Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖKYÜZÜNDE BİR IŞIKTA SEN YAK ORGAN BAĞIŞI. ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖKYÜZÜNDE BİR IŞIKTA SEN YAK ORGAN BAĞIŞI. ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI."— Sunum transkripti:

1 GÖKYÜZÜNDE BİR IŞIKTA SEN YAK ORGAN BAĞIŞI

2 ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI

3 BAĞIŞLANAN HER ORGAN YAŞAMA TUTUNAN BİR İNSAN …

4 ORGAN NAKL İ NED İ R ? (TRANSPLANTASYON) Görev yapamayacak kadar hasta bir organın, yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi işlemine" Organ Nakli ( Organ Transplantasyonu ) denir.

5 PARA DEĞİL ORGAN ARANIYOR !!

6 ORGAN NAKLİ KİMLERDEN YAPILIR? YAPILIR? - Canlıdan canlıya nakil - Ölüden (kadavra) ; beyin ölümü olan kişilerden yapılan nakiller

7 CANLIDAN CANLIYA YAPILAN NAK İ LLER: BÖBREK, KARACİĞER, gibi diğer hayati organların nakilleri maalesef sadece kadavradan yapılabilmektedir gibi diğer hayati organların nakilleri maalesef sadece kadavradan yapılabilmektedir.

8 BÖBREK NAKLİNDE ORGAN KAYNAKLARI TÜRKİYE İNGİLTERE

9 Türkiye’ de Böbrek naklinin %70’ canlı verici dediğimiz anne,baba,kardeş veya diğer akrabalardan,%30’u ise kadavra donör dediğimiz vericilerden alınmaktadır. Türkiye’ de Böbrek naklinin %70’ canlı verici dediğimiz anne,baba,kardeş veya diğer akrabalardan,%30’u ise kadavra donör dediğimiz vericilerden alınmaktadır.

10 Oysa ki diğer ülkelere baktığımızda durumun tam tersi olduğunu görüyoruz. Örneğin; İngiltere’nin genel durumuna baktığımızda %20’sinin canlı vericiden, %80’nin kadavra vericilerden sağlandığını görüyoruz.

11 ÜLKEMİZDE HANGİ ORGAN VE DOKULARIN NAKLİ YAPILABİLİYOR? Böbrek Böbrek Karaciğer Karaciğer Kalp Kalp Pankreas Pankreas Akciğer Akciğer Kemik ve Kemik iliği Kemik ve Kemik iliği İnce bağırsak İnce bağırsak Kalp kapağı Kalp kapağı Kornea Kornea Tendon Tendon Deri Deri El-kol-bacak El-kol-bacak Yüz nakli Yüz nakli

12 ÜLKEMİZDE ORGAN NAKLİNİN TARİHÇESİ: 1975….. Canlı donörden böbrek nakli 1975….. Canlı donörden böbrek nakli 1978….. Kadavradan böbrek nakli 1978….. Kadavradan böbrek nakli 1988….. Kadavradan karaciğer nakli 1988….. Kadavradan karaciğer nakli 1989….. İlk başarılı kalp nakli 1989….. İlk başarılı kalp nakli 1990….. Canlı akrabadan kısmi karaciğer nakli 1990….. Canlı akrabadan kısmi karaciğer nakli 1991….. Kalp kapağı nakli 1991….. Kalp kapağı nakli 1998….. Kadavra karaciğeri ikiye bölünerek iki kişiye nakli. 1998….. Kadavra karaciğeri ikiye bölünerek iki kişiye nakli.

13 Türkiye’de Yasal Durum Nedir? Türkiye’de organ naklini düzenleyen yasa 1979 yılında 2238 sayılı “ORGAN VE DOKU ALINMASI,SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUNU” çıkarılmış ve bu yasa 1982 yılında yeniden düzenlenmiş olup hala bu yasaya göre organ nakil hizmetleri yürütülmektedir.

14 HER ÖLEN KİŞİDEN ORGAN NAKLİ YAPILABİLİR Mİ?.... Kişi evde, sokakta veya hastanenin herhangi bir servisinde ölmüş olsa bile, böyle durumlarda bu kişilerden organ nakli yapılamıyor, bu tıbbi olarak şuan mümkün değildir. Kişi evde, sokakta veya hastanenin herhangi bir servisinde ölmüş olsa bile, böyle durumlarda bu kişilerden organ nakli yapılamıyor, bu tıbbi olarak şuan mümkün değildir.

15 Sadece yoğun bakım ünitesinde yaşam Yaşam destek ünitesine bağlı ölen, Beyin ölümü gelişen kişilerden organ nakli yapılır.

16

17 BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?

18 -Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. -Bu durum koma ve bitkisel hayattan farklıdır. -Yapılan tüm tıbbi tedavi ve makine desteğine rağmen kısa süre içinde tüm organlar işlevini yitirir. -Artık bu kişiler tıbben ölüdürler. -Beyin ölümü tanısı olmayan kişiden organ nakli yapılamaz. -Beyin ölümü kriterleri ilk 1993 te belirlenerek resmi gazetede yayınlanmıştır.Bu kriterlere göre vakalar değerlendirilir.

19 BEYİN ÖLÜMÜNE KİMLER KARAR VERİR ? Anesteziyoloji ve Reanimasyon NÖROLOJİ (ASABİYE) NÖROŞİRURJİ (BEYİN CERRAHİSİ) KARDİYOLOJİ

20 Beyin Ölümü İle Bitkisel Hayat Arasındaki Fark lar !!!

21 BİTKİSEL HAYAT Hastanın solunumu devam eder. Hastanın solunumu devam eder. Bu hastalar aylarca,yıllarca yaşayabilirler, Bu hastalar aylarca,yıllarca yaşayabilirler, Bazı durumlarda iyileşme şansları vardır. Bazı durumlarda iyileşme şansları vardır.

22 BEYİN ÖLÜMÜ Solunum cihazına bağlıdır. Hastanın kendisi solunum yapamaz. Bu vakalar tıbben ölüdür. Hayata dönmesi mümkün değildir.

23 BEYİN ÖLÜMÜ GELİŞTİKTEN SONRA; Organ bağışı için ailelerden izin alıyoruz. Önce aile beyin ölümü ve organ bağışı için bilgilendiriliyor. Daha sonra organ bağışı yapıp yapmayacağı soruluyor. Artık yoğun bakımlarda beyin ölümü gelişmiş kişilerin yakınlarına Türkiye nin her yerinde bilgilendirme yapılıyor, organ bağışı konusundaki kararları soruluyor.

24 AİLEDEN İZİN ALINMASI 2238 SAYILI “ORGAN VE DOKU ALINMASI,SAKLANMASI,AŞILANMA SI VE NAKLİ HAKKINDAKİ KANUN” a göre ;

25 Madde 14 - Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını, tedavi,teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırayla eşi, reşit çocukları,ana veya babası veya kardeşlerinden ikisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü,sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.

26 ORGAN BAĞIŞI DİNİ AÇIDAN UYGUN MUDUR..?

27 Diyanet İşleri Başkanlığı 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Diğer islam ülkelerinde de benzer kararlar vardır.

28 “Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır" …. “Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır" …. (Maide Suresi, Ayet 32 ) (Maide Suresi, Ayet 32 )

29 Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi diğer dinlerde de organ bağışı insan sevgisinin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

30 Donör görünüşü ve vücut bütünlüğü bozulur mu? Organ alımı ameliyathane koşullarında, uzman bir hekim ekibi tarafından gerçekleştirilir. Sıradan bir ameliyattan görünüm olarak farklı değildir.

31 İlgili organ alıcıya nakledilene kadar saklanır. Organ alındıktan sonra kadavranın yani insan cesedinin bakımı uygun ve saygın bir şekilde yapılır. Cesedin vücut bütünlüğü korunur.

32 ORGAN BAĞIŞI NEDİR? KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR? Kişi hayatta iken serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi işlemine organ bağışı denir. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 2238 sayılı yasaya göre organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

33 ORGAN BAĞIŞI NERELERDE YAPILABİLİR? ORGAN NAKLİ YAPAN MERKEZLERDE SAĞLIK OCAKLARI-SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI TÜM DEVLET HASTANELERİ VE BAZI ÖZEL HASTANELERDE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDE ORGAN NAKLİ İLE İLGİLENEN VAKIF, DERNEK...vs KURULUŞLARDA ORGAN BAĞIŞI İŞLEMİ YAPILABİLİR.

34 Organ Bağış Kartı

35 Sağlık sorunlarınız var. Buna rağmen bağışladığınız organlarınız kullanılabilir mi? İleri yaş Süregelen sağlık sorunları Alkol ve sigara alışkanlığı Organ bağışına engel değildir.

36 ÇIKARILAN ORGANLAR KİMLERE NAKLEDİLİYOR? Dağıtım işlemi ORGAN NAKL İ ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİ tarafından yürütülür. Öncelikle doku ve kan grubu uyumuna göre tıbbi aciliyet göz önünde bulundurulur.

37 Zengin-fakir,cins, dil-din-ırk farkı gözetmeksizin Tüm ülkedeki acil vakalar öncelikle taranır. Yapılan işlemler kayıt altına alınıp, belgelenir.

38 Türkiye’de Organ Bağışı Yeterli midir? Türkiye’de Organ Bağışı Yeterli midir? Organ bağışı sayısı Kadavra donör sayısı Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeterli değildir, ancak gelişme yolundadır.

39 ORGAN NAKLİ İYİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ MİDİR? ORGAN NAKLİ İYİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ MİDİR? - Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası vardır. Ne yazıkki çoğu 20-40 yaş arası genç hastalardır. -Yaşamlarını haftada 3-4 gün makinalara bağlanarak sürdürebilmekteler. -Bu kişinin yaşam kalitesini düşürmekte, kişiyi hayattan koparmaktadır.

40 -Ayrıca en iyi diyaliz koşullarında bile ortalama yaşam süresi 15 yıldır. -Başarılı nakil ile makinaya bağımlılık sona ermekte, yaşam süreleri uzamaktadır. -Kalp ve karaciğer hastaları için ise aranılan organ bulunamazsa kısa sürede yaşamları sona ermektedir.

41 Yılda yaklaşık 6000-7000 kişi organ nakli beklerken hayatını kaybetmektedir. Yılda yaklaşık 6000-7000 kişi organ nakli beklerken hayatını kaybetmektedir.

42 MALİYET 300.000 $ /5 YILDİYALİZ 75.000 $ /5 YIL TRANSPLANTASYON TÜRKİYE’DE 52.000 CİVARI DİYALİZ HASTASI VARDIR. Bu sayıya her yıl 4-5 bin hasta ilave olmaktadır.

43

44 ORGANLARINIZI TOPRAĞA GÖMMEYİN! ONLARA CENNETTE DEĞİL BURADA İHTİYAÇ VAR!!!!

45 Hayata yeniden merhaba diyemezsiniz! Ama dedirtebilirsiniz..!!

46 Beni hatırlamak için......

47 Gözlerimi ; gün ışığını, bir bebeğin yüzünü, bir kadının gözlerindeki sevgiyi görmemiş bir adama verin.

48 Kalbimi ; kendi kalbi ona acı vermekten başka bir şeye yaramayan birine verin.

49 Kanımı ; bir otomobil enkazı altından çıkarılmış olan gence verin. Verin ki torunlarının oynadığını görene dek yaşayabilsin

50 Böbreklerimi ; haftadan haftaya yaşaması makineye bağlı olan birine verin.

51 Kemiklerimi ; alın ve sakat bir çocuğun yürümesinin yolunu bulun.

52 Eğer bir şeyleri gömmeniz gerekiyorsa, hatalarımı kusurlarımı, insanlara olan önyargılarımı gömün. Günahlarımı şeytana, ruhumu tanrıya verin. Eğer yeri gelirde beni hatırlamak. İsterseniz bunu size ihtiyacı olan birine yardım ederek yapın. Eğer tüm bu isteklerimi yapıyorsanız ben sonsuza kadar yaşayacağım Onlar yaşıyor Desteğinizle onlar, yüzler, binler yaşayacak...... GÖKTE BİR IŞIKTA SEN YAKMAYA NE DERSİN..!!


"GÖKYÜZÜNDE BİR IŞIKTA SEN YAK ORGAN BAĞIŞI. ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları