Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Polio Eradikasyon Programı Tanımlar; Eradikasyon: Hastalığın etkeni ile birlikte dünya yüzünden yok edilmesi Sürveyans: Verilerin sistematik olarak gerektiğinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Polio Eradikasyon Programı Tanımlar; Eradikasyon: Hastalığın etkeni ile birlikte dünya yüzünden yok edilmesi Sürveyans: Verilerin sistematik olarak gerektiğinde."— Sunum transkripti:

1

2 Polio Eradikasyon Programı

3 Tanımlar; Eradikasyon: Hastalığın etkeni ile birlikte dünya yüzünden yok edilmesi Sürveyans: Verilerin sistematik olarak gerektiğinde eyleme geçmek üzere toplanması Aktif sürveyans: Sürveyans sisteminde bildirim yapmakla yükümlü kişiler ve yetkili birimlerce düzenli olarak verilerin toplanması Akut Flask Paralizi: Şiddetli travma haricinde ani olarak gelişen 15 yaş altı paraliziler Poliomiyelit: Poliovirus’ların neden olduğu paralitik bir hastalık

4 1988’de Dünya Sağlık Assamblesi’nde tüm ülkelerde polionun ortadan kaldırılması kararı alınmıştır. 1990’da “Dünya Çocuk Zirvesi”nde aynı karar ülke liderleri tarafından onaylanmıştır. Polio Eradikasyon Programı

5 POLİONUN ERADİKASYONU HEDEFİ NEDİR? Polionun eradikasyonu hedefi; sadece klinik olarak vakaların görülmemesi değil, aynı zamanda hastalığa neden olan polio virüsünün de yok edilmesidir.

6 DÜNYADA DURUM

7 1991 DSÖ Amerika bölgesinin son vahşi polio vakası Batı Pasifik Bölgesi Mum Chanty Kamboçya 1997 1997 DSÖ Batı Pasifik Bölgesinin son vahşi polio vakası Avrupa Bölgesi Melik Minas Türkiye 1998 1998 DSÖ Avrupa bölgesinin son vahşi polio vakası

8 DÜNYADA DURUM Çocuk Felcinden arındırılmış bölge olarak sertifikalandırıldı DSÖ Avrupa bölgesi 2002’de Dünyada 1918 Vaka, 2012’de 223 Vaka, 2013’de 407 Vaka, 2014’de şu ana kadar 58 vaka Mevcuttur. 21 HAZİRAN 2002

9 Dünyada Durum- 2013-14 Hedef: 2015 sonu itibarıyla Polio virüs dolaşımının durdurulması Polio endemik ülke sayısı: 3 Pakistan, Nijerya, Afganistan Ocak-Aralık 2013 = 407 VAKA 1 Ocak-8 Nisan 2014 = 58 VAKA 2013’ün aynı döneminde yalnızca 18 vaka mevcuttu.

10 Olası importasyon sonrası yayılma riski olan bölgeler

11 Vahşi polio virüs*, 9 Nisan 2013-8 Nisan 2014 Endemik ülkeler Vahşi polio virüs(son 6 ay içinde vakası olan ülkeler) Vahşi polio virüs(son 6-12 ay evvel vakası olanlar) Vahşi virüs tip 1 Bu haritada gösterilen sınırlar ve isimler ve kullanılan dizaynlar, herhangi bir ülkenin, bölgenin yada şehrin veya bunların otoritelerinin yasal durumlarıyla veya sınırları ile ilişkili olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından her ne olursa olsun belirtilen bir görüşün ifadesi değildir. Haritalardaki noktalı çizgiler, üzerinde henüz tam uzlaşı olmayan yaklaşık sınırları ifade etmektedir.  WHO 2011. All rights reserved

12 Türkiye’de polio eradikasyonu programı Uluslar arası hedefler doğrultusunda, 1989 yılında ülkemizde polionun eradikasyonuna yönelik “Polio Eradikasyonu Programı” başlatılmıştır.

13 Vahşi poliovirüs transmisyonunu durdurmak Polio Eradikasyonu Amacı

14 POLİO ERADİKASYONU STRATEJİLERİ Rutin aşılama çalışmaları Destek aşılama çalışmaları –Ulusal aşı günleri –Mop-up aşılama çalışmaları AFP ve vahşi poliovirus sürveyansı

15 POLİO ERADİKASYONU STRATEJİLERİ Rutin aşılama çalışmaları Destek aşılama çalışmaları –Ulusal aşı günleri –Mop-up aşılama çalışmaları AFP ve vahşi poliovirus sürveyansı

16 Çocukluk Çağı Aşı Takvimi – 2013 Doğum da 1.ayı n sonu 2.ayı n sonu 4.ayı n sonu 6.ayın sonu 12. ay 18 ay24 ay İlköğret im 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf Hep BIIIIII BCGI DaBT-İPA- Hib IIIIIIR KPAIIIIIIR KKKIR OPA  Hep AIII Su ÇiçeğiI DaBT-İPA  Td 

17 POLİO ERADİKASYONU STRATEJİLERİ Rutin aşılama çalışmaları Destek aşılama çalışmaları –Ulusal aşı günleri –Mop-up aşılama çalışmaları AFP ve vahşi poliovirus sürveyansı

18 POLİO ERADİKASYONU STRATEJİLERİ Rutin aşılama çalışmaları Destek aşılama çalışmaları –Ulusal aşı günleri –Mop-up aşılama çalışmaları AFP ve vahşi poliovirus sürveyansı

19 “Sıfır” polio vakası bildiren bir ülkede, vahşi poliovirüs olmadığından nasıl emin olabiliriz?

20 POLİO ERADİKASYONU PROGRAMI ŞÜPHELİ VAKA 15 yaşından küçük bir kişide şiddetli travma haricinde, herhangi bir nedenle akut flask paralizi olması, 15 yaşından büyük kişilerde hekimin klinik olarak poliodan şüphelendiği akut flask paralizili hastalar.

21 Akut flask paralizi Guillain-Barre Sendromu travmatik nevrit transvers myelit Poliovirüs diğer virüsler diğer (toksin, vs.) Enteroviruslar

22 İmportasyon planı gerekleri yerine getirilmelidir POLİO ERADİKASYONU PROGRAMI ŞÜPHELİ VAKA HEMEN VAKA ARAŞTIRMASISALGIN ARAŞTIRMASI 1. Telefon ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilir. 2. Vaka Bildirim Formu doldurulur.

23 VAKA ARAŞTIRMASI Bildirimden sonraki ilk 48 saat içinde vaka incelemesine başlanmalı, Uygun gaita numunesi: Paralizi başlangıcından sonraki ilk 14 gün içinde en az 24 saat aralıkla iki gaita numunesi alınarak, soğuk zincir kurallarına uyarak 72 saat içinde laboratuvara gönderilmeli, 60 gün boyunca hasta izlenmelidir.

24 Akut Flask Paralizi Vaka Bildirimi İçin Aktif Sürveyans

25 AFP vakalarının araştırılmasındaki beklentiler Vakalar paralizinin başlangıcından itibaren ilk 7 günde bildirilmeli Vakalar bildirimden sonra 48 saat içinde incelenmeli AFP vakalarının en az % 80’inden uygun gaita numunesi alınmalı AFP vakalarının takibi 60. günde yapılmalı

26 Neden “aktif” AFP sürveyansı ? Eksik vaka bildirimi - polio sürveyansında temel sorun Hastanelerden pasif vaka bildirimi güvenilir değil AFP vakaları hastanelere yatmakta, ancak hiç bildirilmemektedir Sürveyansın daha aktif olması gerekmektedir

27 Hastanelerdeki AFP vakalarının önemi Paralizili çocukların çoğu 2. ve 3. basamak hastanelere sevk edilir ve hastaneye yatırılarak tedavi edilir. Bildirilen AFP vaka sayısını arttırmanın en etkili yolu: hastanelerden (2. ve 3. basamak) AFP bildirimini arttırmaktır

28 AFP vakaları neden bildirilmiyor? Klinisyenler GBS ile polionun ayırıcı tanısını klinik olarak yapabileceklerini düşünmekte, gaita incelemesi ile polioyu ekarte etmeyi gereksiz bulmaktadır. Hastanelerdeki sağlık personeli AFP vaka bildiriminden habersizdir. AFP bildirimini bilen hastane personeli motive değil - “pasif” bildirim her zaman bir toplum sağlığı sorunudur

29 “Aktif sürveyans” nedir? Hastanelerin düzenli ziyareti ile aktif olarak bilgi toplama sistemidir. Aktif sürveyans zamanında, tam, doğru ve ileriye dönük bilgi sağlar. Vakalardan gaita numuneleri zamanında alınabilir!

30 Belirlenen hastanelere haftalık ziyaretlerle (haftanın aynı günü) bir önceki haftanın vakaları hakkkında bilgi alınmalıdır. Sorumlu kişi ile görüşülmeli - 15 yaş altındaki AFP vakaları sorulmalıdır Kayıtlar mutlaka incelenmelidir (yatan hasta, acil, poliklinik) Eğer AFP vakası saptanırsa, vaka incelemesine başlanmalı, ilk numune alınmalı ve vaka bildirimi yapılmalıdır “Aktif sürveyans”

31 AFP vakası tespit edildiğinde yapılacaklar: Aktif sürveyans görevlisi vaka bildirim ve inceleme formlarını ve numune kaplarını yanında bulundurmalı Bulunan her vaka için vaka bildirim ve inceleme formu doldurulmalıdır. Vaka ilgili hekim ile muayene edilmelidir. 60. gündeki inceleme için detaylı adresi alınmalı ve aile bu konuda bilgilendirilmelidir. İlk numune alınmalı ve laboratuvara gönderme işlemleri başlatılmalıdır.

32 Polio İmportasyon Planı Genelgesi 05.07.2002 tarih 2002/67-6191 sayı

33 Sıcak AFP vakası (Sıcak vaka)-1 ·15 yaş altındaki AFP vakalarında risk faktörlerinden en az birisinin bulunması; Poliomyelit benzeri klinik tablosu olan veya, 3 dozdan az OPV aşısı almış veya, Vakanın kendisinin veya temaslılarının poliomyelitin endemik olduğu bir ülkeye seyahat öyküsü bulunan veya, Vahşi poliovirüsün son dönemde görüldüğü bölgelere komşuluğu olan yüksek riskli bölgelerden bildirilen vakalar.

34  Herhangi bir yaştaki kişide poliomyelit benzeri klinik tablonun bulunması ve klinisyenin poliomyelitten şüphelenmesi durumu da sıcak AFP vakası olarak değerlendirilir.  Yukarıda sayılan risk faktörlerinden herhangi birini taşıyan bir kişiden paralizisi olmasa bile poliovirüs izole edilmesi durumuna sıcak vaka denir. Sıcak AFP vakası (Sıcak vaka)-2

35 Poliomyelit açısından yüksek riskli bölge:  0 yaş grubu 5’li karma aşı 3.dozu %95 ve OPV aşı oranı %90’in altında kalan bölgeler  AFP sürveyans göstergeleri hedefin altında kalan bölgeler  Poliomyelit epidemiyolojisi ve vahşi virüs yayılımı dikkate alındığında risk altında olduğu düşünülen bölgeler: ØKötü alt yapı koşullarına sahip yöreler (gecekondu bölgeleri gibi), ØVahşi poliovirüs vakasının en son görüldüğü iller(Şanlıurfa, Ağrı vb..) ve onlara komşu bölgeler, ØGöç alan ve nüfus hareketlerinin yoğun olduğu yöreler (tarım işçisi, göçerler, mülteci, kaçak giriş, sınır ticareti olan alanlar, liman vs giriş kapısı olan alanlar)

36 AKUT FLASK PARALİZİ VAKASI UYGUN NUMUNE PARALİZİ BAŞLANGICINDAN İTİBAREN İLK 14 GÜN İÇİNDE EN AZ 24 SAAT ARALIKLA İKİ GAİTA NUMUNESİ (GEÇ VAKALARDA İLK 6 HAFTA İÇİNDE SAPTANMIŞSA NUMUNE ALINIR) UYGUN NUMUNE ALINAMADIYSA TERCİHEN 5 YAŞ ALTI, YOKSA 15 YAŞ ALTI 5 TEMASLIDAN BİRER NUMUNE (UYGUN NUMU- NE ALINAN VAKALAR SICAK VAKA DEĞİLSE, TEMASLI NUMUNESİNE GEREK YOKTUR*) NUMUNELER +2 +8 0 C’DE KORUNARAK EN GEÇ 3 GÜN İÇİNDE SOĞUK ŞARTLARDA LABORATUVARA ULAŞTIRILACAK 3 GÜN İÇİNDE ULAŞTIRILAMIYORSA -20 0 C’DE SAKLANACAK BAŞKA BİR İLE AİT VAKA SAPTANMIŞSA İLGİLİ İLE HABER VERİLECEK VAKA İZLEME ALINARAK 60 GÜN BOYUNCA İZLENECEK VE 60. GÜN SONUNDA VAKA İNCELEME FORMUNDA VAKANIN SON DURUMU VE TANISI BELİRTİLECEKTİR. SICAK VAKA AYRIMI YAPILARAK POLİO İMPORTASYON PLANI GENELGESİ UYGULANACAK UYGUN NUMUNE ALINAMAMIŞ VE 60. GÜN SONUNDA KALICI PARALİZİSİ OLAN/ÖLEN VAKALARDA UZMAN KURULUNA SUNULABİLMESİ İÇİN, HASTANE DOSYASI DA VAKA İNCELEME FORMU İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.

37 Vahşi Virüs İzolasyonu Durumunda Yapılacak Aktiviteler Tanım: Olası poliomyelit vakasından (paralitik veya non paralitik) intra tipik inceleme ile vahşi virüs olduğunun gösterilmesi durumudur. Aşı türevi poliovirüs, vahşi poliovirüse benzer özellikler gösterdiğinden saptanması durumunda yapılacak aktiviteler aynıdır. Bir vahşi poliovirüsün izole edilmesi ulusal bir acil durum olarak değerlendirilecektir. Yapılacak aktiviteler Daimi genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

38 Aşı türevi poliovirüse (Vaccine-Derived Poliovirus-VDPV) bağlı ortaya çıkan vakalar Moleküler özellikleri aşı virüsü ve vahşi virüsten farklı, vahşi virüs benzeri nörovirülans ve bulaştırıcılık özellikleri kazanmış virüslere bağlı ortaya çıkan vakalardır. Bu tür vakaların en önemli nedeni rutin aşı oranlarının düşüklüğüdür. Aşı virüsü kişiden kişiye yayılmakta, nörovirulansı ve bulaştırıcılık özelliği artmaktadır.

39 Aşı türevi poliovirüse (Vaccine-Derived Poliovirus-VDPV) bağlı ortaya çıkan vakalar Ekim 2000 tarihindeki Hispaniola salgınından sonra laboratuvarda üretilen poliovirüsler, sekanslama ile incelenmeye başlanmıştır. Genetik dizilim sonuçlarına göre; Sabin aşı virüsünden %1’den az farklılık gösteren sonuçlar Sabin-like olarak, %1-%15 farklılık gösteren sonuçlar aşı türevi polio virüs (VDPV) olarak ve %15’den fazla farklılık gösteren virüsler de vahşi virüs olarak tanımlanmıştır.

40 Aşı türevi poliovirüse (Vaccine-Derived Poliovirus-VDPV) bağlı ortaya çıkan vakalar Aşı türevi poliovirüs, vahşi poliovirüse benzer özellikler gösterdiğinden saptanması durumunda yapılacak aktiviteler aynıdır. Aşı türevi virüslere bağlı ortaya çıkan salgınlar da OPV aşısının uygulanması ile kontrol altına alınabilmektedir. Türkiye’de bugüne dek VDPV saptanmamıştır.

41 Polio Eradikasyon Programının Başarısı İçin Klinisyenlerden Bekelenenler Akut Flask Paralizili vakalarını hemen Aktif Sürveyans Sorumlusuna bildirmek, Ani başlayan flask paralizi vakalarında poliomyelitis tanısını düşünmek, Bakımları altındaki hastalardan uygun numunelerin alınmasını sağlamak, Takip ettikleri çocukları, yaşına uygun önerilen aşı takvimine göre aşılamak, Poliomyelitis eradikasyonu hedefi konusundaki bilgilerini diğer sağlık personeli ve klinisyenlerle paylaşmak

42 41 Teşekkür Ederiz..


"Polio Eradikasyon Programı Tanımlar; Eradikasyon: Hastalığın etkeni ile birlikte dünya yüzünden yok edilmesi Sürveyans: Verilerin sistematik olarak gerektiğinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları