Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyon Pratikte Yaşanan Sorunlar Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyon Pratikte Yaşanan Sorunlar Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyon Pratikte Yaşanan Sorunlar Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Hedef Kardiyovasküler hastalık için risk oluşturan durumların ülkemizdeki yaygınlığını bilmek, Kan basıncı ölçümündeki hata kaynaklarını ve doğru kan basıncı ölçümünü öğrenmek, Hipertansif acil ve öncelikli durum kavramlarını ve tedavi yaklaşımlarını bilmek.

3 Plan  Ülkemizde kardiyovasküler risk faktörleri  Doğru kan basıncı ölçümü  Hipertansif kriz durumlarına yaklaşım

4 Türk toplumunda hipertansiyon prevalansı THBHD, PatenT 4900 birey TND, Credit 3946 birey

5 Türk toplumunda diyabetes mellitus prevalansı Satman I, et al. Diabetes Care 2002 24.788 birey; 1997-1998 CREDIT, ara rapor 3365 birey; 2006-2007

6 Türk toplumunda obezite prevalansı Vücut kitle indeksi >30 kg/m 2

7

8

9

10 PatenT Türkiye’de Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı ve Kontrolü

11 Türkiye’de Hipertansiyon: O lumsuzluklar

12 4 yıllık İnsidans Hızı: %21.3 p<0.001 HinT Türkiye’de Hipertansiyon İnsidansı

13 Kan Basıncı Kontrol Oranları

14 4 yılda Beden Kitle İndeksinde Değişim p<0.001

15 2008 Yılında Durum Nedir ? <3030-3940-4950-5960-69 70 ve üzeri Toplam Erkek 1.566.4821.490.5591.758.6581.677.3521.216.0241.025.729 8.734.804 Kadın863.313 1.348.7662.007.9612.234.6731.687.9541.613.747 9.756.414 2.429.7952.839.3253.766.6193.912.0252.903.9782.639.476 18.491.218 2008 Yılı 18 yaş üzeri nüfus 48 249 645

16 Bölgeler & NaCI Alımı (gr/gün) Türkiye Ortalaması (18 g/gün) SALTurk Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması

17 Her 100 mEq/gün Sodyum Alımı (~6 g/gün tuz) SKB8.2 mmHg DKB4.9 mmHg

18 EVREGFH mL/dk /1.73 m2 HASTA SAYISI YÜZDETOPLUMDAKİ HASTA SAYISI 1> 90 + MA/A5285,662 634 356 260-89+ MA/A6086,513 029 975 330-594644,972 313 207 415-29240,26120 778 5<15110,1255 852 TOPLAM1635 /9328 17,58 145 096 Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması (Chronic REnal Disease In Turkey – CREDIT) Türkiye’de kronik böbrek hastalığı prevalansı

19 Aile Hekiminin Rolü Hastaların kardiyovasküler risk faktörleri ve tedavilerine ilişkin eğitimi Risk taşıyan bireylerin saptanıp, incelenmesi Kan basıncının doğru ölçümü ve etkin kontrolü DM’li hastalarda iyi kan şekeri kontrolünün sağlanması KBH’li hastalarda –KB < 130/80 mmHg –ACEi veya ARB kullanımı –GFH ve proteinürinin izlenmesi –KVH risklerinin tedavisi –Diyetisyenle görüşerek diyetin ayarlanması –Nefrolog ile konsültasyon

20 Kan Basıncı Ölçümü

21 Kan basıncı ölçümünde hata kaynakları Ölçüm yapan birey Hasta Ortam Alet Teknik Kan basıncının değişkenliği Kan basıncı ölçümü herhangi bir ortamda bir bireyden bir alet yardımı ile sinyallerin alınması ve yorumlanmasına dayanmaktadır.

22 Ölçüm yapan kişiye bağlı sebepler Önyargı İşitmede azalma En yakın 5 ya da 10’u okuma Aceleci davranma

23 Hastaya bağlı sebepler Korotkoff seslerinin hafifliği Psödohipertansiyon Beyaz önlük reaksiyonu Parezi/paralizi Ağrı, anksiyete Sigara, alkol, kahve Dolu mesane Yemek yeme Oskültatuvar gap Atım volümü artışı Şok

24 Ortama/Alete bağlı sebepler Gürültü Aletin kontrol kapaklarının hava kaçırması Manometrenin ventillerinin tıkalı olması El ya da stetoskopun soğuk olması Bozuk aneroid alet Düşük civa düzeyi

25 Tekniğe bağlı sebepler Manşonun çok sıkılması Manşonun doğru yerleştirilmemesi Manşonun giysilerin üzerine sarılması Hastanın dinlendirilmemesi Kolun desteklenmemesi Manşonun çok yavaş ya da çok hızlı boşaltılması

26 Kan basıncının değişkenliği Yaş Cins Diürnal varyasyon Uyku Emosyonel durum Egzersiz Alkol, sigara, kahve, yemek Mesane gerilmesi Ağrı

27 Sfigmomanometre Geleneksel kan basıncı ölçüm aletleri ekstremitenin arterini, şişirilebilir bir manşon ile tıkayarak, kan basıncını oskültatuvar ya da osilometrik yöntemle ölçerler. Civalı, Aneroid ve Otomatik tipleri vardır. Aneroid manometreler 6 ayda bir civalı ile kalibre edilmelidir.

28 Manşon Manşon kolu tam sarmalıdır. Küçük manşonla ölçüm KB’nin yüksek, Büyük manşonla ölçüm düşük çıkmasına yol açar. Manşon kendinden yapışmalı ise etkin bir şekilde yapışmalıdır. Manşonun alt kenarı brakiyal nabzın 2-3 cm üzerinde olacak şekilde yerleştirilmelidir.

29 Manşon Manşon genişliği aksilla-antekübital bölge arası mesafenin 2/3’si, uzunluğu kolu tam saracak kadar olmalı (Genellikle 12x23 cm) İdeal: Normal erişkin12x26 cm Obez16x40 cm Çocuk/zayıf12x18 cm Küçük çocuk 8x12 cm

30 Ölçüm tekniği Palpasyon Brakiyal arter palpe edilirken, manşon nabzın kaybolduğu sınırın 20-30 mmHg üzerine kadar şişirilmelidir. Daha sonra 2-4 mmHg/saniye hızla indirilip nabzın alındığı basınç kaydedilmelidir. (Oskültatuvar gap: Faz I seslerin basınç azalırken kaybolup, tekrar işitilmesi- SKB düşük ölçülür) (Gebelerde, şok, egzersiz durumlarında palpasyon önemli)

31 Ölçüm tekniği Oskültasyon Stetoskop brakiyal nabzın en güçlü olduğu yere yerleştirilmeli (Manşonun altına sokulmamalı!) Fazla bastırılmamalı (DKB’nın altında sesler oluşması) Kaf indirilirken sesler dinlenilmeli Sesler kaybolunca kaf hızla indirilmeli (venöz konjesyon)

32 Ölçüm sayısı Her vizitte iki ölçüm yapılmalı (Özellikle aritmi varlığında) İkinci ölçüm için yaklaşık 2 dakika beklenmeli İki ölçüm arasında 5 mmHg’dan daha fazla fark varsa ölçüm yinelenmeli Bir ay içinde en az 2-3 kez kontrol edilmeli

33 Hastanın postürü Kol kalp seviyesinde ise postür hataya yol açmaz. İdeali, oturarak ölçüm yapmaktır (Ortostatik hipotansiyonu saptamak için yatarak ve ayakta ölçümler de yapılmalıdır). Oturur ve yatarken en az 3, ayakta iken en az 1 dakika dinlenme sonrası ölçüm yapılmalıdır. Normalde kan basıncı ayakta iken en yüksek, yatarken en düşüktür.

34 Kolun desteklenmesi Kolun alttan desteklenmemesi –izometrik egzersiz sebebi ile- kan basıncı ve nabzın artmasına yol açar. DKB %10 kadar yükselebilir. Bu durum hipertansif ve beta bloker alan hastalarda daha belirgindir.

35 Kolun pozisyonu Kol midsternal hatta, horizontal olmalıdır. Kol kalp seviyesinden yukarıda ise kan basıncı düşük, aşağıda ise yüksek ölçülür Kol pozisyonu doğru değilse, kan basıncı yaklaşık 10 mmHg değişebilir. Yatarken ölçümde bile 5 mmHg kadar hatalı ölçüm yapılabilir.

36 Hangi kol? Kan basıncı ilk ölçümde hangi kolda daha yüksek bulunmuşsa, daha sonraki ölçümlerde de o kol kullanılmalıdır. İlk ölçüm sırasında, her iki koldan ardışık üç ölçümde SKB>20, DKB>10 mmHg farklılık varsa kardiyovasküler araştırma yapılmalıdır.

37 Kan basıncı ölçümü Ölçümden önceki 30 dakika içinde sigara, kahve içilmemesi En az 5 dakika dinlenme Oturur durumda, kolu kalp seviyesinde ve alttan desteklenmiş İki dakika ara ile iki kez ölçüm (İki ölçüm arasında 5 mmHg’dan daha fazla fark varsa ölçüm tekrarlanmalı) İlk değerlendirme sırasında her iki koldan da ölçüm (kan basıncı hangi tarafta daha yüksekse daha sonraki ölçümler o koldan yapılmalı)

38 Ölçüm sırasında nelere dikkat edilmeli? KB hemen kaydedilmeli En yakın 5 ya da 10 mmHg alınmamalı İlk ölçüm her iki koldan yapılmalı Manşon kola uygun olmalı Hasta anksiyeteli ve yorgun ise kaydedilmeli Hastanın aldığı ilaçlar ve zamanı belirlenmeli

39 Hipertansif kriz SKB>180-200 ve/veya DKB>120-130 mmHg Hipertansif öncelikli durum (urgency) Hipertansif acil durum (emergency)

40 Hipertansif acil durum Malign hipertansiyon DKB>130 mmHg, Malign nefroskleroz, Göz dibi tutulumu (retinal hemoraji, eksuda ve papil ödem) Hipertansif ansefalopati Ani ve ağır kan basıncı yüksekliği, Beyin ödemi belirti ve bulguları (baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozuklukları, şuur bulanıklığı)

41 Hipertansif acil durumların tedavisi genel yaklaşım Yoğun bakım ünitesi İntravenöz giriş yolu-Laboratuvar için kan örneklemesi Parenteral antihipertansif tedavi İntraarteriyel kan basıncı monitörizasyonu Kan basıncı dakikalar-2 saat içinde %25 düşürülmeli (DKB 110 mm Hg). İzleyen 24 saat içinde DKB 100 mm Hg olmalı (Aort diseksiyonu hariç). Oral ilaçlara olanaklı en erken zamanda başlanmalı.

42 Özgül hipertansif acil durumlarda tedavi Hipertansif ivedi durumÖnerilen ilaçKaçınılması gereken ilaç HT ansefalopati NirtoprussideSempatolitik Serebrovasküler olaylar Nitroprusside Enalaprilat Labetalol Nifedipine Akut miyokard infarktüsü NitroglycerinNifedipine Akciğer ödemi Nitroglycerin Nitroprusside Furosemide Beta adrenerjik bloker Aort diseksiyonu Nitroprusside+Beta-blokerHydralazine Böbrek yetersizliği Fenoldopam Nicardipine Enalaprilat Eklampsi Hydralazine Labetalol Nitroprusside Enalaprilat Adrenerjik kriz Phentolamine Nitroprusside Labetalol Beta adrenerjik bloker

43 Hipertansif öncelikli durumlar Kararsız (unstable) anjina Preeklampsi Akut glomerülonefrit Akut sistemik vaskülit Skleroderma krizi Renal transplantasyon sonrası geç dönemde ağır HT İlaç kesilmesi sendromları (bazı olgular) Ağır yanıklar Ağır burun kanaması Kronik spinal kord hasarı (otonomik hiperrefleksi sendromu)

44 Hipertansif öncelikli durumlarda tedavi Genellikle tedaviye uyumsuz kronik hipertansiflerde Hedef, kan basıncını 24 saat içinde 160/100-110 mmHg’ye düşürmek olmalı Hipoksi, ağrı, mesane doluluğu, uyku bozukluğu düzeltilmeli Kan basıncı > 180/110 mmHg ise tedavi edilmeli Oral ilaçlarla-Hastane dışında tedavi yapılabilir Etyolojik sebep araştırılmalı (renovasküler?) Uzun süreli tedavide genellikle 3-4 ilaç kombinasyonu gerekir

45 Hipertansif öncelikli durumlarda tedavide kullanılabilecek oral ilaçlar İlaçDozDikkat edilmesi gereken durumlar Captopril25 mg Oral/DilaltıHipovolemi, böbrek yetersizliği Clonidine0.1-0.2 mg; saatte bir tekrarlanabilir toplam doz 0.6 mg Hipotansiyon, ağız kuruluğu Labetalol200-400 mg; 2-3 saatte bir tekrarlanabilir Kalp bloğu, bronkokonstriksiyon Prazosin1-2 mg; saatte bir tekrarlanabilir Senkop, ortostatik hipotansiyon Felodipine5-10 mg İsradipine5-10 mg Methyldopa250-500 mg, 8 saatte birAkut hepatit ve feokromositomada kontrendike

46 Nifedipine Nifedipine’in özellikle dilaltı uygulamalarında ani kan basıncı düşüşü, hipotansiyon, serebral ve koroner iskemi, hatta ölüm olabileceği bildirilmiştir. Hipertansif öncelikli durumların tedavisinde nifedipine kullanılmamalıdır

47 Hipertansif kriz Hipertansif acil durumHipertansif öncelikli durum Hedef organ hasarı YBÜ - Parenteral antihipertansif Captopril, Furosemide 24 saat içinde 160/100-110 mmHgİlk 2 saatte %25; 24 saatte ~100 mmHg Nitroprusside, Nitroglycerine Hastane dışı - Oral antihipertansif VarYok


"Hipertansiyon Pratikte Yaşanan Sorunlar Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları