Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL."— Sunum transkripti:

1 BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2  Amacı ; İnsan sağlığını ve çevreyi tehlikeli kimyasalların olumsuz etkilerinden korumak üzere bazı tehlikeli kimyasalların üretim,kullanım ve piyasaya arzını düzenlemek. İnsan sağlığını ve çevreyi tehlikeli kimyasalların olumsuz etkilerinden korumak üzere bazı tehlikeli kimyasalların üretim,kullanım ve piyasaya arzını düzenlemek.  Yayımlanması ; 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı RG, 5.mükerrer 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı RG, 5.mükerrer  Yürürlüğe giriş ; Yayımlandığı tarih Yayımlandığı tarih Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

3 Kapsamı Kapsamı  Bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının; - üretim, - üretim, - müstahzar içerisinde / eşyada kullanım - müstahzar içerisinde / eşyada kullanım kısıtlamaları, kısıtlamaları,  Kısıtlanmış olan maddeler / madde grupları ile müstahzar ve eşyanın piyasaya arzının yasaklanması. Piyasaya arz ; Piyasaya arz ; ürünün üretim sonrası / ithalatta gümrük idarelerince ilgiliye teslim sonrası, kullanım / satış amacıyla, bedelli / bedelsiz piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyet. ürünün üretim sonrası / ithalatta gümrük idarelerince ilgiliye teslim sonrası, kullanım / satış amacıyla, bedelli / bedelsiz piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyet. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

4 Kapsam dışı Kapsam dışı  Radyoaktif maddeler / madde grupları,  Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler / madde grupları,  Atık maddeler / madde grupları,  Yürürlükte bulunan diğer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmış olan maddeler / madde grupları,  Ara ürün konumunda olan maddeler / madde grupları, Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

5 Kısıtlama şartları Kısıtlama şartları  Yönetmeliğin Ek – 1’inde verilmiştir.  Ek – 1’de listelenen tehlikeli maddeler / madde grupları, aynı ek’te listelenen kriterlere uymadıkça; - kendi başına, - kendi başına, - müstahzar içerisinde, - müstahzar içerisinde, - eşyalarda, - eşyalarda, kullanılamaz, piyasaya arz edilemez. kullanılamaz, piyasaya arz edilemez. İstisna ; bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, Çevre ve Orman Bakanlığının izni alınır. İstisna ; bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, Çevre ve Orman Bakanlığının izni alınır. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

6 Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Kısıtlama şartları ( Ek – 1 )  Asbest  Poliklorlu terfeniller (PCT ler)  Poliklorlu bifeniller (PCB ler)  Polibromlu bifeniller (PBB ler) Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

7 Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Asbest ; Asbest ; A ) Asbest lifleri ve asbest lifleri ihtiva eden topraklara ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur. 1 ) Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan; 1 ) Amfibol grubu asbest lifleri olarak tanımlanan; - Krosidolit, (Mavi Asbest); - Krosidolit, (Mavi Asbest); - Amozit, (Kahverengi Asbest) - Amozit, (Kahverengi Asbest) - Antofillit, - Antofillit, - Aktinolit, - Aktinolit, - Tremolit, - Tremolit, asbest lifleri çıkarılamaz, üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde ve üretim dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

8 Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Asbest ; Asbest ; 2 ) Amfibol grubu asbest ihtiva eden ürünler piyasaya arz edilemez. 2 ) Amfibol grubu asbest ihtiva eden ürünler piyasaya arz edilemez. 3 ) Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan, Krizotil, ( Beyaz Asbest ) asbest’in 18 alanda kullanımı yasaklanmış olup, sadece çimento boru üretiminde kullanımı yasaklanmamıştır. 3 ) Serpantin grubu asbest lifi olarak tanımlanan, Krizotil, ( Beyaz Asbest ) asbest’in 18 alanda kullanımı yasaklanmış olup, sadece çimento boru üretiminde kullanımı yasaklanmamıştır. B ) Asbest içeren eşyalar yönetmeliğin Ek-2’sinde verilen etiketi taşımadan piyasaya arz edilemez. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

9 Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Poliklorlu terfeniller (PCT ler) ; Poliklorlu bifeniller (PCB ler) ; Poliklorlu terfeniller (PCT ler) ; Poliklorlu bifeniller (PCB ler) ; 1 ) PCT / PCB ler üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. 1 ) PCT / PCB ler üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez. 2) PCT / PCB ler içeren ürünler piyasaya arz edilemez. 2) PCT / PCB ler içeren ürünler piyasaya arz edilemez. 3) Halen kullanılmakta olan; 3) Halen kullanılmakta olan; a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz / teçhizatların, a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz / teçhizatların, b) Kondansatörlerin, b) Kondansatörlerin, c) Kapalı devre ısı transfer cihazları / teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının, c) Kapalı devre ısı transfer cihazları / teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının, e) Yer altı kazı cihazları / teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, e) Yer altı kazı cihazları / teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların, kullanımlarına servis süreleri dolana kadar devam edilir. kullanımlarına servis süreleri dolana kadar devam edilir. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

10 Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Kısıtlama şartları ( Ek – 1 ) Polibromlu bifeniller (PBBler); Polibromlu bifeniller (PBBler); 1 ) PBB ler; a) Hekzabromobifenil; a) Hekzabromobifenil; b) Oktabromobifenil; b) Oktabromobifenil; c) Dekabromobifenil; c) Dekabromobifenil; üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz 2 ) PBB ler içeren, (1)’inci fıkrada belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

11 Denetim ve Yaptırım  İlgili Kuruluşlar ; - Çevre ve Orman Bakanlığı - Çevre ve Orman Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı  Yaptırım ; İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde. İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara KISITLAMA YÖNETMELİĞİ

12 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı e- posta : mdemirural@cevreorman.gov.tr mdemirural@cevreorman.gov.tr


"BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN, EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları