Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
İSMMMO 4 OCAK 2005 DÖNEM SONUNDA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

2 ÜLKEMİZDE ENFLASYON MUHASEBESİ GÜNDEMİ
Enflasyon muhasebesi gerekli mi? Enflasyon muhasebesinin zamanlaması ve uygulamaları doğru mu? SPK mevzuatına göre enflasyon muhasebesi nasıl uygulanacaktır? BDDK mevzuatına göre enflasyon muhasebesi nasıl uygulanacaktır? 5024 sayılı yasa ve sonrası çıkan vergi mevzuatına göre enflasyon muhasebesi nasıl uygulanacaktır? Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

3 ENFLASYON DÜZELTMESİ İLE İLGİLİ VERGİ MEVZUATI
5024 SAYILI KANUN (KAVRAMSAL TANIMLAMALAR + YETKİ) 5228 SAYILI KANUN NOLU VUK GENEL TEBLİĞLERİ 12 NOLU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ NOLU VUK SİRKÜLERLERİ 22 NOLU GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ TOPLAM MEVZUAT 2 KANUN + 6 GENEL TEBLİĞ + 10 SİRKÜLER Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

4 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
HANGİ MÜKELLEFLER - HANGİ ŞARTLARDA ENFLASYON MUHASEBESİ (DÜZELTMESİ) UYGULAYACAKLARDIR? Bilanço usulüne göre defter tutanlar + Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar Son 36 aylık enflasyonun %100’ ü ve Son 12 aylık enflasyonun %10’u aşması halinde enflasyon muhasebesi (düzeltmesi) uygulayacaklardır. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

5 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
ENFLASYON DÜZELTMESİNİ UYGULAYABİLMEK İÇİN HANGİ FİNANSAL TABLOLARA İHTİYAÇ VARDIR? TEORİK OLARAK 2 BİLANÇO + 1 GELİR TABLOSU VERGİ MEVZUATINA GÖRE SADECE BİLANÇOYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

6 Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Enflasyon Düzeltmesi İçin
tarihli (ilk yıl düzeltmesi) bilançonun düzeltilmesi tarihli bilançonun düzeltilmesi GEREKMEKTEDİR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

7 ENFLASYON DÜZELTMESİNDE İLK YIL DÜZELTMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
ÇÜNKÜ; İşletmenin kurulduğundan beri oluşan fiktif karların-zararların-enflasyon etkilerinin ilk yıl bilançosunda depolanması gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

8 31.12.2003 TARİHLİ BİLANÇONUN DÜZELTİLMESİ
5024 Sayılı Yasanın Geçici 25.Maddesi ve 328 Nolu VUK Genel Tebliği’nin hükümlerine göre düzeltilecektir. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

9 31.12.2003 Tarihli Bilanço Hangi Aşamalarla Düzeltilir?
Aşama: Bilançodaki parasal ve parasal olmayan hesapların tespit edilmesi! Aşama: Parasal olmayan hesapların düzeltme katsayıları ile düzeltilmesi! Aşama: Muhasebe kayıtlarının yapılması! Aşama: Düzeltilmiş tarihli bilançonun hazırlanması! Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

10 FAKAT; P / PO hesapların tespitinde bazı sorular sorulabilir!
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. AŞAMA : P / PO Hesapların Tespiti Bunun için 328 Nolu VUK Genel Tebliği’nde EK 1 ve EK 2 mevcuttur. EK 1 ve EK 2 de Bilançodaki Nolu hesap sınıfları Parasal ve Parasal Olmayan ayrımına tutulmuş ve 5 Nolu özkaynaklar hesap sınıfının da aksi belirtilmediği sürece parasal olmayan hesaplar gibi işlem göreceği açıklanmıştır. FAKAT; P / PO hesapların tespitinde bazı sorular sorulabilir! Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

11 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. AŞAMA : P / PO Hesapların Tespiti Aktif ve Pasif düzenleyici hesaplar nasıl değerlendirilecektir? Bu hesaplar düzenleyicisi oldukları hesapların niteliğine göre değerlendirilmelidir! Örnek: 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı PARASAL hesaptır bu yüzden 129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı hesabı da PARASAL hesap olarak değerlendirilebilir. 153 Ticari mallar hesabı PARASAL OLMAYAN hesaptır bu yüzden 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabı da PARASAL OLMAYAN hesap olarak değerlendirilebilir. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

12 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. AŞAMA : P / PO Hesapların Tespiti Hangi Özkaynak Hesapları Parasal Hesap Hangileri Parasal Olmayan Hesap Niteliğindedir? Sermaye PO Ödenmemiş Sermaye P Hisse Senedi İhraç Primleri PO Hisse Senedi İptal Karları PO vb O Kar Yedekleri PO Geçmiş Yıllar Karları O Geçmiş Yıllar Zararları O Dönem Net Karı O Dönem Net Zararı O Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

13 ZP Ticaret İşletmesi 31.12.2003 TARİHİ Bilanço
P KASA P ALICILAR PO TİCARİ MALLAR PO DEMİRBAŞLAR PO B.AMORT ( ) AKTİF TOPLAMI P SATICILAR PO SERMAYE O DAF O MAF O GEÇ.YIL KAR O DÖN.NET KARI PO YASAL YEDEKLER PASİF TOPLAMI Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

14 Parasal Olmayan hesapların;
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi Parasal Olmayan hesapların; Düzeltmeye esas tutarları düzeltme katsayıları ile çarpılarak düzeltilmiş tutarları bulunur. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

15 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi STOKLAR Gerçek Yöntem Toplulaştırılmış Yöntemler Basit Ortalama Yöntem Stok Devir Hızı Yöntemi (Sadece Düzeltmesi için) Hareketli Ortalama Yöntem ( 2004 ve Sonrası Dönemlerdeki Düzeltmeler İçin) Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

16 (Bilanço Tarihi TEFE + Son Geçici Vergi Dönemi TEFE)/ 2
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi STOKLAR Stok Tutarı x Düzeltme Katsayısı (Basit Ortalama Yönteme Göre) Bilanço Tarihi TEFE (Bilanço Tarihi TEFE + Son Geçici Vergi Dönemi TEFE)/ 2 x 1,01435 = TL Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

17 31. 12. 2003 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi DEMİRBAŞLAR = TL (Aktife Giriş Değeri) Aktifleştirilen Finansman Maliyeti REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ; AKTİFLEŞTİRİLEN FİNANSMAN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ ENFLASYON NEDENİYLE KATLANILAN MALİYETTİR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

18 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi DEMİRBAŞLAR 1.YÖNTEM ROFM= BORÇ TUTARI X TEFE ARTIŞ ORANI 2. YÖNTEM ROFM= AKTİFLEŞTİRİLEN FİNANSMAN MALİYETİ X TEFE ARTIŞ ORANI / ORTALAMA TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

19 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi DEMİRBAŞLAR ROFM= Borç Tutarı x TEFE Artış Oranı (1.YÖNTEME GÖRE) ROFM = x = TL Düzeltilecek Tutar = – = TL Demirbaşın Düzeltilmesi = x 5,02218 = TL Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

20 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Tarihi Bilanço Düzeltilmiş Değeri Artış Katsayısı Demirbaş ,49167 B.AMORT X 2, = TL Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

21 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi SERMAYE x 5,02218 = x 3,14614 = x = ENFLASYON FARKI = TL Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

22 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi YASAL YEDEKLER X 1,49082 = TL ENFLASYON FARKI= TL Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

23 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. AŞAMA : PO Hesapların Düzeltme Katsayıları ile Düzeltilmesi PARASAL OLMAYAN HESAPLAR İCMAL TABLOSU Tarihi Bilanço Düzeltilmiş Bilanço Enflasyon Farkı Ticari Mallar Demirbaşlar B.Amort. Sermaye Yasal Yedekler Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

24 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 3. AŞAMA : Muhasebe Kayıtlarının Yapılması a)Sıfırlanacak Hesapların Bilançodan Silinmesi Bu hesaplar ters kayıtla kapatılır 698 Enflasyon Düzeltme Hesabına Aktarılır! b) PO Aktif Hesapların Düzeltilmesi c) PO Pasif Hesapların Düzeltilmesi d) 698 Enf.Düzeltme Hs. Bakiyesinin Bilançoya Aktarılması 570 Geçmiş Yıllar Karları 580 Geçmiş Yıllar Zararları Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

25 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 3. AŞAMA : Muhasebe Kayıtlarının Yapılması 522 DAF 524 MALİYET ARTIŞ FONU 570 GEÇMİŞ YILLAR KAR 590 DÖNEM NET KARI 698 ENFLASYON DÜZELTME HS Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

26 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 3. AŞAMA : Muhasebe Kayıtlarının Yapılması 153 TİCARİ MALLAR 255 DEMİRBAŞLAR 698 ENFLASYON DÜZELTME HS Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

27 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 3. AŞAMA : Muhasebe Kayıtlarının Yapılması 698 ENFLASYON DÜZELTME HS 257 B.AMORTİSMANLAR 502 SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKI 540 YASAL YEDEKLER Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

28 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 3. AŞAMA : Muhasebe Kayıtlarının Yapılması 698 ENFLASYON DÜZELTME HS 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

29 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 4. AŞAMA : Düzeltilmiş Tarihli Bilanço Parasal Hesaplar AYNEN Parasal Olmayan Hesaplar DÜZELTİLMİŞ OLARAK AKTİF TOPLAMI XXXX Parasal Hesaplar AYNEN Parasal Olmayan Hesaplar DÜZELTİLMİŞ OLARAK GEÇMİŞ YILLAR KARLARI veya (ZARARLARI) PASİF TOPLAMI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

30 ZP Ticaret İşletmesi 31.12.2003 DÜZELTİLMİŞ Bilanço
P KASA P ALICILAR PO TİCARİ MALLAR PO DEMİRBAŞLAR PO B.AMORT. ( ) AKTİF TOPLAMI P SATICILAR PO SERMAYE SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKLARI PO YASAL YEDEKLER GEÇMİŞ YILLAR KARI PASİF TOPLAMI Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

31 31.12.2004 TARİHLİ BİLANÇONUN DÜZELTİLMESİ
5024 Sayılı Yasa ile Değişen Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. Maddesi Hükümlerine Göre Düzeltilir. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

32 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi AŞAMALARI İÇİN İHTİYARİLİKTEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE ÖNERİ!!!!!! EĞER 2004 YILI İÇERİSİNDE GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPMADIYSANIZ; Kapanış Kayıtlarını Yapmadan Mizanlar Üzerinden Düzeltme Yapmanız İşlem Sayısını Azaltacaktır!!!!!! Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

33 31.12.2004 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi AŞAMALARI NELERDİR?
Aşama:2004 yılı içerisinde 5024 sayılı yasa öncesi hükümlerine göre yapılan BAZI KAYITLARIN İPTALİ VE FARK KAYITLARININ YAPILMASI! Aşama: tarihinde düzeltilen PO hesapların TAŞINMASI! Aşama:2004 yılı içerisinde işletmeye Girmiş Olan PO Aktiflerin DÜZELTİLMESİ! Aşama:2004 yılı içerisinde işletmenin pasifine kayıt edilen PO Pasiflerin DÜZELTİLMESİ! Aşama:Düzeltme Kayıtlarının Yapılması ve 698 Enflasyon Düzeltme Hesabının bakiyesinin 648 veya 658 nolu hesaplara aktarılarak Gelir tablosuna ve dolayısıyla da TİCARİ KARA ETKİ ETTİRİLMESİ! Aşama: Düzeltilmiş Tarihli Bilançonun Düzenlenmesi Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

34 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. Aşama:2004 yılı içerisinde 5024 sayılı yasa öncesi hükümlerine göre yapılan BAZI KAYITLARIN İPTALİ VE FARK KAYITLARI! EĞER YENİDEN DEĞERLEME VEYA MALİYET ARTIŞ FONUNA İLİŞKİN DÖNEM İÇERİSİNDE KAYIT VARSA KAYDEDİLEN TUTARLAR KADAR TERS KAYITLA İPTAL EDİLİR! Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

35 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. Aşama:2004 yılı içerisinde 5024 sayılı yasa öncesi hükümlerine göre yapılan BAZI KAYITLARIN İPTALİ VE FARK KAYITLARI! DÖNEM İÇERİSİNDE ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE AYRILAN AMORTİSMAN KAYITLARI İÇİN YA FARK KAYITLARI YAPILIR YA DA CARİ YIL DÜZELTİLMİŞ AMORTİSMAN KAYDI YAPILMAK ÜZERE İPTAL EDİLİR! Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

36 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. Aşama:2004 yılı içerisinde 5024 sayılı yasa öncesi hükümlerine göre yapılan BAZI KAYITLARIN İPTALİ VE FARK KAYITLARI! BİLANÇOSUNDA BULUNAN FAKAT 2004 İÇERİSİNDE SATILANLAR PO AKTİF KIYMETLERİN 2004 SATILMASI DURUMUNDA DÜZELTME FARKLARI MALİYETE İNTİKAL ETTİRİLİR! 621 SATILAN TİC.MAL MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR FAKAT!!!!!!!! Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

37 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 1. Aşama:2004 yılı içerisinde 5024 sayılı yasa öncesi hükümlerine göre yapılan BAZI KAYITLARIN İPTALİ VE FARK KAYITLARI! BİLANÇOSUNDA BULUNAN FAKAT 2004 İÇERİSİNDE SATILANLAR 5024 sayılı yasada parasal olmayan aktiflerin elden çıkarılması halinde bunlara ilişkin düzeltme farkları maliyet olarak kabul edilmektedir. 5228 sayılı yasa ile bu hüküm korunmuş ancak; AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN KIYMETLERİN düzeltilmiş değerlerinin altında satılması halinde düzeltme öncesi değerle düzeltme sonrası değeri arasındaki farka isabet eden zararın KANUNEN KABUL EDİLEMEYECEĞİ belirtilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

38 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. Aşama: tarihinde düzeltilen PO hesapların TAŞINMASI! DÜZELTİLMİŞ PARASAL OLMAYAN DEĞERİ ARALIK 2004 PARA DEĞERİYLE İFADE ETMEYE TAŞIMA İŞLEMİ KULLANILAN KATSAYIYA DA TAŞIMA KATSAYISI DENİR. TAŞIMA KATSAYISI = ARALIK 2004 TEFE / ARALIK 2003 TEFE Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

39 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. Aşama: tarihinde düzeltilen PO hesapların TAŞINMASI! BİLANÇOSUNDAN 2004 SONUNA GELEN PARASAL OLMAYAN KALEMLER TAŞIMA KATSAYISI İLE ÇARPILIR. PARASAL KALEMLERİN TAŞIMA KATSAYISI 1 DİR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

40 TAŞIMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 2. Aşama: tarihinde düzeltilen PO hesapların TAŞINMASI! TAŞIMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 255 DEMİRBAŞLAR XXXX 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI XXXX VE 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI XXXX 502 SERMAYE DÜZ.OLUMLU FARKI XXXX 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

41 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 3. Aşama:2004 yılı içerisinde işletmeye Girmiş Olan PO Aktiflerin DÜZELTİLMESİ! YENİ DEMİRBAŞ ALINDI İSE; 255 DEMİRBAŞLAR XXXX 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI XXXX YENİ STOK ALINDI İSE; 153 TİCARİ MALLAR XXXX 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

42 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 4. Aşama:2004 yılı içerisinde işletmenin pasifine kayıt edilen PO Pasiflerin DÜZELTİLMESİ! SERMAYE ARTIRILDI İSE; 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI XXXX 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

43 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 5.Aşama:Düzeltme Kayıtlarının Yapılması ve 698 Enflasyon Düzeltme Hesabının bakiyesinin 648 veya 658 nolu hesaplara aktarılarak Gelir tablosuna ve dolayısıyla da TİCARİ KARA (ZARARA)ETKİ ETTİRİLMESİ! 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI BORÇ BAKİYE İSE; 658 ENFLASYON ZARARI HS. XXXX 698 ENF.DÜZELTME HS. XXXX VE DAHA SONRA 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

44 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 5.Aşama:Düzeltme Kayıtlarının Yapılması ve 698 Enflasyon Düzeltme Hesabının bakiyesinin 648 veya 658 nolu hesaplara aktarılarak Gelir tablosuna ve dolayısıyla da TİCARİ KARA (ZARARA)ETKİ ETTİRİLMESİ! 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI ALACAK BAKİYE İSE; 698 ENF.DÜZELTME HS. XXXX 648 ENFLASYON KARLARI HS. XXXX VE DAHA SONRA 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

45 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi 6. AŞAMA : Düzeltilmiş Tarihli Bilanço Parasal Hesaplar AYNEN Parasal Olmayan Hesaplar DÜZELTİLMİŞ OLARAK AKTİF TOPLAMI XXXX Parasal Hesaplar AYNEN Parasal Olmayan Hesaplar DÜZELTİLMİŞ OLARAK GEÇMİŞ YILLAR KARLARI veya (ZARARLARI) Düzeltilmiş Dönem Net Karı (Zararı) PASİF TOPLAMI XXXX Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

46 SONUÇ 31.12.2003 BİLANÇOSUNUN DÜZELTİLMESİ SONUCU
OLUŞAN GEÇMİŞ YILLAR KARI VEYA ZARARI HESABININ VERGİ MATRAHINA ETKİSİ YOKTUR FAKAT 2004 YILINDA DAHA ÖNCE DÜZELTİLEN VARLIKLARIN SATIŞI HALİNDE BU DURUM MALİYET OLARAK KABUL EDİLMEKTE VE VERGİ MATRAHINA ETKİ ETMEKTEDİR ANCAK 5228 SAYILI YASA İLE AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN KIYMET SATIŞLARI İÇİN BU DURUM GEÇERLİ DEĞİLDİR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

47 2004 YILINDA CARİ YIL AMORTİSMANLARI AYRILIRKEN;
SONUÇ 2004 YILINDA CARİ YIL AMORTİSMANLARI AYRILIRKEN; BİLANÇOSUNDA DÜZELTİLİP 2004 YILI SONUNDA DA İŞLETMEDE BULUNAN İKTİSADİ KIYMETLERİN TAŞINMIŞ DEĞERLERİ ÜZERİNDEN 2004 YILI İÇERİSİNDE ALINANLARIN DA DÜZELTİLMİŞ (333 SAYILI VUK TEBLİĞİNE UYGUN)DEĞERLERİ ÜZERİNDEN AYRILACAĞI UNUTULMAMALIDIR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

48 [YABANCI PARA DEĞERLEMESİ KARŞILIKLARIN AYRILMASI VB.]
SONUÇ BİLANÇOLARA ENFLASYON MUHASEBESİ (DÜZELTMESİ) UYGULANMADAN ÖNCE DİĞER DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN [YABANCI PARA DEĞERLEMESİ REESKONT İŞLEMLERİ KARŞILIKLARIN AYRILMASI VB.] YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

49 Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi
SONUÇ ! Muhasebe VERGİ için değil BİLGİ için yapılır. Muhasebe uygulamalarında bağımsız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun hazırlayacağı Muhasebe Standartlarına ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. TMSK’nun Muhasebe Standartları yayınlama çalışmaları tüm kesimlerce desteklenmelidir. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi


"Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları