Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Visual C#.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Visual C#."— Sunum transkripti:

1 Visual C#

2 Visual Studio Nedir? Microsoft Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework ve Microsoft Silverlight tarafından desteklenen tüm platformlar için yönetilen kod ile birlikte yerel kod ve Windows Forms uygulamaları, web siteleri, web uygulamaları ve web servisleri ile birlikte konsol ve grafiksel kullanıcı arayüzü uygulamaları geliştirmek için kullanılır.

3 Visual Studio Nedir? Visual Studio, değişik programlama dillerini destekler, bu da kod editörü ve hata ayıklayıcısının neredeyse tüm programlama dillerini desteklemesini sağlamaktadır. Dahili diller C/C++ (Görsel yoluyla C++), VB.NET (Visual Basic .NET üzerinden), C# (Visual C# ile), ve F# (Visual Studio 2010 itibariyle) içermektedir.

4 Start Page Ekranı

5 Yeni Proje File-New-Project ile yeni proje oluşturma ekranı gelir.

6

7 Formu Çalıştırmak

8 Çokça Kullanılan Form Özellikleri
BackColor: Formun arka plan rengini belirleriz. BackGroundImage: Formun arka planına resim eklememizi sağlar. BackGroundImageLayout: Resmin nasıl yerleştirileceğini belirlememize yarar. (None: Resmin boyutu kadar eklenir, Tile: Resmi döşer, Center: Ortalar, Stretch: Resmi forma sığdırır, Zoom: Resmi yakınlaştırır.) Cursor: Kontrolün üzerine gelindiğinde mouse’un ne şekil alacağını belirler. Font: Font ile ilgili ayarlamalar yapılır. Fore Color: Yazının rengini değiştirmek için kullanılıyor. Text: Kontrolün üzerindeki yazıyı değiştirmemizi sağlar. Enabled: Kontrolün aktif ya da pasif olarak ayarlanmasını sağlar. Name: name özelliği kontrolün arka planda, yani kod kısmında çalışacağı isimdir. Text özelliği ile karıştırılmamalıdır. Text özelliği sadece görsel kısımda gözüken ismidir. Locked: Kontrolü true seçeneği ile kilitleyebiliriz. AutoScroll: Kaydırma çubuğunun görünürlüğünü ayarlar. AutoSize: Bu özelliğe True değeri verilirse, kontrolde text kısmında yazılan şey formdan büyükse form yazı uzunluğu kadar otomatik olarak genişler. Size: Kontrolörün yüksekliğini ve genişliğini ayarlarız.

9 Çokça Kullanılan Form Özellikleri
Start Position: Program çalıştırıldığında formun ekranın neresinde görüneceğini ayarlıyoruz. Windows State: Program çalıştırıldığında formun nasıl açılacağını belirliyoruz. (Maximized, Minimized, Normal) AcceptButon: Enter’a basıldığında tıklanıldığı varsayılan butondur. CancelButton: Esc’ye basıldığında tıklanıldığı varsayılan butondur. ControlBox: Formun sağ tarafında büyütme, küçültme ve kapatma gibi kontrollerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirlememizi sağlar. (True- False) Icon: Formun sol üst tarafındaki iconun değiştirilmesini sağlar. ShowIcon: Formun sol üstünde bulunan ikonun gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. MaximizeBox: Formun maksimum edilme durumunu aktif veya pasif yapar. MinimizeBox: MaximizeBox: Formun minimum edilme durumunu aktif veya pasif yapar. Opacity: Formumuzun şeffaf bir biçimde gözükmesini sağlar.

10 Initalize Component Oluşturmuş olduğumuz formların ve kontrollerin özelliklerini (Sürükle-Bırak ile yapılanları) Form1.Designer.Cs tutar. Sürükle-Bırak haricinde kendimiz herhangi bir kontroller ile ilgili kod yazmak istersek Form1.Cs kullanılacak.

11 Kontrollerin Özelliklerini Kod Kısmından Değiştirmek
Formumuza buton ekliyoruz. Butonun üstüne çift tıklıyoruz. Buton tıklandığında ne olacağı ile ilgili kod kısmında değişiklik yapabiliriz. Backcolor arka plan rengi ayarlamaya yarar. Cursor, mouse imlecinin şeklini belirlememizi sağlar.

12 Butonun üstündeki yazıyı değiştirir.
Tahoma yazı tipi, 14 punto, Italic yapar. Tahoma yazı tipi, 14 punto, kalın, italik, altı çizili. Butonun üstündeki yazıyı değiştirir. Buton1’i pasif yapar. Tab tuşu ile program içerisinde geçişlerin hangi sıra ile devam edeceğini belirtiriz.

13 Dock: Butonu formun soluna ya da sağına sabitleyebiliriz.
Visible: Text üzerindeki yazıda değişiklik yapmaya çalışınca text görünmez olur(false değeri atarsak). Anchor: Kilit görevi görür. Formun ortasına bir butonu sabitlersek, formu büyültsek de küçültsek de buton her zaman aynı yerde olur. Dock: Butonu formun soluna ya da sağına sabitleyebiliriz. Location: Kontrolün x ve y eksenindeki konumunu belirtir. Size: Butonun genişliğini 200, yüksekliğini 300 verdik.

14 Console Application(Konsol Uygulamaları)
File-New-Project-Console Application seçilir.

15 Yorum Satırları

16 Değişkenler

17 Değişkenlere Değer Atama
Çoğu programlama dilinde değişkenler tanımlandıktan sonra direkt olarak programda kullanılabilirler. Ancak C#'ta değişkeni tanımladıktan sonra ayrıca bir de ilk değer atamak zorundayız. Aksi bir durumda değişkeni programımız içinde kullanamayız.

18

19

20

21

22 Button Kontrolü FlatStyle: Kontrolörün düz olarak nasıl görüleceğini belirler. ForeColor: Yazının rengini değiştirir. TextAlign: Kontrol üzerindeki yazının kontrolün hangi kısmında bulunması gerektiğini belirtir. Visible: Kontrolün görünüp görünmemesini belirleriz. Locked: Kontrolü true ile kilitlerizve hareket etmesini engelleriz. Dock: Kontrolü form üstünde bir kısma sabitlemek istiyorsak Dock özelliğinden bir kısım seçeriz.

23 Checkbox Kontrolü Apperance: Checkbox görünümünü ayarlar. Normal ve Button olarak 2 seçenek vardır. CheckAlign: Kutunun yerini ayarlar. CheckState: Kutucuk içinde çıkacak şekli belirler.

24 Checkedlistbox Kontrolü
Listeye eleman ekleme CheckedListBox üzerinde sağ tıklayıp Edit Items kullanılarak ya da Properties kısmında Items özelliği kullanılarak eklenir.

25

26 ComboBox Kontrolü Listeye eleman ekleme CheckedListBox üzerinde sağ tıklayıp Edit Items kullanılarak ya da Properties kısmında Items özelliği kullanılarak eklenir.

27

28 DatetimePicker Kontrolü
Format özelliği ile tarih ve saat gösterimi ayarlanabiliyor. MaxDate ve MinDate özelliği ile seçilebilcek tarih aralığı ayarlanabiliyor.

29 LinkLabel Kontrolü Label ile aynı mantıkla çalışır fakat Label’e göre artısı link oluşturma özelliği vardır. LinkColor: Link rengini belirler. LinkVisited: Linke tıklanıp tıklanılmadığını kontrol eder. LinkClicked: Linke tıklandığında neler yapılacağını belirler. Bir web sayfasına link verilebileceği gibi bilgisayar içindeki herhangi bir yola link verilebilir. LinkArea: Baştan kaç karaktere link verileceğini ayarlar.

30 ListBox Kontrolü CheckedListBox ile aynı özelliklere sahiptir fakat bunda check etme özelliği yoktur. Liste elemanlarına item ile erişilebilir. Count: Listedeki toplam eleman sayısını verir. Remove: İstenilen elemanı silmek için kullanılır. SelectedItem: Seçili olan elemanı tutarç SelectedIndex: Seçili olan elemanın indexini verir.

31


"Visual C#." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları