Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanıtım : “Milli Prodüktivite Merkezi ve Hizmetleri” 04 Aralık 2010 Konuşmacı: Şakir KARAKAYA Eğitim Bölüm Başkanlığı Uzmanı Milli Prodüktivite Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanıtım : “Milli Prodüktivite Merkezi ve Hizmetleri” 04 Aralık 2010 Konuşmacı: Şakir KARAKAYA Eğitim Bölüm Başkanlığı Uzmanı Milli Prodüktivite Merkezi."— Sunum transkripti:

1 Tanıtım : “Milli Prodüktivite Merkezi ve Hizmetleri” 04 Aralık 2010 Konuşmacı: Şakir KARAKAYA Eğitim Bölüm Başkanlığı Uzmanı Milli Prodüktivite Merkezi

2 Ülkemizin makro plandaki verimlilik başarısı sahadaki işletme odaklı çalışmaların başarısı ile mümkündür. Türkiye Sanayisinin verimlilik bilgi ve bilincinin arttırılması, işletmelerin yeniden yapılandırılması, teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve işgücünün niteliğinin yükseltilmesinde MPM’nin çok önemli katkıları olmuştur.

3 MPM tarafından dönemsel olarak yayımlanan Verimlilik Raporları ile ülkemizin gündemine giren “verimlilik odaklı büyüme” yaklaşımı ve iller düzeyinde yaygınlaşarak sayısı 50’ye ulaşan ilimizde uygulanan Verimliliği Artırma Projeleri (VAP), ülkemizin verimlilik performansının artmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

4 “Ülke ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, işçi, işveren ve hükümet kesimlerine eğitim desteği vermek ve verimliliği artırıcı tavsiyelerde bulunmak, verimliliği artırıcı yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri izlemek” amacıyla;  17 NİSAN 1965 tarihinde  580 Sayılı Yasa ile kuruldu. MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

5  Ülke ekonomisinin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesine yardımcı olmak;  Çeşitli araçlarla verimliliği artırıcı bilgileri ve modern metotları yaymak;  Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verimliliği artırıcı teknik ve yaklaşımlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,  Ülkemizin verimlilik sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,  Ülkemizde verimlilik değişmelerini ölçmek ve izlemek. Milli Prodüktivite Merkezi’nin Görevleri

6 MPM’nin MİSYONU (2007 – 2011 Stratejik Planı uyarınca)

7 MPM’nin VİZYONU (2007 – 2011 Stratejik Planı uyarınca)

8 1998 GAZİANTEP Güneydoğu Anadolu Bölge Müd. 1987 İZMİR Ege Bölge Müd. 1994 TRABZON Karadeniz Bölge Müd. 1986 İSTANBUL İstanbul Bölge Müd. ANKARA TEŞKİLAT YAPISI

9 ORGANİZASYON ŞEMASI Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcıları Bölge MüdürlükleriTeknik Danışmanlar Araştırma Bölüm BaşkanlığıBilgi Teknolojileri Bölüm Başkanlığı Danışmanlık Bölüm Başkanlığı Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı Eğitim Bölüm Başkanlığıİnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Bölüm BaşkanlığıMali Hizmetler Bölüm Başkanlığı Verimlilik Ölçme ve İzleme Bölüm Başkanlığı

10 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ ÇALIŞMALARI  Araştırma Çalışmaları  Verimlilik Ölçme-İzleme  Danışmanlık Hizmetleri  Eğitim Hizmetleri  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Uluslararası İlişkiler  İllerde Verimliliği Artırma Projeleri

11 Ülke, bölge, sektör ve işletme düzeylerindeki verimlilik değişme ve gelişmelerinin, bu değişme ve gelişmelere yol açan nedenlerin, verimlilik sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine katkıda bulunabilecek önerilerin geliştirilmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak. VERİMLİLİK ARAŞTIRMALARI

12 ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI VERİMLİLİK ARAŞTIRMALARI

13 VERİMLİLİK ÖLÇME-İZLEME ÇALIŞMALARI Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde “verimlilik göstergeleri” başlığı altında üç aylık ve yıllık peryotlarda MPM tarafından 30.06.2009 tarihinden itibaren internet ortamında yayımlanmaya başlamıştır. Uluslar arası düzeyde karşılaştırma yapabilme özelliğine sahip bu verilerle sektörlerdeki verimlilik değişmeleri güncel verilere dayalı olarak kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmaktadır. http://www.mpm.org.tr/verimlilikgostergeleri

14 VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI Tüm faaliyet alanlarında, sektör ve ölçek gözetmeksizin, verimlilikle ilgili sorunların teşhisine, uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak verimliliği artırıcı teknik ve yaklaşımlara ilişkin hizmetleri sunmak.

15

16 Danışmanlık Hizmetleri TEŞHİS ÇALIŞMALARI  TEŞHİS ÇALIŞMALARI Verimlilik Sorunlarının Teşhisi Çalışan Memnuniyetinin Analizi Müşteri Tatmininin Analizi Gizli Müşteri Uygulamaları Çalışanların Eğitim İhtiyacının Analizi Bilgi-işlem Altyapısının Analizi …  YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ/GELİŞTİRİLMESİ Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması/İyileştirilmesi Yeniden Yapılanma Stratejik Planlama  ÜRETİM SÜREÇ VE OPERASYONLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ/GELİŞTİRİLMESİ Üretim Planlama ve Kontrolü İş Etüdü Fabrika yerleşim Planlaması Maliyet Muhasebesi Atık Yönetimi …

17 B A Ş L A M A TALEP OLUŞTURMA TALEP TALEP KARŞILANABİLİ R Mİ? SORUN BELLİ Mİ? GÖREVLENDİRME PROJELENDİRME VE TEKLİF HAZIRLAMA SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI SÖLEŞME İMZALANDI MI? ÇALIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ RAPORUN YAZIMI VE TESLİM DİLMESİ TEKLİF KABUL EDİLDİ Mİ? İZLEME BİTİŞ DIŞ DANIŞMAN KULLANIMI GÖREVLENDİRME TANI ÇALIŞMASI TANI RAPORUNUN YAZIMI K A P A N I Ş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM SÜRECİ HAYIR EVET

18 VERİMLİLİK EĞİTİMLERİ MPM, Kuruluş Yasası’nda tanımlanan görevleri ile misyonu, stratejik amaçları ve bunlara bağlı olarak oluşturulan hedefleri doğrultusunda, çağdaş verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımlarının tanıtılması, öğretilmesi amacıyla ölçek, sektör ve kesim farkı gözetmeksizin verimliliği artırıcı tekniklere ilişkin eğitim hizmetleri vermektedir.

19 MPM, Kuruluş Yasası’nda tanımlanan görevleri ile misyonu, stratejik amaçları ve bunlara bağlı olarak oluşturulan hedefleri doğrultusunda,çağdaş verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımlarının tanıtılması, öğretilmesi amacıyla ölçek, sektör ve kesim farkı gözetmeksizin eğitim hizmetleri vermektedir. Eğitim konuları aşağıdaki temel konu başlıkları altında toplanmaktadır:  Verimlilik Yönetimi  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kişisel Gelişim  Yönetim ve Sistem Geliştirme  Üretim Yönetimi  Maliyet Muhasebesi  Engellilere Mesleki Beceri kazandırma Eğitimleri 80 farklı konu VERİMLİLİK EĞİTİMLERİ

20 BASIN – YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER Verimlilik bilgi ve bilincinin yaygınlaştırılılması, toplumun farklı kesimlerinde verimlilik artışını sağlayıcı çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla tanıtım, halkla ilişkiler ve basın yayın çalışmalarımız ülke genelinde yoğun ve yaygın bir biçimde sürdürülmüştür.

21 MPM SÜRELİ YAYINLARI

22 YILIN VERİMLİ İŞÇİ,İŞVEREN, İŞKADINI/İŞADAMI ÖDÜLLERİ

23 ULAŞTIRMADA VERİMLİLİK: KENT ULAŞIMINDA RAYLI SİSTEMLER PANELİ

24 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

25 Milli Prodüktivite Merkezi’nin Ülke Düzeyinde Verimliliği Artırmaya Yönelik Çalışmaları GENEL TANIM Genel olarak ülke, bölge, il, sektör ve firma düzeyinde verimliliği artırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin tümü “verimliliği artırma çalışmaları “ olarak adlandırılır. ÖZEL TANIM (VAP) MPM tarafından il, sektör ve bölge düzeyinde verimlilik bilgi ve bilincini geliştirme ve yayma, verimliliği artırma, verimlilik artırma amaçlı çalışmaları teşvik etme ve bu amaçla yerel, sektörel ve bölgesel düzeydeki kurum, kuruluş ve ilgili kesimlerle işbirliği ortamında yürütülen projeler.

26 İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ - 2010 2009 yılının son aylarında imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde Muğla, Aydın, Denizli ve Çanakkale illeri ile bu yılın ilk yarısı içinde protokollerinin imzalanması planlanan; Hatay, Osmaniye ve Kilis illeri Verimliliği Artırma Projeleri yıl içinde devam edecektir.

27 İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ (VAP)  verimlilik kültürünün ve bilincinin gelişmesine katkı sağlayıcı tanıtım ve bilinçlendirme etkinlikleri yürütmek,  verimlilik artırıcı tekniklere ilişkin eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile kuruluşların ve işletmelerin gelişmelerine katkı sağlamak,  verimlilik araştırmaları ile de bölgesel ve yerel düzeyde verimlilik sorunlarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak. Projenin amacı, yerel düzeydeki etkili işbirlikleri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile;

28 Proje Tanıtım ve Protokol İmzası Hazırlık ve Planlama Danışmanlık Hizmetlerinin Planlanması Proje Duyuruları Proje Faaliyetlerinin Başl Araştırma Çalışmaları Danışmanlık Hizmetleri Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitim Hizmetleri Projenin Tamamlanması Proje Sonuç Değ. Toplantısı Proje Kitabının Basımı Proje İzleme Eğitim Hizmetlerinin Planlanması Araştırma Çalışmalarının Planlanması Tanıtım ve Bilinçlendirme Etkinliklerinin Pl. Kamuoyu Oluşturma İlin Seçimi

29

30 Teşekkür ederiz.


"Tanıtım : “Milli Prodüktivite Merkezi ve Hizmetleri” 04 Aralık 2010 Konuşmacı: Şakir KARAKAYA Eğitim Bölüm Başkanlığı Uzmanı Milli Prodüktivite Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları