Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALNÜTRİSYON VE KANSER MALNÜTRİSYON VE KANSER ER İ ŞK İ N KANSER HASTALARINDAK İ MALNÜTR İ SYON PATOF İ ZYOLOJ İ S İ Halime ORHAN 8112009042.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALNÜTRİSYON VE KANSER MALNÜTRİSYON VE KANSER ER İ ŞK İ N KANSER HASTALARINDAK İ MALNÜTR İ SYON PATOF İ ZYOLOJ İ S İ Halime ORHAN 8112009042."— Sunum transkripti:

1 MALNÜTRİSYON VE KANSER MALNÜTRİSYON VE KANSER ER İ ŞK İ N KANSER HASTALARINDAK İ MALNÜTR İ SYON PATOF İ ZYOLOJ İ S İ Halime ORHAN 8112009042

2  Malnütrisyon; insan vücudunun büyüme, gelişme ve özel bazı fonksiyonları yerine getirebilmesi için gereksinim duydu ğ u ile sa ğ lanabilen besin ve enerji arasındaki hücresel dengesizliktir.  Kanser; hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve ço ğ almasıdır.

3  Bostonlı Patolojist Shields Warren,1920’li yıllarda dengesiz beslenmenin kanser ölümlerinde ana sebep oldu ğ unu ileri sürmüştür.  Dengesiz beslenmenin kanser popülasyonunda yaygın oldu ğ u ve hasta grubunda klinik sonuçları olumsuz bir şekilde etkiledi ğ i açıktır. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER ---PAPERS PRESENTED AT THE FOURTH ANNUAL NUTRITION SYMPOSIUM ON CURRENT CONCEPTS IN NUTRITIONAL MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH CANCER

4

5  Kanser hastalarının kalori gereksinimlerini belirlerken, klinisyen beslenme tedavisinin amaçlarını ayarlamalı ve bu gruptaki enerji harcamasını etkileyen metabolik vücut büyüklü ğ ü, beslenme durumu gibi pek çok faktörün farkında olmalıdır.  Kanser hastalarındaki metabolik hızdaki azalma ya ğ sız vücut kitlesinin kaybından dolayı de ğ ildir; fakat vücuttaki enerji depoları ve proteinin korunmasının lehine olan metabolik de ğ işikliklerin konakçısı ile ilişkilidir. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER ---PAPERS PRESENTED AT THE FOURTH ANNUAL NUTRITION SYMPOSIUM ON CURRENT CONCEPTS IN NUTRITIONAL MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH CANCER.

6  Kanser teşhisi sürecinde; kilo kaybı olmayan benzer kanser hastaları karşılaştırıldı ğ ında kilo kaybı olan kanser hastalarının ortalama yaşam süresinin daha az oldu ğ u görülmüştür.  Tek başına Aşırı kalori alımı, ileri seviyedeki kanser hastalarında ortalama yaşam süresini de ğ iştirmemektedir ve hasta bu durumda vücut a ğ ırlı ğ ını korur ya da kilo kaybeder. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER,

7  Oldukça sık görülen metastatik kanserler teşhis sürecinde belirli kilo kaybı ile ilişkilendirilir.  Araştırmacılar, lokalize tümörün sistemik metabolik etkilerini saptayabilmek için son zamanlarda araştırmalarını belirlenemeyen metastatik hastalı ğ ı olmayan baş ve boyun kanseri hastaları yönünde genişlettiler.  Bu hastalar sürekli enteral beslemeyle görünürde yeterli kalori idaresine ra ğ men kilo almakta başarısız olmuşlardır. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER,

8

9 Bir di ğ er araştırmada ise;  Eden ve arkadaşları öncelikli olarak mide ameliyatı geçirmiş ve depresyonun kilo kaybından daha ön planda oldu ğ u kontrol popülasyonu ve dengesiz beslenen kanser hastalarındaki glikoz metabolizmasını karşılaştırdılar.  Cori siklusu yoluyla glikoz üretim ve glikoz geri dönüşümü deneklerin her iki grubundaki 14 günlük enteral beslenmeden sonra aç ve tok olarak ölçüldü. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER,

10  Her iki glikoz üretim oranları ve geri dönüşüm oranları dengesiz beslenen kanserli hastalarda normal kanserli hastalara oranla daha yüksek olmasına ra ğ men kilo kaybı bakımından karşılaştırılabilir.  Kanser hastasının günlük glikoz alımının %40 ını oluşturan artmış glikoz geri dönüşümünün vücuttaki ya ğ ın aylık olarak 0.9 kg’ının olası bir kaybına sebep olaca ğ ı sonucuna varılmıştır. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER

11  Kaşeksi kanserinin ise sebepleri tam olarak anlaşılamamasına ra ğ men, ço ğ u uzman, yetersiz besin alımı tespitindeki azot metabolizmasındaki ya da ana enerjideki de ğ işiklikler üzerine kuram geliştirmişlerdir.  Di ğ er bir yandan ise dengesiz beslenen kanserli hastalara kanserli olmayan hastalardan daha fazla azot vermek için iyi bir tez oluşturulabilir. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER, ---PAPERS PRESENTED AT THE FOURTH ANNUAL NUTRITION SYMPOSIUM ON CURRENT CONCEPTS IN NUTRITIONAL MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH CANCER.,

12  Besin deste ğ i gerektiren kanser hastalarının günde kilo başına azotun 0.25- 0.35 g ‘ını almaları gerekir.  Araştırmalarımız, parenteral ya da enteral yol ile basit kalori kontrolünün aktif kanserli hastaların dengesiz beslenmesinin ilerlemesini geciktirmesinin ya da tersine çevirmesinin mümkün olmadı ğ ını göstermiştir. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER, ---PAPERS PRESENTED AT THE FOURTH ANNUAL NUTRITION SYMPOSIUM ON CURRENT CONCEPTS IN NUTRITIONAL MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH CANCER.,

13  Kanser hastalarındaki besin deste ğ inin ana hedefi kanserli olmayan hastadakilerle aynıdır: Besin durumunun korunması ve geliştirilmesi ya da besin durumunun daha da kötüleşmesinin önlenmesi.  Besin deste ğ i tedavisi kanseri tedavi etmez, fakat dengesiz beslenmeyi tedavi eder ve dengesiz beslenme yararlı antineoplastik tedaviyi kolaylaştıran destekleyici bir tedavi olarak kalır. ---PAPERS PRESENTED AT THE FOURTH ANNUAL NUTRITION SYMPOSIUM ON CURRENT CONCEPTS IN NUTRITIONAL MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH CANCER.

14 SONUÇ;  Metabolik anormallikleri doğrulamak için gösterilen bu çabalara göre, yeni yağ sentezi ve kas yıkımını korumak için yeterli enerji yönetimiyle beraberinde gelmelidir.  Hayatta kalma üzerine besin tedavisinin etkisinin şu anki eksikliği hastalığın seyri sırasında herhangi bir kanserli hastanın besin desteğini reddetmesi için bir gerekçe olarak kullanılmamalıdır.  Onkologların besin desteğinin temel prensiplerine alışkın olmaları gerekmektedir ve onlar besin desteğinin reçetesi konusunda eğitilmiş diyetisyenlerle birlikte çalışırlar. ---AMERICAN CANCER SOCIETY SECOND NATIONAL CONFERENCE ON DIET, NUTITION, AND CANCER, ---PAPERS PRESENTED AT THE FOURTH ANNUAL NUTRITION SYMPOSIUM ON CURRENT CONCEPTS IN NUTRITIONAL MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH CANCER.

15 KAYNAKLAR  1. Smale BF, Mullen JL, Buzby GP, Rosato EF. Prognostic nutritional  index in cancer surgery. Cancer 198 1 ; 47:2375 -238 I.  2. DeWys WD. Pathophysiology of cancer cachexia: Current understanding and areas for future research. Cancer Res 1982;  3. Brennan MF. Total parenteral nutrition in the cancer patient. New Engl JMed 1981  4. Munro HN. Energy intake and nitrogen metabolism. In: Kinney J, ed. Assessment of Energy Metabolism in Health and Disease. Co-1umbus:Ross Laboratories, 1980; 105- 110.  5. Waterhouse C, Fenninger LD, Keutmann EH. Nitrogen exchangeand caloric expendituresin patients with malignant neoplasms. Cancer 1951; 4500-514.  6. Knox LS, Crosby LO, Feurer ID, Buzby GP, Miller CP. Mullen JL. Energy expenditure in malnourished cancer patients. Ann Surg

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN


"MALNÜTRİSYON VE KANSER MALNÜTRİSYON VE KANSER ER İ ŞK İ N KANSER HASTALARINDAK İ MALNÜTR İ SYON PATOF İ ZYOLOJ İ S İ Halime ORHAN 8112009042." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları