Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİİL ÇEKİMLERİ. FORMÜL + + SÖYLE + Dİ + M FİİL KÖKÜKİP EKİŞAHIS EKİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİİL ÇEKİMLERİ. FORMÜL + + SÖYLE + Dİ + M FİİL KÖKÜKİP EKİŞAHIS EKİ."— Sunum transkripti:

1 FİİL ÇEKİMLERİ

2

3 FORMÜL + + SÖYLE + Dİ + M FİİL KÖKÜKİP EKİŞAHIS EKİ

4 KİP: Bir fiilin almış olduğu zaman ve dilek eklerine kip denir.

5 Şahıs ekleri Erecek diyormuşmelisaya emir yok 1. tip şahıs ekleri 1. tekil şahıs-um Diğer kiplerde kullanılanlar -di ve -se ekinde kullanılanlar 2. tip şahıs ekleri 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs -sun - -uz sunuz -ler 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs 3. çoğul şahıs-ler -niz -k - -n -m

6 Fiil kipleri ikiye ayrılır FİİLLERDE KİP A) HABER KİPLERİ GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN (-dı, -di) GELECEK ZAMAN (-ecek, -acak) ŞİMDİKİ ZAMAN (-yor) EMİR KİPİ İSTEK KİPİ (-e, -a) ŞART KİPİ (-se, -sa) GEREKLİLİK KİPİ (-meli, -malı) B) DİLEK KİPLERİ ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN (-miş) GENİŞ ZAMAN (-r, -ar,-er)

7 A) HABER KİPLERİ Eylemin yapıldığı zamanı bildirirler. 1) Şimdiki zaman (-yor ) Olumlu: Üşü+ + 1. tekil şahısum 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sun - uz sunuz lar yor

8 Alıştırma: Olumlu (şimdiki zaman) gel koş bak taşı ara çiz Şahıs eki Fiil kökü Kip eki 1.T.Ş 2. T.Ş. 3. T.Ş 3. Ç.Ş 1. Ç.Ş 2. Ç.Ş

9 Olumsuz: Üşü + + + yorme yor 1.t.ş 2.t,ş 3. t.ş. 3.ç.ş. 1.ç.ş. 2.ç.ş um sun - uz sunuz lar üşümüyorum üşümüyorsun üşümüyor üşümüyoruz üşümüyorsunuz üşümüyorlar

10 Alıştırma: Olumsuz (şimdiki zaman) sev boya diz kır gül kal Fiil kökü Olums uzluk eki Kip eki Şahıs eki 1.T.Ş 2. T.Ş. 3. T.Ş 3. Ç.Ş 1. Ç.Ş 2. Ç.Ş

11 Olumlu soru: Üşü + + + ? Üşü + + ? Üşü + + + ? Üşü + + ? yor 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs um sun - uz sunuz lar mu mı mu y y

12 Alıştırma: Olumlu Soru (şimdiki zaman) 1.T.Ş 2. T.Ş. 3. T.Ş 3. Ç.Ş 1. Ç.Ş 2. Ç.Ş git sev kaç gör yürü söyle Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki

13 Olumsuz soru: Üşü + + + + ? Üşü + + + ? Üşü + + + + ? Üşü + + + ? yormü yor 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs um sun - uz sunuz lar mu mı mu y y

14 Alıştırma: Olumsuz Soru (şimdiki zaman) 1.T.Ş 2. T.Ş. 3. T.Ş 3. Ç.Ş 1. Ç.Ş 2. Ç.Ş git sev kaç gör yürü söyle Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olumsu zluk eki

15 2) Gelecek zaman (-ecek, -acak) Olumlu: Gel + + geleceğim Gel + + geleceksin Gel + + gelecek Gel + + geleceğiz Gel + + geleceksiniz Gel + + gelecekler 1. tekil şahısim 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler ecek

16 Alıştırma: Olumlu (Gelecek zaman) gez karala temizle git gel oku ben sen o onlar biz siz Şahıs eki Fiil kökü Kip eki

17 Olumsuz: Gel + + + + gelmeyeceğim Gel + + + + gelmeyeceksin Gel + + + + gelmeyecek Gel + + + + gelmeyeceğiz Gel + + + + gelmeyeceksiniz Gel + + + + gelmeyecekler ecek 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs im sin - iz siniz ler y y y y y y me

18 Alıştırma: Olumsuz (gelecek zaman) kız sev bağır ayarla düşün hatırla Fiil kökü Olumsuzl uk eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

19 Olumlu soru: Gel + + + ? Gel + + ? Gel + + + ? Gel + + ? ecek 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs im sin - iz siniz ler mi y y

20 Alıştırma: Olumlu soru (gelecek zaman) çöz hazırla ayarla düşün hatırla bak Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

21 Olumsuz soru: Gel + + + ? Gel + + + + ? Gel + + + ? Gel + + + + ? ecek 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs im sin - iz siniz ler mi y y me yy y y y y

22 Alıştırma: Olumsuz soru (gelecek zaman) ayarla düşün üzül bak düzenle gel Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzl uk eki ben sen o onlar biz siz

23 3) Görülen (bilinen) geçmiş zaman (-dı, -di, -tı, -ti) Olumlu: 1. tekil şahısm 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs n - k niz ler di Gel

24 3) Alıştırma: Olumlu (görülen geçmiş zaman) Çalış düşün uğra ilerle kaç bak Şahıs eki Fiil kökü Kip eki ben sen o onlar biz siz

25 Olumsuz: dime di 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler Gel

26 Alıştırma: Olumsuz (görülen geçmiş zaman) gör git çöz söyle bak konuş Fiil kökü Olums uzluk eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

27 Olumlu soru: ? di 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi Gel

28 Alıştırma: Olumlu soru (görülen geçmiş zaman) Gel sil yaz çiz anla koş Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

29 Olumsuz soru: ? di 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi Gel me

30 Alıştırma: Olumsuz soru (görülen geçmiş zaman) anla bak düşün ilerle yürü koş Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olums uzluk eki ben sen o onlar biz siz

31 4) Öğrenilen (duyulan) Geçmiş Zaman (-mış, -miş) Olumlu: 1. tekil şahısim 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler miş Gel

32 Alıştırma: Olumlu (öğrenilen geçmiş zaman) gez karala temizle git gel oku ben sen o onlar biz siz Şahıs eki Fiil kökü Kip eki

33 Olumsuz: mişme miş 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs im sin - iz siniz ler Gel

34 Alıştırma: Olumsuz (öğrenilen geçmiş zaman) kız üzül bağır söyle koş git Fiil kökü Olumsuzluk eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

35 Olumlu soru: ? miş 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz -ler mi Gel y y im

36 Alıştırma: Olumlu soru (öğrenilen geçmiş zaman) çöz hazırla ayarla düşün hatırla bak Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

37 Olumsuz soru: ? ? ? ? mış 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar mı Kal ma y y

38 Alıştırma: Olumsuz soru (öğrenilen geçmiş zaman) gel anla bağır koş sev git Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzl uk eki ben sen o onlar biz siz

39 5) Geniş Zaman (-r, -ar, -er) Olumlu: 1. tekil şahısım 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sın - ız sınız lar ar Bak

40 Alıştırma: Olumlu (geniş zaman) gez karala temizle git gel oku ben sen o onlar biz siz Şahıs eki Fiil kökü Kip eki

41 Olumsuz: Geniş zamanın olumsuzunda “-r, -ar, -er” ekleri düşer, kelimeye “-me, -maz, -mez ekleriyle olumsuz anlam katılır. ma maz ma maz 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m sın - ız sınız lar Bak y

42 Alıştırma: Olumsuz (geniş zaman) kız üzül bağır kaç gör anla Fiil kökü Olumsuzluk eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

43 Olumlu soru: ? ir 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler mi Gel y y im

44 Alıştırma: Olumlu soru (geniş zaman) çöz hazırla ayarla düşün hatırla bak Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

45 Olumsuz soru: ? 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar mı Kal maz y y

46 Alıştırma: Olumsuz soru (geniş zaman) koş bağır yaz karala bak yürü Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olumsuzluk eki ben sen o onlar biz siz

47 2) DİLEK KİPLERİ Kelimeye zaman anlamı katmazlar. Gereklilik, istek, şart ve emir anlamı katarlar.

48 1) Gereklilik Kipi (-meli, -malı) Olumlu: 1. tekil şahısım 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sın - ız sınız lar malı Bak y y

49 Alıştırma: Olumlu (gereklilik kipi) Bak koş sev anla yürü gel Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Yard ımcı üns üz ben sen o onlar biz siz

50 Olumsuz: malıma malı 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar Bak malı y y

51 Alıştırma: Olumsuz (gereklilik kipi) Bak kaç gör ara kal koş Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Olums uzluk eki ben sen o onlar biz siz

52 Olumlu soru: ? meli 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - iz siniz ler mi Gel y y im

53 Alıştırma: Olumlu soru (gereklilik kipi) çöz hazırla ayarla düşün hatırla bak Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

54 Olumsuz soru: ? ? ? ? malı 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - ız sınız lar mı Kal ma y y

55 Alıştırma: Olumsuz soru (gereklilik kipi) sakla kal konuş bak bağır gizle Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olum suzluk eki ben sen o onlar biz siz

56 2)Şart Kipi (-se, -sa) Olumlu: 1. tekil şahısm 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs n - k niz ler se Gel

57 Alıştırma: Olumlu (şart kipi) gez karala temizle git gel oku ben sen o onlar biz siz Şahıs eki Fiil kökü Kip eki

58 Olumsuz: seme se 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler Gel

59 Alıştırma: Olumsuz (şart kipi) oku gel çalış yaz bak anla Fiil kökü Olums uzluk eki Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz

60 Olumlu soru: ? se 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi Gel

61 Alıştırma: Olumlu soru (şart kipi) - gel anla kaç koş sor cevapla Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki ben sen o onlar biz siz

62 Olumsuz soru: ? se 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs m n - k niz ler mi Gel me

63 Alıştırma: Olumsuz soru (şart kipi) koş kaç yürü bak sil sor Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Soru eki Olums uzluk eki ben sen o onlar biz siz

64 3) İstek Kipi (-e, -a) Olumlu: 1. tekil şahısım 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sın - lım sınız lar a a a a a a Bak y

65 Alıştırma: Olumlu (istek kipi) sil gör yaz Bak anla koru ben sen o onlar biz siz Fiil kökü Kip eki Şahıs eki

66 Olumsuz: ama a a a a 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - lım sınız lar Bak a yy y y y y y

67 Alıştırma: Olumsuz (istek kipi) bak gel sev ilerle koru koş Fiil kökü Kip eki Şahıs eki Olumsuzl uk eki ben sen o onlar biz siz

68 Olumlu soru: ? e e e e e e 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs sin - lim siniz ler mi Gel yim

69 Alıştırma: Olumlu soru (istek kipi) ilerle gör kız üşü ayarla bul Fiil kökü Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz Soru eki

70 Olumsuz soru: ? ? ? ? a a a a a a 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs ım sın - lım sınız lar mı Kal ma yy y y y y y

71 Alıştırma: Olumsuz soru (istek kipi) ilerle gör kız üşü ayarla bul Fiil kökü Kip eki Şahıs eki ben sen o onlar biz siz Soru eki Olumsuzl uk eki

72 4) Emir Kipi (eki yoktur) Olumlu: Gel sin in lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur - 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs

73 Alıştırma: Olumlu (emir kipi) Fiil kökü Şahıs eki ben sen o onlar biz siz 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur

74 Olumsuz: Gel sin in lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs me y

75 Alıştırma: Olumsuz (emir kipi) Fiil kökü Şahıs eki ben sen o onlar biz siz gel koş bak çalış 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur Olumsuzl uk eki

76 Olumlu Soru: Gel sin lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs mi 2. Tekil şahıs çekimi yoktur 2. Çoğul şahıs çekimi yoktur

77 Olumsuz Soru: Gel sin lersin 1. Tekil şahıs çekimi yoktur 1. Çoğul şahıs çekimi yoktur 1. tekil şahıs 2. tekil şahıs 3. tekil şahıs 3. çoğul şahıs 1. çoğul şahıs 2. çoğul şahıs mi 2. Tekil şahıs çekimi yoktur 2. Çoğul şahıs çekimi yoktur me

78 Desing by Pınar Akta ş


"FİİL ÇEKİMLERİ. FORMÜL + + SÖYLE + Dİ + M FİİL KÖKÜKİP EKİŞAHIS EKİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları