Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTP205 – Görsel Programlama Giriş 1. Bugün… Ders hakkında bilgi Visual Studio 2013 IDE Uygulama Oluşturma – Konsol uygulaması – Windows Form uygulaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTP205 – Görsel Programlama Giriş 1. Bugün… Ders hakkında bilgi Visual Studio 2013 IDE Uygulama Oluşturma – Konsol uygulaması – Windows Form uygulaması."— Sunum transkripti:

1 BTP205 – Görsel Programlama Giriş 1

2 Bugün… Ders hakkında bilgi Visual Studio 2013 IDE Uygulama Oluşturma – Konsol uygulaması – Windows Form uygulaması – ASP.NET Web Sayfası uygulaması C# ve.NET sistemi 2

3 Ders Bilgileri 3

4 Dersi verenYard. Doç. Dr. Alper BİLGE Ofis numarası7130 E-posta adresiabilge@anadolu.edu.tr Web sayfasıhttp://ceng.anadolu.edu.tr/abilge/ Ders web sayfası (?)http://ceng.anadolu.edu.tr/ Ders saatleri ve yeri09:00-13:00, Perşembe Ders kitabıBeginning Microsoft Visual C# 2012, Karli Watson, Christian Nagel et al., Wiley Publishing, 2012. Illustrated C# 2012, Daniel Solis, Apress, 2012. 4

5 Ders içerikleri Hafta 1Visual Studio Ultimate 2013 IDE, C# ve.NET sistemi, Konsol uygulaması oluşturma, Windows Form Projesi oluşturma ve ASP.NET Web Sayfası oluşturma Hafta 2-3Açıklama yazma, Değişkenler, İfadeler, İşleçler (Operatörler), Ad Alanları (namespaces), Akış Kontrolü, İkili İşleçler, Döngüler, Diziler Hafta 4-5Tip dönüşümleri, Numaralandırma, Yapılar, Diziler, Katar İşleçleri, Fonksiyonlar, Yetkilendirmeler Hafta 6-7Hata ayıklama, Özel durum idaresi, Nesne tabanlı programlama, Arayüzler, Özellikler Hafta 8-9Ara Sınav Hafta 10Koleksiyonlar, Dizinleyiciler, Yineleyiciler, İşleç yüklemesi (Operator overloading), Sıralama, Genelleyiciler, Olaylar Hafta 11-12Windows Form Uygulamaları: Button, Label, LinkLabel, TextBox, GroupBox, RadioButton, CheckBox 5

6 Ders içerikleri (devam) Hafta 13RichTextBox, ListBox, CheckedListBox, ListView, ImageList, TabControl Hafta 14MenuStrip, ToolStrip, StatusStrip, SDI ve MDI Uygulamaları, Kullanıcı Kontrolleri Final Sınavı 6

7 Notlandırma Arasınav: %30, Ödev: %20, Final: %50. Çan eğrisi uygulanacaktır. Dönem sonu notunuz %80’den aşağı ise AA alamazsınız, ancak %80’i geçmeniz AA alacağınızın garantisi değildir. Dönem sonu notunuz %20’den yüksek değilse DD alamazsınız, ancak %20’yi geçmeniz DD alacağınızın garantisi değildir. 7

8 Derse Devamlılık Derse devam zorunluluğu vardır. Dersin teorik kısmı için 3x14=42 saat üzerinden 12.6 saat devamsızlık sınırı, uygulama kısmı için ise 1x14=14 saat üzerinden 4.2 saat devamsızlık sınırı bulunmaktadır. Dersin web sayfasını takip etmekle yükümlüsünüz. Duyurular, ödevler ve notlar web sayfası üzerinden duyurulacaktır. 8

9 Yazılım İhtiyaçları Bu ders kapsamında, Visual Studio 2013 IDE yazılımına ihtiyacınız olacaktır. Visual Studio Express 2013 IDE internet üzerinden ücretsiz edinilebilir. 9

10 Visual C# Ayarları 10

11 Visual C# Klavye Ayarları Visual Studio 2013’ü kurduktan sonra, Default Collection of Settings penceresinde Visual C# Settings seçeneğini tıklayınız. Bu ayarlar C# için klavye komutlarını ve kullanıcı arayüzünü oluşturacaktır. – Çalıştır: Ctrl-F5,Hata ayıklama: F5, Build: Ctrl-Shift-B, vb. Bu pencereyi atlarsanız, daha sonra Tools menüsünden Import and Export Settings komutunu uygulayarak da yapabilirsiniz. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Konsol Uygulaması Oluşturma 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Kodu yazın ve Ctrl-F5’e basın

21 21

22 Windows Form Uygulaması Oluşturma 22

23 23

24 24

25 25 Form üzerine bir Label ve bir Button sürükleyip bırakın

26 26 Button’a çift tıklayın

27 27 Kodu yazın ve Ctrl-F5’e basın

28 28 Button’a tıklayın

29 ASP.NET Web Sayfası Oluşturma 29

30 30 File -> New -> Project -> ASP.NET Web Forms Application SEÇMEYİN

31 31

32 32 Proje adına sağ tıklayın ve Add - > Add New Item seçin (ya da: Add -> Web Form)

33 33

34 34 Tasarım Görünümü’ne (Design View) geçin

35 35 Bir Label koyun, Enter’a basın ve bir Button ekleyin

36 36 Button’a çift tıklayın.

37 37 Kodu yazın ve Ctrl-F5’e basın

38 38 Button’a tıklayın

39 39

40 Sonuç C# ile birçok tipte uygulama geliştirebilirsiniz. Windows Form Uygulaması ve ASP.NET Uygulaması birbirine benzerdir. C# ile ayrıca mobil uygulamalar da geliştirebilirsiniz (sadece Windows Mobil cihazlar için) Uygulama geliştirirken Visual Studio 2013’ün güçlü IDE’sini kullanabilirsiniz (Visual Studio Express sürümü ücretsizdir). 40

41 .NET Sistemi (.NET Framework) Microsoft’un uygulama geliştirme platformu Birçok işletim sistemi üzerinde çalışabilir – Mono Linux ve Mac OS için –.NET Compact Framework PDA ve akıllı telefonlar için Birçok uygulama tipini destekler – Windows uygulamaları, web uygulamaları, web servisleri, mobil uygulamalar, vb. Birçok programlama dilini destekler – C#, C++, Visual Basic, Jscript, COBOL, Java, Delphi, vb. 41

42 .NET Framework Neler Barındırır Geliştirilen uygulama dili (C#, VB, vb.) tarafından kullanılan kodların, Nesne Tabanlı Programlama (NTP) tekniklerini kullanarak oluşturulmuş kod kütüphanesi.NET Common Language Runtime (CLR),.NET uygulamalarını çalıştırır (JRE’ye benzer şekilde) Yazılan kodlar Common Intermediate Language (CIL) kodlarına derlenir (Java’daki.class dosyalarına benzer şekilde) – CIL kodları işletim sisteminden bağımsızdır Just-in-time (JIT) compiler CIL kodlarını mevcut işletim sistemi kodlarına derler – JIT derleyici gerek duyulduğunda CIL kodlarını derler 42

43 Yönetimli Kod (Managed Code).NET Sisteminde yazılan kodlar kendinden yönetimlidir Bu, CLR’nin uygulamanızı, bellek yönetimi, güvenlik yönetimi, vb. durumlar için yönetmesi anlamına gelir C# ile sadece yönetimli kod yazabilirsiniz C++ ile hem yönetimli hem de yönetimsiz kod yazabilirsiniz 43

44 Çöp Toplama (Garbage Collection) Yönetimsiz kodlamada, programcı belleği kendisi yöneterek, ayrılan bellek alanlarının program sonunda serbest bırakılmasından kendisi sorumludur Yönetimli kodlamada ise bellek ayrımı ve temizlenmesi CLR tarafından üstlenilir, bu kavrama çöp toplama denir.NET çöp toplama periyodik olarak kullanılmayan bellek alanlarını temizler 44

45 C# C ve C++ dillerinin gelişmiş, evrimleşmiş şeklidir Sadece.NET platformunda çalışmak üzere Microsoft tarafından geliştirilmiştir Diğer dillerin en iyi özelliklerini kapsayıp, problemlerini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanmıştır 45

46 Visual Studio 2013 Güçlü bir bütünleşik geliştirme ortamı (IDE) sunar Kaynak kodu derlemek için gerekli adımları otomatize eder Kodu yazarken akıllı biçimde hataları algılar ve doğru yazımı önerir (Intellisense) Tasarım parçaları (designers) içerir ve arayüz elemanlarını basit sürükle&bırak yöntemiyle eklemeyi mümkün kılar Başlangıç projeleri (starter projects) içerir Konuşlama (deployment) olanakları içerir Hata ayıklama (debugging) olanakları içerir vb. 46

47 Visual Studio Sürümleri Visual Studio Professional Visual Studio Premium Visual Studio Ultimate Visual Studio Express Edition: Ücretsiz, ancak bazı özellikler bulunmaz Visual C# Express: Sadece C# içerir Visual Web Developer Express: Sadece web uygulaması araçları içerir 47

48 Visual Studio Çözümleri Visual Studio’da çözüm dosyaları (solutions) üretirsiniz Çözümler projeleri içerir Çözümler birden fazla proje içerebilir – Bu şekilde paylaşımlı kodlar üzerinde çalışabilirsiniz 48

49 49 Çözüm Tarayıcı ( Solution Explorer ) Özellikler Penceresi ( Properties Window ) Araçlar ( Toolbox ) Tasarımcı ( Designer )

50 50 Kaynak Kod (Source Code) Çözüm (Solution) Project Kaynak Dosyaları (Source Files)


"BTP205 – Görsel Programlama Giriş 1. Bugün… Ders hakkında bilgi Visual Studio 2013 IDE Uygulama Oluşturma – Konsol uygulaması – Windows Form uygulaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları