Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ TESTİ Aşağıdaki araçların hangilerinde ‘takoğraf cihazı’bulundurmak ve kullanmak zorundadır ?   a. Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ TESTİ Aşağıdaki araçların hangilerinde ‘takoğraf cihazı’bulundurmak ve kullanmak zorundadır ?   a. Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞ TESTİ Aşağıdaki araçların hangilerinde ‘takoğraf cihazı’bulundurmak ve kullanmak zorundadır ? a. Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda. b. Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda. c. Şehir içi yolcu taşımacılığıı yapan bütün araçlarda . d. Şehir dışı yolcu taşımacılığı yapar bütün araçlarda. e. Kamyon,Otobüs ve Çekicilerde.

2 GİRİŞ TESTİ Takoğraf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir ?
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve sarf ettiği akaryakıtı tespit etmek Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmek Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmek Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleri ile yaptığı hızı tespit etmek Sürücünün yeniden eğitime gerek olup olmadığını bildirmek.

3 ÇALIŞMA SÜRELERİ Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam 9 saatten fazla ve devamlı olarak 4.5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.4.5 saatin sonunda 45 dakika dinlenerek, 24 saat içinde toplam 11 saat olmak üzere biri en az 8 saat olarak iki yada üç mola vermek suretiyle istirahat edebilirler.

4 ARAÇ KULLANMA SÜRELERİNE
UYMA MECBURİYETİ VE DENETLEME ESASLARI Araç işletenlerinin ; Otobüs kamyon ve çekici araçlarında takoğraf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda bulundurması Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını , sürücülerin kimler olduğunu işe çıkış yer,gün ve saati bir defter ve liste şeklinde düzenlemek zorundadır.

5 ÇALIŞMA SÜRELERİNE UYMAYANLARA YAPILAN
İŞLEMLEMLER TİCARİ AMAÇLA YÜK VE YOLCU TAŞIYAN ARAÇLARI TAŞIT KULLANMA SÜRELERİ DIŞINDA KULLANMA SÜRELERİ DIŞINDA KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK : Kanun Maddesi: 49/3 SÜRÜCÜLERE, 62,00 YTL , SÜRÜCÜ AYNI ZAMANDA ARAÇ SAHİBİ DEĞİLSE ARAÇ SAHİBİNE DE YTL AYRICA İŞLETEN VE TEŞEBBÜS SAHİBİNE DE 270,00 YTL CEZA YAZILIR.

6 DİNLENME SÜRELERİ Sürme süresi :Sürücünün motor çalıştığı sürece direksiyonda geçirdiği zamandır. 45 Dakikadan az olan durma ve dinlenmeler bu süreye dahildir. Dinlenmeler araç dışında yapılmalıdır. Aracında uygun dinlenme yeri olanlar platform dışında park edip dinlenilebilir.

7 TAKOĞRAF CİHAZI BULUNDURMA VE
KULLANMA ZORUNLULUĞU 3-Üretilen takoğraf cihazlarının bayiler tarafından araçlara monte edilmesi esnasında her aracın kalibrasyon değeri esas alınır. Bu değerlerin dışında ayar yaparak, takoğraf cihazını monte edenler hakkında yasal işlem uygulanır. Bu cihazları bozuk imal edenler veya bozulmasına vasıta olanlar ve bu cihazları bilerek kullananlar mahkemece 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.

8 TAKOĞRAF CİHAZI BULUNDURMA VE
KULLANMA ZORUNLULUĞU 1-Yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs ,kamyon ve çekicilerde TAKOĞRAF CİHAZI bulundurulması ve kullanılması zorunludur 2-Takoğraf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü takıldığı andan itibaren bu cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır.

9 TAKOĞRAF CİHAZLARINDAN ALINACAK BİLGİLER
Ülkemizde çeşitli firmalar tarafından üretilen takoğraf cihazları kullanılmaktadır. Bu marka değişikliğinden dolayı cihazlar arasında kullanımları yönüyle bir takım farklılıklar bulunmakla birlikte bütün takoğraf cihazlarında asgari seviyede alınabilecek bilgiler şunlardır. 1-Aracın hız sınırını ihlal edip etmediği, 2-Hız sınırını ihlal etmiş ise, kaç defa ihlal ettiği, 3-Sürücünün sürekli ve toplam olarak 24 saat içerisinde kaç saat araç kullandığı 4-Tarih ve saat bilgileri 5-Kilometre cinsinden gidilen yol

10 TAKOĞRAF CİHAZI BULUNDURMA VE
KULLANMA ZORUNLULUĞU Takoğraf cihazlarını bozuk imal edenler veya bozulmasına vasıta olanlar hakkında 2918 Sayılı KTK.’nın 31 nci maddesine göre işlem yapılır.,

11 TAKOGRAF CİHAZLARI Üzerinde bağlı bulunduğu aracın son 24 saate ait ; toplam ve sürekli araç kullanım sürelerini , hız bilgilerini ve yapılan ihlalleri sürücü kimlikleriyle beraber elektronik hafızasında saklayan ve bu bilgileri istenildiğinde dijital göstergesinden görüntülü olarak , yada yazıcı ünitesinden detaylı rapor ve grafik olarak veren ,ayrıca hata yapılıyorsa sürücüyü sesli olarak ikaz eden bir cihazdır. Takoğraf Cihazları Elektronik , Mekanik olabileceği gibi elektro mekanik de olabilecektir.

12 ELEKTRONİK TAKOĞRAFLAR
TAKOGRAF CİHAZI ÇEŞİTLERİ TESTAŞ HEMA ENDİKSAN ELEKTRONİK TAKOĞRAFLAR NORM BESTAŞ TAKOSAN DESTAŞ TETAŞ ROTA

13 TAKOGRAF CİHAZLARI 1-Aracı kullanan sürücü ile raporda kimliği yazılı olan şahısın aynı kişi olup olmadığına 2-raporun üzerindeki kalibrasyon değerine bakılarak ayarlama yapılıp yapılmadığına dikkat edilir. Ancak 1994 yılından önceki yıllara ait takoğrafların verdiği raporda kalibrasyon değeri bulunmaz.

14 ELEKTRONİK TAKOĞRAFTAN ALINMASI
GEREKEN RAPORLAR 24 Saat hız raporu Hız Grafiği A. Zaman sınırlı hız grafiği B. Yol sınırlı hız grafiği C. Hız sınırlı hız grafiği D. 24 Saat grafiği Trafik Polisinin Takograftan alının bilgileri sağlıklı bir şekilde yorumlaması ve takoğrafa dışarıdan bir müdahale olup olmadığını anlayabilmesi için , 24 saat raporu ve hız grafiğini karşılaştırarak incelemesi gerekir.

15 RAPORLARDA BULUNAN BİLGİLER
Kanunen belirlenen hız sınırının kaç kez aşıldığı ve bu durumda alınan mesafe. Sürücülerin son 24 saat içerisinde toplam ve sürekli olarak araç kullanma süreleri. Kanunen belirlenen sürekli süre ve toplam süre limitlerinin aşılıp, aşılmadığı Akü bağlantısın kesildiği saat, tarih. Kimliksiz yada kimlikli kullanım.

16 RAPORLARDA BULUNAN BİLGİLER
Son 24 saat içerisinde aracı kullanan her sürücünün; adı, soyadı, sürücü belgesi numarası. Son 24 saat içerisinde sürücülerin araca bindiği indiği saat. Aracın Plakası Montaj ve kalibrasyonu yapan bayinin kod numarası. Kalibrasyon değeri.

17 Mekanik Tokoğraf Mekanik Tokoğraf Aracın Hızını Gösterir
Dinlenme süreleri Alınan yol Km cinsi Kaç Km Yol geldiğini Gösterir.

18 TAKOĞRAF 24 SAAT RAPORU

19 ROTA NORMAL HIZ GRAFİĞİ

20 TAKOĞRAF CİHAZI BULUNDURMA VE
KULLANMA ZORUNLULUĞU 1985 MODEL 02 KASIM 2000 gün ve Resmi Gazetede yayınlanan genelgeye göre 1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlarda Takoğraf bulundurma zorunluluğu olmayıp , bu araçlarda Takoğraf yerine Sürücü çalışma belgesi aranacaktır.

21 Dağıtımı TŞOF. Tarafından yapılır.
SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGESİ BULUNDURMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞU Ciltli ve cebe sığacak şekilde olmalı ,1 yıllık araç kullanma süreleri işlenecek şekilde Maliye Bakanlığınca bastırılır. Dağıtımı TŞOF. Tarafından yapılır.

22 SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGESİ BULUNDURMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞU İsteklinin esnaf siciline veya ilgili esnaf kuruluşuna kayıtlı olduğunu ispat etmek şartıyla ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yerdeki Trafik Tescil kuruluşunca verilir.

23 SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGESİ BULUNDURMA VE KULLANMA ZORUNLULUĞU Ticari amaçla şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan , taksi otomobilleri ,minibüs ve kamyonet sürücülerinde sürücü çalışma belgesi aranmaz

24 TRAFİK PARA CEZALARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULANACAK ESASLAR
TANIMLAR CEZA TUTANAĞI: Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden olup ta, mahkemelik suçlar dışında kalan suçlular hakkında Kanunun yetki vermiş olduğu görevlilerce tanzim edilecek tutanaktır. SUÇ TUTANAĞI: Mahkemece bakılacak suçlar için düzenlenmesi gereken tutanaktır.

25 TANIMLAR ALINDI (MAKBUZ): Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden olup ta, mahkemelik suçlar dışında kalan suçlular hakkında ve bu Kanunun yetki vermiş olduğu görevlilerce tahsil edilen para karşılığı verilen makbuzdur. CEZA PUANI: Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan ceza puanlarıdır.

26 TUTANAKLARIN BASIMI Alındı (Makbuz), suç ve ceza tutanaklı MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINCA bastırılır ve bunları düzenlemeye yetkili kılınmış kuruluşlara dağıtılmak üzere ilgili mal sandıklarına yeterli miktarda gönderilir.

27 DÜZENLEMEYE YETKİLİLER
Trafik zabıtası Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde polis Trafik zabıtası ve polisin görev alanı dışında kalan yerlerde jandarma 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13, 14, 16, 17, 18, 31 nci ve 65 nci maddelerine aykırı harekette bulunanlar hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kılmış olduğu görevliler tarafından alındı (makbuz), suç ve ceza tutanağı düzenlenir.

28 ALINDILARIN (MAKBUZ) DÜZENLENMESİ Alındıların (Makbuz) her nüshası arasına mutlaka karbon kağıdı konularak görevlilerce her nüshasına okunaklı olarak geçecek şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak tutanak düzenleyenler ve trafik suçlusu tarafından imzalanır.

29 SUÇ VE CEZA TUTANAKLARININ
DÜZENLENMESİ Mahkemelik suçlarda suça el koyanlar birden fazla ise, suç tutanağı en az iki görevli tarafından imzalanır. Bir kaç trafik suçunun bir arada işlenmesi halinde alındı ve tutanaklara her suç için fiiline uyan Kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır

30 ALINDI VE TUTANAKLARIN TESLİM ALINMASI VE KULLANILMASI
Ancak, alındıların (makbuz) bitip bitmediğine bakılmaksızın tahsil edilen paralar, HER YEDİ GÜNDE BİR yetkili kuruluşun ilgili birimine, mal sandığı veznelerine yatırılmak üzere teslim edilir. Yetkili kuruluşun ilgili birimine teslim edilen paraların bu birimce EN GEÇ ÜÇ GÜN içerisinde mal sandığı veznesine yatırılması mecburidir

31 TUTANAKLARIN TESLİMİNE, TAHSİLİNE VE İADESİNE AİT
ESAS VE USULLER Yönetmeliğe göre tutanak düzenlemeye yetki verilen kuruluşlardan görevlendirilecek personele, mal sandıklarınca kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar Suç ve Ceza Tutanağı verilir. Mal sandıklarından temin edilen tutanaklar "TRAFİK SUÇ VE CEZA TUTANAKLARININ KAYIT VE ZİMMET İŞLERİNE AİT DEFTERE “ kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı verilir

32 TUTANAKLARIN TESLİMİNE, TAHSİLİNE VE İADESİNE AİT
ESAS VE USULLER Görevliler tarafından tanzim edilerek bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimlerine teslim edilen tutanaklardan; Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshası YEDİ İŞ GÜNÜ İÇİNDE ilgili mahkemeye, Trafik Ceza Tutanaklarının ikinci nüshası ise, müteakip YEDİ İŞ GÜNÜ İÇİNDE bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına, gönderilir.

33 TESCİL PLAKASINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yetki verdiği trafik zabıtası, trafik zabıtasının bulunmadığı yerlerde polis ve Jandarma Genel Komutanlığının görevlendirdiği personeli tarafından;

34 TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN TUTANAKLARA YAPILACAK İŞLEMLER
Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için İLGİLİ MAL SANDIĞINA gönderilir. Tebligat işlemine ÜÇ İŞ GÜNÜ içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN ONBEŞ GÜN İÇİNDE yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir, itiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir

35 TESCİL PLAKASINA GÖRE DÜZENLENEN TUTANAKLARA YAPILACAK İŞLEMLER
Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahibinin sürücü olması ve bu fiili işlediğinin tespiti halinde ceza puanlamasına esas olmak üzere “CEZA PUANI” verilir Karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre CEZA VEYA SUÇ TUTANAĞI düzenlenir. Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için tebligat yapılır ve bu cezalar 114 ve 115 nci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur. Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren 15 içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

36 PARA CEZALARININ ÖDENME SÜRELERİ
ALINDI TUTANAKLARI; derhal ödenmek zorunda, ödenmediği takdirde ceza tutanağı tanzim edilir. CEZA TUTANAKLARI; Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmek zorunda, ödenmediği taktirde her ay %5 faiz uygulanarak tahsil cihetine gidilir S.K. Tutar cezanın iki katını geçemeyecektir. PTT veya Banka idareleri bu süreleri dikkat ederek tahsil edilir.Ödenmeyen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Ve Usulü Hakkındaki hüküm uygulanır Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilir. İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir

37 Onlar bizi gözlüyor! SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Onlar bizi gözlüyor!


"GİRİŞ TESTİ Aşağıdaki araçların hangilerinde ‘takoğraf cihazı’bulundurmak ve kullanmak zorundadır ?   a. Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları