Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN TRANSFÜZYONU Prof. Dr. Teoman Soysal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN TRANSFÜZYONU Prof. Dr. Teoman Soysal."— Sunum transkripti:

1 KAN TRANSFÜZYONU Prof. Dr. Teoman Soysal

2 Kan Ürünleri /Komponentleri
Hücresel kan komponentleri(bileşenleri) Plazma ve Plazmadan elde edilen fraksinasyon ürünleri

3 Donörden Alınan TAM KAN
Eritrosit susp Plazma Random donör trombosit Havuzlanmış trombosit susp TDP SAGM ES Işınlanmış TS lökositten fakir TS Kriyopresipitat Plazma Lökosit filtrasyonu Koag.Faktör konstr. Yıkanmış ES İmmunglobulin kons. Işınlanmış E.S Doğal inhibitörler Dondurulmuş E.S. Albumin

4 Kan Komponentleri(bileşenleri)
Hücresel kan komponentleri Tam kan Eritrosit içeren kan komponentleri Trombosit içeren kan komponentleri Granülosit konsantreleri Kök hücre naklinde kullanılan kan komponentleri

5 Kan komponentleri Eritrosit içeren kan komponentleri
Tam kan / taze tam kan Eritrosit suspansiyonu Lökositleri azaltılmış eritrosit suspansiyonu Yıkanmış eritrosit suspansiyonu Dondurulmuş eritrosit suspansiyonu

6 Diğer Kan Ürünleri Plazma ve plazmadan elde edilen ürünler
Sıvı plazma / taze plazma/ Donörün tekrar test edildiği plazma Solvent deterjan ile işlenmiş plazma Taze dondurulmuş plazma Kriyopresipitat Koagülasyon faktörleri Iv Ig Albumin vd

7 Kanın Elde Edilmesi Sağlıklı donörlerden elde edilir
Normal kan sayımları ve kan basıncı Sorgulama Hacim : 450 ml +/- 10% Kan verme sıklığı : E: 5/yıl, K: 4/yıl not: 8 haftadan daha sık kan verilmez

8 SİTAFEREZ Plazma Trombosit Lökosit/alt grupları Eritrosit Granülosit
Lenfosit Hematopoetik kök hücre gibi Eritrosit

9 Trombosit Lenfosit Monosit Granülosit
plazma Monosit eritrosit Granülosit Tromboferez donörü : Haftada ikiden sık veya yılda 24’den fazla tromboferez donörü olunamaz. Tam kan donörü 2 aydan önce tromboferez donörü olamaz. Tromboferez donörü 48 saatten önce tam kan donörü olamaz

10 Kanın saklanması ve banka kanında oluşan değişiklikler

11 Tam kan ve/veya eritrosit suspansiyonlarının saklanması
Sıvı fazda saklama: 1-6 derece arasında Depolama solusyonları (14-15 ml /100ml-kan) ACD: 3 hafta CPD : 3 hafta Saline ,Adenin,Glukoz+mannitol: 42 gün CPDA-1: 35 gün Dondurularak saklama - 65 ,-200 derecede , 10 yıl Kriyoprotektan sıvıda saklanır Kullanılmadan önce yıkanarak kriyoprotektan uzaklaştırılır Yıkandıktan sonra 24 saatte kullanılmalıdır

12 Yıkanmış eritrosit suspansiyonları 24 saat içinde kullanılmalıdır.

13 Depolama sırasında kanda oluşan değişiklikler
Eritrositlerde: ATP, 2-3 DPG ve ozmotik direnç azalması Hücre içi Na düzeyinde artış Plazmada: Serbest Hb, H+, K+, NH3 artar Labil koag. Faktörleri azalır FV: 5-6 günde, FVIII 1-2 günde %80’in altına iner FXI: 7 günde %20’nin altına iner 24 saat sonra trombosit ve granülositlerin canlılığı çok azalmıştır.

14 Trombositlerin saklanması:
1-5 gün süreyle Oda sıcaklığında Işıktan koruyarak Hareketli özel cihaz üzerinde saklanabilirler.

15 Kan Bileşenleri ve Transfüzyon İşlemi

16 Eritrosit suspansiyonu:
Tam kan: Toplam kan hacminin %25-30’unu aşan akut kanamalarda kullanılabilir. Bir ünitesi Hb’i 1g/dl, Hct’i %3 arttırır Taze tam kan: Exchange transfüzyon (y.doğan), ileri derecede renal yetmezlik veya karaciğer yetmezliği, şok, açık kalp cerrahisi? Eritrosit suspansiyonu: Oksijen taşıma kapasitesinin arttırılması gereken Çeşitli etyolojilere bağlı normovolemik anemiler masif olmayan posthemorajik anemiler

17 Lökositleri azaltılmış eritrosit suspansiyonu
< 5x106 lökosit içeren eritrosit suspansiyonudur. Lökositler 3. Nesil filtrelerle uzaklaştırılır. Saklama öncesinde veya sonrasında laboratuar filtrasyonu şeklinde veya yatak başı filtrasyon yapılır. Eritrosit transfüzyonu gereken bir olguda Febril reaksiyonların önlenmesinde Alloimmunizasyondan korunma amacıyla CMV enfeksiyonundan korunma amacıyla kullanılırlar Bu olgularda trombosit kullanılacaksa onlar da lökositten fakir olmalıdır.

18 Yıkanmış eritrosit suspansiyonu
Plazma allerjenleri, trombosit ve hücre artıkları yıkama ile giderilir, lökosit miktarı azalır. Hazırlanan ürün 1-6 derecede 24 saatten fazla süre geçmeden kullanılmalıdır. Eritrosit transfüzyonu gereken bir olguda Ciddi allerjik reaksiyonların önlenmesi Komplemandan kurtulma amacıyla kullanılır Ör: Anafilaktik reaksiyonların önlenmesi IgA eksikliği olan olgulara veya tartışmalı da olsa PNH olgularında yapılacak transfüzyonlar

19 Dondurulmuş eritrosit suspansiyonları
Uzun süreli kan saklamak gerektiğinde başvurulan yöntemdir.(Lökositten fakir) Ör: Nadir kan grupları Askeri amaçlar, felaket durumları için saklama Kullanılmadan önce çözündürülüp yıkanması gerekir ve 24 saatte tüketilmelidir

20 Trombosit transfüzyonu amacıyla kullanılan kan komponentleri
Random Donör Trombosit suspansiyonu Random donör trombosit susp: 5.5 x 1010 trombosit içerir, 70 kg bireyde tromb. Sayısını 5-6 bin/mm3 arttırır. Havuzlanmış Trombosit susp : 6-8 random donör Tr. suspansiyonunun birleştirilmesi ile oluşur Aferez trombosit suspansiyonu Tek bir donörden aferez yöntemi ile elde edilir. 3 x 1011 trombosit içerir, 70 kg bireyde trombosit Sayısını bin/mm3 arttırır. Lökositi azaltılmış trombosit suspansiyonları

21 Aferez trombosit suspansiyonlarının özellikleri
Random donör trombositlerine göre 6-8 kat daha fazla trombosit içerirler Hasta daha az sayıda donör antijeni ile karşılaşır Alloimmunizasyon/enfeksiyon riskleri azalır Daha pahalıdır

22 Trombosit transfüzyonu endikasyonları
Kemik iliği yetersizliği/infiltrasyonuna bağlı yapım eksikliği Lösemi MDS Myelofibroz Malign tm infiltrasyonu Myelosupresyon Aplastik anemi Trombosit yıkım artışı Hipersplenizme bağlı trombositopeni YDİP Sepsis İlaca bağlı trombositopeni ITP ? (etkisi olmayabilir, yaşamsal riskli kanama varsa denenir) Trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanama Dilüsyonel trombositopeni (ör: Masif kan transfüzyonu ardından) Kardiyak by-pass cerrahisi

23 Trombosit transfüzyonu endikasyonları
Trombositopenik olguda: Trombosit sayısı/mm Kanama/ameliyat Tromb transf. Endikasyonu > Hayır Hayır < Evet Evet Hayır Hayır (eğer kanama/ateş/DIC/tromb disfonksiyonu varsa) Evet < Evet/Hayır Evet

24 Trombosit transfüzyonu
Özel durumlar: Trombotik trombositopenik purpura: kontrendikedir , sadece hayatı tehdit eden kanamalarda kullanılır İmmun trombositopenik purpura : Rutin olarak transfüzyon yapılmaz , etkisizdir.Sadece hayatı tehdit eden kanamalarda kullanılması zorunlu olabilir. Hipersplenizm: Verilen trombositler de dalakta göllenebilir.Trombosit transfüzyonunun etkisi beklenen düzeyde olmayabilir. Septisemili veya Ampho-B kullanan olgularda trombosit transfüzyonunun etkisi beklenenden daha az olabilir. Alloimmunize olgular: Trombosit transfüzyonu ile beklenen artış oluşmaz.

25 Trombosit transfüzyonu
ABO uygun ürünlerin in-vivo etkinliği daha fazladır. Rh (D)- olgulara Rh (D)- ürün kullanılmalıdır veya anti -Rh(D) Ig uygulanması gerekebilir(ör: kadınlarda doğum sırasında oluşabilecek riskler)

26 Taze dondurulmuş plazma
Tüm koagülasyon faktörlerini içerir, ml/ünite hacmindedir ABO uygunluk tercih edilir. Rh- kadına Rh+ plazma verilirse antiD uygula Çapraz karşılaştırma gerekmez. 10-20 ml/kg verilirse Faktör düzeyi %20-30 artar Kullanım endikasyonları Warfarin doz fazlalığı YDİP Karaciğer hastalığına bağlı kanama diyatezi Masif kan transfüzyonu İzole koag Faktör eksikliğinde spesifik faktör elde edilemez ise Trombotik trombositopenik purpura

27 Kriyopresipitat TDP nin 4-6 derecede çözündürülmesi sırasında oluşan çökeltinin ayrılıp daha sonra –30 derecede saklanan şeklidir. Fibrinojen,FVIII:C, vWF, FXIII, fibronectin içeriği zengindir ml plazma içinde depolanmıştır. ünite F VIII, mg fibrinojen ve TDP’deki FXIII’ün % 20-30’unu içerir. ABO uyumu gerekmez Aşağıdaki durumlarda kanama tedavisi veya profilaksisi için kullanılır: Hemofili A ve vWH : Spesifik faktör elde edilemediğinde Hipofibrinojenemi YDİP Karaciğer yetmezliği Karaciğer nakli Doğumsal Disfibrinojenemi

28 Transfüzyon işlemi Gerçekten endikasyon varmı ?
Ne tür ürün kullanılmalıdır ? Kaç ünite gereklidir ? Ne tür filtre kullanılmalıdır ? Kan ışınlanmalımıdır ?

29 Transfüzyon işlemi Kan grubu tayini ve çapraz karşılaştırma yapıldı mı? Kan ısıtılmalımıdır ? Transfüzyon hızı ne olmalıdır ? Kanın içine ilaç konmalımıdır ? Kanın etiket bilgileri , görünüşü , son kullanma tarihi gözden geçirildi mi ? Hastadan onay alındı mı ?

30 Transfüzyon reaksiyonları
Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu En sık neden ABO uyuşmazlığıdır Doğal Anti-A,Anti-B antikorlar IgM yapısındadır ve kompleman aktivasyonu yapabilirler. İntravasküler hemoliz Sıklık :≤ 1/25.000

31 Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu
Klinik: İlk ml ile , nadiren 1-2 saat sonra başlar. İnfüzyon yerinde ağrı, huzursuzluk,kızartı, Göğüs/bel ağrısı,dispne , bulantı-kusma,ateş, titreme, taşikardi, hipotansiyon,kanama, hemoglobinüri Akut renal yetersizlik, DIC, şok nedeni olabilir

32 Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu
Yapılması gerekenler: Transfüzyon sonlandırılır Hemoliz göstergeleri incelenirken kan basıncı ve idrar miktarı takip ve idame ettirilmelidir. İntravenöz hacim genişleticiler kullanılmalı gerekirse vasopressörler eklenmelidir. TA: >100mmHg, İdrar: >100 mL/saat olmalıdır Kan/idrar örnekleri alınmalı ve torba tekrar incelenmek üzere ayrılmalıdır; kan grup analizleri, hemokültür, antikor tarama, renal fonksiyonlar, hemostaz göstergeleri gözden geçirilmelidir. DIC ve renal yetersizlik varsa gereken tedaviler (replasman/hemodiyaliz vd) başlanır

33 Geç Hemolitik Reaksiyon
Transfüzyondan 3-21 gün sonra ortaya çıkar. Sıklık: 1/2500 – 1/6000 Hafif bir ateş ve indirekt hiperbilirubinemi ve transfüzyondan beklenen yanıtın gözlenmemesi dikkat çekicidir.Bazen farkedilemez. Rh, Kidd vs alt grup uyuşmazlıklarından kaynaklanır ve genellikle ekstravasküler bir eritrosit yıkımı olur. Direkt Coombs testi + bulunur. Çoğunlıkla tedavi gerekmez

34 Febril Reaksiyonlar HLA veya trombosit ya da plazma proteinlerine karşı antikorlardan kaynaklanır.(sıklık % 0.5-3) Genellikle yaşamı tehdit etmez. Transfüzyon sırasında veya izleyen saatlerde ateş,titreme, taşikardi gibi belirtilerle seyreder. Önleme amacıyla; Lökositleri azaltılmış kan ürünleri kullanımı ve transfüzyon öncesinde antipiretik verilmesi önerilir. Genellikle reaksiyon olduğunda transfüzyona ara verilir ve hemolitik reaksiyon olmadığı kanıtlanmadıkça devam edilmez. Antipiretiklere yanıtlıdır.

35 Allerjik reaksiyonlar
Sıklık: % 1-3 Neden:Alıcıda donör plazma proteinlerine duyarlılık Kaşıntı,ürtiker-anafilaksi arasında değişen tablo En korkulanı konj. IgA eksikliği olanlardır Korunma: IgA eksikliği olanlara Yıkanmış eritrosit kullanımı IgA eksik ürün transfüzyonu Tedavi: Reaksiyon şiddetine/tipine göre; antihistaminik, kortikosteroid,adrenalin,sıvı desteği, solunum –dolaşım desteği

36 Kardiyojenik olmayan akciğer ödemi (Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı) TRALI
Sıklık: 1/5000 Anti-lökosit antikorların varlığında lökositlerin pulmoner dolaşımda çökerek kapiler/endotel hasar oluşumuna yol açmalarından kaynaklanır. Ateş,dispne,göğüs ağrısı, hemoptizi, siyanoz , hipotansiyon ve akciğer ödemi tablosu oluşur. Solunum desteği gerekir.

37 Dolaşım yüklenmesi Kalp dolaşım sistemi yetersizliği olanlar
Yaşlılar risk altındadır. Akut sol kalp yetersizliği tablosu oluşur. Tam kan yerine eritrosit susp. veya düşük hacimli transfüzyon tercih edilir. Transfüzyon hızı düşük tutulmalıdır. Tedavi: Diüretik, oksijen, vazodilatatör,kardiyotonik vs.

38 Transfüzyona Bağlı Graft versus Host Hastalığı
Bağışıklığı baskılanmış konağa verilen lenfositlerin konak hücrelerine (deri/karaciğer/barsak) yaptığı reaksiyondur. Mortalitesi çok yüksektir. Aile içi /akrabalardan yapılan transfüzyonlar bu komplikasyon açısından risklidir. Benzer HLA antijenleri için HLA homozigot donörden HLA heterozigot alıcıya transfüzyon GVHD nedeni olabilir. Önlemek amacıyla ; İmmün yetersizlikli bireylere hücresel kan komponenti transfüzyonu öncesinde kan ışınlanmalıdır (≥ 2500 cGy) immün yetersizlikli olmayan alıcılarda da aile içi transfüzyondan kaçınmalı veya aile içi transfüzyon yapılıyor ise kan ışınlanmalı

39

40

41 Bakteri Kontaminasyonu
Kanın alınması/depolanması/taşınması vs sırasında kontamine olması Yıkanmış eritrosit suspansiyonunun zamanından geç kullanılması Tablo: Ateş,titreme, kusma, hipotansiyon, taşikardi, şok, DIC, ölüm Yapılacaklar: 1-Önlemek için: Kanın uygun şartlarda alınması, depolanması ve transfüzyonu 2- Transfüzyonun sonlandırılması,bakteriyolojik örnek alınması,antibiyotik uygulama , şok ve DIC ile mücadele

42 Diğer komplikasyonlar
Hava embolizmi Transfüzyon hemosiderozu Posttransfüzyon purpura Pulmoner embolizm Yoğun kan transfüzyonu etkileri Sitrat toksisitesi Hiperpotasemi Kanama diyatezi (dilüsyon etkisi)

43 Transfüzyonla bulaşan hastalıklar
Hepatit ( C,B,A ,D vd ) HIV HTLV CMV E-Barr HHV Creutzfeldt-Jakob veya varyant CJD (teorik) Parvovirus Malaria Lyme ? (belirlenen hasta yok) Chagas Babesiosis Sy Toxoplasma Batı Nil Virüsü


"KAN TRANSFÜZYONU Prof. Dr. Teoman Soysal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları