Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CsCl NaCl Zinc Blende Fluorite Wurtzite İyonik Kristaller NiAs perovskite CaTiO3 rutile TiO2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CsCl NaCl Zinc Blende Fluorite Wurtzite İyonik Kristaller NiAs perovskite CaTiO3 rutile TiO2."— Sunum transkripti:

1 CsCl NaCl Zinc Blende Fluorite Wurtzite İyonik Kristaller NiAs perovskite CaTiO3 rutile TiO2

2 NaCl  r Na+ = 1.02Å, r Cl- = 1.81Å  yarıçap oranı = 0.563  anyonlar ymk, oktahedral boşluklar Na + ile dolmuş  KS (Na + ) = 6; KS (Cl - ) = 6  Örnekler: LiX,NaX, KX, RbF,RbCl, MnO,FeO,CoO, NiO,CdO MgO,CaO,SrO,BaO,TiO,VO ymk birim hücre Birim hücrede Na + = 4 Cl - = 4 a = 2r + + 2r -

3 Çinkoblend (ZnS)  Anyonlar ymk  r Zn 2+ = 0.6Å, r S 2- = 1.84Å  yarıçap oranı = 0.33  tetrahedral boşluklar Zn ile dolmuş (% 50)  KS (Zn 2+ ) = 4; KS (S 2- ) = 4 Vürtzit (ZnS)  Anyonlar hsi  tetrahedral boşluklar Zn ile dolmuş (% 50)  KS (Zn 2+ ) = 4; KS (S 2- ) = 4 Polimorfizm Bir kimyasal bileşiğin birden çok kristal yapısında bulunması ZnS, CuCl, GaP, InAs ZnS, AlN, SiC, BeO

4 Florit (CaF 2 ) r Ca 2+ = 1.12Å; r F - = 1.31Å yarıçap oranı = 0.85 Ca 2+ ymk, Dörtyüzlü boşluklar F ile dolmuş KS: Ca = 8, F = 4 * veya F anyonları basit küp oluşturur, komşu olmayan kübik boşluklara Ca girer Li2O, Na2Se, K2S, Na2S CaF2, BaCl2, UO2, SrF2 Antiflorit (K 2 O) O 2- ymk, Dörtyüzlü boşluklar K + ile dolmuş KS: O = 8, K = 4

5 CsCl r Cs + = 1.74 Å, r Cl - = 1.81Å Yarıçap oranı = 0.96 Bütün kübik boşluklar Cs ile dolmuş KS: Cs = 8; Cl = 8 basit küp (primitive cubic) CsCl, CsBr, CsI, CaS Rutil (TiO 2 ) Anyonlar, imk( (body centered-cubic) Oktahedral boşluklar Ti ile dolmuş (% 50) KS (Ti) = 6; KS (O) = 3 (68% filled) TiO 2, GeO 2, SnO 2, NiF 2

6 Spinel yapı: MgAl 2 O 4 fcc array of O 2- ions, Mg 2+ occupies 1/8 of the tetrahedral and Al 3+ 1/2 of the octahedral holes  normal spinell: AB 2 O 4  inverse spinell: B[AB]O 4 (Fe 3 O 4 ): Fe 3+ [Fe 2+ Fe 3+ ]O 4  basis structure for several magnetic materials

7 Cubic Close Packed Anion Arrangement Anions/cellOct. sites filled (Maxm.=4) Tet. sites filled (Maxm. = 8) StoichiometryExamples 44 (% 100)0M 4 X 4 = MXNaCl (6:6) 408 (%100)M 8 X 4 = M 2 XK2O (4:8) 404 (%50)M 4 X 4 = MXZnS (4:4) Zincblende 42 (% 50)0M 2 X 4 = MX 2 CdCl2 44 (% 100)8 (%100)M 12 X 4 = M 3 Xno examples known 42 (% 50)1 (%12.5)M3X4 M3X4 MgAl2O4, spinel Summary of Possible Cation Occupancies & Structure Types

8 Different types of atomic radii (!! atoms can be treated as hard spheres !!) element or compounds elements or compounds („alloys“) compounds only

9 1.Grup boyunca artar (Lantanit büzülmesi artışı sınırlar) 2.Aynı yüklü iyonlarda periyot boyunca azalır. 3.Koordinasyon sayısı arttıkça, iyon yarıçapı artar. 4.Katyonun yükü arttıkça yarıçapı azalır (Fe 2+ > Fe 3+ ) 5.Genellikle katyon yarıçapları anyonlardan küçüktür. (!!! istisna: Cs + > F - ) 6.yarıçap oranı = r(katyon)/r(anyon) (< 1) Kristal yapıları öngörmede kullanılır İyon Yarıçapları

10 r+r+  = r -r - r + /r - Koordinasyon Sayısı 1.000 - 0.732 8 (cube) 0.732 - 0.414 6 (octahedron) 0.414 - 0.225 4 (Tetrahedron) 0.225 - 0.155 3 (Triangle) 0.155 - 0 2 (linear) “ Yarıçap Oranı Kuralı” Yapıçap oranı, bir bileşikte koordinasyon sayısını verir. Yarıçap oranı arttıkça, koordinasyon sayısı artar

11 Yarıçap oranı İyonik katılarda kararlı yapılar Sıkışık istifenmelerde Yarıçap oranı

12 Örnek: r(K + ) = 1.33 Å r(Br - ) = 1.95 Å  = r+r+ r-r- = 0.68 CN  6 “NaCl” yapısı

13 Yapıçap Oranı ( KS= 3 için) KS : 3 olan düzenlenme A, boşluğun merkezi  r + yarıçapı B, kürenin merkezi  r - yarıçapı r ABC dik açılı üçgen, CAB açısı 60° olmalı. Sin(60°) = 0.866 = BC/AB = r - /r + +r - 0.866 (r + +r - ) = r - 0.866 r + + 0.866 r - = r - 0.866 r + = r - - 0.866 r - 0.866 r + = (1 - 0.866) r - = (0.134) r -  r + /r - = 0.134/0.866 = 0.155 Boşluğu dolduracak en büyük katyonun yarıçapı, anyonun yarıçapının % 15.5 i olmalıdır. B A C Koordinasyon sayısı3468 r + /r - 0.1550.2550.4140.732 yapıkovalentZnSNaClCsCl

14 Sıkışık İstiflemede Oktahedral konum Yapıçap Oranı ( KS= 6 için)

15 · NaCl r + /r - = 113/167 (KS = 4) = 0.667 r + /r - = 116/167 (KS = 6) = 0.695KS = 6 ZnS r + /r - = 74/170 (KS = 4) = 0.435 KS = 4 r + /r - = 88/170 (KS = 6) = 0.518 Örnek: NaCl ve ZnS bileşiklerinin yarıçap oranlarına bakarak koordinasyon sayılarını tahmin ediniz.

16 SORU: NaCl (58.5 akb) kristalinin yoğunluğu 2.167 g/cm 3 dür. NaCl bileşiğinin iyon yarıçapı nedir? Birim hücrede 4 tane NaCl bulunur. (58.5)(g/mol)(1mol/6.02x10 23 )(4 NaCl/birim hücre) = 3.88 x 10 -22 g/birim hücre Birim hücre hacmi (a 3 ) = 3.88x10 -22 g / 2.167g/cm 3 = 1.79.10- 22 cm 3 Birim hücre kenar uzunluğu a = 5.64.10 -3 cm r = 5.64.10 -8 /2 = 2.82.10 -8 cm


"CsCl NaCl Zinc Blende Fluorite Wurtzite İyonik Kristaller NiAs perovskite CaTiO3 rutile TiO2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları