Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESAJ KUTUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESAJ KUTUSU."— Sunum transkripti:

1 MESAJ KUTUSU

2 Bilgisayar,kullanıcısı uyarmak yada yönlendirmek gibi işlemler için mesaj pencerelerini kullanır.

3 Masaüstüne bir dosya için sil komutu verdiniz, nasıl bir uyarı penceresi açılır?

4 FONKSİYON Kendisine gönderilen değeri alan ve üzerinde gerekli işlemleri yaparak sonucu bildiren işleve denir. Değişkenler fonksiyonların vazgeçilmez elemanlarıdır.

5 FONKSİYONA BİR ÖRNEK a=1 b=2 Fonksiyon: c=a+b
Fonksiyonun Sonucu: 1+2=3 c=3 Burada “a”, “b” değişkenlerini girerek “a+b=c” foksiyonunu kullanarak “c” değişkeninin değeri bulunur.

6 “MSGBOX” FONKSİYONU Her programlama dilinin sabit ve önceden belirlenmiş fonksiyonları vardır Nesne Tabanlı Programlama Dilinde Kullanılan fonksiyonlardan biride “MSGBOX”

7 MSGBOX FONKSİYONU KULLANIMI
“Görüntülenecek Metin” , Sembol+Düğmeler, ”Başlık”

8 SEMBOLLER VbCritical = Stop Sembolü Hata
VbQuestion = Soru İşareti Sembolü VbExclamation = Ünlem Sembolü VbInformation = Bilgi Sembolü

9 DÜĞMELER VbOkCancel = Tamam-İptal
VbAbortRetryIgnore =Durdur-Yeniden Dene-Yoksay VbYesNoCancel = Evet-Hayır-İptal VbYesNo = Evet-Hayır VbRetryCancel = Yeniden Dene-İptal

10 InputBox Fonksiyonu VB programı çalışırken klavyeden bilgi girişi yapılmasını sağlar. InputBox’a girilen bilgi bir değişkene aktarılmalıdır. Görüntülenecek Metin: Kullanıcıdan alınacak bilginin ne olduğunu içerir. Tırnak içinde yazılmalıdır. Başlık: InputBox’ın Başlığıdır. Tırnak içinde yazılmalıdır.

11 InputBox Fonksiyonu Kullanımı

12 InputBox Fonksiyonu Örnek
Dairenin Çevresini Hesaplayan bir program yapalım. İhtiyacımız olan nesneler. 1 Adet TextBox 1 Adet Label 1 Adet Button Olayımızı Butonun Click’ ine veriyoruz.

13 InputBox Fonksiyonu Örnek
İhtiyacımız olan değişkenler Yarıçap ( r ) Pi Sayısı ( pi ) Dairenin Çevresi ( sonuc ) Biz InputBox Fonksiyonumuzu Yarıçap değişkenimizin içerisine atacağız. NOT=Unutulmamalı ki InputBox Fonksiyonu bir değişken içerisinde tutulmalıdır.

14 Button’ un Click’ ine Yazıyoruz.
Butonun üzerine çift tıklarız ve açılan sayfada imlecin yanıp söndüğü satıra aşağıdaki kodları yazarız. Dim r As Integer r = InputBox("Lütfen Dairenin Yarıçapını Giriniz.Not=Tamsayı Giriniz.", "YARIÇAP") Const pi As Integer = 3 Dim sonuc As Integer sonuc = pi * r * r TextBox1.Text = sonuc

15 Koşul İfadeleri Karşılaştırma ya da koşullu ifadelerde nasıl cümle kuruyorsak programlarda da aynı mantıkta kullanırız. If ( Eğer ) Then ( İse ) Else ( Değilse ) End ( Sonlandır )

16 Koşul İfadeleri If …. Then Deyimi If …. Then …. Else Deyimi
If …. Then …. Else If Deyimi

17 IF…..THEN….ELSE IF DEYİMİ

18 Karşılaştırma Operatörleri

19 Koşul İfadeleri Örnek

20 Buton Olayları 1.Yazılı Butonu
yazili1 = InputBox("Lütfen 1.Yazılı Notunuzu Giriniz", "1.YAZILI NOTU") Label1.Text = yazili1 2.Yazılı Butonu yazili2 = InputBox("Lütfen 2.Yazılı Notunuzu Giriniz", "2.YAZILI NOTU") Label2.Text = yazili2 3.Yazılı Butonu yazili3 = InputBox("Lütfen 3.Yazılı Notunuzu Giriniz", "3.YAZILI NOTU") Label3.Text = yazili3

21 Buton Olayları Hesapla Butonu Olayı Dim sonuc As Double
sonuc = (yazili1 + yazili2 + yazili3) / 3 If sonuc < 45 Then MsgBox("Dersten Kaldınız.", vbInformation + vbOKCancel, "YAZILI ORTALAMALARI") ElseIf 45 <= sonuc And sonuc < 55 Then MsgBox("dersten geçtiniz.ortalamanız 2(iki).", vbInformation + vbOKCancel, "YAZILI ORTALAMALARI") ElseIf 55 <= sonuc And sonuc < 70 Then MsgBox("dersten geçtiniz.ortalamanız 3(üç).", vbInformation + vbOKCancel, "YAZILI ORTALAMALARI") ElseIf 70 <= sonuc And sonuc < 85 Then MsgBox("dersten geçtiniz.ortalamanız 4(dört).", vbInformation + vbOKCancel, "YAZILI ORTALAMALARI") ElseIf 85 <= sonuc And sonuc < 101 Then MsgBox("dersten geçtiniz.ortalamanız 5(beş).", vbInformation + vbOKCancel, "YAZILI ORTALAMALARI") Else MsgBox("0 ile 100 arasında bir değer giriniz.", vbCritical + vbOKCancel, "YAZILI ORTALAMALARI") End If End Sub

22 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Osman Batur DAĞDEVİREN Bilişim Tekn. Öğretmeni


"MESAJ KUTUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları