Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI"— Sunum transkripti:

1 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI

2 GİRİŞ Genel bir tanımlamayla yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme araçlarına döviz (foreign exchange) denir. Bankacılık uygulamalarında nakit yabancı paralara efektif döviz yada sadece efektif adı verirlir.

3 I. DÖVİZ PİYASASININ KAPSAMI
Döviz piyasası, yabancı paraların yada nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, çek vs. gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır.

4 I. DÖVİZ PİYASALARININ İŞLEMCİLERİ
1. Bankalar ve banka-dışı işlemciler 2. Dış ticaret ve dış yatırım işlemleri yapan kişiler ve firmalar 3. Spekülatörler ve arbitrajcılar 4. Merkez bankaları ve hazine 5. Döviz brokerleri 6. Enflasyondan korunmaya çalışan işlemciler

5 II. DÖVİZ PİYASASINDA İŞLEM TÜRLERİ
Anında İşlemler Vadeli İşlemler Döviz Piyasalarının Etkinliği Döviz Swapları

6 III. DÖVİZ KURU Döviz fiyatlarına döviz kuru denir.
Döviz kuru iki milli para birimi arasındaki değişim oranının ifade eder. Döviz kuru bir fiyat olmakla beraber herhangi bir malın fiyatından farklıdır. Kurlardaki değişiklik uluslararası ekonomik ilişkilere konu olan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarını ve sonra da diğer piyasaları etkileyerek ekonomilerde global değişiklikler yaratır. Döviz kuru döviz piyasasında oluşur.

7 II. DÖVİZ KURU Döviz kuru yabancı para biriminin değiştirilebildiği ulusal para miktarı biçiminde tanımlanmışsa 1$ = TL gibi buna Dolaysız Kotasyon (Avrupa Usulü) Döviz Kuru bir birim ulusal para ile değiştirilebilen yabancı para miktarı biçiminde tanımlanmış ise 1 TL = 1/ $ gibi Dolaylı Kotasyon (Amerikan Usulü) denir.

8 II. DÖVİZ KURU Döviz Kuru yükselirse yabancı paranın değeri ARTAR, ulusal paranın değeri AZALIR. Döviz Kuru düşerse yabancı paranın değeri AZALIR, ulusal paranın değeri ARTAR.

9 II. DÖVİZ KURU Bankaların döviz alım satımı için kur belirlemeleri “kote etmek” veya “kotasyon” deyimleri ile ifade olunur. Türkçe anlamı “fiyat yazmak” tır

10 II. DÖVİZ KURU 1. Döviz Alış Kuru ve Döviz Satış Kuru
Bankalar Döviz Kurlarını alış ve satış kurları olarak ayrı ayrı kote ederler. Bankalar dövizi düşük fiyattan alır yüksek fiyattan satar. Alış ve satış kurları arasındaki fark bankanın kârını ve işlem giderlerini kapsar buna Kur Marjı denir.

11 II. DÖVİZ KURU 1. Döviz Alış Kuru ve Döviz Satış Kuru
Kur marjını yıllık faiz veya kâr oranı ile karşılaştırabilmek için bunların yüzdelik oranlara dönüştürülmesi gerekir: Kur Marjı (yıllık yüzde) = Satış Kuru (PS) – Alış Kuru (PA) Satış Kuru (PS) X 100

12 II. DÖVİZ KURU 1. Döviz Alış Kuru ve Döviz Satış Kuru
Alış ve satış kurları arasındaki farklılıkların nedenleri: 1- Döviz işlemlerinin miktarı fazla olursa alım satım marjı düşük olur. 2- Döviz piyasası istikrarsızsa yani iniş ve çıkışlar varsa marjlar yüksektir. 3- O paranın gelecekteki piyasa koşullarına ilişkin istikrarsızlık beklentileri de marjları artırır.

13 II. DÖVİZ KURU 1. Döviz Alış Kuru ve Döviz Satış Kuru
Efektif Kurlarda Alış Satış Marjının Yüksek Oluş Nedenleri: 1- Efektif Dövizler genellikle ufak miktarda alınır satılır. Bu ufak miktarlar için de aynı idari masraflar yapılır. 2- Efektif dövizler bankalarda nakit olarak bulunur. Değişik yabancı paraları kasasında tutan banka bu alım satım süresi içinde faiz geliri elde etmez. 3- Nakit dövizlerin güvenlik problemi vardır. Ayrıca nakit dövizlerin ilgili ülkeden getirilmesi bir masrafı gerektirir. Bu nedenlerle “efektif döviz” kurları “döviz”e göre daha fazla alım satım marjını içerir. .

14 II. DÖVİZ KURU 2. Dolaysız Kur ve Çapraz Kur
İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişim oranına Düz Kur (Dolaysız Kur) denir. 1$= TL Farklı paraların kurlarının $ gibi ortak bir payda üzerinden hesaplanmasına Çapraz Kur (Dolaylı Kur) denir. 1 $=2 DM Frankfurt Piyasasında 1 $= TL Tahtakale Piyasasında 1 DM = TL Dolaylı Kur olur

15 II. DÖVİZ KURU 3. Efektif Döviz Kurları
Bir ulusal paranın dış değeri (satınalma gücü) onunla satın alınabilecek yabancı mal, hizmet veya mali değerlere bağlıdır. Bu ise dolaysız kotasyonda döviz kurunun tersine eşittir. Bir ulusal paranın dış değerini hesaplamak için efektif döviz kuru hesaplanır: ulusal paranın, ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir.

16 Reel Döviz Kurları R (Reel Döviz Kuru) E (nominal döviz kuru)
pf (dış enflasyon oranı) p(yurtiçi enfalsyon oranı) R = E x (pf/p)

17 Risksiz oluşu arbitrajı, spekülasyondan ayıran en önemli faktördür.
III. DÖVİZ ARBİTRAJI Bir döviz, menkul değer, mal veya üretim faktörünün belli bir andaki fiyat farklılığından yararlanmak üzere, bu varlığın eşanlı olarak alınıp-satılmasına arbitraj denir. Risksiz oluşu arbitrajı, spekülasyondan ayıran en önemli faktördür.

18 III. DÖVİZ ARBİTRAJI 1. Yer Arbitrajı: İki Uçlu Arbitraj
Döviz Arbitrajı aynı iki para arasındaki kurların belirli bir anda çeşitli piyasalarda farklı olmasından kaynaklanabilir. İstanbul Piyasası New York Piyasası 1$= TL $= TL Arbitrajcı elindeki TL İstanbul Piyasasından dolar alır. Aynı anda New York Borsasında 1$’ı TL’ye çevirir. Bu durumda TL (%33 oranında kâr etmiş olur)

19 III. DÖVİZ ARBİTRAJI 1. Yer Arbitrajı: İki Uçlu Arbitraj
Kişisel kâr sağlamanın yanında, ekonomik açıdan arbitrajın en önemli yararı, kur uyumunu gerçekleştirmesi ve Tek Fiyat Kanunun işlemesine olanak vermesidir. Arbitrajcı İstanbul’da dolar satın aldıkça talep artar ve TL fiyatı yükselir. New York Piyasasında dolar sattıkça dolar arzı artar ve fiyat düşmeye başlar.

20 III. DÖVİZ ARBİTRAJI 2. Dolaysız ve dolaylı Kur Farkına Dayalı
III. DÖVİZ ARBİTRAJI 2. Dolaysız ve dolaylı Kur Farkına Dayalı Arbitraj Arbitraj, bazen iki para arasındaki dolaysız kur ile çapraz kurlardan hesaplanan dolaylı kur farkından kaynaklanabilir. TL, DM ve USD olmak üzere üç para arasındaki kurların aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim. 1$=2 DM veya 1$= TL 1DM=8.000 TL Arbitrajcı TL ile başlarsa 2 DM satın alır. 2 DM ile 1 $ satın alır. 1 $ ‘ı TL’ye dönüştürür. 4.000 TL (%25 oranında) kâr eder.

21 III. DÖVİZ ARBİTRAJI 2. Üç Uçlu Arbitraj: Grafikle Gösterim
1$=2 TL 1$=1€ $ $ $ TL TL $ = X TL TL 1 2 = X TL TL = 1 2

22 IV. DÖVİZ SPEKÜLASYONU Spekülasyon, bir kimsenin kendi yaptığı tahminlere dayanarak fiyatında yükselme beklediği ekonomik varlığı satın alması, fiyatında düşme beklediklerini ise satması yoluyla kâr sağlama faaliyetidir. Spekülasyonun ayırıcı özelliği ilerideki fiyat değişmelerinin bugünden tam olarak bilinmemesi yani geleceğe ait bir belirsizliğin bulunmasıdır. Bu durumda herkes tüm göstergeleri göz önüne alarak tahminler yapar. Risk yüklenmek spekülasyonun temel özelliğidir. Spekülatörler döviz kurlarındaki değişmelerin tahmin edilmesinde ülkenin ödemeler bilançosu durumu, faiz ve enflasyon oranı, ihracattaki gelişmeler, dış borç ödemeleri, IMF gibi mali kuruluşların desteği vs. gibi tüm etkenleri dikkate alırlar.

23 V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 1
V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 1. Bankaların Müşterileriyle Döviz Ticareti Bankaların müşterileriyle yaptıkları döviz alım ve satımları döviz piyasasının görünen yönüdür ve bu işlemler perakende döviz piyasasını oluşturur.

24 TÜRKİYE ABD İthalatçı İhracatçı Türkiye Bankası Amerika Bankası
V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 2. Bankalar ve Uluslararası Ödeme İşlemleri TÜRKİYE ABD Mal İthalatçı İhracatçı Ödeme (TL) Ödeme ($) Ödeme emri Türkiye Bankası Amerika Bankası

25 V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 3
V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 3. Bankalar arası Döviz Piyasası Bankalar müşterileriyle yaptıkları döviz işlemleri döviz pozisyonlarında ortaya çıkan bir açık veya fazlayı birbirlerinden karşılayarak denkleştirirler. Bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemler de döviz interbankı’nı veya Toptan Döviz Piyasasını oluşturur. Bankanın çalışma günü sonunda alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından fazla ise fazla (uzun) pozisyon; Alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından az ise eksik (kısa) pozisyon; Her iki durumu birden ifade etmek için açık pozisyon deyimi kullanılır.

26 Açık pozisyon durumunda banka döviz kuru riski ile karşı karşıyadır.
V. BANKALARIN DÖVİZ İŞLEMLERİNE ARACILIK İŞLEVLERİ 3. Bankalararası Döviz Piyasası Açık pozisyon durumunda banka döviz kuru riski ile karşı karşıyadır. Fazla pozisyon durumunda, elde tutulan dövizin kurunda meydana gelen düşüşten zarara uğrar. Eksik pozisyonda ise dövizin kurunda meydana gelen artıştan zarara uğrar.

27 VI. ULUSAL PARANIN KONVERTİBİLİTESİ
Konvertibilite, bir ülke ulusal parasının, döviz piyasasında serbestçe öteki ülke paralarına dönüştürülebilme özelliğine sahip olmasını ifade eder. Konvertibilitenin ilk koşulu, ülkede yasalara göre serbest bir döviz piyasasının varlığıdır. Konvertibilitenin ayırıcı bir özelliği dileyen herkesin serbestçe döviz işlemi yapabilme hakkının bulunmasıdır.

28 VI. ULUSAL PARANIN KONVERTİBİLİTESİ
Konvertibilitenin tersi kambiyo denetimidir. En katı şekli ile kambiyo denetiminde serbest döviz işlemlerine tümüyle izin verilmez. Her türlü döviz alım satım işlemi devletin tekelinde oluşmuştur. Türkiye ulusal parasını 1991 yılı başlarında ulusal parasını konvertibl bir para olarak IMF’ye tescil ettirmiştir.

29 VII. DÖVİZ PİYASASININ DİĞER PİYASALARDAN FARKLARI
1- Döviz piyasaları alıcı ve satıcıların doğrudan karşılaştıkları piyasalardır. 2- Belirli bir borsa biçiminde örgütlenmiş piyasalar değildir. 3- Piyasa yapımcılığı 4- Müşterinin ihtiyaçlarına göre sözleşme yapılabilmesi 5- Evrensel nitelikte piyasalardır. 6- Yer yüzünde döviz piyasası hiç kapanmayan bir piyasa durumundadır. 7- TRP’ye oldukça yakın piyasalardır.

30 DÖVİZ PİYASASININ FONKSİYONLARI
A) Satınalma gücü transferi B) Kredi sağlama C) Riskten korunma


"ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları