Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPOVOLEMİK HASTAYA YAKLAŞIM VE SIVI TEDAVİSİ Dr.Enver İNCE ANKARA UMKE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPOVOLEMİK HASTAYA YAKLAŞIM VE SIVI TEDAVİSİ Dr.Enver İNCE ANKARA UMKE."— Sunum transkripti:

1 HİPOVOLEMİK HASTAYA YAKLAŞIM VE SIVI TEDAVİSİ Dr.Enver İNCE ANKARA UMKE

2 ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞOKU TANIMLAYABİLMEK ŞOKU TANIMLAYABİLMEK ŞOK ÇEŞİTLERİNİ BİLMEK ŞOK ÇEŞİTLERİNİ BİLMEK FİZYOPATOLOJİSİNİ BİLMEK FİZYOPATOLOJİSİNİ BİLMEK TEDAVİSİNİNDE UYGULANACAK İLAÇ VE SIVILARI BİLMEK TEDAVİSİNİNDE UYGULANACAK İLAÇ VE SIVILARI BİLMEK ANJİOKETLERİ TANIMAK ANJİOKETLERİ TANIMAK

3 Şok Hücrelerin Metabolik Gereksinimi Karşılanamaz Hücre Membran İşlevleri Bozulur HÜCRE ÖLÜMÜ Yetersiz Doku Perfüzyonu

4 Şok Tipleri Hipovolemik Şok Distrübitif Şok Kardiyojenik Şok

5 Doku Perfüzyonunun Belirleyicileri Kan hacmi Kalp dolma basıncı (Preload) Miyokard kontraktilitesi Afterload Kalp atım hacmi Kalp atım hızı Kalp debisi Periferik vasküler direnç Sistemik arteriyal kan basıncı Doku vasküler direnci Doku kapiller yatağının durumu DOKU PERFÜZYONU

6 Hipovolemik Şok Nedenler Ani ve Aşırı Kanama Aşırı Sıvı Kayıpları Ağır GİS Kanamaları Travmatik Dış Kanamalar Aort Anevrizması Yırtılması Retroperitoneal Kanamalar … Geniş Yanıklar Aşırı Kusma ve İshal (Peritonit, Pankreatit, İntestinal Obstrüksiyon)

7 Efektif Kan Hacmi  Periferik Vasküler Direnç  Hipovolemik Şok BeyinKalp Kan Akımı  DeriSplanknikBöbrek Kan Akımı 

8 İntravasküler Hacim  Sempatik Hiperaktivite Hipovolemik Şok PVR  Miyokard Kontraktilitesi  Venöz Dönüş  Atım Hacmi  Kalp Debisi  Kan Basıncı Kontrol Altına Alınır Miyokardın O 2 Tüketimi Artar

9 Dolaşan Kan Hacmi  Kapiller Hidrostatik P  Hipovolemik Şok İnterstisyel Sıvı Kapiller Alana Geçer Kan Vizkozitesi  Kan Hacmi 

10 Kan Hacmi  Katekolaminler  Hipovolemik Şok VazokonstrüksiyonTaşikardi Glukoz Mobilizasyonu Protein Katabolizması (-) Nitrojen Dengesi Kalp Debisi  Kan Basıncı  Glukojenoliz  Lipoliz  Kan Yıkımı  İnsülin 

11 Hücrede Anabolik Metabolizma  Hipovolemik Şok Laktik Asit  (Asidoz) Hemoglobin O 2 Affinitesi  Hipoksi Hiperventilasyon (Resp. Asidoz) Eritrositte 2,3 DPG Sentezi  Hemoglobin O 2 Affinitesi  O 2 Dokuya Bırakılır

12 Hipovolemik Şok Arteriyal Vazokonstrüksiyon Dolaşan Kan Hacmi  Renal Kan Akımı  İdrar Miktarı  Na, H 2 O Tutulumu 

13 Sıvı Tedavisi Hangi Hastaya ? Hangi Hastaya ? Nerede ? Nerede ? Hangi Yolla ? Hangi Yolla ? Hangi Sıvıları ? Hangi Sıvıları ? Ne Zamana Kadar ? Ne Zamana Kadar ? Gelecek ? Gelecek ?

14 Hangi Hastaya ? “ Aksi İspatlanmadıkça Hipotansiyonu Olan Bir Travma Hastasında Hemoraji Olduğu Düşünülmelidir.”

15

16

17

18

19 Yaralanmanın Tipi Yaralanmanın TipiKÜNTPENETRAN İnternal veya Kontrol Edilemeyen Bir Kanama Varsa Hasta Hızla Değerlendirmeli ve Kesin Cerrahi İçin Sevk Edilmelidir. Hangi Hastaya ?

20 Kontrol Altına Alınabilecek Kanamalarda Kontrol Altına Alınabilecek Kanamalarda (İzole Ekstremite Yaralanmaları) (İzole Ekstremite Yaralanmaları) Dolaşım Bozukluğu Gösteren Yaralanmalarda Dolaşım Bozukluğu Gösteren Yaralanmalarda KÜNT YA DA PENETRAN TRAVMA OLDUĞUNA BAKILMAKSIZIN HIZLA SIVI İNFÜZYONUNA BAŞLANMALIDIR Hangi Hastaya ?

21 Penetran Travmalarda; Penetran Travmalarda; Nabız Alınamıyor, Nabız Alınamıyor, Bilinç Kaybı gibi terminal dönem bulguları var ise hızlı sıvı infüzyonuna başlanmalıdır. Bilinç Kaybı gibi terminal dönem bulguları var ise hızlı sıvı infüzyonuna başlanmalıdır. Aksi takdirde, özellikle penetran gövde yaralanmalarında sıvı kısıtlamasına gidilmelidir Aksi takdirde, özellikle penetran gövde yaralanmalarında sıvı kısıtlamasına gidilmelidir Hangi Hastaya ?

22 Künt travmalı hastalarda tabloya özellikle şiddetli kafa travması eşlik ediyorsa klinik bulgulara göre perfüzyon devamlılığını sağlayacak kadar sıvı infüzyonu yapılmalıdır. Künt travmalı hastalarda tabloya özellikle şiddetli kafa travması eşlik ediyorsa klinik bulgulara göre perfüzyon devamlılığını sağlayacak kadar sıvı infüzyonu yapılmalıdır. ( serebral-pulmoner ödem ve sekonder hemoraji riski ) ( serebral-pulmoner ödem ve sekonder hemoraji riski ) Hangi Hastaya ?

23 “Kontrollü hipotansiyon” Cerrahi olarak kanamanın kesin kontrolü sağlanana kadar penetran gövde yaralanmalarında faydalı olabilir

24 Nerede ? Nerede ?

25 Nerede ? Alanda.. Alanda.. Ambulansta.. Ambulansta.. Acil Serviste.. Acil Serviste.. Ameliyathanede.. Ameliyathanede..

26 Hangi Yolla ? Hangi Yolla ?

27 Kateter Çapı Değişik ülkelerde üretilen kateterler için değişik numaralandırma sistemleri geliştirilmiştir. Değişik ülkelerde üretilen kateterler için değişik numaralandırma sistemleri geliştirilmiştir. Çap büyüdükçe dakikada verilebilecek sıvı miktarı artar Çap büyüdükçe dakikada verilebilecek sıvı miktarı artar

28 Intravenöz Kateter Yerleştirme Endikasyonları Her hangi bir anstabil veya potansiyel olarak anstabil olan bir hastaya –Hızla tıbbi tedavi uygulayabilmek, –İntravasküler Volümü Sağlayabilmek, –Kan Transfüzyonu uygulayabilmek.

29 Hangi Sıvıları ? Hangi Sıvıları ?

30 Ortalama Kan Hacmi Ortalama Kan Hacmi Erişkin Tüm Vücut Ağırlığının % 7 Erişkin Tüm Vücut Ağırlığının % 7 70cc/kg 70cc/kg ( 70kg x 70cc/kg = 4900cc) ( 70kg x 70cc/kg = 4900cc) Çocuk 80 cc/kg Çocuk 80 cc/kg Yenidoğan 90 cc/kg Yenidoğan 90 cc/kg

31 Seçenekler (I) Kristaloidler Kristaloidler 0.9 % SF (150 mmol/l NaCL) 0.9 % SF (150 mmol/l NaCL) 5 % Dekstroz 5 % Dekstroz 0.18 % SF + 0.45 % Dekstroz 0.18 % SF + 0.45 % Dekstroz Diğer Diğer

32 Seçenekler (II) Kolloidler Kolloidler Kan Kan Plazma / Albumin Plazma / Albumin Sentetik Ürünler Sentetik Ürünler Haemaccel Haemaccel Gelofusine Gelofusine

33 SERUM GLİKOZE % 5 – 5 % Glukoz (Su İçinde) – 50 Gram / litre – 200 Kalori / litre – pH 4.5 – 252 mOsm / litre

34 NORMAL SALİN, % 0.9 SALİN - NS –154 meq / litre Na –154 meq / litre Cl –308 mOsm / litre –pH 4 – 5 –Serbest Su Desteği Yok hypernatremic & hyperchloremic

35 RİNGER LAKTAT - LR –130 meq / litre Na –109 meq / litre Cl –4.0 meq / litre K –3.0 meq / litre Ca –28 meq / litre laktat –273 mOsm / litre –pH 6.5 - 7.0 –Ek Olarak 100 cc su / litre

36 Şok Resüsitasyonu Şok Resüsitasyonu Kristaloidler Kristaloidler Kolloidler Kolloidler Hipertonik Salin Hipertonik Salin Kan Kan Kan Ürünleri Kan Ürünleri

37 Hangi Sıvıları ? Kan Kaybı < 750 cc Kan Kaybı < 750 cc % TKV Kaybı 0 -15 % TKV Kaybı 0 -15 SSS Semptomları Hafif Anksiyöz SSS Semptomları Hafif Anksiyöz Sistolik KB Normal Sistolik KB Normal Diastolik KB Normal Diastolik KB Normal Solunum Sayısı 14-20 Solunum Sayısı 14-20 Nabız 100 Nabız 100 İdrar Çıkışı (ml/saat)  30 İdrar Çıkışı (ml/saat)  30 EVRE I Tedavi Kristaloid (3:1) IV

38 Hangi Sıvıları ? Kan Kaybı 750-1500 cc Kan Kaybı 750-1500 cc % TKV Kaybı 15 -30 % TKV Kaybı 15 -30 SSS Semptomları Ilımlı Anksiyöz SSS Semptomları Ilımlı Anksiyöz Sistolik KB Normal Sistolik KB Normal Diastolik KB  Diastolik KB  Solunum Sayısı 20 - 30 Solunum Sayısı 20 - 30 Nabız > 100 Nabız > 100 İdrar Çıkışı (ml/saat) 20-30 cc/saat İdrar Çıkışı (ml/saat) 20-30 cc/saat EVRE II Tedavi Kristaloid (3:1) IV / Kan ?

39 Hangi Sıvıları ? Kan Kaybı TKV Kaybı % 30 - 40 SSS Semptomları Konfüze, Anksiyete SSS Semptomları Konfüze, Anksiyete Sistolik KB  Sistolik KB  Diastolik KB  Diastolik KB  Solunum Sayısı 30 - 40 Solunum Sayısı 30 - 40 Nabız > 120 Nabız > 120 İdrar Çıkışı (ml/saat) 5 - 15 İdrar Çıkışı (ml/saat) 5 - 15 EVRE III Tedavi Kristaloid (3:1) IV ve Kan

40 Hangi Sıvıları ? Kan Kaybı > 2000 cc Kan Kaybı > 2000 cc % TKV Kaybı > 40 % TKV Kaybı > 40 SSS Semptomları Letharjik / Bilinçsiz SSS Semptomları Letharjik / Bilinçsiz Sistolik KB  Sistolik KB  Diastolik KB  Diastolik KB  Solunum Sayısı > 40 Solunum Sayısı > 40 Nabız > 140 Nabız > 140 İdrar Çıkışı Çok Az İdrar Çıkışı Çok Az EVRE IV Tedavi Hızlı Kristaloid (3:1) IV / Kan / Cerrahi

41 Şok Resüsitasyonu Şok Resüsitasyonu Kristaloidler - İzotonik Kristaloidler - İzotonik ESF’a hızlı geçer ESF’a hızlı geçer Ucuzdur Ucuzdur Hazır Bekletilir Hazır Bekletilir 3:1 Replasman Oranı 3:1 Replasman Oranı Bolus - Erişkin 2 litre Bolus - Erişkin 2 litre Çocuk 20cc/kg Gerekirse Tekrarlanabilir Çocuk 20cc/kg Gerekirse Tekrarlanabilir

42 Hipertonik Salin Hipertonik Salin 7.5 % ve 12 % NaCl Hiperosmotiktir. İnterstisiyel alandan ve hücrelerden sıvıların intravasküler alana geçişini sağlar. Hiperosmotiktir. İnterstisiyel alandan ve hücrelerden sıvıların intravasküler alana geçişini sağlar. Myokardiyal Kontraktiliteyi ve Katekölamin Seviyesini Artırır. Myokardiyal Kontraktiliteyi ve Katekölamin Seviyesini Artırır. Periferik Vazodilatasyon Yapar, Vagal Refleks ile Venokonstrüksiyonu artırır. Periferik Vazodilatasyon Yapar, Vagal Refleks ile Venokonstrüksiyonu artırır. İntrakraniyal Basıncı azaltır İntrakraniyal Basıncı azaltır

43 Hipertonik Salin (HTS) Prospektif ve Randomize, Çift Kör Çalışmada Prospektif ve Randomize, Çift Kör Çalışmada 200 Travma Hastası 200 Travma Hastası 250cc 7.5% or 12% hipertonik salin 250cc 7.5% or 12% hipertonik salin Sonuçlar Sonuçlar Tüm Sağ Kalım LR 49% HTS 60% (NS) Kafa Travması Sağ Kalım LR 12% HTS 26%

44 Kan Transfüzyonu Kan Transfüzyonu Ototransfüzyon Ototransfüzyon O Negatif Kan O Negatif Kan Tipe Spesifik Tipe Spesifik Tipine Uygun ve Crossmatch yapılmış Tipine Uygun ve Crossmatch yapılmış Göz Önüne Alınmalıdır : Göz Önüne Alınmalıdır : 2,3-DPG, 2,3-DPG, Trombositopeni, Trombositopeni, Koagülasyon Defektleri, Koagülasyon Defektleri, Potasyum Anormallikleri, Potasyum Anormallikleri, Sitrat Toksisitesi, Sitrat Toksisitesi, Hipokalsemi, Hipokalsemi, Hipotermi, Hipotermi, Enfeksiyon Riskleri Enfeksiyon Riskleri

45 Ne Zamana Kadar ? Ne Zamana Kadar ?

46 Monitorizasyon Mental durum ve konuşma Mental durum ve konuşma Nabız, kan basıncı (Wo) Nabız, kan basıncı (Wo) İdrar çıkışı İdrar çıkışı Kapiller geri dolum / deri perfüzyonu Kapiller geri dolum / deri perfüzyonu CVP CVP Laktat Seviyesi (Abramson) Laktat Seviyesi (Abramson)

47 İlk sıvı tedavisine yanıt Hızlı yanıt Geçici yanıt Yanıt yok Vital bulgular Normale döner Geçici düzelme; tekrar KB düşer, nabız artar Anormal kalır Tahmin edilen kan kaybı Minimal (%10 - %20) Orta derece ve artan (%20 - %40) Ciddi(>%40) Daha fazla kristaloid ihtiyacı DüşükYüksekYüksek Kan ihtiyacı Düşük Orta - yüksek Hemen Kan hazırlığı Gruba özgü ve kroslanmış Gruba özgü Acil kan verilmesi (0 Rh -) Cerrahi girişim ihtiyacı BelkiOlasılıkla Büyük olasılıkla Cerrahi konsültasyon EvetEvetEvet

48 Çocuklar İçin 24 Saatte Verilebilecek sıvı Miktarı(idame) 10 Kg Çocuk 100 cc / Kg 10 – 20 Kg Çocuk 1000 cc + 50 cc / Kg 20 – 30 Kg çocuk 1500 cc + 20 cc / Kg En Az 2 litre / 24 saat (1000 cc idrar + 1000 cc insensible kayıp) Artmış İnsensible kayıp : –500 cc / 24 saat /Her derece F ateş (750 - 1000 cc / Santigrad Derece) –500 cc / 24 saat / Taşipne –Diğer Sıvı Kayıpları da hesaplanıp eklenmelidir. (NG, drenler, diare, etc.) Erişkinler İçin 24 Saatte Verilebilecek sıvı Miktarı(idame)

49

50

51 Şok’un Resüsitasyonu Cerrahi Olarak Kanamayı Durdurmak

52 Şok Resüsitasyonunu Sonlandırma Parametreleri Kalp Hızı, Kan Basıncı,İdrar Çıkışı ve Bilinç Düzeyi Kalp Hızı, Kan Basıncı,İdrar Çıkışı ve Bilinç Düzeyi Baz Defisiti Baz Defisiti Laktat Düzeyi Laktat Düzeyi Oksijen Akımı ve Tüketimi Oksijen Akımı ve Tüketimi Gastrik Tonometri Gastrik Tonometri

53 CLEVELAND EMS PROTOCOLS CLEVELAND EMS PROTOCOLS

54


"HİPOVOLEMİK HASTAYA YAKLAŞIM VE SIVI TEDAVİSİ Dr.Enver İNCE ANKARA UMKE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları