üstünlüğü
Bütün peygamberler tarafından müjdelenmiş olması Allah peygamberlerden ahit alarak, “Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra, sizdeki kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde ona inanacak ve yardım edeceksiniz” buyurmuş ve sormuştu: “Bu ahdi kabul edip üstleniyor musunuz?” Onlar “Kabul ettik” dediler. Allah buyurdu ki: Şahit olun; Ben de sizinle beraber bu ahdin şahidiyim. Âl-i İmrân, 3:81

31 Bakara: 136 | Peygamberimizin üstünlüğü
Dininin bütün peygamberleri ve kitapları kuşatması Davetinin bütün insanları ve bütün çağları içine alması Şeriatının üstünlüğü Kitabının üstünlüğü Ümmetinin üstünlüğü ve çokluğu Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Âl-i İmrân, 3:110

32 Bakara: 136 | Peygamberimizin üstünlüğü
Mucizeleri Mucizelerinin çokluğu ve çeşitliliği Kur’an mucizesi Miraç mucizesi Kıyamet günündeki şefaat önceliği Dikkat: Bu üstünlük, diğer peygamberleri küçümseyen bir üstünlük değildir

33 Bakara: 136 | Esbât Esbât: torunlar
Sadece İbrahim veya Yakub (İsrail) değil, onların soyundan gelen bütün peygamberler bizim imanımıza dahil İbrahim’e de, diğerlerine de mensubiyet bizim hakkımız

34 İnternet adresleri utesav.org.tr facebook.com/yazarumitsimsek


"Bakara Sûresi: 135-136 Kur’ân Buluşmaları: 53 ÜMİT ŞİMŞEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları