Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- EĞİK DÜZLEM: Yaşamımızda işlerimizi kolaylaştıran pek çok araçtan yararlanırız. Örneğin tırnaklarımızı kesmek için kullandığımız tırnak makası, ekmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- EĞİK DÜZLEM: Yaşamımızda işlerimizi kolaylaştıran pek çok araçtan yararlanırız. Örneğin tırnaklarımızı kesmek için kullandığımız tırnak makası, ekmek."— Sunum transkripti:

1

2 1- EĞİK DÜZLEM: Yaşamımızda işlerimizi kolaylaştıran pek çok araçtan yararlanırız. Örneğin tırnaklarımızı kesmek için kullandığımız tırnak makası, ekmek dilimlediğimiz bıçak, çorba içtiğimiz kaşık, ayakkabılarımızı giyerken kullandığımız çekecek, su akıtmak için çevirdiğimiz musluk, tahta parçalarını birleştirmek için kullandığımız vida da birer basit makinedir. 3 42

3 Cezmi’ nin merdivene kalası şekildeki gibi koyarak oluşturduğu düzlem de bir basit makinedir. Bu basit makine eğik düzlem olarak bilinir. Anlaşılacağı gibi eğik düzlem aynı işi az kuvvet harcayarak daha kolay yapmamızı sağlar. Eğik düzlemde yapılan işle kinetik enerji potnsiyel enerjiye dönüşmüş olur. 4 42

4 Uygulanan kuvvetin yaptığı iş = Yükün kazandığı potansiyel enerji Uygulanan kuvvet x Eğik düzlemin boyu = Yükün ağırlığı x Eğik Düz.yük. Eğik düzlemde cismi hareket ettirmek için uygulanan kuvvetin eğik düzlemin yüksekliğine ve boyuna bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 5 42

5 VİDA : Evinizde kullandığınız basit makinelerden biriside kitaplığınızı duvara sabitlemenizi sağlayan VİDAdır. Vidaların sürtünme kuvvetini kullanarak cisimleri birbirine sıkıca bağladığını biliyorsunuz. Vida bir silindirin çevresine dolanmış eğik düzlem gibidir. Vida modelinizde ölçtüğünüz iki çizgi arasındaki uzaklık, vida adımıdır. Vidayı döndüren kuvvet kısa bir yol boyunca etkileyen ve vidayı içeriye doğru hareket ettiren daha büyük kuvvete dönüştürülür. 6 42

6 Vida bira tam dönüş yaptığında bir vida adımı kadar ilerler. Vidayı döndüren F kuvvetinin yaptığı iş ilerleme kuvveti P’nin yaptığı işe eşittir. Buradan; F: Vidayı döndüren kuvvet L: Dönme yarıçapı P: Vidayı ilerleten kuvvet a: Vida adımı F. 2 . L = P. a 7 42

7 ÖRNEK: Adımı 0,4 mm olan vidanın, bir tahtaya 4 cm girebilmesi için kaç kez döndürülmesi gerekir? (Doğru cevabın yanındaki kutuyu işaretleyin) A)10 B)16 C)50 D)100 8 42

8 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP D OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 9 42

9 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 10 42

10 KAMA: İki tane eğik düzlemin tabanlarını sırt sırta birleştirdiğinizde yeni bir basit makine oluşturursunuz. Bu basit makine kama olarak adlandırılır. Balta bir kamadır. Kamalarda cisim yerinde kalır. Kama cismin içine doğru itilir. Makasın keskin kısımları, keski, bıçak, pim, iğne ve çivi uçları kamaya örnek olarak verilebilir. 11 42

11 KALDIRAÇLAR: Su içinde küreklerle hareket ettirilen bir kayığı görmüşsünüzdür. Kayığın hareket yönüyle küreklere uygulanan kuvvet yönünün birbirine zıt yönde olduğunu farketmişsinizdir. Maşa, kaşık, tehteravalli aynı çeşit basit makinelerdir. Bunlar kaldıraç adı verilen basit makinelere örnektir. Tahteravalliyi ele alırsak, tahteravallinin eşit uzunlukta iki kolu vardır. Sizinle eşit ağırlıkta olan bir arkadaşınızla tahteravallinin iki ucuna oturursanız dengede kalırsınız. Eğer sizin ağırlığınız fazla, arkadaşınızınki az ise arkadaşınız yukarı çıkarken siz aşağı inersiniz. 12 42

12 Tahteravalli dahil bütün kaldıraçlar sabit bir nokta üzerinde hareket eden çubuklardır. Üstteki ve diğer slayttaki şekillerde üç değişik kaldıraç görülmektedir. 13 42

13 F: Kuvvet P: Yük X: Kuvvetin desteğe uzaklığı (kuvvet kolu) Y: Yükün desteğe uzaklığı (yük kolu) Dengedeki bir kaldıraçta: Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu F. X = P. Y olur. 14 42

14 ÖRNEK: Çift taraflı bir kaldıraçta yük kolu kaldıraç kolunun 2 / 5 i kadar olduğunda, kuvvetin yük cinsinden değeri ne olur? A)2/3 B)3/2 C)5/2 D)3 15 42

15 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP A OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 16 42

16 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 17 42

17 MAKARALAR: A- Sabit Makara: Sabitin anlamı makaranın yerinin değişmediği anlamına gelir. Makara bir yere tutturulmuştur, inşaatlarda ve bazı fabrikalarda bir yükü kaldırmak için sabit makaradan yararlanılır. Şekildeki gibi sabit makarada yük ve kuvvet aynı ipe bağlıdır. Bir ipin her noktasındaki gerilme kuvvetleri birbirine eşit olacağından denge durumunda kuvvet ile yük birbirine eşit olur. Sabit makaralar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapmada kolaylık sağlar. 18 42

18 Kuvvet = Yük F =P Sürtünmeler ve ipin ağılığı ihmal ediliyor. ÖRNEK: Sabit bir makaranın ucuna 20 N’luk bir yük bağlanıyor. Yükün kaldırılabilmesi için kaç N’luk bir kuvvet uygulanmalıdır. A)10 B) 20 C) 5 D) 30 19 42

19 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP B OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 20 42

20 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 21 42

21 B- Hareketli Makara: hareketli makaralar yüke bağlı olup yükle birlikte hareket eder. Hareketli makarayla kuvvet kazancı sağlayarak daha kolay iş yaparsınız. Kuvvetten iki kat kazanç sağlar, buna karşılık yoldan iki kat kayıp vardır. Kuvvet ve yük arasındaki bağıntı: F = P / 2 olur. * Sürtünmeler, makara ağırlıkları ve iplerin ağırlıkları ihmal ediliyor. 22 42

22 ÖRNEK: Şekildeki sistem dengede olduğuna göre P 1 / P 2 kaçtır? (Makaraların, ipin, eşit bölmeli çubuğun ağırlığı ile sürtünme önemsenmeyecek.) A) 3 / 8 B) 2 / 8 C) 3 / 4 D) 4 / 3 23 42

23 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP C OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 24 42

24 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 25 42

25 PALANGALAR: Sabit ve hareketli makaraların değişik sayılarda özel olarak bağlanması ile oluşturulan basit makinalara palanga denir. Şekilde görüldüğü gibi F kuvvetinin uygulandığı ip yukarıdan sarılmaya başlanmıştır. Bu durumda kuvvet ile yük arasındaki bağıntı; Kuvvet = Yük / Makara sayısı F = P / n olur. 26 42

26 Şekilde görüldüğü gibi F kuvvetinin uygulandığı ip aşağıdan sarılmaya başlanmıştır. Bu durumda kuvvet ile yük arasındaki bağıntı ; Kuvvet = Yük / Makara sayısı + 1 F = P / n + 1 27 42

27 ÖRNEK: Yandaki sistemde sağlanan kuvvet kazancının aynısı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır? 28 42

28 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP B OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 29 42

29 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 30 42

30 TEKERLEK: Cisimlerin daha kolay hareket etmesini sağlayarak iş kolaylığına neden olan tekerlek bir diğer basit makinedir. Tekerlekler dönerek ilerlediklerinden yer ile olan sürtünmeyi azaltırlar. Hareket ettirilmek istenen belirli ağırlıktaki tüm cisimlerde tekerlek kullanılır. İş makineleri, el arabaları elektrikli süpürge,otomobil ve diğer motorlu araçların tamamında tekerlek kullanılır. Tekerlek yüzeyinde dişler açılarak tekerlek ile yol arasındaki sürtünme arttırılır. Böylelikle araç fren yaptığında daha kısa sürede durması sağlanır. 31 42

31 DİŞLİ ÇARKLAR: A)Ortak Eksenli Dişli Çarklar: ortak eksen etrafında dönen dişli çarkların devir sayıları ve dönüş yönleri aynıdır. n 1, n 2 : diş sayıları f 1,f 2 : devir sayıları r 1,r 2 :yarıçapları f 1 =f 2 ve n 1 /n 2 = r 1 / r 2 32 42

32 B) Farklı Eksenli Dişli Çarklar: Yukarıdaki şekillerde görülen dişli çarklarda, devir sayısı; diş sayısıyla ve yarıçapla ters orantılıdır. n 1, n 2 : diş sayıları f 1,f 2 : devir sayıları r 1,r 2 :yarıçapları f 1 / f 2 = n 2 / n 1 = r 2 / r 1 33 42

33 ÖRNEK: Şekildeki sistemde IV nolu dişli çark ok yönünde dönerse aşağıda verilen dişlilerden hangileri aynı yönde döner? a)I ve III c) I, II ve IV b)II ve III d) I, III ve IV 34 42

34 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP C OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 35 42

35 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 36 42

36 ÇIKRIK: Çıkrık genelde kırsal kesimlerde tarla ve bahçe gibi yerlerde açılan kuyulardan su çekilmesine yarayan basit makinedir. Çıkrıkta kuvvetle yük arasındaki eşitlik: Kuvvet x Kuvvetin Uygulandığı Kolun Uzunluğu = Yük x Yükün Bağlandığı Silindirin Yarıçapı F. R = P. R olur. 37 42

37 ÖRNEK: Şekildeki gibi bir çıkrıkta büyük silindirin yarıçapı, küçük silindirin yarıçapının 5 katı olduğuna göre, 100 N’luk P yükünü dengeleyen F kuvveti kaç Newton’dur? (Sürtünme ve ipin ağırlığı ihmal edilecek) a) 20 b) 95 c) 125 d) 500 38 42

38 YANLIŞ CEVAP VERDİNİZ ÜZÜLMEYİN DOĞRU CEVAP A OLMALIYDI GERİ DÖNÜN VE TEKRAR ÇÖZMEYİ DENEYİN! GERİ DÖN 39 42

39 TEBRİKLER... DOĞRU CEVAP VERDİNİZ. DEVAM 40 42

40 KASNAK: A) Ortak Eksenli Silindirler: Ortak eksen etrafında dönen silindirlerin devir sayıları ve dönüş sayıları yönleri aynı olur. f 1, f 2 : devir sayıları r 1,r 2 : yarıçapları f 1 = f 2 41 42

41 B) Farklı Eksenli Silindirler: Şekilde görülen şekillerdeki farklı eksenli silindirlerde devir sayıları, yarıçaplarıyla ters orantılıdır. f 1, f 2 : devir sayıları r 1,r 2 : yarıçapları f 1 / f 2 = r 2 / r 1 42


"1- EĞİK DÜZLEM: Yaşamımızda işlerimizi kolaylaştıran pek çok araçtan yararlanırız. Örneğin tırnaklarımızı kesmek için kullandığımız tırnak makası, ekmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları