Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Ayfer Kuzulugil Doç. Dr. Tuğrul Cabıoğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Ayfer Kuzulugil Doç. Dr. Tuğrul Cabıoğlu"— Sunum transkripti:

1 Dr. Ayfer Kuzulugil Doç. Dr. Tuğrul Cabıoğlu
Kulakta Corpus Callosum Noktasına Aurikuloterapi Uygulanması Sonucu Elektroensefalografide Meydana Gelen Değişiklikler Dr. Ayfer Kuzulugil Doç. Dr. Tuğrul Cabıoğlu

2 Auriküloterapi ve Psikolojik Durum Değişmesi
Auriküloterapi uygulaması Anksiyete, depresyon, panik atak gibi psikolojik durum değişmelerinin tedavisinde kullanılır Auriküloterapi uygulamasıyla Plazma melatonin, serotonin, endorfin, enkefalin düzeyleri artar Cabioğlu MT. Int J Neurosci, 2007 Cabioğlu MT. Am J Chin Med, 2006

3 Beyin Dalgaları Kafanın dış yüzeyinden elde edilen elektriksel kayıtlar, sürekli bir elektriksel etkinliği göstermektedir EEG Bu elektriksel salınımların kaydedilmiş hali Beyin dalgaları alfa, beta, teta ve delta dalgaları

4 Beyin Dalgalarının Özellikleri
Alfa dalgaları (sakin durum) Frekansı 8-13/sn, Beta dalgaları (uyanıklık hali, bilinç aktif) Frekansı 14-80/sn, Teta dalgaları (uyku öncesi dalgınlık hali) Frekansı 4-7/sn, Delta dalgaları (derin uyku) Frekansı 0-4/sn,

5

6

7 Alper, Prichep, Kovalik, Rosenthal ve John 1998
Amen ve Ark.2011 Barry, Clark, Jonhstone, Mc Carthy ve Selikowitz 2009 Thatcher, 2010

8 Amaç Bu çalışmada, kulak kepçesinde anksiyolitik etkili Corpus Callosum ile anksiyolitik etkili olmayan el bileği noktalarına akupunktur uygulanması sonucu kantitatif elektroensefalografide (QEEG) meydana gelen değişiklikleri incelemeyi amaçladık

9 Corpus callosum Kulakta tragal sulkusun üzerine, tragus tepesinden yatay olarak çekilen çizginin keşiştiği noktadadır Kulaktaki corpus callosum noktası anksiyete tedavisinde kullanılmaktadır Nogier P. Traite d’Auriculotherapie, 1969 Nogier R. Auriculotherapy, 2009

10 Gereç ve Yöntem Cross-over çalışma 8 gönüllü 20-60 yaş Randomize seçim
15 gün arayla iki farklı noktaya akupunktur Corpus Callosum Kontrol noktası (kulakta el bileği noktası) Nokta deteksiyonu Corpus Callosum noktası AGİSCOP DT Kontrol noktası kör

11 Gereç ve Yöntem EEG ölçümü Her iki kulakta semi-permanent, çelik iğne
Akupunktur uygulamasının başlamasından önce 5 dk. Akupunktur uygulaması boyunca 20 dk. Her iki kulakta semi-permanent, çelik iğne İğneler, 1-2 mm üzerinden, 30 saniye süreyle magnetle iki yöne çevrilerek uyarıldı

12 Gereç ve Yöntem Gruplandırma İstatistiksel analiz
Dönem I - Akupunktur uygulaması öncesi 5 dk Dönem II - Akupunktur uygulaması sonrası ilk 1 dk. Dönem III - Akupunktur uygulaması sonrası 20 dk. İstatistiksel analiz SPSS for Windows 15.0 paket programı Wilcoxon testi ve Mann-Whitney U testi

13 Bulgular Corpus Callosum ve Kontrol noktası karşılaştırıldığında
Dönem I ile Dönem II arasında fark yok Dönem III’de Delta dalgalarının gücünde F8, A2, C3, A1; Teta dalgalarının gücünde C3, A1, O2, O1; Alfa dalgalarının gücünde C3; Beta dalgalarının gücünde T6, C3, A1 elektrodlarında azalma belirlendi

14 Bulgular Corpus Callosuma akupunktur uygulaması
Alfa dalgasının gücünde Dönem II‘de Dönem I’e göre Fz, F7,F3 ve A1’de yükselme Dönem III‘de Dönem II’e göre Fz, F3 ve C3’de düşme olduğu saptandı

15 Zamana bağlı karşılaştırma
Bulgular Elektrod Grup Ölçüm Zamanı Zamana bağlı karşılaştırma 5 1 20 1-5 1-20 5-20 Fz-AV Akupunktur 2,75±1,71 4,23±2,98 2,04±1,25 <0,05 >0,05 Kontrol 2,10±1,46 3,61±2,99 2,57±1,25 F3-AV 2,67±1,48 3,81±2,34 1,94±1,21 1,96±1,11 3,02±1,96 3,23±2,19 F7-AV 2,98±1,61 4,54±2,91 2,82±1,96 2,25±1,33 3,14±1,98 4,61±4,64 A1-AV 3,87±2,11 6,10±5,59 3,18±1,82 4,74±4,61 6,49±4,74 4,64±3,05

16 Sonuç     Bu bulgular bize Corpus Callosum’a akupunktur uygulanan grupta 1. dakikada frontal bölgede alfa dalgalarındaki artışın sakinleştirici etkiye neden olduğu Ve bu etkinin 20 dakikalık süre içinde azaldığını gösterdi Kontrol grubunda akupunktur yapılmadan önceki 5 dakika ile uygulama sonrası 1. dakikadaki alfa dalgaları karşılaştırıldığında fark olmaması corpus callosumun sakinleştirici etkisini desteklerken; Kontrol grubu ile akupunktur gruplarının uygulama sonrası 1. dakikalarında alfa dalgalarında fark görülmemesi, bu çalışmanın denek sayısını artırarak devam edilmesi gerekliliğini düşündürmektedir.

17


"Dr. Ayfer Kuzulugil Doç. Dr. Tuğrul Cabıoğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları