Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı"— Sunum transkripti:

1 Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı
Madde 35 — 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir yarıyılda haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar. Projeler ve performans ödevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere performans ödevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir. Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda en az bir derse katılım puanı verilerek değerlendirilir.

2 Yarıyıl Notu Madde 42 — Bir dersin yarıyıl notu belirlenirken o yarıyıla ait; a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda, öğrencilerin proje, performans ödevi ve ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir. b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin proje çalışmalarından, performans ödevlerinden ve ders içi performanslarından alınan puanların, ayrı ayrı alınacak ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir. Bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinliklerde başarılı çalışmalar yapan öğrencilere, yarıyıl notunun bir not fazlası, bu etkinliklerle ilişkili olan ders öğretmeni tarafından takdir edilebilir. Öğrenciler, dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenci ürün dosyaları hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin performansına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. Birinci ve ikinci yarıyıla ait not cetvelleri, yarıyıl sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilir.

3 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 6
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS ÖDEV KONULARI Bitkiler ve Teknoloji ile ilgili bir uzmanla yapılacak röportaj yapma. Bitkilerdeki Çimlenme konusuna ait bir sunum yapma. Çeşitli bitki,sebze ve meyvelerin anlatıldığı bir sunum hazırlama. Canlıların geçirdikleri başkalaşım ile ilgili bir sunum veya poster çalışması hazırlama. Hücre kısımları ve organellerin görev ve yapılarının anlatıldığı bir drama çalışması hazırlama. Ünite konularının kavramlarının içinde olduğu “Bulmaca Buldurmaca ” hazırlama. Atatürk’ün bilime ve bilimsel anlayışa verdiği önemi anlatan bir sunum hazırlama. Canlılarda üreme,büyüme ve gelişme ile ilgili bir drama veya sunum hazırlama. Bir bebeğin cinsiyetinin nasıl belirleneceğine ait bir sunum hazırlama.

4 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 7
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS ÖDEV KONULARI Fiziksel ve Kimyasal değişmelere ait bir drama veya sunum yapma. Maddelerin katı,sıvı ve gaz olarak adlandırılması konusuna ait bir sunum yapma. Kuvvet ve kuvvetin cisimlere etkilerinin drama veya sunum ile anlatılması. Elektrik motoru kullanarak motorlu tekne yapma . Basit bir elektrik motoru hazırlama. Basit makinelerin günlük yaşamımızdaki öneminin drama veya sunum yolu ile anlatılması. Periyodik Cetvel ve yapısının sunum ile anlatılması. Seçtiğiniz bir bilim adamının hayat hikayesinin drama veya sunum ile anlatılması.

5 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 8
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS ÖDEV KONULARI Elektromıknatıs yapımına ait bir sunum yapma. Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlarla ilgili sunum yapma. Akraba evliliğinin sonuçları hakkında bir sunum yapma. DNA’nın yapısı ve kromozomlar hakkında bilgi. Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar hakkında bir sunum yapma. Besin maddelerinin insanlar için önemi hakkında bir sunum yapma. Kimyasal Bağlar ve çeşitlerinin sunum ile anlatılması. Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi. Kapı zili ile oluşan basit elektrik devresi yapabilme. Üreme ve çeşitleri Mitoz bölünme sahfaları . Mayoz bölünme safhalarının sunum ile anlatılması.

6 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
5 Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır. Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir. Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir. Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmıştır. Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

7 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
4 Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır. Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir. Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir. Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır. Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

8 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
3 Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır. Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir. Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir. Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır. Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

9 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
2 Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır. Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir. Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.

10 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
1 Raporda konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır biçimde yazılmamıştır.

11 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: Fen ve Teknoloji ÜNİTE: Besinler KONU: Besin Maddelerinin İçerikleri YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız. Besin maddeleri ile ilgili araştırma yaparak bilgi edininiz. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız. Besin maddelerini gruplandırınız Besin maddelerinin görevlerini yazınız Bir gün boyunca tükettiğiniz besinleri kaydediniz ve içeriklerini gruplandırınız Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz. Çalışmalarınızı 21 gün içerisinde teslim ediniz. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

12 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: Fen ve Teknoloji ÜNİTE: Madde ve Değişim KONU: Erime YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız. Erime olayını araştırarak bilgi edininiz. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız. Kartona pamuktan kardan adam güneş ve mavi el işi kağıdıyla kardan adam yapınız. Erime olayını anlatınız Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz. Çalışmalarınızı 15 gün içerisinde teslim ediniz. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

13 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: Fen ve Teknoloji ÜNİTE: Besinler KONU: Vitaminler YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız. Vitaminlerle ile ilgili araştırma yaparak bilgi edininiz. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız. Vitaminleri gruplandırınız Vitaminlerin görevlerini yazınız Vitamin eksiliğinde görülen hastalıkları yazınız Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz. Çalışmalarınızı 21 gün içerisinde teslim ediniz. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

14 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTE: Kuvvet Ve Hareket KONU : Kuvvetin Ölçülmesi ve Dinamometre YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyiniz Yapacağınız çalışmayı planlayınız ve planını yazınız. Dinamometre hakkında bilgi toplayınız.(Ders kitabı, internetten yararlanabilirsiniz) Dinamometre için gerekli araçları temin ediniz.( Uygun yay,şeffaf boru vb.) Dinamometrenizi yapınız ve bölmelendiriniz.(Yaya 50g asınız uzama noktasına 0,5N, 100g asınız uzama noktasına 1N ,150g asınız, uzama noktasına 1,5 N, 200 g asınız ,uzama noktasına 2N yazarak bölmelendirebilirsiniz.) Yaptığınız çalışmaları ve dinamometre ile ilgili bilgileri A4 dosya kâğıdına yazınız, şekillerini çiziniz. Bir dosya hazırlayınız. Dosyanızda yararlandığınız kaynakları belirtiniz. (Bu dosyayı elle veya bilgisayarda yazabilirsiniz.) Yaptığınız çalışmayı sınıfa sununuz. Sunum sırasında dinamometre ile ölçümler yapınız. Dinamometrenizin duyarlılık sınırlarını açıklayınız. Yaptığınız çalışmayı ………/………../ günü fen ve teknoloji dersinde sunum yapınız.

15 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: FEN VE TEKNOLOJİ 6 ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı KONU: Element, Bileşik, Molekül modelleri yapma YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyiniz Yapacağınız çalışmayı planlayınız ve planını yazınız. Maddenin tanecikli yapısı hakkında araştırma yapınız, bilgi toplayınız.(Ders kitabı ve internetten yararlanabilirisiniz.) Saf ve karışım maddelere ait modeller hazırlayınız. Element ve tanecikleri atomlardan oluştuğunu açıklayan model hazırlayınız.( Kuru baklagillerden yararlanabilirsiniz., ) Bileşik ve tanecikleri moleküllerden oluştuğunu açıklayan model hazırlayınız. (Kuru baklagillerden yararlanabilirsiniz.,) Element ve bileşik moleküllerini açıklayan modeller hazırlayınız. (Balon veya bilyeler kullanabilirsiniz.) Çalışmalarınızla ilgili bilgileri A4 dosya kâğıda yazınız,(Elle veya bilgisayarda yazabilirsiniz.) şekil ve şemalar çiziniz Yaralandığınız kaynakları belirtiniz (,internetten resimler indirebilirsiniz.) Yaptığınız çalışmayı ………/………../ günü fen ve teknoloji dersinde arkadaşlarınıza sunum yapınız.

16 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: FEN VE TEKNOLOJİ 6 ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı KONU: Katı- Sıvı – Gaz maddeler YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyiniz Yapacağınız çalışmayı planlayınız ve planını yazınız. Katı sıvı ve gaz maddeler hakkında (kitabınız veya internetten) bilgi toplayınız. Katı, sıvı ve gaz maddelerin taneciklerinin konumunu gösteren posterler hazırlayınız. Katı, sıvı ve gaz maddelerin taneciklerinin hareketini açıklayınız. Erime olayını gösteren deney yapınız. Tanecikleri arası uzaklığın nasıl değiştiğini açıklayınız. Buharlaşma olayını gösteren deney yapınız. Tanecikler arası uzaklığın nasıl değiştiğini açıklayınız. Yoğunlaşma olayında tanecikler arası uzaklığın nasıl değiştiğini açıklayınız. Maddenin katı-sıvı ve gaz dönüşümlerinde ısı ve sıkıştırmanın etkilerini açıklayınız. Yaptığınız çalışmaları A 4 kağıdına (elle veya bilgisayarda) yazınız..Yararlandığınız kaynakları belirtiniz. Yaptığınız çalışmayı ………/………../ günü fen ve teknoloji dersinde arkadaşlarınıza sunum yapınız.

17 ÖRNEK BİR PERFORMANS ÖDEV
DERS: FEN VE TEKNOLOJİ 7 ÜNİTE:Vücudumuzdaki Sistemler KONU : Sindirim Sistemi YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyiniz Yapacağınız çalışmayı planlayınız ve planını yazınız. Sindirim sistemi hakkında araştırma yapınız, bilgi toplayınız. Sindirim sistemi modeli hazırlayınız. Bunun için; Kendinizin seçeceği malzemeleri kullanarak ağız,yemek borusu,mide,ince ve kalın bağırsak oluşturunuz. Sindirim olayı ve sindirilen besinleri araştırınız. Modeliniz üzerinde hangi besinlerin sindirim sisteminin hangi bölümünde sindirileceğini sınıfa açıklayınız Çalışmalarınızı A4 kağıdına elle veya bilgisayarda yazınız. Yararlandığınız kaynakları belirtiniz. Yaptığınız çalışma dosyasını ………/………../ günü Fen ve Teknoloji dersinde teslim ediniz.

18 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 6
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE ÖDEV KONULARI Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması • Hayvansal hücre çeşitlerinin araştırılması • İnsanda gelişme dönemleri • Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar • Organik tarım insanlık için önemi • Bileşke kuvvet • Yerçekimi kuvveti • Dinamometre yapımı • Atomun yapısı • Molekül modeli yapımı • Basit elektrik devresi • İletken ve yalıtkan maddeler • Basit reosta modeli • Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımı • Soluk alıp verme mekanizması • Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu,olumsuz etkileri • Isının yayılma yolları • Isı yalıtımının teknolojik önemi • Yansıma kanunları • Yankı olayı • Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması • Madenlerin teknolojik hammadde olarak önemi • Erozyon olayı

19 Karışımların ayrılma yöntemleri Fiziksel olaylar ve insanlara etkileri
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE ÖDEV KONULARI Karışımların ayrılma yöntemleri Fiziksel olaylar ve insanlara etkileri Kimyasal olaylar ve insanlara etkileri Periyodik cetvel Dinamometre yapımı Terazi yapımı Kaldıraç çeşitleri yapımı Palanga yapımı Pascal Prensibiyle çalışan araçlar Doğanın dengesini bozan etmenler Doğadaki madde döngülerinin çizimi Çevreyi kirleten etmenler Çevre bozulmasının sonuçları Erozyon ve korunma yolları

20 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 8
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İÖO 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROJE ÖDEV KONULARI Kimyasal Bağlar Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları Kimyasal olaylar ve çevreye yararları Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri Besin maddelerinin insanlar için önemi Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar Oksijenli ve Oksijensiz solunum DNA’nın yapısı ve kromozomlar Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar Kök Hücreler Genetik kopyalama Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler Akraba evliliğinin sonuçları Üreme ve çeşitleri Mitoz bölünme sahfaları İnsanda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar Kapı zili ile oluşan basit elektrik devresi Elektromıknatıs yapımı

21 HAZIRLAYAN: İsmail KAVURMACIOĞLU Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Karapınar-KONYA


"Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları