Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 1 Thematic Area 3 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 1 Thematic Area 3 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes."— Sunum transkripti:

1 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 1 Thematic Area 3 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes and devices Nanotech, NanoMatPro, NMP Prof. Dr. M. A. Sahir ARIKAN Ulusal İrtibat Noktası

2 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 2 AB Üye Ülkeleri (MS) AB Aday Ülkeleri (AS+CC=ACC) Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Estonya Kıbrıs Letonya Litvanya Macaristan Malta Polonya Romanya Slovak Cumhuriyeti Slovenya Türkiye 6. ÇP Ortak Ülkeleri (AS) İsrail İsviçre İzlanda Liechtenstein Norveç 6. Çerçeve Programı’na Katılan Ülkeler

3 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 3

4 4

5 5

6 6 6. Çerçeve Programı Üst düzey araştırma: Artan bir şekilde karmaşık ve disiplinler arası hale gelmekte, Artan bir şekilde maliyetli olmakta, ve Sürekli artan bir kritik kütleye ihtiyaç duymakatadır. Bu nedenle, ülkeler tek başlarına önemli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında aktif olmakta ve öncü rolü oynamakta güçlük çekmektedir.

7 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 7 AB bilimsel ve teknolojik AR-GE felsefesi 2000 Lizbon Zirvesi: Avrupa Araştırma Alanı (ERA : European Research Area) Parçalanmış Avrupa araştırma imkanlarının koordine edilmesi ve bütünleştirilmesi. Temel amaç Avrupa’nın 2010 yılında dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirilmesi. Temel uygulama aracı Altıncı Çerçeve Programı (6. ÇP) Sixth EU Framework Programme on Research and Technological Development (FP 6) 6. Çerçeve Programı

8 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 8 6. ÇP ile, Avrupa Birliğinin, özellikle ABD ve Japonya karşısında, rekabet gücünün artırılması, Bilgi tabanlı ekonomi ve toplum düzeninin geliştirilmesi ve bu yolla istihdam, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal bütünlük koşullarının iyileştirilmesi amaçlarına hizmet edilecektir. 6. Çerçeve Programı

9 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 9 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan (GSYİH) Araştırma ve Geliştirme için ayrılan pay Japonya% 3 ABD% 2.6 AB% 1.9 Türkiye% 0.6 AB tarafından 2010 yılı için hedeflenen : % 3 6. Çerçeve Programı

10 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 10 Bilgi Toplumu, Sürdürülebilir Kalkınma Kaynak tabanlı ekonomi ve toplum düzeninden bilgi tabanlı düzene geçilmesi, Ürünlerin, yöntemlerin ve servislerin yeniden ele alınması, Inovatif, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi, Üretim ve tüketim paradigmalarında radikal değişimlerin oluşturulması.

11 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 11 Öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi, Ekonomik ve toplumsal yarar getiren, katma değer sağlayan projelere öncelik verilmesi, Avrupa AR-GE faaliyetlerinin bütünleştirilmesi. Bütünleştirilmiş projelere (IP) ağırlık verilerek, AR-GE yönetiminin etkinleştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması Mükemmeliyet Ağları (NoE) ile insan gücü ve fiziksel altyapının bütünleştirilmesi ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi. 6. ÇP Stratejileri

12 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 12 Araştırma altyapısının güçlendirilmesi, inovasyon sistemlerinin geliştirilmesi, bunların Avrupa çapında bütünleştirilmesi, KOBİ’lerde araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve KOBİ kaynaklı projelerin öncelikli alanlar dışında da desteklenmesi, Ortaklık anlaşması ile programa dahil olan aday ülkelerin de yönetimde söz sahibi olacak duruma getirilmesi. 6. ÇP Stratejileri

13 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 13 Bütçe Topluluk anlaşması : 16.270 Milyar € EURATOM Anlaşması: 1.230 Milyar € TOPLAM: 17.5 Milyar € Türkiye’nin katılım payı: 260 Milyon € Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Mutabakat zaptı 29 Ekim 2002’de Brüksel’de imzalanmış, Bakanlar Kurulu onayı 9 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

14 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 14 Türkiye’nin katılım payı : 260 Milyon € 1. Yıl : 48.2 Milyon € Ulusal kaynak : 33.5 Milyon € AB hibe yardımından : 14.7 Milyon € 2. Yıl : 58.6 Milyon € 3. Yıl : yaklaşık 75 Milyon € 4. Yıl : yaklaşık 75 Milyon € Türkiye’nin Katılım Payı

15 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 15

16 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 16 Focusing and Integrating Community Research 13.345 Milyar € Life Sciences, genomics and biotechnology for health 2.255 Information Society technologies 3.625 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge based multifunctional materials and new prod. processes and devices 1.300 Aeronautics and space 1.075 Food quality and safety.685 Sustainable developlment, global change and ecosystems 2.120 Citizens and governance in a knowledge based society.225 Specific activities covering a wider field of research 1.300 Non-nuclear activities of the Joint Research Centre.760 Bütçe

17 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 17 Specific activities covering a wider field of research Policy support and anticipating scientific and technological needs Horizontal research activities involving SMEs (CRAFT: Co-operative research, Collective research,...) Specific measures in support of international co-operation (INCO) Bütçe

18 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 18 KOBİ’ler için önemli teşvik var (11 285 x 0.15 + 430 = 2.123 Milyar €) Kadın araştırmacılar teşvik ediliyor (Hedef: % 40) Bütçe

19 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 19 New Instruments Integrated Projects - IP Networks of Excellence - NoE The Joint Implementation of National Programmes - Article 169 Traditional Instruments Specific Targeted Research Projects - STREP Coordination Actions - CA Specific Support Actions - SSA 6. ÇP Uygulama Araçları (Instruments)

20 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 20 Yeni uygulama araçları, amaçlara ulaşmak için gerekli kritik kütleyi harekete geçirme, Avrupa araştırma kaynaklarını yeniden yapılandırma ve bütünleştirme özelliklerine sahiptir. 6. ÇP Uygulama Araçları

21 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 21 Bütün uygulama araçları, daha önceki Çerçeve Programlarındaki araçlara göre basitleştirilmiş, iyileştirilmiş ve daha verimli hale getirilmiştir. Artırılmış hukuki ve finansal güvenceler Esneklik ve adapte olabilme özelliği Artırılmış yönetim özerkliği Daha fazla sorumluluk 6. ÇP Uygulama Araçları

22 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 22 InstrumentPurpose Primary Output Scale of Effort IP Objective driven research KnowledgeMedium-High NoE Tackle fragmentation StructuringMedium-High Article 169 Joint programme Knowledge and Structuring High STREP ResearchKnowledgeLow-Medium CA Coordination Low-Medium SSA Support Low-Medium 6. ÇP Uygulama Araçları

23 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 23 Destek Miktarları Low – Medium Birkaç yüzbin € Özel durumlar için en fazla birkaç milyon € Medium – High Birkaç milyon €’dan birkaç on milyon €’ya kadar High Birkaç on milyon €’dan başlayarak üstü 6. ÇP Uygulama Araçları

24 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 24 “New Instruments” 6. ÇP Uygulama Araçları

25 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 25 Bütünleştirilmiş projelerin amacı, yeni bilgi üretmeye yönelik, hedef odaklı araştırmaların desteklenmesidir. Aynı zamanda, kritik kütleyi harekete geçirerek Avrupa araştırma imkanlarının yeniden yapılandırılması ve bütünleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bütünleştirilmiş Projeler (Integrated Projects, IP)

26 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 26 Uzun vadeli ya da riskli araştırmalar için kullanılabilir. Temel araştırmadan uygulamalı araştırmaya kadar, araştırma yelpazesindeki her türlü etkinliği kapsayabilir. Her projenin araştırma, teknolojik geliştirme ve/veya demonstrasyon ve eğitim ile ilgili bileşenleri olmalıdır. Bütünleştirilmiş Projeler

27 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 27 En az üç değişik ülkeden üç katılımcı ile bir konsorsiyum kurulmalıdır. Katılımcıların ikisi üye ya da aday ülkelerden olmalıdır. Uygulamada ise, katılımcıların, 5. ÇP’nın Araştırma ve Teknolojik Geliştirme (RTD) projelerindeki ortalama sayı olan dokuzdan fazla olması beklenmektedir. Bütünleştirilmiş Projeler

28 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 28 Beklenen proje süresi 3-5 yıl arasında değişmekle birlikte gerekli görülen durumlarda daha uzun sürelerin önerilmesi de mümkündür. Bütçe birkaç on milyon € olup, 40-50 milyon €’ya kadar çıkabilecektir. Bütünleştirilmiş Projeler

29 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 29 Bütünleştirilmiş projelerde yer alabilecek yasal oluşumlar, araştırma alanında çalışmakta olan; Üniversiteler Şirketler Araştırma ve teknoloji enstitüleridir. Ayrıca, Bilginin yönetimi, yayılması ve transferi konusunda uzmanlığa sahip kuruluşlar Potansiyel kullanıcılar ve diğer çıkar sahipleri de yer alabilirler. Bütünleştirilmiş Projeler

30 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 30 Amaçlar ve beklenen etkiler İlgili konuda uluslararası “state of the art”ın anlatılması ve proje ile bunun ötesine nasıl geçileceğinin açıklanması (orijinallik) Projenin bilimsel ve teknolojik amaçları ve bunlara uluşılabilmesi için önerilen bilimsel yaklaşım Projenin potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi Projenin, konu ile ilgili Çalışma Programındaki bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik amaçlara ve politikalara nasıl hizmet edeceği. Bütünleştirilmiş Proje Teklifleri

31 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 31 Uygulama planı ve ilgili bütçe Tüm proje süresini kapsayan, projenin çeşitli bileşenlerinin bütünleştirilmesini ve bunların beklenen amaçlarını vurgulayan bir uygulama planı Etkinlikler ve katılımcılar bazında hazırlanmış çerçeve bütçe Projenin ilk onsekiz ayını kapsayan, bütün katılımcıların yapacağı işleri açıklayan detaylı bir uygulama programı ile etkinlikler ve katılımcılar bazında hazırlanmış ilgili detaylı bütçe Projenin gereçekleştirilebilmesi için gereken kaynaklar ve bütçe için yönetim düzeyinde gerekçe. Bütünleştirilmiş Proje Teklifleri

32 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 32 Konsorsiyum ve projenin imkanları Henüz belirlenmemiş katılımcı(lar) dahil olmak üzere katılımcıların rolleri, özel yetenekleri, birbirlerini tamamlayıcı özellikleri Projenin gerçekleştirilmesi için harekete geçirilecek olan insan ve malzeme kaynakları Proje için kapsamlı bir finansal plan Kaynakların nasıl bütünleştirileceği ve kritik kütleye nasıl ulaşılacağı KOBİ’lerin projeye nasıl dahil edileceği. Bütünleştirilmiş Proje Teklifleri

33 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 33 Projenin yönetimi Projenin organizasyon, yönetim ve karar alma yapı ve mekanizmaları Yöneticilerin deneyimleri Projede cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir eylem planı. Bütünleştirilmiş Proje Teklifleri

34 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 34 İşletme ve yayma planları Bilginin yönetilmesi ve fikri mülkiyetin korunması için bir plan Proje boyunca sürdürülecek olan inovasyonla ilgili etkinlikler Sonuçların yayılması için bir plan Bilginin konsorsiyum dışına yayılması için bir plan (politika yapıcılar ve vatandaşlar dahil). Bütünleştirilmiş Proje Teklifleri

35 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 35 Etik, güvenlik ve diğer konular Etik ve güvenlik ile ilgili potansiyel konuların tanımlanması ve bunların nasıl ele alınacağının anlatılması. İlgili teklif isteme çağrısında teklifin kapsamı ile ilgili bilgi verilecektir. Bütünleştirilmiş Proje Teklifleri

36 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 36 Belli bir araştırma alanında ve bir Ortak Etkinlik Programı (Joint Program of Activities, JPA) etrafında Avrupa’da mevcut uzman ve imkanları bir araya getirerek mükemmeliyeti güçlendirmek, yaymak ve kalıcı bütünleşme (lasting integration) sağlamak üzere planlanmıştır. Mükemmeliyet Ağları (Networks of Excellence, NoE)

37 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 37 En az üç değişik ülkeden üç katılımcı bulunmalıdır. Katılımcıların ikisi üye ya da aday ülkelerden olmalıdır. Uygulamada ise, katılımcıların, 5. ÇP’nın Araştırma ve Teknolojik Geliştirme (RTD) projelerindeki ortalama sayı olan altıdan fazla olması beklenmektedir. Mükemmeliyet Ağları

38 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 38 Mükemmeliyet ağlarının, kalıcı bütünleşmenin sağlanabilmesi amacıyla 5 yıl boyunca desteklenmesi düşünülmektedir. Özel durumlar için bu süre 7 yıla kadar uzayabilecektir. Destek miktarı birkaç on milyon € olup, 5 yıl için 33 milyon €’ya kadar çıkabilecektir. Mükemmeliyet Ağları

39 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 39 50 araştırmacı1 Milyon €/yıl 100 araştırmacı2 Milyon €/yıl 150 araştırmacı3 Milyon €/yıl 250 araştırmacı4 Milyon €/yıl 500 araştırmacı5 Milyon €/yıl 1000 araştırmacı ve üstü6 Milyon €/yıl Ayrıca, doktora öğrencileri için öğrenci başına yıllık 4000 € destek verilecek, ancak bu desteğin toplamı araştırmacılar için verilecek desteğin % 10’unu geçemeyecektir. Örnek olarak, 200 araştırmacı ve 50 doktora öğrencisinden oluşan bir mükemmeliyet ağı, 5 yıllık bir süre için toplam 18.5 Milyon € tutarında destek alabilecektir. Mükemmeliyet Ağlarına Verilecek Destek

40 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 40 Bütünleştirilmiş projelerde yer alabilecek yasal oluşumlar, araştırma alanında çalışmakta olan; Üniversiteler Şirketler Araştırma ve teknoloji enstitüleridir. Ayrıca, Bilginin yönetimi, yayılması ve transferi konusunda uzmanlığa sahip kuruluşlar Potansiyel kullanıcılar ve diğer çıkar sahipleri de yer alabilirler. Mükemmeliyet Ağları

41 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 41 Amaçlar ve stratejik etkiler İlgili konuda Avrupa’daki araştırma etkinliklerini durumu, ağın sorunları çözmeye (parçalanmışlık v.b.), özellikle bütünleşmeyi sağlamaya nasıl hizmet edeceği Ağın, yapılan çağrı ile ilgili Çalışma Programındaki bilimsel, teknik ve sosyo- ekonomik amaçlara ve politikalara nasıl hizmet edeceği. Mükemmeliyet Ağı Teklifleri

42 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 42 Katılımcıların yeterliliği ve ağın olanakları Bütünleştirilmesi düşünülen imkan ve yeteneklerin açıklanması (araştırmacı, ekipman, araştırma imkanı, v.b.) Ağın araştırma yeteneğine katkıda bulunacak araştırmacıların isimleri ve nitelikleri (verilecek desteğin hesaplanmasında hesaba katılacak olan araştırmacılar) Katılımcılar tarafından halen sürdürülmekte olan, konu ile ilgili araştırmaların açıklanması. Mükemmeliyet Ağı Teklifleri

43 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 43 Bütünleşme (Integration) derecesi ve Ortak Etkinlik Programı (Joint Program of Activities, JPA) Ortak Etkinlik Programı (Tüm proje süresini kapsayan bir iş planı, projenin ilk onsekiz ayını kapsayan, bütün katılımcıların yapacağı işleri açıklayan detaylı bir program.) Bütünleştirme çalışmaları Mükemmeliyeti yaymak için ortak bir şekilde yürütülecek olan araştırma çalışmalarının programı (özellikle ortak eğitim programı) Bütünleşmenin ilerlemesini ölçecek nitel ve nicel, olası performans göstergeleri. Mükemmeliyet Ağı Teklifleri

44 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 44 Organizasyon ve yönetim Gereken yapısal kararların alınabilmesi için güvenli bir yapının sağlanmasında katılımcıların nasıl yer alacaklarının açıklanması Ağın, organizasyon, yönetim ve karar almak için kullanılacak olan organlarının açıklanması Bilginin, fikri mülkiyetlerin ve diğer inovasyonla ilgili etkinliklerin; özellikle KOBİ’lerin katılımının yönetimi için bir plan Ağ içerisinde cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanacağının bir plan ile anlatılması. Mükemmeliyet Ağı Teklifleri

45 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 45 Etik, güvenlik ve diğer konular Etik ve güvenlik ile ilgili potansiyel konuların tanımlanması ve bunların nasıl ele alınacağının anlatılması. Anlamlı ve kalıcı bir bütünleşme için katılımcı kurumlar tarafından yapılacak olan taahhütlerin önemi nedeniyle, katılımcılar teklife niyet deklerasyonları ekleyebilir. İlgili teklif isteme çağrısında teklifin kapsamı ile ilgili bilgi verilecektir. Mükemmeliyet Ağı Teklifleri

46 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 46 “Article 169” “Article 169” Topluluk Anlaşması’nda yer alan ve Topluluğun, Üye Ülkelerin ortak araştırma programlarında yer alabileceğini belirten bir maddedir. Çerçeve Programlarına katılan ülkeler de bu tür çalışmalarda yer alabilir. 6. ÇP’ında bu madde kullanılarak, ülkelerin Ulusal Programlarının belli konular için bütünleştirilmesi, bunun için ülkelerin birlikte çalışması planlanmaktadır.

47 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 47 “Traditional Instruments” 6. ÇP Uygulama Araçları

48 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 48 Yeni bilgi üretmeye; varolan ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri iyileştirmeye, veya yeni ürünler, yöntemler ve hizmetler geliştirmeye; toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya veya Topluluk politikalarını gerçekleştirmeye yönelik araştırma ve teknolojik geliştirme projeleri, Potansiyel ekonomik avantajlara sahip olan, ancak doğrudan ticari hale getirilemeyen yeni teknolojilerin uygulanabilirliğini kanıtlamaya yönelik demonstrasyon projeleri. Özel Araştırma Projeleri (Specific Targeted Research Projects, STREP)

49 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 49 Özel Araştırma Projeleri En az üç değişik ülkeden üç katılımcı ile bir konsorsiyum kurulmalıdır. Katılımcıların ikisi üye ya da aday ülkelerden olmalıdır. Ancak, teklif isteme çağrılarında, daha fazla en az katılımcı sayısı istenebilecektir.

50 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 50 Beklenen proje süresi 2-3 yıl arasında değişmekle birlikte gerekli görülen durumlarda daha uzun sürelerin önerilmesi de mümkündür. Bütçe birkaç milyon € olup, projede birkaç on adam-yıl arştırmacı katılımı olabilecektir. Özel Araştırma Projeleri

51 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 51 Özel araştırma projelerinde yer alabilecek yasal oluşumlar, öncelikle araştırma alanında çalışmakta olan; Üniversiteler Şirketler Araştırma ve teknoloji enstitüleridir. Ayrıca, Bilginin yönetimi, yayılması ve transferi konusunda uzmanlığa sahip kuruluşlar Potansiyel kullanıcılar ve diğer çıkar sahipleri de yer alabilirler. Özel Araştırma Projeleri

52 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 52 Amaçlar ve beklenen etkiler Projenin bilimsel ve teknolojik amaçları ve beklenen sosyo-ekonomik etkiler Projenin, konu ile ilgili Çalışma Programındaki bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik amaçlara ve politikalara nasıl hizmet edeceği İlgili konuda uluslararası “state of the art”ın anlatılması ve proje ile bunun ötesine nasıl geçileceğinin açıklanması (orijinallik) Projenin potansiyel sonuçlarının toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Özel Araştırma Projesi Teklifleri

53 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 53 Çalışma planı ve ilgili bütçe Toplam proje süresi için, beklenen sonuçları ve ilgili finans planını vurgulayan detaylı bir çalışma planı Etkinlikler ve katılımcılar bazında hazırlanmış, bütçeye yapılacak olan çeşitli katkıların ve bunların kaynaklarının yer aldığı detaylı bir bütçe Projenin gereçekleştirilebilmesi için gereken kaynaklar ve bütçe için yönetim düzeyinde gerekçe. Özel Araştırma Projesi Teklifleri

54 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 54 Konsorsiyum ve projenin imkanları Katılımcıların rolleri, özel yetenekleri, birbirlerini tamamlayıcı özellikleri Projenin gerçekleştirilmesi için harekete geçirilecek olan insan ve malzeme kaynakları KOBİ’lerin projeye nasıl dahil edileceği. Projenin yönetimi Projenin organizasyon, yönetim ve karar alma yapı ve mekanizmaları. Özel Araştırma Projesi Teklifleri

55 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 55 İşletme ve yayma planları Bilginin yönetilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması için bir plan Proje boyunca sürdürülecek olan inovasyonla ilgili etkinlikler Sonuçların yayılması için bir plan (amaca uygun, ilgili ise) Bilginin yayılması için bir plan (politika yapıcılara, vatandaşlara, v.b.). Özel Araştırma Projesi Teklifleri

56 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 56 Etik, güvenlik ve diğer konular Etik ve güvenlik ile ilgili potansiyel konuların tanımlanması ve bunların nasıl ele alınacağının anlatılması. İlgili teklif isteme çağrısında teklifin kapsamı ile ilgili bilgi verilecektir. Özel Araştırma Projesi Teklifleri

57 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 57 Koordinasyon etkinlikleri, araştırma ve inovasyon çalışmalarının bir “network” dahilinde yürütülmesinin ve koordine edilmesinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Konferans, toplantı organizasyonu, çalışmaların yürütülmesi, personel değişimi, başarılı uygulamaların karşılıklı anlatılması ve yayılması, ortak bilgi sistemlerinin ve uzman grupların oluşturulması gibi, birlikte veya ortak olarak yapılacak olan girişimlerin ve etkinliklerin tanımlanması, organizasyonu ve yönetimi için kullanılabilir. Koordinasyon Etkinlikleri (Coordination Actions, CA)

58 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 58 EUROKA, COST, v.b. araştırma etkinlikleri, ulusal ve bölgesel RTD projeleri ve Komisyon tarafından desteklenen RTD projeleri ile bağlantıların ve koordinasyonun kuvvetlendirilmesi için de kullanılması mümkündür. Koordinasyon Etkinlikleri

59 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 59 Özel Destek Etkinlikleri (Specific Support Actions, SSA) Özel destek etkinlikleri, Çerçeve Programının uygulanmasını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Aynı zamanda, gelecekteki Topluluk araştırma politikalarının oluşturulması çalışmalarına yardımcı olmak için de kullanılması mümkündür. Öncelikli tematik alanlar çerçevesinde, konferans, seminer, çalışma grupları ve uzman gruplar, destek ve yayma, bilgilendirme ve haberleşme için de kullanılabilir.

60 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 60 Özel Destek Etkinlikleri KOBİ’lerin, küçük araştırmacı guruplarının, yeni araştırma merkezlerinin, aday ülkelerdeki öncelikli tematik alalarda çalışan organizasyonların (özellikle mükemmeliyet ağları ve bütünleştirilmiş projeler için) katılımını teşvik etmek, kolaylaştırmak ve cesaretlendirmek için de kullanılması mümkündür.

61 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 61 “Expressions of Interest (EoI)”

62 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 62 Life sciences, genomics and biotechnology for health1997 Information Society technologies2591 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes and devices 1670 Aeronautics and space378 Food quality and safety1008 Energy (Short - Medium)478 Energy (Medium - Long)452 Transport480 Global change1412 Citizens and governance in a knowledge based society1187 Radioactive wastes202 TOTAL11855 Expressions of Interest (EoI) (Toplam)

63 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 63 Instrument Integrated Projects (IP)58 % Networks of Excellence (NoE)32 % Unspecified10 % Country Member states81 % Associated states13 % Third countries (others)6 % Type of submitter Industry (Including SMEs)14 % Public and private research organizations32 % Universities / Educational establishments46 % Other8 % Expressions of Interest (Toplam)

64 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 64 Almanya15 %Finlandiya2 % İngiltere15 %Norveç2 % İtalya10 %Yunanistan2 % Fransa9 %Çek Cumhuriyeti1 % İspanya8 %Romanya1 % Polonya6 %Bulgaristan< 1 % Hollanda5 %Estonya< 1 % Belçika4 %İrlanda< 1 % İsveç4 %İsrail< 1 % Türkiye3 %İzlanda< 1 % Avusturya2 %Litvanya< 1 % Danimarka2 %Macaristan< 1 % Expressions of Interest (Toplam)

65 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 65 Almanya17 %Çek Cumhuriyeti2 % İngiltere12 %Yunanistan2 % Fransa9 %Bulgaristan1 % Polonya9 %Danimarka1 % İtalya8 %İsrail1 % İspanya7 %Litvanya1 % Hollanda4 %Norveç1 % İsveç4 %Portekiz1 % Türkiye4 %Romanya1 % Belçika3 %Slovak Cumhuriyeti1 % Finlandiya3 %Slovenya1 % Avusturya2 %İsviçre1 % Expressions of Interest (NanoMatPro)

66 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 66 “NanoMatPro”

67 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 67 Kaynak tabanlı ekonomi ve toplum düzeninden bilgi tabanlı düzene geçilmesi ve sürdürelebilir kalkınmanın sağlanması; üretim ve tüketim paradigmalarında radikal değişimlerin ortaya çıkmasını ve kaynak tabanlı yaklaşımlardan, bilgi tabanlı yaklaşımlara doğru yönelinmesini gerektirmektedir. NanoMatPro

68 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 68 “NanoMatPro” tematik alanının 6. ÇP’nda yer almasının başlıca nedeni Ürün, yöntem ve servislerde bilimsel ve teknolojik mükemmeliyete dayanan önemli gelişmelerin (“breakthrough”) ortaya çıkmasını sağlamak, NanoMatPro

69 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 69 Avrupa üretim endüstrisinin bilgi tabanlı kaynak tabanlı endüstriden bilgi tabanlı endüstriye geçişinin ve daha çok çevre dostu yaklaşımlarda bulunulmasının bilimsel temelinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. NanoMatPro

70 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 70 Inovatif, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi, Endüstrinin transformasyonu (Geleneksel endüstriden yüksek katma değerli endüstriye geçiş, esnek ve akıllı üretim sistemleri, sürdürülebilir ve güvenli endüstriyel sistemler, vb.), NanoMatPro

71 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 71 İnsanların güvenlik, mutluluk ve refahının sağlanması yolundaki çalışmalar (İnsanların güvenlik ve emniyeti için teknolojiler, tıbbi uygulamalar için endüstriyel teknolojiler, vb.) “NanoMatPro” tematik alanı kapsamında yer almaktadır. NanoMatPro

72 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 72 Nano-technologies and nano-sciences (Flagship of the next industrial revolution) Long term interdisciplinary research into understanding phenomena, mastering processes and developing research tools Nanobiotechnologies Nanometre scale engineering techniques Handling and control devices Applications NanoMatPro

73 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 73 Long term interdisciplinary research into understanding phenomena, mastering processes and developing research tools (1.1) 1.1.1- Expanding knowledge in size-dependent phenomena 1.1.2- Self-organisation and self-assembling 1.1.3- Molecular and bio-molecular mechanisms and engines Nanobiotechnologies (1.2) 1.2.1- Interfaces between biological and non biological entities NanoMatPro

74 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 74 Nanometre scale engineering techniques to create materials and components (1.3) 1.3.1- Engineering techniques for nanotubes and related systems 1.3.2- Nano-structured materials and nano-powders (2.3 ile birlikte, 2004 yılında) Development of handling and control devices and instruments (1.4) 1.4.1- Handling and control instrumentation at the level of single atoms or molecules and/or < 10 nm 1.4.2- Nanorobots (2004 yılında) NanoMatPro

75 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 75 Applications in areas such as health and medical systems, chemistry, energy, optics, food and the environment (1.5) 1.5.1- Roadmaps for nanotechnology 1.5.2- Application in the fields of energy and chemistry, with focus on catalysis (2004 yılında) NanoMatPro

76 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 76 Knowledge-based multifunctional materials (Critical drivers of innovation) Development of fundamental knowledge Technologies for production, transformation and processing Engineering support for materials development NanoMatPro

77 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 77 Development of fundamental knowledge (2.1) 2.1.1- Understanding materials phenomena Technologies associated with the production, transformation and and processing of knowledge-based multifunctional materials, and biomaterials (2.2) 2.2.1- Mastering chemistry and creating new processing pathways for multifunctional materials 2.2.2- Surface and interface science and engineering 2.2.3- Biomaterials (2004 yılında) NanoMatPro

78 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 78 Engineering support for materials development (2.3) 2.3.1- New materials by design 2.3.2- New knowledge-based higher performance materials for macro-scale applications 2.3.3- Nano-structured materials and nano-powders (1.3 ile birlikte, 2004 yılında) NanoMatPro

79 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 79 New production processes and devices (Key to sustainable development) New processes and flexible and intelligent manufacturing systems Systems research and hazard control Optimising life cycles NanoMatPro

80 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 80 Development of new processes and flexible and intelligent manufacturing systems (3.1) 3.1.1- New production technologies, based on nanotechnology and new materials 3.1.2- New and user-friendly production equipment and technologies, and their incorporation into the factory of the future 3.1.3- Creation of “knowledge communities” in production technologies 3.1.4- Support to the development of new knowledge based added value products and services in traditional less RTD intensive industries Yalnız KOBİler için Bütünleştirilmiş Proje (IP) NanoMatPro

81 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 81 Systems research and hazard control (3.2) 3.2.1- Radical changes in the “basic materials” industry (excluding steel) for cleaner, safer and more eco-efficient production 3.2.2- Sustainable waste management and hazard reduction in production, storage and manufacturing 3.2.3- Support to the development of new knowledge based and sustainable processes and products/services Yalnız KOBİler için Bütünleştirilmiş Proje (IP), 2004 yılında 3.2.4- Low CO 2 steel processes (2004 yılında) NanoMatPro

82 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 82 Optimising the life-cycle of industrial systems, products and services (3.3) 3.3.1- Optimisation of “production-use-consumption” interactions 3.3.2- Increasing the “user awareness” NanoMatPro

83 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 83 Integration of nanotechnologies, new materials, and new production technologies for improved quality of life Systems, instruments and equipment for better diagnosis and/or surgery, including for remote operations (4.1) Tissue engineering, new biomimetic and bio-hybrid systems (4.2) New generation of sensors, actuators and systems for safety and security of people and environment (4.3) (1. ve 2. tematik alanlar ile birlikte yürütülecektir.) NanoMatPro

84 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 84 Integration of nanotechnologies, new materials, and new production technologies for improved quality of life (2004 yılında) Towards a human-friendly living environment: “from atoms to buildings” (4.4) Support to the development of new knowledge based added value products and services (4.5) Yalnız KOBİler için Bütünleştirilmiş Proje (IP) NanoMatPro

85 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 85 NanoMatPro 2. Öncelik ile olan bağlantılar Malzemeler Nanobilimler Prosesler Robotik, Akıllı üretim Yeni ürünler için yeni prosesler 6. Öncelik ile olan bağlantılar Temiz teknoloji & “Life Cycle Design” Yeni eğilimler; Sağlık, v.b.

86 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 86 Endüstrinin transformasyonu Geleneksel endüstriden yüksek katma değerli endüstriye geçiş, Esnek ve akıllı üretim sistemleri, Sürdürülebilir ve güvenli endüstriyel sistemler. İnsanların güvenlik, mutluluk ve refahı İnsanların güvenlik ve emniyeti için teknolojiler, Tıbbi uygulamalar için endüstriyel teknolojiler. Sosyo-Ekonomik Etkiler

87 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 87 Sosyo-Ekonomik Etkiler Malzemeler Nanoteknoloji Prosesler ve Aletler Endüstrinin transformasyonu İnsanların güvenlik, mutluluk ve refahı 2. Öncelik ile olan bağlantılar

88 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 88 2003: 300 Milyon € 2004: 320 Milyon € 2005: 335 Milyon € 2006: 345 Milyon € TOPLAM: 1.300 Milyar € Büçenin en az % 15’i KOBİ’ler için ayrılacaktır. Bütçenin yaklaşık % 70-80’i yeni enstrümanlar için ayrılacaktır. NanoMatPro Gösterge Bütçesi

89 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 89 “Teklif İsteme Çağrıları”

90 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 90 FP6-2002-NMP-1 Thematic call in the area of NanoMatPro. FP6-2002-IST-NMP Manufacturing, products and services engineering in 2010. FP6-2002-NMP-2-SMEs Dedicated call for SMEs in support to the development of new knowledge based added value products and services in traditional less RTD intensive industries.

91 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 91 FP6-2002-NMP-1 Thematic call in the area of NanoMatPro. FP6-2002-IST-NMP Manufacturing, products and services engineering in 2010. FP6-2002-NMP-2-SMEs Dedicated call for SMEs in support to the development of new knowledge based added value products and services in traditional less RTD intensive industries.

92 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 92 Teklif teslimi IP ve NoE (İki aşamalı teklif, birinci aşama için) 06.03.2003, saat 17:00 (Brüksel saati) STREP, CA ve SSA 10.04.2003, saat 17:00 (Brüksel saati) Toplam gösterge bütçe IP ve NoE 260 Milyon € STREP, CA ve SSA140 Milyon € TOPLAM400 Milyon € FP6-2002-NMP-1

93 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 93 En az katılımcı IP, NoE, STREP ve CA İkisi Üye veya Aday ülkelerden olmak üzere üç katılımcı (6. ÇP’na) ülke. SSA Bir yasal kuruluş. Konsorsiyum anlaşması IP ve NoE Gerekli. STREP, CA ve SSA Gerekli değil ama katılımcılar teşvik ediliyor. FP6-2002-NMP-1

94 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 94 Değerlendirme IP ve NoE İki aşamalı değerlendirme yapılacak, İlk aşama için yaklaşık 20 sayfalık bir ön teklif yeterli (ön teklif  eksik teklif), İlk aşama değerlendirmeyi geçen teklifler için ikinci aşamada esas teklif istenecek, İkinci aşama değerlendirme için teklif verme tarihi 26.06.2003 (gösterge). STREP, CA ve SSA Tek aşamalı değerlendirme yapılacak. FP6-2002-NMP-1

95 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 95 Değerlendirme sonuçları son teklif teslim tarihinden yaklaşık 3 ay sonra açıklanacak, İlk kontratların 2003 yılı sonlarında imzalanması bekleniyor. FP6-2002-NMP-1

96 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 96 · 3.4.1.1.1- Expanding the knowledge in nanosciences NoE; STREP; CA · 3.4.1.1.2- Self-organisation and self-assembling IP; NoE; STREP · 3.4.1.1.3- Molecular and bio-molecular mechanisms and engines IP; NoE; STREP · 3.4.1.2.1- Interfaces between biological and non biological entities IP; NoE; STREP · 3.4.1.3.1- Engineering techniques for nanotubes IP; NoE; STREP · 3.4.1.4.1- Handling and control instrumentation at the level of single atoms or molecules and/or < 10 nm IP; NoE; STREP; CA · 3.4.1.5.1- Roadmaps for nanotechnologySSA · 3.4.2.1.1- Understanding materials phenomena NoE; STREP; CA · 3.4.2.2.1- Mastering Chemistry; creating new processing pathways for multifunctional materials IP; NoE; STREP; CA · 3.4.2.2.2- Surface science and engineering IP; NoE; STREP; CA · 3.4.2.3.1- New materials by design IP; NoE; STREP; CA · 3.4.2.3.2- New knowledge-based higher performance materials for macro-scale applications IP; NoE; STREP; CA FP6-2002-NMP-1

97 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 97 FP6-2002-NMP-1  3.4.3.1.1- New production technologies, based on nanotechnology and new materials STREP  3.4.3.1.2- New and simplified production equipment and technologies, and their incorporation into the factory of the future IP; NoE; STREP; CA  3.4.3.2.1- Radical changes in the “basic materials” industry (excluding steel) for cleaner, safer and more eco-efficient production IP; STREP  3.4.3.2.2- Sustainable waste management and hazard reduction NoE; CA; SSA  3.4.3.3.1- Optimisation of “production-use-consumption” interactions NoE; CA  3.4.3.3.2- Increasing the “user awareness” SSA  3.4.4.1.1- Systems, instruments and equipment for better diagnosis and surgery, including systems for remote operations IP; NoE; CA  3.4.4.2.1- Tissue engineering, biomimetic and bio-hybrid systems IP; NoE; STREP; CA 3.4.4.3.1- New generation of sensors, actuators and systems for safety and security of people and environment (IST) IP; NoE; STREP

98 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 98 FP6-2002-NMP-1 Yeni uygulama araçları (NoE, IP) kullanılarak verilen teklifler: Toplam teklif sayısı : 406 ( % 47.5 NoE, % 52.5 IP ) İkinci aşamaya kalan teklif sayısı : 77 (% 19 ) Sonuçta 15-20 proje desteklenecek ? (% 4 - 5 )

99 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 99 FP6-2002-NMP-1

100 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 100 FP6-2002-NMP-1

101 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 101 FP6-2002-NMP-1

102 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 102 FP6-2002-NMP-1

103 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 103 FP6-2002-NMP-1

104 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 104 FP6-2002-NMP-1

105 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 105 FP6-2002-NMP-1

106 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 106 FP6-2002-NMP-1

107 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 107 FP6-2002-NMP-1

108 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 108 FP6-2002-NMP-1

109 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 109 FP6-2002-NMP-1

110 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 110 FP6-2002-NMP-1

111 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 111 FP6-2002-NMP-1

112 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 112 FP6-2002-NMP-1

113 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 113 FP6-2002-NMP-1

114 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 114 FP6-2002-NMP-1

115 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 115 FP6-2002-NMP-1

116 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 116 FP6-2002-NMP-1

117 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 117 FP6-2002-NMP-1

118 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 118 FP6-2002-NMP-1 Thematic call in the area of NanoMatPro. FP6-2002-IST-NMP Manufacturing, products and services engineering in 2010. FP6-2002-NMP-2-SMEs Dedicated call for SMEs in support to the development of new knowledge based added value products and services in traditional less RTD intensive industries.

119 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 119 Teklif teslimi IP ve NoE (İki aşamalı teklif, birinci aşama için) 24.04.2003, saat 17:00 (Brüksel saati) CA ve SSA 24.04.2003, saat 17:00 (Brüksel saati) 16.09.2003, saat 17:00 (Brüksel saati) Toplam gösterge bütçe IP ve NoE45 Milyon € 20 (IST) + 25 (NMP) CA ve SSA15 Milyon € 5 (IST) + 10 (NMP) TOPLAM60 Milyon € FP6-2002-IST-NMP

120 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 120 En az katılımcı IP, NoE ve CA İkisi Üye veya Aday ülkelerden olmak üzere üç katılımcı (6. ÇP’na) ülke. SSA Bir yasal kuruluş. Konsorsiyum anlaşması IP ve NoE Gerekli. CA ve SSA Gerekli değil ama katılımcılar teşvik ediliyor. FP6-2002-IST-NMP

121 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 121 Değerlendirme IP ve NoE İki aşamalı değerlendirme yapılacak, İlk aşama için yaklaşık 20 sayfalık bir ön teklif yeterli (ön teklif  eksik teklif), İlk aşama değerlendirmeyi geçen teklifler için ikinci aşamada esas teklif istenecek, İkinci aşama değerlendirme için teklif verme tarihi 16.09.2003 (gösterge). CA ve SSA Tek aşamalı değerlendirme yapılacak. FP6-2002-IST-NMP

122 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 122 Products and services engineering. (IST Çalışma Programı, Bölüm 2.3.3.1-1) Creation of knowledge communities in production community. (NMP Çalışma Programı, Bölüm 3.4.3.1-3) Uygulama araçları : IP, NoE, CA, SSA. FP6-2002-IST-NMP

123 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 123 Konsept oluşturma, tasarım, ürün yapımı, servis verilmesi ve ürün desteği için metodolojilerin, araçların ve çalışma ortamlarının (work environment) geliştirilmesi, Akıllı son-ürünlerin geliştirilmesi amacıyla minyatür alet/aygıt/makinaların ve ilgili yazılımın bütünleştirilmesi, Üretimde değer yaratma işlemleri: Tedarikcilerle kullanıcılar arasındaki bilgi akışının düzenlenmesi için alışkanlık oluşturma; lojistik ve bakım için yeni yaklaşımlar, “Holistic” ürün tasarımı: Geliştirme ve yayma/dağıtma araç ve metodları. FP6-2002-IST-NMP

124 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 124 Global standardizasyon girişimi, Kuruluş içi planlama, programlama, koordinasyon çalışmaları, Şeffaflık güvencesi, üretilen parçaların izlenebilirliği, atölye otomasyonu/güvenliği. Üretim teknolojilerinde bilgi toplulukları, Dinamik organizasyonların, kuruluş içi operasyonların ve gerekli standardizasyonların desteklenmesi, Sanal üretim, tedarik zinciri ve “life-cycle” yönetimi, karar vermeye yardımcı sistemler ve hızlı üretimdeki gelişmeler. FP6-2002-IST-NMP

125 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 125 IP ve NoE tekliflerinin, uluslararası işbirliğini kuvvetlendirici yanı ağır basan teklifler olması bekleniyor, SSA ve CA’lar halen sürmekte olan ulusal veya uluslararası projeleri ilişkilendirmek için kullanılması mümkün, Değerlendirme sonuçları son teklif teslim tarihinden yaklaşık 3 ay sonra açıklanacak, İlk kontratların 2003 yılı sonlarında imzalanması bekleniyor. FP6-2002-IST-NMP

126 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 126 FP6-2002-NMP-1 Thematic call in the area of NanoMatPro. FP6-2002-IST-NMP Manufacturing, products and services engineering in 2010. FP6-2002-NMP-2-SMEs Dedicated call for SMEs in support to the development of new knowledge based added value products and services in traditional less RTD intensive industries.

127 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 127 Teklif teslimi IP (Yalnız KOBİ’ler için) (İki aşamalı teklif, birinci aşama için) 10.04.2003, saat 17:00 (Brüksel saati) Toplam gösterge bütçe 40 Milyon €, En az katılımcı : İkisi Üye veya Aday ülkelerden olmak üzere üç katılımcı (6. ÇP’na) ülke, Konsorsiyum anlaşması gerekli. FP6-2002-NMP-2-SMEs

128 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 128 Değerlendirme (IP) İki aşamalı değerlendirme yapılacak, İlk aşama için yaklaşık 20 sayfalık bir ön teklif yeterli (ön teklif  eksik teklif), İlk aşama değerlendirmeyi geçen teklifler için ikinci aşamada esas teklif istenecek, İkinci aşama değerlendirme için teklif verme tarihi 03.09.2003 (gösterge). FP6-2002-NMP-2-SMEs

129 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 129 Support to the development of new knowledge based added value products and services in traditional less RTD intensive industries. (NMP Çalışma Programı, Bölüm 3.4.3.1-4) Uygulama aracı : IP. FP6-2002-NMP-2-SMEs

130 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 130 Önemli ölçüde KOBİ katılımı olması gerekiyor, liderlik yapması Projelere yüksek AR-GE kapasitesine sahip KOBİ’lerin liderlik yapması şart; İlgili endüstriyel kurum veya kuruluşların da liderlik yapması mümkün, (Stratejik vizyon açısından bu tür kuruluşların projede yer alması çok önemli), KOBİ’lerin istemesi durumunda büyük firmalar da katılabiliyor, Proje sonuçları açıkça KOBİ’lerin yararına olmalı. Temel amaç, “less RTD intensive” KOBİ’lerin de yüksek AR-GE kapasitesine sahip KOBİ’ler haline gelmesi. FP6-2002-NMP-2-SMEs

131 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 131 FP6-2002-NMP-2-SMEs Uygulama AracıKOBİ’lerin Durumu/Fonksiyonu/Çıkarı IP KOBİ’lerin desteklenmesi Teknoloji transferi, KOBİ’lerin kullanımı NoE KOBİ’ler için özel bilgi transferi ve eğitim etkinlikleri IP/SME Yalnız KOBİ’lerin çıkarı için, projelere yüksek AR-GE kapasitesine sahip KOBİ’lerin liderlik yapması STREP Teknolojinin doğrulanması, KOBİ’lerin kullanımı CA Katılımcı olarak “Technology Benchmarking” SSA “Accompanying measures”

132 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 132 Değerlendirme sonuçları son teklif teslim tarihinden yaklaşık 3 ay sonra açıklanacak, İlk kontratların 2004 yılının ilk çeyreğinde imzalanması bekleniyor. İlk aşama için 40-50 proje teklifinin verileceği tahmin ediliyor. Tekliflerin yaklaşık yarısının ikinci aşama teklif vermeye değer bulunması; bunların da yaklaşık yarısının desteklenmesi bekleniyor. Başarı oranı : % 25; 10-15 proje. FP6-2002-NMP-2-SMEs

133 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 133 Specific Support Actions (SSA) for Associated Candidate Countries (ACC) Teklif isteme çağrısı 26 Mart 2003 tarihinde yayınlandı. Teklif teslimi : 26 Haziran 2003, saat 17:00 (Brüksel saati), Toplam gösterge bütçe : 9 Milyon €, En az katılımcı : Bir yasal kuruluş, Konsorsiyum anlaşması gerekli değil. FP6-2003-ACC-SSA-General

134 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 134 Tek aşamalı değerlendirme yapılacak, Değerlendirme sonuçları son teklif teslim tarihinden 2 ay sonra açıklanacak, İlk kontratların son teklif teslim tarihinden 6 ay sonra imzalanması bekleniyor. FP6-2003-ACC-SSA-General

135 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 135 Çağrının amacı, her “ACC”de Ulusal İrtibat Noktaları ağının oluşturulması, KOBİlerin 6. ÇP’na katılımı için özel çalışmalar yapılması, Gelişmiş araştırma merkezleri arasında bir ağın oluşturulması, Bilgi aktarma etkinliklerinin organize edilmesi çalışmalarına destek vermektir. FP6-2003-ACC-SSA-General

136 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 136 Targeted Specific Support Actions (SSA) for Associated Candidate Countries (ACC) Teklif isteme çağrısı 26 Mart 2003 tarihinde yayınlandı. Teklif teslimi : 26 Haziran 2003, saat 17:00 (Brüksel saati), Toplam gösterge bütçe : 1 Milyon €’ya kadar, En az katılımcı : Bir yasal kuruluş, Konsorsiyum anlaşması gerekli değil. FP6-2003-ACC-SSA-NMP

137 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 137 Tek aşamalı değerlendirme yapılacak, Değerlendirme sonuçları son teklif teslim tarihinden 2 ay sonra açıklanacak, İlk kontratların son teklif teslim tarihinden 6 ay sonra imzalanması bekleniyor. FP6-2003-ACC-SSA-NMP

138 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 138 Çağrının amacı, “ACC”de “ACC”den ve AB üyesi ülkelerden araştırmacıların biraraya geldiği konferansların düzenlenmesi, Yeni NoE ve IP tekliflerinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla sektördeki araştırmacıların katıldığı tanıtım etkinliklerinin ve seminerlerin düzenlenmesi, Araştırma politikalarının değerlendirilmesi, Proje ortağı arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, detaylı araştırma kuruluşu ve araştırmacı envanterlerinin çıkarılması çalışmalarına destek vermektir. FP6-2003-ACC-SSA-NMP

139 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 139 Teklif isteme çağrıları (call for proposals) 17 Aralık 2002 tarihinde yayınlandı. Bu çağrılar incelenerek, (http://www.cordis.lu/fp6/calls.cfm) desteklenecek araştırma konuları, proje teklifi isteme zamanları, proje teklifi isteme şekilleri (bir veya iki aşamalı) destek miktarları ve kullanılabilecek uygulama araçları konusunda bilgi edinilmelidir. Neler Yapılmalı ?

140 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 140 Teklif isteme çağrıları ile birlikte, İlgili Çalışma Programları ve (Work Program) Teklif verme Kılavuzları (Guide for Proposers) da incelenmelidir. Düşünülen proje için hangi araç(lar)ın en uygun olacağı saptanmalıdır. IP ve NoE’ların yanısıra STREP, CA ve SSAların varlığı da unutulmamalıdır. Marie Curie Actions ile, Mobility konusunda önemli destekler verilmektedir. Neler Yapılmalı ?

141 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 141 Her türlü katılım için, hem yurt içinden, hem de yurt dışından ortaklar gerekmektedir. Araştırma potansiyelin bütünleştirilmesi ve gereken kritik kütleye ulaşılması açısından Türkiye’de aynı konu üzerinde çalışan araştırmacıların biraraya gelmesi önemlidir. Bunun için, çalıştay v.b. toplantıların yanısıra, TÜBİTAK Web sitesindeki araştırmacı bilgilerinden yararlanılabilir. Neler Yapılmalı ?

142 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 142 Her türlü katılım için, değişik ülkelerden ortaklar gerektiğinden, ilgilenilen konu(lar) üzerinde çalışan yabancı ortaklar gereklidir. Eğer yoksa, 5. ÇP’nda desteklenmiş projeler ve katılımcılar araştırılabilir (CORDIS Web Sitesi, v.b.) CORDIS’te yayınlanmış olan “Expressions of Interest”ler incelenebilir. Yine CORDIS’te bulunan ortak arama aracından (Partner Search) yararlanılabilir. Ulusal İrtibat Noktası Ağı kullanılabilir. Neler Yapılmalı ?

143 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 143 TÜBİTAK bünyesinde, 6.ÇP ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı ve bundan sonraki tüm iletişimi sağlayacak olan bir web sitesi http://www.fp6.org.tr ve e-posta adresi info@fp6.org.tr oluşturulmuştur. Ayrıca her UİN’nın bir e-posta adresi bulunmaktadır. NanoMatPro için e-posta adresi: ncpnano@tubitak.gov.tr TÜBİTAK listelerinde kayıtlı bulunan araştırmacılara bu adreslerden bilgi iletilmektedir. İletişim

144 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 144 CORDIS Web Sitesi http://www.cordis.lu/fp6 (COmmunity Research and Development Information System) EUROPA Web Sitesi http://www.europa.eu.int/comm/ research/fp6/index_en.html İletişim

145 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 145 CORDIS ve EUROPA Web Siteleri Her türlü bilgi, belge, form, v.b. bulunabilir 5. ÇP ve katılımcıları ile ilgili bilgi alınabilir 6. ÇP için verilmiş olan proje tekliflerinin değerlendirilmesi için gereken bağımsız uzmanlar (kişisel başvuru veya kurumsal öneri) ile ilgili bilgi alınabilir, başvuru yapılabilir. http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm http://emmfp6.cordis.lu İletişim

146 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 146 NCP TP3 on-line forum www.cordis.lu/bbs/ncptp3 Gerekli bilgi ve dokümanın bulunduğu bir kütüphane, Üyeleri arasında haberleşmeyi ve bilgi alış verişini sağlayan etkileşimli bir platform. Yalnız UİN (NCP) kullanımına açık. İletişim

147 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 147 TEŞEKKÜRLER


"ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6) 1 Thematic Area 3 Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları